• Mobile
    wordt gesponsord door

Helft Nederlanders gebruikt mobiel internet

Helft Nederlanders gebruikt mobiel internet

De helft van de Nederlanders maakt gebruik van een mobiele internetverbinding. Het aantal gebruikers maakt van mobiel internet is flink gestegen ten opzichte van vorig jaar, toen nog 36% aangaf mobiel te surfen. In het voorjaar van 2011 hebben ruim 6 miljoen Nederlanders (tussen de 12 en 75 jaar) gebruik gemaakt van mobiel internet, blijkt uit cijfers van het CBS (n=4.400). 43% van de internetgebruikers gaat mobiel online via de smartphone, dat is een verdubbeling in vergelijking met een jaar eerder (21 procent). In totaal gebruikten in Nederland 12,2 miljoen mensen in het afgelopen jaar het internet. Dit is 93 procent van de onderzochte populatie.

Smartphone adoptie leidend

De toename van mobiel internetten is vooral te danken aan de sterk gestegen smartphone adoptie. In 2011 gaf 43 procent van de internetgebruikers aan online te gaan via een mobiele telefoon. Dat is een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder (21 procent). Ruim 20 procent van de internetters ging mobiel op het web via de laptop. Dit aandeel is vrijwel gelijk gebleven aan vorig jaar, maar is wel anderhalf keer zo hoog als in 2007 (13 procent).

Laptops dragen nog maar weinig bij aan het gebruik van mobiel internet. Het aantal veranderde nauwelijks ten opzichte van vorig jaar. Eén op de vijf internetters ging het afgelopen jaar mobiel het web op via een laptop. Dit is deels te wijten aan het uitblijven van mobiel internet met meer capaciteit, zoals WiMAX.

Sociale netwerken populair

In 2011 gaf meer dan de helft (53 procent) van de internetgebruikers aan dat ze in de voorafgaande drie maanden actief waren geweest op sociale netwerken zoals Hyves, Facebook of Twitter. Vooral jongeren tot 25 jaar maken hier veel gebruik van (88 procent). Daarnaast is één op de vijf internetgebruikers actief op de meer op zakelijke contacten gerichte netwerksite LinkedIn.

4 op de 5 internetgebruikers koopt online

Bijna 80 procent van de internetgebruikers heeft in 2011 goederen gekocht via internet. Het aandeel e-shoppers ligt daarmee iets hoger dan een jaar eerder. Er is wel sprake van een afnemende groei, de laatste twee jaren is de groeiminder groot dan gemiddeld sinds 2002.

Van de ondervraagde internetters die in de voorafgaande drie maanden online winkelden, de zogenaamde frequente e-shoppers, kocht 72 procent uitsluitend nieuwe goederen, terwijl 4 procent uitsluitend tweedehands goederen kocht. Bijna een kwart kocht zowel nieuwe als tweedehands goederen. Er wordt meestal online geshopt bij Nederlandse bedrijven of personen (93 procent). Daarnaast gaf bijna één op de vijf internetters aan wel eens goederen te bestellen in een ander land van de Europese Unie terwijl ruim één op de tien aankopen deed in andere delen van de wereld.

Uit onderzoek van Thuiswinkel.org bleek eerder al dat de online bestedingen dit jaar groeien naar 9 miljard euro. Belangrijkste driver is het aantal bestellingen dat met 13% groeide in vergelijking met vorig jaar. Daarnaast wordt internet in toenemende mate gebruikt bij offline aankopen.

Methode

Het CBS verzamelt deze gegevens aan de hand van het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen. Dit onderzoek wordt jaarlijks telefonisch uitgevoerd met behulp van CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), waarbij in de maanden april en mei ongeveer 4 400 respondenten in de leeftijd van 12 tot 75 jaar worden ondervraagd. Personen van 75 jaar of ouder, alsmede personen in tehuizen en instellingen zijn niet in het onderzoek opgenomen. Onder mobiele apparaten vallen volgens het CBS laptops met draadloze verbinding (ietwat dubieus), mobiele telefoons en “Palmtops” (oorspronkelijke handcomputers of PDA’s).


Geplaatst in

DelenEr zijn 0 reacties op dit artikel

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.