Profilering behoeft verbetering: zórg voor een merk!

3 oktober 2011, 08:15

Is het u ook opgevallen dat zorgnieuws steeds vaker de kolommen vult van de media? “MRSA-bacterie in ziekenhuis Winterswijk”; “Gronings ziekenhuis getroffen door netwerkstoring”; “Directeur Maasstad Ziekenhuis stapt op”; ‘Nieuw magazine OLVG stelt patiënt centraal’. Zomaar wat voorbeelden van mediaberichten in de afgelopen weken die van invloed zijn op het imago van de organisatie. Hoe belangrijk is eigenlijk die reputatie in de zorg?

Deze blog is geschreven door Anne van Raaijen. Anne is senior consultant corporate communicatie bij Winkelman Van Hessen.

Ziekenhuizen onderscheiden zich nog te weinig van elkaar. Zorgaanbieders die zichzelf niet op de kaart zetten, lopen in de huidige zorgmarkt grote achterstand op. Patiënten, verwijzers en verzekeraars kunnen immers kiezen en dus ook voor de concurrent. Zij zouden zich meer moeten afvragen hoe zij zich kunnen onderscheiden van de concurrent met een gelijkwaardig productaanbod, hoe zij een voorkeurspositie kunnen ontwikkelen en hoe zij omgaan met negatieve publiciteit.

Identiteit

Er zou meer aandacht moeten zijn voor de identiteitskenmerken van de instelling waarmee deze een onderscheidend vermogen krijgen. Om een voorkeurspositie te creëren in de gedachten en gevoelens van de doelgroepen, is het noodzakelijk de kernwaarden vast te stellen als de sterke punten van de organisatie. Deze kernwaarden bepalen de bouwstenen van het merk.

Er moet een balans ontstaan tussen het voortdurend actualiseren van een breed gedragen traditie (to serve) en het creëren van ruimte voor vernieuwing (to create). Ook een goede balans tussen managers en artsen in een zorgomgeving is essentieel zodat zij elkaars – vaak uiteenlopende – overwegingen begrijpen. De rode draad in het voeren van merkenbeleid is het creëren van eenheid in de communicatie-uitingen en waar nodig nieuwe te introduceren zoals het OLVG in Amsterdam onlangs deed. Voor de ontwikkeling van een sterk merk is de organisatie ook afhankelijk van de betrokkenheid van medewerkers op alle niveaus in de instelling. Zij zijn immers de ambassadeurs en het gezicht van de organisatie. Zij moeten de missie, visie en ambitie begrijpen en uitdragen.

Communicatieplatform

De next step is het ontwikkelen van een effectief communicatieplatform. Hoe gaat u om met verzoeken van media, is uw website toegankelijk voor zowel arts als patiënt en uw huisstijl up to date, zijn brochures informatief en de nieuwsbrief actueel? Zijn draaiboeken in geval van een crisis klaar voor gebruik? Organiseert u informatiebijeenkomsten of goodwill activiteiten? Informeert u uw (ex-)patiënten tijdig en luistert u echt naar hun wensen/klachten en ideeën? Creëer een communicatieplatform dat de mogelijkheid biedt om consistent en effectief te communiceren met uiteenlopende doelgroepen. Zo worden de diensten van uw organisatie herkenbaar, inspireert u uw eigen personeel, bevordert u merktrouw onder zorgconsumenten en dat heeft weer aantrekkingskracht op nieuwe medewerkers. Daarnaast beïnvloedt uw heldere uitstraling de beleving en beslissingen van verwijzers en verzekeraars en ontwikkelt u een voorkeurspositie bij de doelgroepen.

Een goed voorbeeld is het NYU Langone Medical Centre in New York dat bovenaan de ranglijst van beste ziekenhuizen ter wereld staat. Een blik op de website maakt al duidelijk waarom. Bij de keuze voor een zorginstelling worden kwaliteit en betrouwbaarheid steeds belangrijker. Zij moeten transformeren van een klassieke zorginstelling naar een afnemergerichte organisatie met een duidelijk profiel. De strijd om de gunst van patiënten, verwijzers en verzekeraars is zeer actueel. Heeft u het lef te ondernemen? Werk aan dat vertrouwen bij uw doelgroepen want met een goede reputatie staat uw organisatie bovenaan het lijstje.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!