Mobile Research Conference 2011 #mrc

22 april 2011, 10:34

Op maandag 18 en dinsdag 19 april werd in Londen de derde Mobile Research Conferentie (#MRC) georganiseerd. Dit tweedaagse evenement stond geheel in het teken van mobiel onderzoek. Als een van de sprekers op dit interessante evenement heb ik de conferentie bezocht. Hoewel ik niet alle presentaties heb kunnen volgen, is er een aantal interessante ontwikkelingen het delen waard. Onder anderen over etnografisch mobiel onderzoek, over mobile interaction en over het verbeteren van klantloyaliteit met mobile research. Hieronder de link naar alle presentaties en een paar “take aways”.

Mobile Research Conference

De Mobile Research Conference is een jaarlijks terugkerend evenement. Dit jaar is de derde keer dat de conferentie is georganiseerd. Het mobiele kanaal samen met social media zijn de nieuwste uitdagingen voor marktonderzoek en bieden allerlei nieuwe kansen die het vakgebied marktonderzoek ten goede zullen komen. De conferentie werd goed bezocht door een groot aantal bezoekers vanuit verschillende landen. Naast de aanwezigheid van veel marktonderzoekers, werd het evenement ook bezocht door media agencies en adverteerders.

MRC Awards

Tijdens de conferentie werd dit jaar voor het eerst de Mobile Research Conference Awards uitgereikt. Deze awards hebben als belangrijkste doelstelling innovatieve initiatieven rondom mobiel marktonderzoek te stimuleren en ervaringen rondom mobile research te verspreiden in de markt. Daarnaast is het doel van de awards een bewijs van erkenning te geven aan marktonderzoekers die mobiel marktonderzoek succesvol hebben ingezet. Om te zien welke partijen voor de awards genomineerd waren en welke partijen de awards hebben gewonnen verwijs ik naar de website van de conferentie.

Presentaties

Tijdens de twee dagen is er een mooie line up van sprekers langsgekomen die over verschillende onderwerpen presentaties verzorgden. Een aantal van deze onderwerpen waren:

  • Het gebruik van mobiele telefoons voor marktonderzoek in ontwikkelingslanden;
  • Een case studie over een 360 graden campagne evaluatie bij Sky, een van de grote Engelse TV zenders;
  • De resultaten van een onderzoek naar het gebruik van mobiel internet in Europa;
  • Mobile Interaction voor marktonderzoek;
  • Spraakherkenning als onderdeel van “self-administered” mobile research;
  • Een case studie over enthnografisch mobiel onderzoek voor het Engelse tijdschrift Hello;
  • Een case studie over de inzet van mobiele telefoons voor ethnografisch onderzoek rondom de World Cup 2010 in Zuid Afrika;
  • Een case studie rondom het verbeteren van klant loyaliteit door inzet van mobile research.

Alle presentaties staan online op de mobile research conference website. Geïnteresseerden kunnen deze bekijken door hier te klikken.Hoewel ik niet alle presentaties heb kunnen volgen, is er een aantal “take aways” die ik interessant vind te delen.

“App versus the mobile browser”

Eenzelfde discussie als op andere mobiele vlakken (zoals bij mobile marketing) wordt gevoerd voor mobile research. Namelijk de vraag of mobile research het beste kan worden uitgevoerd in de mobiele browser of met behulp van native Apps. De conclusie is, net zoals bij bijvoorbeeld mobile marketing vraagstukken, dat hier geen eenduidig antwoord op kan worden gegeven. Het credo is: “zoek de consument op waar hij of zij zich bevindt”. En nodig de consument daar uit om deel te nemen aan mobiele onderzoeken. Uit onderzoek uitgevoerd door Orange Advertising Network blijkt dat dit per land verschilt.

Naar mijn idee gaat het niet om de technologie die wordt gebruikt om de consument te bereiken. Het gaat er inderdaad om de consument te treffen waar hij of zij zich bevindt en hem of haar op een relevante wijze aan te spreken en uit te nodigen deel te nemen aan een onderzoek. Een belangrijk punt dat tijdens de conferentie ook werd besproken waarmee deelname door consumenten aan mobiele onderzoeken kan worden vergroot is “researchtainment”.

“Researchtainment”

Mobiel onderzoek biedt kansen om conversie tot deelname aan onderzoeken sterk te vergroten. Met mobiel onderzoek kunnen consumenten op een relevante en contextuele wijze worden uitgenodigd deel te nemen aan een onderzoek. Onderzoeken kunnen aantrekkelijk worden gemaakt, door bijvoorbeeld ze vanuit een App aan te bieden. Of met wat ik een “App in the cloud” aanpak noem. Hierbij wordt met HTML5 een non-native App ontwikkeld. Consumenten ervaren het onderzoek als een mobiele website, die er aantrekkelijk uitziet, maar in principe alleen bestaat zolang men deelneemt aan het onderzoek. Naast het aantrekkelijk maken van het uiterlijk van een onderzoek, is het ook verstandig vragen op te nemen die deelname voor consumenten leuker maakt.

“In the moment versus retrospective”

Mobile research is bij uitstek geschikt om consumenten vragen te stellen terwijl ze bezig zijn met het onderwerp van onderzoek: “in the moment”. Op dat moment is deelname aan een onderzoek relevant voor consumenten. Consumenten kunnen de vragen direct beantwoorden zonder dat ze hoeven terug te denken aan momenten die reeds vervlogen zijn (retrospectief). “In the moment” onderzoek biedt nog een ander uniek voordeel. Consumenten die deelnemen aan een mobiel onderzoek kunnen gevraagd worden feitelijk te registreren wat ze zien. Ze worden daarmee als het ware de ogen van de onderzoeker of marketeer. Wanneer hierbij gebruik gemaakt wordt van Geo-tagging, gaat dat een schat van waardevolle informatie opleveren.

Vragen op een mobiele telefoon

Onderzoek doen via mobiele telefoons heeft impact op de wijze waarop een onderzoek moet worden opgezet. Zo moet er rekening gehouden worden met een aantal basisregels. Ten eerste verdient het aanbeveling mobiele onderzoeken kort te houden. Deelname aan een mobiel onderzoek moet niet te veel tijd vergen van consumenten en moet niet teveel impact hebben op wat ze op dat moment aan het doen zijn. Wanneer mobiele onderzoeken niet kort (kunnen) zijn, dan moet dit bij de uitnodiging om deel te nemen duidelijk worden gecommuniceerd. Bij langere onderzoeken geldt daarnaast dat er mogelijkheden moeten zijn om tussentijds te kunnen stoppen en op een later moment weer verder te kunnen gaan. Bijvoorbeeld omdat een respondent tijdens het beantwoorden van de vragen gebeld kan worden. Naast dat het aanbeveling verdient mobiele onderzoeken kort te houden, moet de interactie gebruikt voor het onderzoek kort en bondig zijn. Werk met korte vragen en dito antwoordmogelijkheden.

Mobile research en online research

De meningen waren onverdeeld over dit onderwerp. Mobile research zal andere vormen van onderzoek niet vervangen. Het mobiele kanaal is een geweldig kanaal om gegevens te verzamelen ten behoeve van een onderzoek, en gezien de karakteristieken van het kanaal is het erg interessant om het te combineren met een online aanpak. Een voorbeeld hiervan kan zijn mensen te vragen via hun mobiele telefoon “in the moment” vragen te beantwoorden en deze later online aan te vullen op bijvoorbeeld een forum waar men extra informatie kan achterlaten, eventueel aangevuld met foto’s.

Mobile ethnographic research

Ethnografisch onderzoek waarbij de mobiele telefoon een belangrijke rol vervult was ook een terugkerend onderwerp. Een aantal cases werd gepresenteerd waarbij respondenten gevraagd werd met hun mobiele telefoon op regelmatige basis foto’s te maken en in sommige gevallen ook video opnames en deze te delen met de onderzoekers. Dit geeft onderzoekers de mogelijkheid om mee te kunnen kijken in het echte leven van respondenten.

Eigen presentatie

Tijdens de conferentie heb ik een presentatie mogen geven over mijn bedrijf Valuewait en de wijze waarop wij met mobile research bezig zijn. Tijdens mijn presentatie (bekijk hem hier op SlideShare) heb ik een van de projecten waar Valuewait nauw bij betrokken was gepresenteerd. Dit betreft een mobiel onderzoek in opdracht van het Leefritme Kenniscentrum.

Jeroen de Rooij is the founder of Valuewait B.V.. He strongly believes in the concept of consented interaction as the basis for strong relationships between organizations and consumers. By founding Valuewait Jeroen has created a way for organizations to effectively interact with consumers and build strong relationships. Valuewait offers Mobile Research & Mobile Marketing services. Jeroen de Rooij studied Business Information Technology at the HEAO in Groningen and IT auditing at the Faculty of Economics and Econometrics of the University in Amsterdam. Before founding Valuewait B.V. Jeroen worked for Dutch Railways, Ernst & Young, World Online International (the first pan-European Internet Service Provider) and was an independent consultant. LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/jeroenderooij

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!