Wat voor mensen zitten er op Twitter?

10 december 2010, 05:57

Recentelijk zijn er een aantal interessante onderzoeken gedaan naar de mensen achter Twitter. Twitter wordt nog vaak in een hoekje geduwd van een selecte doelgroep. Maar is dit ook daadwerkelijk zo? Wat voor mensen maken nu werkelijk gebruik van Twitter? Met de onderzoeken van Ad-Ology, The Pew Center en Twirus krijgen we antwoord op die vraag. Zo zijn Twitter gebruikers vaker vrouw dan man, hebben een hoge opleiding genoten, en zijn begaan met hun medemens.

Demografische data

Leeftijd

In het onderzoek “Twitter Users in the United States” bestudeert Ad-Ology de demografische en psychosociale eigenschappen van Twitter gebruikers, om zo inzicht te krijgen in de ‘hearts and minds’ van de tweople. Hiervoor ondervroegen zij een groep van N=2100 respondenten. Daaruit blijkt dat de grootste concentratie gebruikers tussen de 25 en 44 jaar oud is (28,4% – 26%). Wat interessant is, is dat de penetratiegraad onder 18-24 jarigen lager ligt, namelijk 17,8%. Het zal geen verassing zijn dat na de 55 de penetratiegraad snel daalt.

{title}

Het onderzoek van The Pew Center (N=2257) is tevens verricht in Amerika. In een landelijk telefonisch onderzoek vroegen zij Amerikanen naar hun Twittergebruik. Hierdoor kwam naar voren dat 8 procent van de online Amerikaanse volwassenen gebruik maakt van Twitter. Daarnaast behoren jong volwassenen (18 tot 29 jaar) en stedelingen tot de groepen met de hoogste concentratie Twitteraars. Volgens onderzoek naar Nederlandse twitteraars, uitgevoerd door Twirus, telt Nederland 313.852 actieve Twitter gebruikers. Om de vergelijking met Amerika te schetsen, dit is zo’n 2-3 procent van de online Nederlandse bevolking (gebaseerd op deze cijfers). De adoptiegraad ligt in Amerika dus een stuk hoger dan in Nederland. Daarnaast is drie kwart van de Nederlandse twitteraar onder de 30 jaar oud. De gemiddelde leeftijd is 26 jaar.

Etniciteit

Wat betreft etniciteit spreken beide onderzoeken elkaar tegen. Uit het onderzoek van Ad-Ology komt dat tweople overwegend blank zijn (73,6%). The Pew Center concludeert juist dat minderheden “13% black and 18% hispanic” onder de groepen met de hoogste Twitter concentratie behoren. Het is vrij aannemelijk dat dit komt door het verschil in methodologie.

Opleiding

Zoals in deze tabel is te zien is het Twitter publiek over het algemeen hoog opgeleid. 30,3 procent heeft enige jaren HBO onderwijs gevolgd, 25,4 procent heeft een Bachelor’s Degree (2 jaar WO of bachelor HBO voltooid) en 18,3 procent heeft een master of PhD graad. The Pew Center komt tot vergelijkbare conclusies. Zij concludeert dat 9 procent van de hoger opgeleide (enige jaren HBO onderwijs of hoger) Amerikanen gebruik maakt van Twitter. Daarmee is het de groep met de hoogste concentratie Twitter gebruikers.

Geslacht

Daarnaast blijkt uit cijfers van Ad-Ology dat een meerderheid van de tweople van het vrouwelijk geslacht te zijn. Maarliefst 55,8 procent. Hiermee weerspiegelt Twitter het algemene patroon van sociale netwerken waar over het algemeen meer vrouwen dan mannen participeren (geldt o.a. voor Facebook, MySpace, en Flickr. Zie hierrr en hier).

{title}

Uit onderzoek van Klout en PeopleBrowsr blijkt bovendien dat vrouwelijke Twittergebruikers significant meer invloed hebben. Cijfers van The Pew Center bevestigen die van Ad-Ology. Zij concludeert dat 7 procent van de mannen, tegenover 10 procent van de vrouwen gebruik maakt van Twitter. Opvallend is dat onder de Nederlandse twitteraars de vrouwen juist significant ondervertegenwoordigd zijn, aldus Twirus. In dat onderzoek is 57 procent van de Nederlandse twitteraars van het mannelijke geslacht, en 43 procent is vrouw.

Psychosociale data

Naast demografische gegevens onderzocht Ad-Ology ook enkele psychosociale kenmerken. Zo maakt 57,7% van de Twitteraars meer dan 3 uur per dag gebruik van internet voor persoonlijke doeleinden. Daarmee vallen ze in de categorie ‘heavy users’. Daarbij blijkt, enigszins verrassend, dat een deel van de Twitter gebruikers nog loyaal is aan traditionele media. Naast Twitter maken zij veel gebruik van televisie, kranten en/of radio. Uit cijfers van The Pew Center blijkt verder dat een kwart van de Twitteraars meerdere keren per dag gebruik maken van Twitter.

{title}

The Pew Center heeft ook het Twitter gedrag onderzocht. Daaruit kwamen de volgende feiten naar voren. Ruim 70 procent plaatst updates over hun persoonlijke leven, activiteiten en interesses. Ruim 60 procent Twittert werk-gerelateerd. Meer dan de helft gebruikt Twitter om links naar nieuwsberichten te delen. 53 procent van de gebruikers geeft aan berichten van anderen te retweeten. Daarnaast deelt 40 procent foto’s via Twitter, en 28 procent geeft aan video’s te delen. Bijna een kwart van de gebruikers deelt locatiegegevens.

Uit cijfers van Twirus blijkt dat de gemiddelde Nederlandse twitteraar 30 volgers heeft. Het gros van de gebruikers heeft tussen de 10 en 100 volgers. Het aantal twitteraars dat meer dan 1000 volgers heeft is slechts 1,45 procent, wat neerkomt op ongeveer 4.500 tweeps. Verder blijkt dat de jongere leeftijdsgroepen gemiddeld meer volgers hebben dan de oudere gebruikers. Ook plaatsen zij veel meer tweets. Twitter gebruikers blijken begaan met hun medemens. Meer dan 60 procent van de gebruikers volgt een goed doel op Twitter of Facebook. Meer dan de helft geeft aan dat, in geval van gelijke prijs en kwaliteit, het steunen van een goed doel de doorslag geeft bij de aankoopbeslissing.

Bekijk hieronder de rapporten

Het rapport van Ad-Ology is niet als PDF beschikbaar. Enkele onderzoeksresultaten zijn hier te bekijken.

Danny Oosterveer
Data-gedreven digital marketeer bij Datasexual

Data-gedreven digital marketeer. Resident bij Amdax en Woonduurzaam. Daarnaast vertel ik vaak als spreker over data-gedreven marketing. Auteur van het boek Data-bedreven marketing. Eén van de twee Groene Nerds.

Categorie
Tags

4 Reacties

  Mediaman

  Zo verrassend is het toch niet dat mensen tussen de 18 en 24 minder vaak Twitteren dan iets oudere mensen? Die jonge groep heeft het immers al druk genoeg met andere dingen: studeren, vrienden, uitgaan, enz. Twitter is duidelijk iets voor wat oudere gebruikers, die graag allemaal hun oprispingen en meninkjes kwijt willen.

  Overigens moet het tweede woord van dit artikel (‘zijn’) natuurlijk ‘is’ zijn, want ‘aantal’ is enkelvoud…


  13 december 2010 om 11:49
  DannyOosterveer

  @Mediamen

  Ben ik het niet helemaal mee eens. Jongeren hebben ook genoeg tijd om zeer actief op andere sociale netwerken als Hyves en Facebook te zijn, dus dat gaat voor mij niet op. Wellicht wel dat Twitter zich meer leent voor zakelijk gebruik daar waar Hyves en Facebook dat minder doen. Vandaar dat ik het ook interessant noem. Gezien het feit dat deze groep bij vele andere sociale media wel de grootste groep is, is het allerminst interessant te noemen dat dat bij Twitter niet het geval is. Oorzaken / conclusies dan even buiten beschouwing gelaten.

  Wat betreft “aantal is”, is dit naar mijn weten wel correct. Gezien de discussie tussen het aan het collectief refereren of specifiek aan een (groep) personen lijken me beide vormen passend.


  13 december 2010 om 12:05
  Rita

  Well done to think of soniehtmg like that


  12 juli 2016 om 05:05

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!