Social Marketing Platform DDMA vraagt input Code Social Marketing

19 november 2010, 05:39

Een Code Social Marketing opstellen. Dat doel heeft de DDMA voor ogen en daar wil de branchevereniging voor dialoogmarketing graag het social media minnend marketingpubliek en de interactieve branche voor inzetten; iedereen mag meedenken. Het streven is de Code onderdeel te laten uitmaken van de Nederlandse Reclame Code, waarmee hij voor de hele branche bindend wordt. Bas van den Beld, Social Marketing Ambassador bij de DDMA hoopt op een constructieve dialoog:

“Input is voor ons van groot belang, het gaat immers over social. Bovendien is de Code niet alleen relevant voor organisaties die zich online manifesteren, maar juist ook voor diegenen die zich bezig houden met het ‘vermarkten’ van hun producten op een interactieve manier, gebruik makend van de relaties en klanten die ze al hebben.”

Over de code

Uit het persbericht:

“Het doel van de code is het behouden van de waarde van meningen over producten. Dit bereiken we door transparantie te verplichten in zaken die de geloofwaardigheid van die mening kunnen aantasten. De code richt zich daarom op meningen die (mede) ontstaan in het verlengde van marketinginitiatieven. Dit is het geval wanneer er een relatie bestaat tussen degene die een mening geeft over een product of dienst en de producent hiervan. Om een eerlijk oordeel over een mening te vormen, moet een lezer deze informatie hebben. Kort samengevat willen we dat mensen niet misleid worden. Het middel dat deze code hiervoor verplicht stelt is ‘openbaren’. Als een mening (mede) ontstaat door een marketinginitiatief moet dat op een voor de lezer begrijpelijke manier duidelijk gemaakt worden. Ook als een mening hier niet door is beïnvloed.”

Timing

Alle input wordt meegenomen in het opstellen van een tweede conceptversie van de Code. De definitieve Code wordt vervolgens bij DDMA-leden in stemming gebracht, waarna hij geldt voor de achterban. Daarna wordt de Code aangeboden aan de Stichting Reclame Code, waarmee hij – indien goedgekeurd – zal gelden voor de hele branche.

De discussie wordt gevoerd op de Linkedin groep van het Social Marketing Platform.

Concept code

Achtergrond Code

Van april 2007 tot juni 2011 was ik freelance editor/ communitymanager / hoofdredacteur bij Marketingfacts. Tussendoor werkte ik bij Insites Consulting, IDG Nederland, Saatchi&Saatchi;/Leo Burnett (voor Samsung) en voor onderzoeksbureau WUA. Vanaf 1 november 2021 vorm ik samen met Luuk Ros de hoofdredactie van Marketingfacts.

Categorie
Tags

1 Reactie

    BasvdBeld

    Oh zeker Marco, dat moet iedereen zeker doen!

    Voor de duidelijkheid: het zijn twee verschillende dingen die mooi op elkaar aansluiten de IAB richtlijnen focussen zich op waar je op moet letten als je een agency of expert moet selecteren die jou moet helpen. De code richt zich veel meer op de inhoud van bijvoorbeeld campagnes die gebruik maken van social aspecten. Waar liggen de grenzen en wat moet wel of niet gedisclaimed worden zeg maar.


    19 november 2010 om 11:49

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!