Kartelvorming in Nederlandse e-mailmarketingmarkt

26 oktober 2010, 06:20

De e-mail associatie – de vereniging voor professionele e-mailmarketing – wordt bedreigd in haar bestaansrecht. Een aantal partijen – waaronder zelfs bestuursleden van de e-mail associatie (!) – heeft namelijk in het geheim onderling afgesproken om een nieuwe en besloten e-mailassociatie op te richten: de Dutch E-mail Service Provider Association (DESPA). Slechts een beperkt aantal e-mailmarketingbedrijven zou tot deze nieuwe associatie worden toegelaten.

De DESPA heeft veel weg van een kartel. Een aantal partijen – waaronder bestuursleden van de branchevereniging nota bena – maakt onderling in het geheim afspraken. Tot op heden zijn vooral afspraken die betrekking hebben op het afleveren van e-mailberichten naar buiten gekomen, maar vanwege het besloten karakter kunnen dit net zozeer afspraken zijn over kostprijsberekening en tariefstelling.

De nieuw op te richten organisatie wil grotendeels dezelfde doelen nastreven als de algemeen toegankelijke brancheorganisatie ‘e-mail associatie’ ook al doet: het opzetten van een nationaal bounceregister, het verzorgen van een e-mailbenchmark, het maken van afspraken met internet providers en het realiseren van een standaard voor dataoverdracht tussen E-mail Service Providers.

Als dit doorgaat zal de markt nog sterker versplinteren. Waar je je al kunt afvragen of de e-mail associatie zelf geen onderdeel moet uitmaken van de DDMA (de branchevereniging voor marketingbedrijven), krijgen we nu kennelijk nog een tweede belangenvereniging ook. Dit terwijl de markt juist baat heeft bij 1 sterk keurmerk voor professionele e-mailmarketing. Een bijzonder gegeven is dat deze nieuwe associatie wordt opgericht door één of meerdere leden uit het huidige bestuur van de e-mail associatie. Deze bestuurders hebben kennelijk niet voldoende vertouwen in de slagkracht van ‘hun eigen’ e-mail associatie.

Het spreekt voor zich dat Copernica niets met deze geheime besprekingen te maken wenst te hebben. Wij opereren onafhankelijk en met open vizier. We streven naar een transparante markt, en eerlijke concurrentie waarbij geen onderlinge geheime afspraken worden gemaakt. Ik hoop dat de initiatiefnemers van de DESPA dit ook inzien, en alsnog besluiten de activiteiten uit naam van de e-mail associatie uit te voeren. Mogelijk dat deze publicatie hieraan kan bijdragen.

Michael Linthorst (1976) is internet ondernemer en ondermeer CEO van Copernica BV. Copernica is krachtige marketing software voor e-mailmarketing, webpagina's, mobile en automatische campagnes. Meer dan 5.000 gebruikers vertrouwen dagelijks op de succesvolle werking van Copernica Marketing Software.

Categorie
Tags

10 Reacties

  Michael Straathof

  Beste Michael,

  Wij zijn als e-mail associatie inderdaad op de hoogte van het initiatief van een kleine groep van ESP’s die aan het kijken zijn hoe zij de markt verder kunnen professionaliseren. We hebben altijd gezegd dat we dit soort initiatieven graag ondersteunen. De e-mail associatie is er voor de gehele e-mail branche, waardoor we de verschillende ‘bloedgroepen’ (bureau’s, klant-leden, listbrokers en esp’s) stimuleren met elkaar in gesprek te gaan. Met als doel samen het kanaal verder te ontwikkelen. Dit zie je bijvoorbeeld ook gebeuren bij de rondetafelsessies voor de klant-leden.

  Wij zijn een vereniging; van leden, voor leden. En zijn in de markt als voorlichtings- en kennisplatform en kwaliteitskeurmerk. Een concrete invulling daarvan is het keurmerk van de e-mail associatie die leden voeren, branche onderzoeken, seminars over technische en wetgeving aspecten en events die we organiseren voor iedere professional die betrokken is bij het inzetten e-mail in de communicatiemix.

  De keuze om het DESPA initiatief in eerste instantie niet in een werkgroep esp’s binnen de e-mail associatie te bespreken kan je je vraagtekens bij zetten, maar dat was de keuze van de initiatiefnemer.

  Het feit is, as we speak, er nog niets is. De e-mail associatie is niet op de hoogte van de exacte doelstelling en richtlijnen. Wel horen we van de bedrijven die betrokken zijn bij de DESPA, dat als dit wel meer concreet is, de meest logische keuze is om het verder onder de e-mail associatie vlag verder te ontwikkelen. En als het gaat om whitelisting, zullen we spreken over de richtlijnen die daarmee gepaard gaan. M.a.w. we hebben de afspraak binnenkort rond de tafel te gaan om de ideeën met elkaar te delen. De e-mail associatie zal daarbij uiteraard voorop hebben staan hoe en onder welke voorwaarden het beschikbaar kan worden gesteld aan alle 80 leden.

  Enfin, we zijn het eens met je punt om het samen te doen, maar de conclusie dat de de e-mail associatie wordt aangetast in haar bestaansrecht vinden we te voorbarig. En naar ik begrijp ook niet de intentie van de initiatiefnemers. Volgens mij is de hele markt gebaad bij centralisatie. Niet versnippering.

  Groeten,

  namens het bestuur,

  Michael Straathof


  26 oktober 2010 om 08:17
  Johan van Mil

  Een verrassend bericht. Ik weet de beweegredenen niet van de partijen die zich afsplitsen, dus een gefundeerd oordeel kan ik niet geven. Ik onderschrijf het belang van een breed draagvlak en het verenigen van partijen. De ervaring leert dat we veel meer bereiken als we de krachten bundelen. Daarom hebben we binnen de DDMA o.a. een commissie emailmarketing opgericht om gezamenlijk te werken aan de professionalisering van dit mooie vakgebied.

  Wij verwelkomen van harte alle relevante partijen om hier een rol in te vervullen!

  Groet,

  Johan van Mil

  Voorzitter

  DDMA  


  26 oktober 2010 om 09:45
  jop

  pff dat marketingfacts dit artikel plaats…vol aannames en beschuldigingen over geheime afspraken….beetje een soap dit


  26 oktober 2010 om 09:58
  Gerrit

  @Jop Inderdaad wat weg van een soap maar daarom niet minder boeiend 😉


  26 oktober 2010 om 12:57
  Anders

  Grote woorden over kartelvorming. Twinkle bericht dat DESPA vrijdag wordt gelanceerd. Eerst maar eens afwachten wat daarbij wordt vermeld, met name wat betreft openheid en mogelijkheden tot aansluiting van andere partijen.

  Uit artikelen op Emerce lijkt de aanleiding vooral te zijn dat de de e-mail associatie te breed is waardoor de besluitvorming veel te traag gaat. Bovendien lijkt de DESPA de deur open te houden om als subvereniging van de e-mail associatie te fungeren:

  Hagemans: “Het is zo’n brede vereniging. De meeste leden zijn adverteerders, eindgebruikers. De ESP’s vormen maar een klein clubje daarvan. Als wij met z’n zessen nu de koppen bij elkaar steken, kunnen we straks andere ESP’s de ruimte geven om zich aan te sluiten en bekijken of we dat zelfstandig of als subvereniging van de e-mail associatie willen doen.”

  Dat een aantal toonaangevende partijen vaart wil maken met professionalisering en zelfregulering lijkt me op zich geen verkeerde ontwikkeling. Als ze zich maar realiseren dat het voor de geloofwaardheidheid in de markt funest is als er twee belangenverenigingen c.q. keurmerken zijn.


  26 oktober 2010 om 13:22
  chi666

  Wat een ongelofelijke crap, die laatste opmerking. Het is zo’n brede vereniging. Beetje last van tunnelvisie? We hebben het over E-mail marketing. Dat is één tool in de hele toolbox van marketeers. Dat is eigenlijk al te narrow, zoals hier wordt gesteld. Je zou moeten vragen of zelfs een e-mail marketing club al niet te beperkt is, dat dat niet gewoon binnen de DDMA hoort. Dan dat nog te breed vinden? Dan heb je echt een tunnelvisiesyndroom.

  Snelheid maken? Dat heeft niets te maken met grote of kleine verenigingen, maar met besluitvaardigheid.


  26 oktober 2010 om 18:40
  Edouard

  Als oud bestuurslid van de Emma-nl plaats ik hier toch graag even een reactie op.

  Emma-nl is DE email branche vereniging van Nederland en heeft zich met name in de afgelopen 4 ~ 5 jaar hard gemaakt om het kanaal open te houden voor verzenders, ontvangers, marketeers en DM-specialisten.

  ESP’s zijn daar een onderdeel van.

  Wat ik simpelweg niet kan begrijpen is dat er dan van binnenuit (het eigen bestuur nota bene) een geheel nieuw initiatief (van maar een paar Nederlandse ESP’s??) wordt opgericht.

  Wat is het nut? Voor zover ik weet heeft het huidige bestuur meerdere malen haar faciliteiten zoals financiën, rechtsorgaan etc, aangeboden aan de DESPA om ze te helpen. Wanneer ik het persbericht van Michael Straathof wat verder analyseer ruik ik toch een vage hint van oneerbaar handelen in deze.

  Kijk ik naar de beweegredenen van de DESPA dan is nummer 1 op hun agenda “White-listing”. Als je nou eens nadenkt over de “Waarom” vraag in deze. Wat is de meerwaarde van white-listing wanneer je een goed e-mail marketing programma hebt en je netjes aan regels en gedragscode houdt? Zelf mail ik al jaren met en voor verschillende organisaties met behoorlijke volumes, nog nooit ook maar enig probleem met “deliverability” gehad.

  Concluderend, een DESPArate actie die in mijn ogen volkomen onnodig is.

  A.U.B. heren ga samen om die tafel en los het samen en met alle ESP’s (uit binnen en buitenland) op.


  27 oktober 2010 om 06:10
  Rommert

  Nog meer versplintering van de branche juich ik niet toe, eveneens als de brede uitmeting van deze soap op Marketingfacts.


  27 oktober 2010 om 09:09
  Ilona van Weeghen

  Beste leden van de e-mail associatie,

  Ad Walraven maakt vanaf 20 oktober geen deel meer uit van het e-mail associatie bestuur. Er is sprake van verschil in inzicht over het te voeren beleid. De reden is het initiatief tot het oprichten van een nieuwe – vooralsnog gesloten – associatie van ESP’s met grotendeels overlappende doelstellingen met de e-mail associatie, zonder de e-mail associatie hier tijdig en uitvoerig van op de hoogte te stellen.

  Erik-Jan van den Burg neemt de activiteiten van algemeen bestuurslid tijdelijk waar. Deze activiteiten bevatten o.a. communicatie, leden services en de werkgroep ESP’s.

  Mocht je interesse hebben om deze functie te vervullen, neem dan contact op met ondergetekende.

  Met vriendelijke groet,

  namens het bestuur,

  Michael Straathof


  28 oktober 2010 om 05:08
  Jeroen

  Laten we de definitie van een Cartel goed onder de loep nemen…. (bron – wikipedia)

  A cartel is a formal (explicit) agreement among competing firms. It is a formal organization of producers and manufacturers that agree to fix prices, marketing, and production.[1] Cartels usually occur in an oligopolistic industry, where there is a small number of sellers and usually involve homogeneous products. Cartel members may agree on such matters as price fixing, total industry output, market shares, allocation of customers, allocation of territories, bid rigging, establishment of common sales agencies, and the division of profits or combination of these. The aim of such collusion (also called the cartel agreement) is to increase individual members’ profits by reducing competition.

  Dit is volgens mij niet helemaal in het belang van klanten…


  16 november 2010 om 16:45

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!