Social Media in Nederland: cijfers en feiten

17 september 2010, 08:34

Afgelopen woensdag was ik te gast op het hoofdkantoor van Hyves. Dit in het kader van de maandelijkse bijeenkomst van Social Media Club Amsterdam. Voor mij een leuke gelegenheid om eens achter de schermen te kijken bij de grootste internet-entiteit van Nederland en om veel digitaal bekenden weer in vlees en bloed te ontmoeten. Het valt niet te ontkennen dat Hyves een succesverhaal is in Nederland. Net zo goed dat niet te ontkennen is dat Facebook in Nederland eindelijk in opmars is. Hyves presenteerde ons, bij monde van Yme Bosma, de cijfers over het gebruik van Social Media in Nederland. Cijfers die mij en veel andere aanwezigen, toch weer verrasten en die bij sommigen tot zelfs hevige kritiek en discussies leidde.

Feiten zijn feiten, meten is weten.

De cijfers die Hyves presenteerde zijn aangeleverd door Comscore, een internationaal hoog aangeschreven onderzoeks- en meetinstituut. Nu kun je cijfers vaak op meerdere manieren interpreteren en veel partijen doen dat ook ten faveure van zichzelf. Maar feiten blijven feiten.

Waarom niet actief op Hyves?

Ikzelf heb een Hyvesprofiel dat ik behoorlijk verwaasloosd heb qua aandacht. Daar heb ik mijn redenen voor en die zijn o.a.:

 • Omdat ik niet van springende emoticons hou;
 • Omdat ik niet zit te wachten op alle groepsuitnodigingen van 12 jarige buurmeisjes over UGGS of paarden etc…;

En omdat ik, en dat blijkt dus onterecht te zijn, van mening ben dat Hyves een site voor kinderen en sociaal achtergestelde mensen is.

Het onderzoek van Comscore.

Comscore onderzoekt maandelijks het Social Media gebruik in Nederland onder 12 miljoen internetgebruikers van 15 jaar en ouder. In de gepresenteerde cijfers zijn per leeftijdsgroep (15-24, 25-34, 34-44, 45-55 en 55+) het aantal pageviews en bezoeken van de volgende websites opgenomen:

 • Hyves
 • YouTube
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Nu.nl (dit om een goede vergelijking tussen social media en nieuwsmedia te kunnen maken)

Uit de cijfers die hieronder staan, blijkt onder andere dat het gemiddelde Facebook-gebruik (aantal pageviews per bezoek) lager is dan bij Hyves. Iets waar Hyves terecht op hamert, want voor adverteerders en marketeers is dit zeer relevante informatie.

Bekijk hier de cijfers die Yme Bosma afgelopen woensdag presenteerde:

Early adaptors en trendwatchers zijn kritisch, maar is dit terecht?

In mijn adviezen aan en in lezingen voor klanten wil ik altijd een goed onderbouwd verhaal geven. Ik heb hierbij vele malen gezegd dat Hyves heel leuk is voor kinderen en (groot)ouders die hun (klein)kinderen in de gaten willen houden. Daar blijk ik dus ongelijk in te hebben. Ook tijdens de bijeenkomst bleek deze opvatting voor veel aanwezigen te gelden, zelfs na de presentatie van de cijfers. Natuurlijk, als je als trendwatcher wordt ingehuurd dan wil je graag ook de toekomst voorspellen en dan is het bijna logisch om te zeggen dat Facebook de toekomst is. Echter voor organisaties en adviseurs die in het nu leven geldt er een andere waarheid. Een aantal conclusies en bevindingen die ik uit de cijfers opmaak.

De opmars van Facebook is er wel

Terwijl Hyves over de periode februari 2010 tot en met augustus 2010 een constant bereik blijft houden onder de totale Nederlandse internetpopulatie (rond de 65%) zie je dat Facebook van 28,8% naar bij 40% is gestegen in diezelfde periode (slide 4).

Facebook groter dan Nu.nl?

Volgens de cijfers van Comscore (slide 6) is Facebook in juli en augustus 2010 vaker bezocht dan Nu.nl. Niet zo vreemd als je bedenkt dat er in vakantietijd weinig echt nieuws te melden is en er in diezelfde periode veel nieuwe vrienden worden gemaakt alsmede veel vakantiefotos. Getuige ook het record dat Hyves behaalde op 23 augustus met meer dan 275 miljoen pageviews. Dat is veel en er wordt ook kritisch op gereageerd.

Leeftijdscategorisering

Om het wat overzichtelijker te maken, dan het in de slides staat, hieronder een in mijn ogen duidelijker tabelletje met de bereik-cijfers van juli (augustus ontbrak nog).

Hyves is de grootste, maar de strijd is net begonnen

Uit bovenstaande tabel valt gewoon op te maken dat Hyves nog steeds in alle leeftijdsgroepen het grootste bereik heeft, maar dat facebook toch al als serieuze tweede partij gezien kan worden. Ik verwacht dat Facebook de komende maanden, net als Twitter, een grote opmars gaat maken in hun bereik bij de verschillende leeftijdsgroepen. De strijd tussen Hyves en Facebook zal een strijd om de adverteerders worden en niet om de gebruikers. Beide platformen kunnen prima naast elkaar bestaan. Het onderscheidend vermogen zal vooral liggen in de manier waarop de gebruikers de site gebruiken en ervaren. Gebruiksgemak en leuke features zullen voor langere bezoektijden zorgen en hogere aantallen pageviews. Dat is uiteindelijk hetgeen dat geld oplevert. En zonder geld hebben deze sites, waar wij allen toch veel plezier aan beleven, geen bestaansrecht.

Jan Willem Alphenaar is trainer en consultant voor het inzetten van LinkedIn voor marketing en sales. Als LinkedIn Trainer traint hij organisaties in Europa. Met zijn bedrijf Next Business Academy ondersteunt hij organisaties op het gebied van Social Selling, Advertising, Lead Generation en Content Marketing. Onder de noemen Next Business Agency ondersteunt hij met zijn team organisaties bij LinkedIn marketing en advertising.

Categorie
Tags

34 Reacties

  mavanegmond

  Goed artikel. Ik zat er zelf ook een beetje kritisch bij afgelopen woensdag. De komende maanden worden wat dat betreft erg interessant. Jammer dat Facebook nog geen vertegenwoordiging heeft in Nederland. Op dit moment gaan alle vragen naar Yme, maar het zou mooi zijn als we daar ook eens iemand aan de tand konden voelen.

  Hyves is en blijft groot. Ik vind zelf ook dat de opmaak meer een jonge doelgroep aanspreekt, maar het bereik is absoluut iets waar je niet omheen kunt in Nederland.

  Het gevoel blijft wel hangen dat ik de cijfers erg positief vind uitvallen richting Hyves zelf. Ik ben heel benieuwd naar de cijfers wanneer daar ook het mobiele gebruik aan wordt toegevoegd. En het wachten is natuurlijk op een praktijk case met daarin beiden partijen vertegenwoordigd!


  17 september 2010 om 08:57
  Remi

  Elke keer weer interessant om dit soort cijfers te zien. En mooi dat Hyves en Comscore dit delen.

  Toch ook een paar kritische noten:

  Je schreef in de conclusie: “Gebruiksgemak en leuke features zullen voor langere bezoektijden zorgen en hogere aantallen pageviews.”

  Die conclusie is onjuist. Een site met een onnodig ingewikkelde navigatie zal leiden tot langere bezoektijd en meer pageviews. Over het algemeen zijn ‘pageviews’ vanuit een webanalytics perspectief zo’n beetje de onbetrouwbaarste metrics om sites te vergelijken. Want je kunt ze makkelijk opblazen (nu.nl heeft auto refresh) en het aantal pageviews zegt meer over je navigatie dan over hoe goed een site is. Helemaal nu steeds meer sites content met ajax inladen (waardoor je dus een nieuwe pagina krijgt zonder een pageview).

  Pageviews zijn alleen nog maar interessant voor ouderwetse marketeers en ouderwetse publishers die banners op CPM basis verkopen.

  Verder moet je de grafiek van twitter negeren. Dit is alleen het sitebezoek zelf, terwijl het gros van de twitteraars via allerlei applicaties twittert. Ik snap dat dat voor comscore niet meetbaar is, maar probeer het dan ook niet.

  Neemt niet weg dat het indrukwekkende aantallen zijn die Hyves heeft. Met dit soort onderzoek is natuurlijk altijd wel een en ander mis, maar de cijfers van Hyves blijven indrukwekkend.


  17 september 2010 om 09:22
  Martijn van Well

  @Remi van Beekum

  Hoewel ik mee kan gaan in jouw bevinding over de intepretatie van pageviews voor de mate van interactie, vind ik het wel te ver gaan om het meteen toe te schrijven iaan de categorie “ouderwets”. Ik denk wel dat we op 1 lijn zitten als we zeggen dat het draait om de acties die worden uitgevoerd, waarbij onderkend moet worden dat bepaalde acties waardevoller zijn dan anderen.

  @topic

  Hoewel ik voorstander ben van meten is weten (ben tenslotte ook webanalyticus), denk ik dat het toch ook belangrijk is af te gaan op gevoel en te luisteren naar wat anderen zeggen. Facebook is groeiende, dat merk ik aan het aantal mensen dat er over spreekt in mijn omgeving, of op de websites waar ik kom. Tegelijkertijd merk ik ook op dat het gebruikersgemak van Facebook achterblijft bij Hyves, waardoor naar mijn gevoel een hoop mensen weer met inactieve accounts werken.

  Mijn beeld is dat mensen meer en aansluiten bij diverse netwerken en vervolgens met centrale tools die netwerken weer aansturen. Neem Tweetdeck. Ideaal om te bepalen welke boodschappen je op welk netwerk wilt delen (Twitter, LinkedIN, Facebook).

  Om de ontwikkeling van social media beter in kaart te brengen denk ik dat het belangrijk is ook in het onderzoek mee te nemen wat de groeicijfers zijn van het gebruik van deze toepassingen. Dus, in aansluiting op wat Remi zegt moet je niet naar de website cijfers kijken, maar naar de bredere toepassingen. En laten we daarbij de mobiele applicaties ook vooral niet vergeten!

  Zie hier ook meteen de crux. Het is lastig om “social” te vatten in harde meetbare cijfers die volledig vergeleken kunnen worden. Ruimte voor gevoel en eigen waarnemingen moet blijven.


  17 september 2010 om 09:53
  Koen Schunselaar

  @jwalphenaar:

  Interessant om Nederlandse cijfers te zien. Wat mij opvalt is de conclusie die getrokken wordt dat je ten onrechte denkt dat Hyves voor kinderen is. Ik persoonlijk word juist bevestigd in het beeld dat Hyves VOORAL voor jongere gebruikers is; in de groep 15-24 is het bereik immers het grootst. Tel daarbij op dat Facebook harder groeit, en je hebt mijn persoonlijke rechtvaardiging om mijn activiteiten naar Facebook te verplaatsen.

  @remi: je opmerking dat ‘het gros van de twitteraars’ via applicaties Twittert verdient volgens mij enige nuancering. Volgens mij twittert (als ik me de cijfers van Twitter goed herinner) slechts 15% via applicaties, de rest via Twitter.com. Die 15% is echter wel het meest actieve deel gebruikers van Twitter.


  17 september 2010 om 10:26
  Yme Bosma

  @Remi

  Je stelling dat “een site met een onnodig ingewikkelde navigatie zal leiden tot langere bezoektijd en meer pageviews” klopt niet… Is precies andersom. Mensen gaan de site namelijk minder gebruiken bij meer complexiteit. Dus hoe eenvoudiger de navigatie, hoe meer/langer mensen het (een social network als Hyves) gebruiken. We hebben dit na ons redesign vorig jaar duidelijk kunnen zien.

  Verder helemaal eens over je kritiek op pageviews als metric. We gebruiken ze ook niet om te vergelijken met anderen, alleen om een interne trend aan te geven zoals het all-time high op de 23e.


  17 september 2010 om 10:33
  Yme Bosma

  @andersfloor

  Eens met de 2 uitdagingen die je noemt.

  1. De tijd zal het leren, maar de huidige ontwikkelingen op het gebied van standaardisatie voor bijvoorbeeld sharing, maar ook andere, functionaliteiten gaan dat probleem deels wegnemen. Facebook werkt hier zelf ook aan mee. Aan ons de taak om goed bij alle standaarden aan te sluiten, dat maakt de drempel voor internatinale ontwikkelaars kleiner of zelfs niet bestaand. Maar daar gaan we als Hyves zeker wat missen.

  2. Belangrijk punt, waar we ook hard aan werken. Op dit moment werken we met name met de netwerken met een grote achterban samen om deze communities veel beter te laten werken. Sportbonden, TV-programma’s, merken, het zijn allemaal voorbeelden. Maar daar is nog veel te doen, out-of-the box heeft Facebook daar inderdaad betere tools. Daartegenover staat dat wij in NL en meer gebruik(ers) hebben, en een duidelijk aanspreekpunt zijn voor partijen die actief willen zijn met dergelijke communities. Onderschat dat laatste element vooral niet.


  17 september 2010 om 10:42
  Yme Bosma

  @Koen

  Dat ons bereik het grootst is in de 15-24 groep neemt toch niet weg dat de meeste gebruikers ouder dan 25 zijn? Ik snap je redenatie niet helemaal….


  17 september 2010 om 10:44
  Koen Schunselaar

  @Yme:

  Maar gemiddelde aantal dagelijkse bezoekers is dalend voor Hyves toch, in de groep 25+? Alleen bij 55+ stijgend. Facebook laat op dat cijfer een stijgende of gelijkblijvende lijn zien, als ik de onduidelijke grafieken goed lees. Dát is mijn constatering: in mijn omgeving zijn er meer en meer mensen die minder actief worden op Hyves en actiever op Facebook (als in: vaker per dag Facebook bezoeken). Voor mij reden om dat ook te doen. Aantal profielen alleen zegt mij weinig. Het is namelijk verdomde lastig om profiel van bijvoorbeeld Hyves op te heffen 😉


  17 september 2010 om 11:51
  Yme Bosma

  @Koen

  In juni zaten wij nagenoeg op het hoogste niveau qua dagelijks gebruik, in de zomermaanden zijn we gedaald. Net als Facebook, wat best raar is voor een dienst die zo sterk zou moeten groeien… Je zult zien dat in September wij weer op het hoge niveau zitten, en dat, per gebruiker, we ook nog steeds 3 keer langer gebruikt worden dan FB. Dat niveau qua gebruik/bereik daalt dus niet bij ons. Vandaar mijn stelling dat de diensten complementair lijken. Als jouw ervaring representatief zou zijn dan zou dat duidelijk in de cijfers terug te zien moeten zijn niet? Nederland is groter dan je denkt;-)

  Wat is er verder onduidelijk aan de grafieken? Op full-screen prima leesbaar toch? En alle getallen staan eronder.


  17 september 2010 om 12:06
  Koen Schunselaar

  Nederland is veel groter dan ik denk, ben de eerste om dat toe te geven. Vandaar ook mijn pogingen om overduidelijk te laten merken dat het mijn persoonlijke ervaring en conclusie is. Net zoals ik persoonlijk (ook op full screen) het kleurverschil tussen de lijnen in de grafieken niet heel groot vind. No big deal verder. Net als mijn persoonlijke conclusie en overwegingen om op dit moment actiever op Facebook te zijn dan op Hyves niet iets zijn om heel zwaar aan te tillen. N=1 en daarbij komt dat ik Hyves beroepsmatig toch wel blijf volgen. No worries: ik gun jullie een lang en gelukkig leven.


  17 september 2010 om 12:15
  ARispens

  Jan Willem, duidelijke samenvatting. Een ieder die die avond aanwezig was heeft mijn mening en kanttekeningen bij de cijfers kunnen horen. Ik ben het grotendeels met Jan Willem eens dat vooral in social media niet altijd gekozen wordt voor een bepaald middel vanwege het bereik. Als ik marketeer was en een klant puur geinteresseerd is zoveel mogelijk pageviews en respons dan zou Hyves vanuit dat oogpunt altijd de beste keuze zijn. Maar gelukkig ben ik geen marketeer, maar trendwatcher en strateeg. De cijfers zijn dus niet van doorslaggevend belang. Vaak wil een klant in contact treden op een manier die meer directe interactie biedt en die een positief effect heeft voor hun merknaam. En waar ze vooral ook zelf plezier in hebben. Make it fun, make it relevant. Daarom kies ik soms voor Hyves, en soms ook niet.

  Wat mijn persoonlijke social media gebruik betreft ben ik for now vooral op Facebook en Twitter actief. Foursquare was even leuk, maar biedt mij (nog) te weinig. Ik geloof heel erg dat we in de toekomst betaald krijgen voor de data die wij open stellen. Ik heb geen moeite sommige data te delen met adverteerders, zolang ik er maar iets voor terug krijg. Dus kom maar door met die zak geld…, ik ben te koop.


  20 september 2010 om 08:40
  ARispens

  Oh, trouwens. Iedereen die zegt dat er geen aanspreek punt voor Facebook is in NL. Die is er wel, ik ben namelijk in de zomer naar Dublin geweest omdat ik hier voor in aanmerking kwam. Roel Spee is user analyst NL bij Facebook International. Hij is echter niet de persoon die waarschijnlijk de go to guy is voor de latest insights op cijfertjes gebied. Maar misschien zou hij dat in de toekomst wel kunnen worden.

  @Yme, brrrr second life :P, verder leuk om zo 4 jaar later terug te lezen.


  20 september 2010 om 09:43
  Yme Bosma

  @Anneli,

  Second Life heeft ruim 30K actieve gebruikers in Nederland, is vrij stabiel. Ik begreep laatst dat er ruim 25K NL twitteraccounts zijn met meer dan 5 tweets in de laatste 30 dagen. Kan de bron even niet vinden, maar als dat klopt zet het e.e.a. wel in perspectief he;-)


  20 september 2010 om 09:59
  Jan Willem Alphenaar

  @yme, volgens mij ben je abuis wat betreft de cijfers over Twitter.

  25.000 actieve accounts lijkt me aan de zeer lage kant.


  20 september 2010 om 10:10
  Yme Bosma

  @jwalphenaar Klonk mij ook weinig in de oren, maar heb jij betere gegevens over echt actieve (niet geautomatiseerde) accounts?


  20 september 2010 om 10:12
  ARispens

  Met daarbij wel het grote verschil dat het bereik en de relevantie van Twitter vele malen hoger is. Zijn veel mensen die middels interatie met sociale netwerken en traditionele media acht nemen van wat er op Twitter speelt. Dit is bij Second Life niet zo lijkt me.

  Het bereik van Twitter is volgens jou cijfers bij alle doelgroepen boven de 15%, weet je hoe veel dat bij Second Life is?


  20 september 2010 om 10:17
  Yme Bosma

  @ Anneli

  Het bereik van Twitter is zeker veel groter, en de toepassing heel anders, begrijp me niet verkeerd. Maar als je echt gaat kijken naar interactie op het platform (zoals ook binnen SecondLife), dan zal het je nog tegenvallen denk ik…


  20 september 2010 om 10:22
  Benno R. RENAUD

  Even boeiende als ook zinvolle informatie (ook voor deze 60-plusser met LinkedIn en Hyves en Facebook).

  Dank aan de samenstellers.


  20 september 2010 om 13:34
  Sjoerd Sessink

  Heel interessant stuk en geweldige timing. Ik ben met een stageopdracht bezig over sociale media in de projectontwikkeling (vastgoed) en vooral de demografiegegevens komen zeer goed van pas voor mijn onderzoek.

  Het doel van mijn onderzoek is om aan te bevelen van welke sociale media gebruik zal moeten worden gemaakt om bepaalde doelgroepen te bereiken, om hun wensen en eisen in kaart te brengen en om contact te onderhouden. Aangezien de vastgoedmarkt redelijk traditioneel is en vooral nu erg moet inspelen op de markt, moeten mijn bevindingen onderbouwd kunnen worden met cijfers. Tot nu toe was ik niets tegengekomen wat echt betrouwbaar was (zoals Social Media Monitor, dat wel een richtlijn was maar helaas geen data aanbood), tot ik dit tegen kwam.

  Dank aan dhr. Alphenaar en ieder ander die hieraan heeft meegewerkt!


  21 september 2010 om 13:09
  Simon

  “Comscore onderzoekt maandelijks het Social Media gebruik in Nederland onder 12 miljoen internetgebruikers van 15 jaar en ouder.”

  Ik wist niet dat er überhaupt 12 miljoen Nederlanders zijn van 15 jaar en ouder…of zijn we echt heel erg aan het vergrijzen?


  23 september 2010 om 12:17
  Yme Bosma

  @Simon, hoeveel denk je dan dat het er zijn;-)?


  23 september 2010 om 12:45
  onlinemarketeerTV

  Heren, dames

  Comscore zijn zijn top! We maken hier wel een denkfout; dit zijn cijfers over en van de sociale netwerken (in Nederland) en niet de cijfers over social media Nederland. Social media is gelukkig meer dan alleen de kanalen genaamd ‘social networks’.


  27 september 2010 om 11:03
  onlinemarketeerTV

  Heren, dames

  Comscore zijn zijn top! We maken hier wel een denkfout; dit zijn cijfers over en van de sociale netwerken (in Nederland) en niet de cijfers over social media Nederland. Social media is gelukkig meer dan alleen de kanalen genaamd ‘social networks’.


  27 september 2010 om 11:03
  Renato van Bloemenhuis

  Ik ben het helemaal met @andersfloor eens, Hyves mag dan wel huge zijn, en theoretisch een groot bereik hebben voor maketeers en adverteerders, het kan echt niet op tegen Facebook. Facebook zit gewoon veel beter in elkaar, is veel meer verbonden met andere social media platforms, internationaal marktleider, fan pages zijn veel effectiever… kortom Facebook verslaat Hyves op alle fronten.


  25 november 2010 om 23:09
  Robby

  En niet geheel toevallig verkochten de eigenaren van Hyves slechts anderhalve maand na deze presentatie de failliete inboedel aan de Telegraaf Media Groep. Failliet? Ja natuurlijk, want Hyves gaat natuurlijk dik de bietenbrug op t.o.v. Facebook.

  Deze cijfers zeggen niet zo heel veel en komen uit de koker van Hyves zelf. Ik moet zeggen zijn uitgekozen door Hyves zelf. Er zijn al provincies waar Facebook in 2011 boven Hyves uitstijgt (Flevoland, Noord-Holland). Als Facebook eenmaal een voorsprong heeft genomen, gaat het heel hard met Hyves. Naar beneden bedoel ik. Dan gaan hele schoolklassen, hele kenniskringen over op Facebook, want je kan maar op één social netwerk je krabbels behouden nietwaar?

  De eigenaren van Hyves hebben op tijd het schip verlaten. Het zinkt niet maar dobbert wel steeds leger rond. Ze zullen wel blijven bestaan maar de tijd dat iedereen op Hyves zat is echt voorbij.


  27 februari 2011 om 12:51
  a-m

  de procenten… kun je niet op 100 gelijk zetten ..

  tabelletje is bijzonder onduidelijk. geen beschrijving dr bij..

  is dit de procenten die actief is op …. van de NL bevolking ? of wat steld dit anders voor?


  2 maart 2011 om 13:19
  Mike

  Is er nog een dergelijk artikel als dit, welke meer van nu is? De ontwikkelingen gaan razendsnel en ik vraag me dan ook af of ik deze gegevens nog voor mijn scriptie kan gebruiken. Zelf denk ik van niet, maar het is ongelofelijk lastig gegevens te vinden.

  Kan iemand mij helpen!?

  Groeten,

  Mike


  1 november 2011 om 13:37
  toine

  meet mensen op hyves dan facebook waar komt die info vandaan??????


  1 maart 2012 om 11:47
  ARispens

  Dit is allemaal publieke data van onderzoeksbureau Comscore en websites zoals Socialbakers.com hier kan je ook recentere cijfers vinden.


  1 maart 2012 om 11:58

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!