BurgerConnect: De overheid in je broekzak

25 juni 2010, 05:13

Lokale overheden willen steeds meer in contact treden met burgers. Het beeld van een statig gemeentehuis met daarin de onbereikbare ambtenaren, dat is verleden tijd. Een open en toegankelijk huis moet het nu zijn, waar burgers laagdrempelig toegang hebben tot alle diensten en activiteiten die de gemeente biedt. De toegankelijkheid en interactie met burgers is dan een punt dat hoog op de politieke agenda staat bij veel gemeenten in Nederland. Wij proberen met de app BurgerConnect hier een antwoord op te vinden.

Burgers stellen steeds hogere eisen aan de bereikbaarheid van gemeentelijke diensten. Veel gemeenten zijn ’s avonds vaker open om tegemoet te komen aan de wensen van werkende burgers. Daarbij vinden veel burgers het allang niet meer vanzelfsprekend dat ze voor alle diensten fysiek naar het gemeentehuis moeten. Om aan al deze eisen te kunnen voldoen, maken lokale overheden steeds meer gebruik van ICT-middelen. Dit begint vaak met het optimaliseren van de website en het toevoegen van een ‘digitaal loket’. Deze oplossingen bieden een zekere mate van interactiviteit, hoewel er vaak een aanzienlijke vertraging zit tussen de vraag van de burger en het antwoord van de gemeente.

BurgerConnect

BurgerConnect is een nieuwe mobiele applicatie, ontwikkeld door mijn bedrijf AppNormal (we deden ook de M! iPhone app), die juist op dit laatste punt inspeelt: de snelle interactie tussen gemeente en burger. De applicatie biedt burgers de mogelijkheid om direct en persoonlijk in contact te treden met de gemeente, over zaken die hen bezighouden in de directe leefomgeving. BurgerConnect kan volgens ons hèt centrale platform voor mobiele communicatie voor overheden en hun burgers zijn en beperkt zich daarmee niet tot een enkele functionaliteit maar bevat een hele scala aan functionaliteiten die directe communicatie met de overheid mogelijk maakt.

Het klinkt leuk, weer een nieuwe app, maar wat kan je er nu precies mee? De ontwikkeling van BurgerConnect is voor ons een continu proces. Daarom is er een selectie gemaakt van functies die in de eerste versie beschikbaar zullen zijn. Ik heb ze hieronder even op een rij gezet, de functies zullen zijn:

1 Melding openbare ruimte

Hier kan de burger zijn/haar beklag doen over allerlei kleine zaken. Denk bijvoorbeeld aan: onderhoud aan stoep, straat en fietspaden, overlast van ongedierte, hondenpoep en graffiti en het ophalen van afval. Om inzichtelijk te maken waar exacte de melding wordt gedaan, wordt de positie in de meeste gevallen bepaald door GPS-coördinaten mee te sturen maar er is tevens de mogelijkheid om handmatig de positiegegevens in te geven.

2 Het doorgeven van een reguliere klacht

Klachten over de dienstverlening van de gemeente en de behandeling van vragen kunnen hier worden geuit. Gemeenten willen dit doorgaans graag weten om hun dienstverlening te kunnen verbeteren.

3 Het stellen van een vraag aan de Gemeente

Alle met BurgerConnect gegenereerde meldingen en berichten, worden direct doorgezet naar de Gemeente die het betreft.

Standaarden

Om de informatie op de beste manier binnen te laten komen bij de overheden, wordt in alle gevallen gebruikt gemaakt van geldende standaarden. Deze berichten komen rechtstreeks terecht bij de gemeente. Uniek is dat de berichten in een, voor de overheid geldend formaat worden verstuurd. Het formaat dat wordt gebruikt luister naar de naam StUF hetgeen betekent: Standaard Uitwisselingsformaat betekent. Door dit formaat te gebruiken is BurgerConnect op eenvoudige wijze te koppelen aan de mid- en backoffice systemen die door gemeenten worden gebruikt.

Inzet en uitrol

Op dit moment zijn er meerdere gemeenten, waaronder Delft en Almere, waar gewerkt wordt aan een koppeling met BurgerConnect. Daarnaast heeft zich inmiddels een flink aantal gemeenten gemeld dat informatie over de mogelijkheden wenst te ontvangen. In de loop van 2010 zullen we de implementatie voor de gemeenten afronden en gelijktijdig verder werken aan nieuwe functionaliteiten die communicatie tussen overheid en burger naar een hoger plan tillen. Ik ben benieuwd wat jullie van het concept vinden en feedback, tips en kritiek zijn natuurlijk meer dan welkom! Je kunt hem hier downloaden in iTunes. Lees hier wat iPhoneclub erover te zeggen heeft.

Coen Heck
Directeur bij appnormal.com

Categorie
Tags

3 Reacties

  Marcel Koot

  idee is geweldig, natuurlijk. Ik ben wel kritisch over huidige gang van zaken. Ik heb 4 meldingen gedaan, maar je hoort er verder niets van. het verdwijnt in een zwart gat: je krijgt een schermpje dat je melding is verstuurd, maar naar wie dan? en leest ie je melding? en doet ie daar ook iets mee?

  kortom, wat is de status?

  ík heb in ieder geval niks meer vernomen.

  verder crasht het nogal eens (ik heb een 3G met IOS4), vooral bij de locatiebepaling en bij de upload van de foto.

  En tot slot: stel je maakt onderweg een foto van de situatie, maar je wilt thuis op je gemak even de melding doen, dan kloppen de gps-coordinaten niet meer (die zijn dan van je huis) met de locatie waar de melding over gaat.

  Ook daar heeft de app nog geen oplossing voor.

  Ik zou er nog niet teveel tijd in steken.


  29 juni 2010 om 11:12
  appnormal.com

  Marcel,

  Allereerst bedankt voor je opmerkingen. Voor het afhandelen van de meldingen zijn de gemeenten zelf verantwoordelijk. Helaas hebben wij dan ook geen enkele invloed op de snelheid waarmee meldingen worden afgehandeld.

  Met een flink aantal gemeenten worden op dit moment gesprekken gevoerd om de meldingen in het reguliere proces op te nemen. Hiermee zullen de gemeenten meldingen sneller kunnen afhandelen.

  Het maken van foto’s onderweg kan uiteraard gewoon. Vervolgens kun je in de app de foto selecteren en handmatig het adres invoeren waar de foto is genomen. Tijdens het verzenden worden de juist gegevens bijgevoegd. Daar is dus wel degelijk een oplossing voor.

  De opmerkingen over dat de app crashed zijn we nog niet eerder tegengekomen. Voor dit soort en overige supportvragen en eventuele bugs die je tegenkomt wil ik je verwijzen naar de site http://www.appnormal.com/apps/burgerconnect. Dit is ook de support website die in de iTunes store wordt gebruikt. Meldingen horen daar thuis zodat we ze efficient kunnen oppakken, onderzoeken en oplossen.


  29 juni 2010 om 12:26

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!