Social Media Strategie in 17 stappen: Stap 12 – 17

1 maart 2010, 09:25

Na deel 1 en deel 2 van dit drieluik over Social Media Marketing en de te volgen sociale strategie kan je in dit artikel de laatste stappen 12 t/m 17 lezen. De doelstelling en doelgroep zijn bepaald, onderzoek gedaan, content geselecteerd, volg- en publicatiesysteem zijn opgezet en al aardig wat interessante en relevante content is geproduceerd. Dan wordt het nu tijd om de interactie en discussie met je doelgroep op te zoeken!

12. Engage!

De tijd is daar. Nu je een berg(je) content hebt opgebouwd die jou waardevol maakt voor je doelgroep is het moment aangebroken op actief mensen uit te nodigen en in dialoog te treden. Zorg ervoor dat je genoeg capaciteit hebt om binnenkomende reacties/aanvragen/feedback snel en adequaat af te handelen. Geef blijk van waardering voor referenties, RT’s, pingbacks etc.

Actiepunten

Hieronder staan een aantal acties die specifieke melding vereisen vanwege het belang ervan. Als het goed is komen deze acties voort uit ’signalen’ die je krijgt uit het systeem dat je in stap 8 ontwikkeld hebt.

 • Twitter: ga actief anderen volgen die je interessant vindt en/of die bij je doelgroep behoren. Zorg voor een mix van kennis’leveranciers’ en kennis’consumenten’. Ze mogen nu naar je profiel kijken omdat je hier genoeg relevante informatie hebt verzameld dat ze je terug gaan volgen. Zo bouw je je social kapitaal op Twitter op;

 • Twitter: Zorg voor een goede afhandeling van RT’s, DM’s, mentions en ook listvermeldingen. Gebruik eventueel een workflow management systeem zoals CoTweet om binnenkomende verzoeken af te (laten) handelen;

 • Facebook, Hyves, LinkedIn, social networking: kijk actief in discussielijsten, groepen en fora of hier ‘mogelijkheden’ zijn om je stem te laten horen. Reageer, of beter nog, initieer zelf een onderwerp en volg de reacties;

 • LinkedIn: kijk in je 2e graads network naar interessante personen aan wie je door iemand in je 1e graads netwerk geïntroduceerd kan worden. Zoek deze personen ook op Twitter op;

 • YouTube, slideshare, content sharing: zorg ervoor dat je tijdig reageert op reacties en comments van anderen, zowel positieve als negatieve;

 • Weblogs: draag bij aan discussies, blijf je eigen weblog vullen met een bepaalde regelmaat en vraag of je ergens gastauteur mag zijn;

13. CTA (Call To Action): Beïnvloeding

Uiteindelijk wil je natuurlijk dat je bezoekers ook iets gaan doen. Dat kan zijn hun attitude aanpassen, je bedrijf promoten, iets kopen, je content delen onder hun netwerk. Hoe krijg je ze nu zover? Wat is je ‘Call To Action’ of ‘CTA’?

De CTA is over het algemeen een tekstuele of visuele prikkel om een actie te ondernemen. Online zal de eerste actie meestal het klikken op een link zijn. De doelstelling hierachter kan divers zijn: een artikel delen, een website openen, een pagina afsluiten, een product in een winkelwagentje plaatsen, een e-mail versturen etc. Hoe dan ook zit het hem vaak in een stukje content op product gecombineerd met een uitnodigende melding om daar iets mee te doen. In het meest optimale geval is je product of content zo goed, dat er geen CTA nodig is, dat je doelgroep (tot een bepaalde hoogte) vanzelf tot actie overgaat. Dit is bijvoorbeeld het geval bij virals.

Beïnvloedingsprincipes

De Amerikaanse gedragswetenschapper dr. Robert Cialdini heeft tientallen jaren onderzoek gedaan naar de manier waarop het gedrag van mensen beïnvloed kan worden en welke basisprincipes hierbij een rol spelen. Deze principes of ‘Weapons of Influence’ zoals hij ze zelf noemt zal ik hier kort toelichten en een voorbeeld erbij geven hoe ze op SMM toepasbaar zijn:

 1. Wederkerigheid: Ik doe wat voor jou, dan doe jij volgende keer wat voor mij. Zeer krachtig principe. In onderhandelingen toepasbaar; ook een concessie doen is de ander iets geven. Toegepast op SMM: eerst veel delen, daarna pas vragen. Bijvoorbeeld Twitter: deel eerst goede content, vraag daarna aan je doelgroep mee te doen aan een marktonderzoekje;

 2. Consistentie: Mensen zijn geneigd te handelen in overeenstemming met vorig gedrag. Als ik ergens commitment voor heb afgegeven, ben ik in de toekomst eerder geneigd te handelen in overeenstemming met eerder afgegeven commitment. Dit is ook het principe van intentieverklaringen. Toegepast op SMM: vraag je doelgroep eerst iets kleins (bijvoorbeeld bovenstaand marktonderzoekje), en later iets groters (review van een product of referentie naar interessante prospect);

 3. Autoriteit: Mensen zijn eerder geneigd te handelen op basis van informatie die door een ‘autoriteit’ of ‘expert’ wordt gegeven dan door iemand anders. Toegepast op SMM: zorg dat je zelf een expertstatus verkrijgt op een bepaald vakgebied of zorg dat een expert jouw product of dienst aanprijst. Bij voorkeur een expert waar mensen zich gedeeltelijk in kunnen verplaatsen; niet te afstandelijk. Waarom? Zie punt 4;

 4. Aantrekkelijkheid: Mensen zullen eerder iets doen voor anderen die zijn aantrekkelijk vinden. Aantrekkelijkheid is hier breed gedefinieerd: fysiek, mentaal, karakter maar ook mensen met wie iemand zich associeert. Onderzoek wijst uit dat mensen – in tegenstelling tot de populaire ‘opposites attract’ zich aangetrokken voelen tot mensen die op hen lijken. Hierop is ook het principe van ’spiegelen’ als gesprekstechniek gebaseerd.Toegepast op SMM: zorg dat je profielfoto er netjes/verzorgd/aantrekkelijk uitziet. Maar ook: zorg dat je in social networks omringt (‘connect’) met mensen die jouw aantrekkelijkheid verhogen. Op deze manier hebben je CTA’s meer ‘body’;

 5. Sociale bewijskracht: Als veel anderen het doen, zal het wel goed zijn. Een hele krachtige. Koopt iedereen een product? Dan ben ik ook sneller geneigd het te kopen. Zegt iedereen dat iemand ‘goed’ is? Dan zal het wel zo zijn. Toegepast op SMM: Zorg dat je content, waarom je veel positieve reacties krijgt, onder de aandacht brengt. Enkel het noemen dat veel mensen hebben gereageerd op een artikel/post/video zal nog meer bezoekers trekken. Doe dit wel op basis van feitelijk gegevens, anders werkt het per direct tegen je. Daarnaast is het principe van sociale bewijskracht natuurlijk van toepassing op het geven en ontvangen van referenties. Op LinkedIn bijvoorbeeld de ‘recommendations’. Zorg dat je mensen in je netwerk mobiliseert om jouw product/dienst aan te bevelen;

 6. Schaarste: Hoe minder van een product er is, hoe aantrekkelijker het product voor mensen wordt. Deze laatste is natuurlijk vooral offline erg goed inzetbaar. Termen als ‘Nog maar 20 kaartjes over!’ doen het altijd goed. Online kan je er echter ook gebruik van maken. Meld bijvoorbeeld dat de workshop op productdemonstratie die je geeft erg populair is (sociale bewijskracht) en dat er daarom nog maar enkele plaatsen beschikbaar zijn. Dit kan je via je kanalen als Twitter, Hyves en Facebook prima doen.

14. Meet het resultaat van je inspanningen

Als je serieus met SMM bezig bent zal je zelf al wel een gevoel hebben bij de resultaten van je inspanningen. Maar: meten is weten. Zeker omdat je later ook je ROI wilt kunnen bepalen. Zet dus een systeem op waarbij je de diverse meetbare indicatoren (KPI’s) inzichtelijk maakt. Welke indicatoren kan je dan gebruiken?

Technisch

 • Website statistieken

 • Weblog statistieken (bezoekersaantallen)

 • Weblog statistieken (aantal en sentiment van reacties op posts)

 • Doorclicks naar door jouw genoemde websites (maak hiervoor een http://bit.ly account aan om te meten)

 • Aantal RT’s op Twitter

Commercieel

 • Aantal offerte-aanvragen via website/weblog

 • Besparing in marketingkosten

 • Free publicity / expert optredens / panels

 • Sociaal Kapitaal

15. Stuur bij

Op basis van de resultaten van je inspanningen kan je concluderen dat het de goede kant op gaat. Of niet. In het laatste geval is het zaak om – zonder je oorspronkelijk doelstelling uit het oog te verliezen en binnen je budget te blijven – bij te sturen. Wat zijn nu de KSF’s op basis waarvan je actie moet ondernemen als het de verkeerde kant op dreigt te gaan? Factoren die, als je ze op hun beloop laat, je hele SMM strategie om zeep kunnen helpen? En wat voor actie?

Kritische Succes Factoren (KSF’s)

 • Situatie: Negatieve reacties op ervaringen met jou of je bedrijf. Dus niet negatieve reacties op een blogpost, die vallen onder de categorie ‘gezonde discussie’ en zijn eigenlijk juist goed om in dialoog te komen met je doelgroep. Nee, hier worden de harde, vernietigende kritieken bedoeld die als een lopen vuurtje verspreiden over Internet. Vaak ontstaan door misverstanden, daadwerkelijk slecht functioneren van jouw kant, slecht product, verschil van inzicht of andere reden die je zelf wellicht niet eens volledig begrijpt. Hoe ga je hiermee om?

  Aanpak: Reageer niet inpulsief. Denk er eerst goed over na. Klopt de kritiek? Heb je slecht geleverd? Kan je je inleven in deze persoon? Heb ik iets gedaan, gezegd of geschreven dat verkeerd geïnterpreteerd is? Zit ik fout? Als je hierover meer duidelijkheid hebt is de volgende vraag: Moet ik een reactie geven? Soms is het (bij kleinere issues) handiger om niet te reageren dan om olie op het vuur te gooien. In andere gevallen is het wenselijk om direct de bron van de klacht offline te benaderen; een persoonlijk gesprek kan in zo’n geval vaak beter werken dan online discussie. Als dit niet mogelijk is, is het vaak het beste om een publieke statement af te geven op bijvoorbeeld je blog of website. Licht jouw kant van de zaak toe, ga niet overdreven in de verdediging en neem de kritiek niet te persoonlijk op, dit komt juist onprofessioneel over.

 • Situatie: Te weinig reacties op je content en publicaties. Op deze manier geraak je niet in dialoog met je doelgroep.

  Aanpak: Ga gericht om reactie vragen. Sluit blogposts altijd af met een vraag naar inzicht/feedback/commentaar. Ga eventueel iets scherper je mening ventileren, mits dit authentiek blijft.

 • Situatie: Het kost je te veel tijd. Blogpost schrijven, twitter updaten, facebook, reacties lezen en erop reageren, alles kost tijd. Dit kan lastig zijn, zeker in de periode waarin de opbrengsten nog niet helder boven water komen.

  Aanpak: Automatiseren en delegeren. Kijk of je met behulp van wat onderzoek en specifieke websites zoals lifehacking of met hulp van een slimmerwerken coach het proces rondom SMM verder kan automatiseren of optimaliseren. Zo kan je bijvoorbeeld je meetinstrumenten laten uitkomen op je smartphone zodat je in ‘verloren momenten’ jezelf op de hoogte kan brengen van de status van je online marketing. Daarnaast kan je binnenkomende reacties/vragen/commentaren wellicht distribueren onder wat collega’s (bijvoorbeeld met behulp van het eerder genoemde systeem CoTweet) of de vragen die binnenkomen opnieuw in je netwerk uitzetten. Op die manier ga je meer een ‘hub’ functie innemen voor je netwerk.

16. Minder dan half jaar bezig? Ga dan terug naar stap 11

De resultaten van Social Media Marketing kan je eigenlijk pas na een jaar duidelijk zien. Om een tussentijdse evaluatie te maken, je tussentijdse ROI te berekenen, kan je ervoor kiezen om pas na een half jaar naar stap 17 door te gaan.

Het meetsysteem dat je in stap 14 hebt opgezet, speelt hierbij een belangrijke rol. De gegevens hieruit geven je (ook tussentijds) inzicht in wat de ’stemming’ is rondom jouw propositie en wat de resultaten zijn die je tot nu toe hiermee hebt gerealiseerd.

17. Bepaal je ROI

De Return On Investment bepalen van Social Media is lastig. Er zijn marketeers die zeggen dat het onzinnig of zelfs onmogelijk is. Anderen zeggen dat het wel degelijk te meten is. Ik ben van mening dat je de conversie wel kan meten maar dat het daadwerkelijk toekennen van een waarde daaraan erg lastig is. Wat is het waard om een ‘mention’ op Twitter te krijgen, of een fan erbij op je Facebook fanpagina?

Je kunt in veel pakketten meten en inzien hoeveel traffic er wordt gegenereerd naar bijvoorbeeld je website vanuit social media platforms. In conversie-acties kan je je doelgroep vragen om op te geven hoe zij tot conversie over zijn gegaan (hoe ze op je pagina terecht zijn gekomen bijvoorbeeld). Ook kun je bijvoorbeeld kijken of het aantal support calls is afgenomen of offerte-aanvragen is toegenomen. Of dat je interessante personen of bedrijven online hebt leren kennen waar iets uit voortgevloeid is.

Daarnaast kun je meten hoeveel er over jou of jouw product of dienst wordt gepraat in online communities. Hiervoor zijn tools zoals mention maps erg handig. Je kunt ook inhoudelijk gaan kijken of dit bijvoorbeeld brand-positive, brand-neutral of brand-negative uitspraken zijn en op die manier een wegingsfactor introduceren.

Al deze informatie kan je correleren met de inspanningen die je hebt geleverd in je Social Media Marketing. Met enige kennis van zaken (statistiek) of een extern bureau kan je door middel van correlaties hiermee prima je ROI inzichtelijk maken. Hoogstwaarschijnlijk dat deze niet tot op de euro nauwkeurig zal zijn, maar het geeft je wel een beeld van de effectiviteit van je inspanningen en de bijdrage aan je marketingdoelstellingen.

Tot slot

Ik heb met deze drieluik geprobeerd wat structuur te scheppen in het van start gaan met Social Media Marketing. Handvatten om een strategie te bepalen maar ook om deze uit te voeren. Een combinatie van kritische vragen voor zelfonderzoek met praktische tips en how-to’s. Ik heb veel reacties gekregen, voornamelijk bevestigingen en aanvullingen. Daarvoor veel dank. Ik ga deze meenemen in een volgende versie van het stappenplan die ik ga maken. Wellicht dat ik deze vervolgens als whitepaper in zijn geheel beschikbaar stel. Tevens ben ik met @keesromkes bezig om een video te produceren die de ROI van Social Media in kaart brengt, geïnspireerd door de Amerikaanse versie van Socialnomics (ook hier op Marketingfacts) maar dan met Nederlandse cases. De Amerikaanse versie:

Heel graag lees ik jullie reacties op deze laatste stappen, en dan met name gericht op de KPI’s, KSF’s en ROI berekening. Daar kan nog wat meer diepte in komen, dus jullie input is wederom zeer waardevol! Share the knowledge zou ik zeggen!

Mischa Coster MA MSc
Psycholoog - Chief Psychology Officer, gedragsstrateeg, adviseur, spreker. bij Grey Matters & Guideology

Ψ Mediapsycholoog ⌆ Perspectivist ⌬ Dopamaniac Mischa is mediapsycholoog en Chief Psychology Officer bij Grey Matters, een onderzoeks- en adviesbureau dat organisaties helpt inzichten uit de psychologie in de praktijk toe te passen. Ook is hij founding partner en gedragsstrateeg bij Guideology, een adviesbureau dat zicht richt op het begeleiden van klantgedrag in de financiële sector. Mischa gelooft dat psychologie de smeerolie is voor organisaties, zowel op gebied van marketing als ook sales, HR, MD, recruitment, innovatie, security en finance. Hij heeft voor dit gfsedachtegoed de titel ‘Chief Psychology Officer’ bedacht, een rol waar inmiddels meerdere organisaties invulling aan hebben gegeven. Naast psychologie consultant (voor klanten zoals T-Mobile, Capgemini, bol.com, Rotterdam The Hague Airport, Agis, KNMG, NIMA, VvAA, Oracle, Univé, EU council, belastingdienst en diverse ministeries), is Mischa een graag geziene keynote spreker op zowel (internationale) congressen als incompany events. Ook wordt hij regelmatig als gedragsexpert op radio en televisie gevraagd voor actualiteitenprogramma’s als EditieNL, Eén Vandaag, en Radar. In zijn vrije tijd is Mischa gastdocent aan de UU, UvA, HvA, VU, UT, HHS, RU, Nyenrode en UM. Ook is hij bestuurslid van de sectie Sociale en Economische Psychologie van het Nederlands Instituut van Psychologen. Hij is Psycholoog NIP en Certified GAABS Member.

Categorie
Tags

32 Reacties

  mcoster

  @Mark: Dank je! Leuk om je dan IRL te ontmoeten.


  1 maart 2010 om 12:10
  AlexMatatula

  @Mischa

  Mijn complimenten, zeer compleet stuk.

  Ben ook benieuwd wat je van mijn vertolking vind, deze volgt eind deze week.

  Groet,

  Alex


  1 maart 2010 om 15:53
  mcoster

  @Elja: Dank je, leuk om te horen!! De ROI is inderdaad deels afhankelijk van je meetsysteem. Diensten als bit.ly en Hootsuite kunnen daar een uitstekende bijdrage aan leveren! De truc is inderdaad wel om op een gegeven moment zaken tegen elkaar uit te zetten in vergelijkbare variabelen. Clicks tegen clicks, opbrengst in € of $. Ik denk dat deze diensten dus voornamelijk bij stappen 14 en 15 van belang zijn. Goede aanvulling!


  3 maart 2010 om 11:31
  Amiek

  Dank overigens voor het aanhalen van Cialdini. Had hem wel gelezen voor mijn scriptie en geboekmarkt, maar hij was toch ergens in de krochten van mijn herinnering beland, goed om hem zo concreet toepasbaar te zien.


  17 maart 2010 om 07:07
  michel

  Zeer waardevol voor mijn afstuderen (scriptie Social Media) Mischa, mijn dank!

  @Amiek je mist een overzicht van de keuzes van SM, dit lijkt me veel te breed om op te noemen en is zo verschillend per bedrijf. Als je dan puur en alleen naar Nederland kijkt en je moet een keuze maken van bijv. social netwerksites dan is de keuze vrij simpel. Het gebruik van andere media is afhankelijk van wat je bedrijf/organisatie doet of wil bereiken. Heeft je bedrijf reclame filmpjes van een product of van meetings dan is een video kanaal zoals Youtube wel verstandig, geeft je bedrijf presentaties dan is Slideshare weer van toepassing. De keuze die men hierin moet maken lijkt me voor de hand liggend als je een beetje verstand hebt van de media kanalen die beschikbaar zijn. Waarom zelf hosten? Wat zie jij hier de meerwaarde van in behalve dat het extra geld kost?


  12 april 2010 om 09:30
  mcoster

  @Amiek Ja Cialdini is goed mits in goede handen gebruikt 🙂 Wat betreft het kiezen van je kanalen; dit hangt natuurlijk erg af van je onderzoek naar de online presence van de doelgroep. Misschien had ik dat wat expliciter moeten noemen. Jouw YouTube voorbeeld: je kunt natuurlijk kijken of je met jouw dienstverlening of product toch creatief video in kan zetten, of proberen je doelgroep van YouTube naar een ander (voor jou geschikter) kanaal te bewegen. Het is een afweging tussen bereikbaarheid van je doelgroep en aansluiting bij je eigen identiteit, product, authenticiteit.

  @michel Geen dank! Goede aanvulling.

  @Motivo Leuk die presentatie! Die is inderdaad het dichts bij in de buurt tot nu toe gezien. Veel herkenbare zaken, iets andere volgorde, maar ik mis wel het ROI gedeelte erin.


  27 april 2010 om 16:58
  victor

  Een zeer goed en bruikbaar stappenplan. Ik gebruik het momenteel als basis voor het opstellen van een wervingsbeleid via social media.

  Ik heb echter wel een vraag over stap 12. Wanneer je, je binnen meerdere sociale netwerken vestigt en de doelgroep bevindt zich ook binnen meerdere netwerken. Kun je dan beter wel of niet dezelfde personen benaderen om je te volgen op meerdere netwerken? Ik kan me voorstellen dat het voor die personen die op meerdere netwerken mij volgen er een overdosis aan (dubbele) informatie ontstaat en dat dit die personen zich eerder zullen afkeren tegen je product of dienst dan dat zij zich hiermee verbonden voelen.

  Wat is jou mening hierover?


  26 mei 2010 om 06:42
  mcoster

  @victor: Ik denk dat je complementaire netwerken moet kiezen en niet op ieder netwerk hetzelfde posten als de doelgroep overlappend is. Ik post bijvoorbeeld mijn tweets door naar facebook omdat ik (op een paar uitzonderingen na) daar een andere (prive) doelgroep en dus ook groep ‘connecties’ heb. Maar als je als bedrijf zowel twitter users hebt als facebook fans kan je beter niet dezelfde boodschappen 1 op 1 doorzetten. Dan moet je kijken naar de waarde van het kanaal, op facebook zou je dan bijvoorbeeld beter foto’s en video’s kunnen posten.


  26 mei 2010 om 09:32
  Cyrille

  Veel aan dit 3luik gehad. Kun je mij ook helpen aan een overzicht welke social media door welke doelgroep wordt gebruikt?


  27 mei 2010 om 06:59
  Mark Philips

  Mischa, mijn complimenten, ben benieuwd naar de whitepaper. Echter heb ik wel een vraag/aanvulling. Ik mis eigenlijk enkele aanbevelingen voor een goede afstemming van de diverse tools. Er zijn voor ieder social medium eigen tools om je merk, investeringen, conversies etc. mee te meten. Maar ik vraag me af welke het beste met elkaar samengaan, zodat je ook echt aan de gang kunt gaan? Ik zie in je artikelen voornamelijk google analytics.


  28 mei 2010 om 06:17
  Anneke

  erg duidelijk allemaal, hier heb je wat aan. simpel en duidelijk!


  30 september 2010 om 12:23
  Mees

  @Michel,

  Is het nog gelukt met je scriptie? Ik ben nu net begonnen met een scriptie over social media namelijk.

  Mvg


  12 januari 2011 om 14:33
  michel

  @Mees

  Ja hoor, met een prima resultaat zelfs! Ben wel een beetje te optimistisch geweest in de manier van schrijven maar dat werd wel gewaardeerd.


  13 januari 2011 om 07:27
  Mees

  Michel,

  Goed om te horen! Ik ben er benieuwd wat je ervan gemaakt hebt en zou

  graag eens je onderzoek willen doorlezen. Neem anders contact met mij op

  via m.alberda@live.nl

  Mvg Maurits


  13 januari 2011 om 09:20
  michel

  Helaas kan en mag ik je dit onderzoek met scriptie niet geven, dit i.v.m. bedrijfsmatige geheimhouding. Ik kan je misschien een deel van het onderzoek geven afhankelijk van wat je nodig hebt en waarop je afstudeert!


  13 januari 2011 om 22:21
  Mees

  Ik onderzoek de online promotie mogelijkheden voor het bedrijf. Omdat ik net ben begonnen met de opdracht en social media een belangrijk deel hiervan is kan ik nu alle informatie wel gebruiken om goed in de stof te komen.

  Mvg


  14 januari 2011 om 08:29
  michel

  Ik zal eens kijken wat ik voor je kan doen…1 onderzoek heb ik sowieso wel voor je…dat zijn de verschillende soorten social media kanalen (en dat zijn er nogal wat) die beschikbaar zijn uitgelegd op de manier voor gebruik.

  Ik geef je wel een tip, kijk eerst goed wat het bedrijf kan en mag investeren in online promotie, zo zorg je ervoor dat je bepaalde kanalen al kunt uitsluiten of juist niet!


  14 januari 2011 om 11:55
  Latoya

  @michel,

  ik ben halverwege mijn afstudeerstage over onderzoek naar Sociale Media voor de gemeente Steenbergen.

  Zou ik van jou wat meer informatie mogen verkrijgen over het onderzoek naar verschillende soorten social media kanalen en op de manier hoe ze gebruikt worden??

  mvg,


  18 januari 2011 om 10:09
  michel

  @Latoya

  Net als bij Mees kan ik je mijn scriptie niet geven alsook een aantal belangrijke documenten die ik heb opgesteld voor het bedrijf.

  Ik kan je een hoop van mijn onderzoeken geven en informatie die ik verzameld heb voor mijn eindscriptie.

  Stuur me een mail naar michelv1979@hotmail.com en je krijgt het totaal pakket net als Mees. En geloof me eer dat je alle informatie hieruit hebt gelezen ben je weer een week verder…maar wel een hoop wijzer!

  gr

  Michel


  18 januari 2011 om 10:30
  Yoe Han

  Hartelijk dank voor dit stappenplan en voor de feedback van anderen. Het heeft mij enorm geholpen om tot een eigen plan van aanpak te komen!


  20 januari 2011 om 10:02
  Daniël Broen

  Zeer goed stappenplan en ik zal deze stappen zeker meenemen met het maken van een dergelijk plan.

  Echter kan ik misschien nog een punt aangeven hoe het meten makkelijker wordt..

  Voor zover het nog niet bekend is meet de naamsbekendheid en kijk hoeveel orders er binnen komen voordat er gebruik gemaakt wordt van social media.

  Zodra je een jaart gebruik gemaakt hebt van social media, doe dan nogmaals hetzelfde onderzoek en leg de cijfers naast elkaar.

  Bekijk met analyse programma’s welke platformen tot welke en hoeveel conversies geleid hebben.


  22 februari 2011 om 11:38
  Michel

  @Daniël, als je Social media gebruikt voor brand awareness dan is het na 1 jaar moeilijk meten of jouw groei alleen te maken heeft met social media. Bedenk dat mond-tot-mond reclame ook een gevolg kan zijn van je groei. Gooi je die dan ook onder dezelfde noemer?

  Het is verstandiger om te kijken wat het totale plaatje kost, op jaarbasis bijvoorbeeld. Mocht er door o.a. de social media platformen een groei zijn in je brand awareness of verkoop van je product, dienst etc. dan spreekt het voor zich om hiermee door te gaan.


  22 februari 2011 om 21:59
  Frank van den Berk

  Uitstekend opgebouwd artikel dat ik met veel interesse heb gelezen. Het beantwoordt nog niet al mijn vragen zoals keuze van het juiste medium bij bepaalde doelstellingen. Er is veel te vinden in Engelstalige literatuur maar die gegevens zijn gebaseerd op US gegevens die behoorlijk verschillen van de Nederlandse markt. Nog een vraag; wat ik nog mis is de follow-up voor grotere organisaties. Het omgaan met sociale media is verandering van gedrag, omgaan met andere middelen en meedoen in de discussie met klanten en geïnteresseerden. Ik heb daar wel een plan voor maar zie graag wat anderen vinden.


  25 maart 2011 om 11:17
  Raymond

  Bedankt voor je boeiende en heldere drieluik!

  Ben benieuwd naar je whitepaper hierover.


  3 mei 2011 om 11:51
  jpkoole

  Heel prettig stuk. Duidelijke taal. Dank hiervoor!


  9 juni 2011 om 06:43
  timBKR

  Super interessant 3-delig artikel.

  Ik ga zelf waarschijnlijk vanaf februari 2012 als afstudeeropdracht een consultancybureau opzetten gericht op Social Media. Ik vind het een zeer interessant onderwerp en heb dan ook dit artikel met veel interesse gelezen.

  Als er mensen zijn die interesse hebben in een soort van discussiegroepje omtrent dit hele onderwerp of om gewoon over het onderwerp te praten en informatie uit te wisselen ben ik daar natuurlijk wel voor in.

  Ik ben te bereiken via timbakker393{at}hotmail{punt}com

  Tim


  3 oktober 2011 om 10:46
  timBKR

  Super interessant 3-delig artikel.

  Ik ga zelf waarschijnlijk vanaf februari 2012 als afstudeeropdracht een consultancybureau opzetten gericht op Social Media. Ik vind het een zeer interessant onderwerp en heb dan ook dit artikel met veel interesse gelezen.

  Als er mensen zijn die interesse hebben in een soort van discussiegroepje omtrent dit hele onderwerp of om gewoon over het onderwerp te praten en informatie uit te wisselen ben ik daar natuurlijk wel voor in.

  Ik ben te bereiken via timbakker393{at}hotmail{punt}com

  Tim


  3 oktober 2011 om 10:46
  Laureen van Lunen

  Een erg interessant stuk! Ik ben momenteel bezig met mijn afstudeerscriptie en dit geeft mij veel input

  Ik ben er benieuwd of er inmiddels al een white paper beschikbaar is en of het filmpje over het ROI bepalen al online staat.

  Ik hoor het graag


  18 oktober 2011 om 07:05
  Anja Elshout

  Superartikel! Goede lap tekst waar je even voor gaat zitten. Helder, duidelijk, overzichtelijk. Zo komen we ergens! Dank!


  17 oktober 2012 om 13:10
  Anne

  Na heel lang zoeken, eindelijk een helder en duidelijk stappenplan voor het opzetten van een Social Media plan. Mijn stagebedrijf en ik zijn er blij mee !


  18 mei 2015 om 10:20

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!