Emoties in Social Media

12 februari 2010, 09:26

Toen Hare Majesteit in haar kerstrede stelde dat wij tegenwoordig – ons veilig wanend achter onze schermen en toetsenborden – “domweg en grofweg onze emotie uiten”, kwamen er direct aardig wat reacties op gang, onder andere hier op Marketingfacts. Maar, zo vroegen wij ons af, hoe zit het nou echt met emoties in social media? En moeten emoties zo negatief weggezet worden? Is het niet veeleer zo dat, met een beetje moeite, emoties juist de diepgang kunnen bevorderen van de communicatie in social media? Vanuit die fascinatie zijn we bij Winkwaves een klein onderzoekje en experiment gestart. Bij deze onze eerste ervaringen, die we aanstaande dinsdag bij de presentatie van het nulnummer “Domweg, grofweg? Emoties in Social Media” verder zullen toelichten en uitdiepen.

Smileys

Het aardige van emoties en non-verbale communicatie, is dat het grotendeels onbewust de kwaliteit van een gesprek bepaalt. Goed getrainde gesprekspartners hebben geleerd om iets bewuster hiermee om te gaan, en met slimme trucjes als spiegelen en het op gepaste momenten glimlachen het gesprek in hun voordeel te beïnvloeden. Als we via social media als Twitter communiceren moeten we onze emoties bewust expliciteren, en via smileys of bijvoorbeeld als #boos en #blij meegeven met het bericht. We blijken ons daarbij vooral te beperken tot een drietal smileys voor blij, boos en “dit is grappig bedoeld dus niet te serieus opvatten”. Als we dit aanhouden tegen de enorme diversiteit aan emoties en gezichtsuitdrukkingen die we in face to face gesprekken meegeven, is dat wel erg karig. De enorme verzameling smileys op Hyves zijn dan wel veel diverser, maar niet altijd makkelijk voor heldere uitleg vatbaar en bovendien niet goed bruikbaar in een zakelijke omgeving.

Tweeticon

Vandaar dat we bij Winkwaves als experiment Tweeticon hebben ontwikkeld, om te ervaren wat het toevoegt aan online gesprekken als je zowel bij het plaatsen van – als bij het reageren op – een bericht bewust wordt gevraagd “wat voel je nu”. Het experimentele prototype stelt de gebruiker in staat 22 basisemoties in verschillende sterkten en verschillende stijlen mee te geven aan een online (Twitter) boodschap. De set van 22 emoties is ontleend aan onderzoek naar de positieve en negatieve gevoelens van mensen.

Op basis van de eerste ervaringen met het experimentele prototype, kunnen we al wat eerste voorzichtige conclusies trekken. We ondervonden dat als je door de social media tool wordt uitgenodigd je emotie te expliciteren als context bij je boodschap, je voor je op de send knop drukt een bewuste belangenafweging maakt: welke emotie kun je aan de boodschap toevoegen om de inhoud kracht bij te zetten, beter te laten landen of om het online gesprek naar je hand te zetten? Het gevolg is dat online communicatie rijker en constructiever wordt.

Negatieveling

Ook blijk je jezelf bewust af te vragen: ““Wat zullen anderen van mij en mijn geuite emotie vinden?”. Aangezien men niet als een negatieveling te boek wil staan blijkt er een geneigdheid om je boodschap iets positievere emoties mee te geven dan je op dat moment voelt. Omdat dit vervolgens gespiegeld wordt door de ontvangers, ontstaat een opwaartse spiraal in positiviteit. Dit effect wordt versterkt als inzichtelijk wordt gemaakt hoe positief of negatief je emoties over het algemeen zijn en hoe deze score is ten opzichte van anderen. Onbewust is het gevolg dat je door positieve communicatie zelf ook daadwerkelijk positiever gesteld raakt.

Last but not least ervoeren we dat explicitering van emoties leidt tot een sterker groepsgevoel.?De vraag “wat voel je nu” blijkt mensen te stimuleren om rijkere, interessante berichten te formuleren dan de vragen “wat doe je nu” of “wat zie je nu gebeuren”. Het oprecht beantwoorden van de vraag “wat voel je nu” vraagt wel een hogere mate van vertrouwen in – en intimiteit met – de volgers of lezers. We concluderen dan ook dat de explicitering van emoties en de vraag “wat voel je nu” vooral groepsinteractie uitlokt en daarmee toegevoegde waarde levert aan het functioneren van groepen en de stimulering van het groepsgevoel. Toen we het prototype openstelden zodat enkele geïnteresseerden mee konden kijken, nam direct de intensiteit af.

Presentatie: dinsdag 16 februari Den Haag

Overall zijn onze eerste voorzichtige conclusies dat de Koningin met de huidige social media omgevingen als Twitter inderdaad gelijkt lijkt te hebben. Het prototype heeft ons echter geleerd dat je online communicatie kunt verrijken met emoties, waardoor online communicatie constructiever en positiever wordt, en het functioneren van groepen en groepsgevoel positief gestimuleerd wordt. We zullen onze ervaringen verder toelichten tijdens de presentatie van het nulnummer “Domweg, grofweg? Emoties in social media” op dinsdag 16 februari om 16.00 uur in het Ketelhuis van de oude Caballerofabriek in Den Haag. Als je daar bij wilt zijn kun je je aanmelden bij {encode=”info@winkwaves.com” title=”Nophert van Winkwaves”}.

Rene Jansen
Gepassioneerd storyteller bij Winkwaves

René is een gepassioneerd verteller over de ontwikkelingen op het gebied van social networking, kennisdeling en enterprise 2.0. Vanuit een combinatie van zijn praktijkervaring als directeur van Winkwaves, conceptbureau voor social networking en kennisdeling in de zakelijke omgeving, en zijn wetenschappelijke ervaring als Primavera research fellow bij de Universiteit van Amsterdam en visiting professor bij de Universiteit Malaya in Kuala Lumpur, predikt hij vol overgave over nieuwe manieren van werken, organiseren en klanten bedienen, waarin de mens als mens centraal wordt geplaatst. René treedt ook vaak op als spreker op congressen of als inspirator op heidesessies, waar hij de ambitie heeft inspirerende gesprekken op gang te brengen, zodat iedereen aan het eind van de dag frisse ideeën en haalbare plannen mee naar huis neemt.

Categorie
Tags

3 Reacties

  Boudewijn

  Uitermate leuk en nuttig onderzoek! stuur mij maar het 0 nummer.


  12 februari 2010 om 11:48
  Olga Haarman

  Erg interessant artikel. Herkenbaar ook. Ik ben zeer benieuwd naar de resultaten van het onderzoek. Is het na de presentatie dinsdag ergens verkrijgbaar?


  13 februari 2010 om 14:39
  renejansen

  @Boudenwijn en @Olga: Jullie zijn beide uiteraard meer dan welkom morgen bij de presentatie en uitreiking, we gaan dan nog veel meer de diepte in, en heb ik een mooi persoonlijk exemplaar voor jullie klaarliggen 🙂


  15 februari 2010 om 14:04

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!