Synchroon tv versterkt positie van tv-zenders en programmamakers

2 juni 2009, 05:57

{title}Synchroon TV, het woord zegt het eigenlijk al, is een vorm van media consumptie, waarbij de consument tijdens het TV kijken, automatisch en volledig synchroon aan de TV uitzending, additionele informatie via internet krijgt voorgeschoteld. Bij Synchroon TV maakt het “internet gedeelte” integraal onderdeel uit van het lineaire TV programma, met dien verstande, dat het totaal via 2 schermen wordt uitgespeeld, t.w. het traditionele TV toestel en de PC (laptop) of de mobiele telefoon.

De extra dimensie, die hiermee wordt gecreëerd, biedt een veelheid aan communicatie mogelijkheden voor programmamakers, TV zenders (zowel de commerciële als de publieke omroep), adverteerders en bovenal, de consument. Het is alom geaccepteerd dat het mediagebruik van de consument aan grote veranderingen onderhevig is. De opkomst van breedband internet en m.n. de doorbraak van video via internet leiden ertoe dat de aanbieders van media diensten naarstig op zoek zijn naar middelen om de gunst van de consument/TV kijker te (her)winnen. In de Angelsaksische pers wordt dan ook meer en meer bericht over de concurrentieslag tussen de leveranciers van de “10-feet experience” (TV) en die van de “3-feet experience” (internet). Bij Synchroon TV wordt het passieve “lean back” gedrag van de TV kijker verweven met zijn/haar actieve “lean forward” internet gedrag , waarbij de consument niets wordt opgedrongen, maar wel de mogelijkheden worden aangereikt. Dynacast, een product van Harris Corporation, is speciaal gecreëerd om TV zenders en marketeers, in staat te stellen Synchroon TV, eenvoudig en kostenefficiënt te kunnen implementeren.

Media multitasking

Onderzoek onder Harris’ cliënten, waaronder ’s werelds grootste TV producenten en TV zenders, heeft het bedrijf ertoe aangezet een software applicatie te ontwikkelen, die inspeelt op het snel aan populariteit winnende media multitasking, waarbij de consument tijdens de TV uitzending gelijktijdig gebruik maakt van de mobiele telefoon of PC.

Alleen al in de Ver. Staten, staan, volgens diverse marktonderzoeksinstellingen, meer dan 65 miljoen Amerikanen als Multi-Tasker te boek.

De onstuimige groei, van het aantal netbooks (goedkope PC’s met beperkte functionaliteit) tot meer dan 13 miljoen in 2008, waarvan het merendeel is verkocht in Europa, toont o.a. aan dat ook in dit deel van de wereld het fenomeen multi-tasking snel aan populariteit wint.

Synchroon TV creëert bovendien een nieuwe bron van inkomsten voor programmamakers en TV zenders. De betrokkenheid van de TV kijker met een TV programma wordt aanzienlijk versterkt, doordat achtergrond informatie in “real time” toegankelijk wordt gemaakt, hetgeen een veelheid aan nieuwe mogelijkheden levert voor sponsors en adverteerders.

Content is King

Het gezegde “Content is King” wordt met Synchroon TV meer bewaarheid dan in het verleden, omdat de nadruk meer komt te liggen op de inhoud. De “functie” (voor de TV kijker)van het TV programma wordt veel meer benadrukt, hetgeen TV zenders in staat stelt om direct in te spelen op de wensen van de consument. Programma’s met een groot aantal (meetbare) geëngageerde kijkers vertegenwoordigen een aanzienlijk grotere intrinsieke waarde voor TV zenders, hetgeen programmamakers zal aansporen om meer dan voorheen, het aanbod inhoudelijk af te stemmen op de vraag van de markt.

Ook voor de organisatoren van sport- en muziek evenementen geldt, dat hun content in de toekomst een veel grotere waarde kan vertegenwoordigen dan nu het geval is. Vooral kleinere sporten en evenementen waren in het verleden al in de zevende hemel omdat een zender aandacht aan hun evenement wilde schenken en aldus sponsors bedient konden worden. De laatste jaren gaat dit echter niet meer op omdat (door de media versplintering) geen acceptabele kijkcijfers meer gehaald worden. Middels Synchroon TV is echter meer diepgang te leveren, waardoor bepaalde (niet alle) evenementen, een aanzienlijk hogere waarde kunnen realiseren, omdat “commercieel” gezien adverteerders en sponsors dan echt tot hun recht komen en daadwerkelijk een hogere meetbare “return on investment” kunnen behalen.

De economie

In het huidige economische klimaat is er geen geld beschikbaar voor nieuwe grote investeringen. Ondanks het feit dat de meeste media bedrijven en adverteerders van mening zijn dat er veranderingen doorgevoerd moeten worden, wordt het als onverantwoordelijk gezien om op dit moment grote bedragen vrij te maken voor nieuwe initiatieven.

Vooral de introductie van interactieve TV ondervindt veel vertraging vanwege het “Kip en Ei” syndroom.

Adverteerders eisen een minimaal bereik van ettelijke honderdduizenden aansluitingen, alvorens substantiële bedragen worden geïnvesteerd in nieuwe interactieve avonturen. En om dat bereik, in de huidige competitieve markt, daadwerkelijk te kunnen bewerkstelligen zijn nu eenmaal aanzienlijke investeringen benodigd. Het zal dan ook nog enige tijd duren, om in een markt (niet alleen in Nederland) met veelal gesloten netwerken, deze “installed base” muur te slechten.

Interactieve TV

Dynacast daarentegen is afgestemd op de huidige marktsituatie en verlangt van zowel TV aanbieders als TV zenders en adverteerders, geen infrastructurele aanpassingen en dus ook niet de daarmede gepaard gaande investeringen. Dynacast is direct te implementeren. De zgn. footprint is al aanwezig, in feite alle huishoudens met een TV aansluiting en toegang tot internet. Zodoende kan Synchroon TV aangeboden worden aan alle TV kijkers en door alle TV zenders en TV aanbieders. In feite kan interactieve TV per direct, grootschalig worden aangeboden, met dat verschil dat de interactiviteit met het TV programma verloopt via internet (PC of mobiel) en niet via het TV toestel.

Dynacast verrijkt een TV programma of evenement inhoudelijk. Dat betekent echter wel dat het nodige materiaal moet worden verzameld of worden gecreëerd, om zodoende de kijker optimaal te kunnen bedienen. Vanzelfsprekend moet deze redactionele functie wel vervuld worden. Wellicht is hier een rol weggelegd voor de veelgeplaagde uitgeverij sector.

K-USA, een locale NBC nieuwszender in Denver, is in mei als eerste TV zender gestart met de implementatie van Dynacast. Tijdens het dagelijkse programma Colorado Company wordt in real-time, via een speciaal daarvoor gecreëerde website, dynamisch achtergrond informatie verstrekt aan kijkers naar het programma.

The way in which we are communicating is changing rapidly and since we are all consumers, we are all part of this changing world. Marketing- and media strategies will have to be re-written, so let's sharpen our pencils and get the show on the road. http://www.linkedin.com/pub/dir/john/goedegebuure

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!