Verslag SES Amsterdam (deel 2: Google’s visie, OMD & IAB Taskforce Search)

17 maart 2009, 11:57

{title}Nadat Remi afgetrapt heeft, zie “Verslag SES Amsterdam (deel 1: de markt & het veranderende landschap)”, heb ik dan ook eindelijk mijn wifi aanlsuiting. Ready to get started.

De eerste presentatie gaat over Convergentie van Mark Berendsen, Industry Leader bij Google. De term convergentie ofwel het toegroeien naar elkaar van televisie en internet, wordt al jaren geroepen, echter de verschillen worden alsmaar groter van beide kanalen. Mark begint met het complimenteren van de bureaus dat zij op het gebeid van Search zeker goede stappen hebben ondernomen. Bureaus zijn voor Google belangrijk, samenwerking is hierbij een vereiste. Volgens Google hebben bureaus een goede positie bij de verdere digitalisering van media.

Ontwikkelingen in Search

Daarbij zijn twee verschillende ontwikkelingen in zichtbaar. Search voor conversie (genereren van een sale/lead) en search voor branding (belang van vertoningen). Search voor conversie is niet alleen de klik op de advertentie maar vooral ook wat gebeurt er na de klik qua functionaliteit / CRM-systeem etc. Volgens Google wordt de belangrijkheid van wat er na de klik gebeurt meestal nog onderschat.

Mark verteld over Website Usability testen. Als voorbeeld wordt daarvoor de beginpagina van AdWords vertoond lettende op blurb, button en header. Na het identificeren van de elementen wordt er vervolgens getest door middel van de Google Website Optimiser. Na testen wordt de best scorende geïmplementeerd. Meerwaarde van Usability testing wordt onderstreept.

Bij search voor branding kan gekeken worden naar de impact van offline op online.

Zoals Eduard Blacquiere ook al aangaf wordt 67% van de online zoekopdrachten geïnitieerd door offline media. Een geïntegreerde aanpak van zowel online als wel offline wordt wederom bevestigd. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat 71% van de gebruikers verwachten dat vooraanstaande merken ook aanwezig zijn bij de eerste zoekresultaten.

Speeding Up in a Slowdown

Ook Google voelt huidige economische recessietijd. Echter het biedt op kansen. Zoals bijvoorbeeld lipstick/lippenstift als wel kluis zijn termen die sinds de crisis een sterke groei hebben gehad in het aantal zoekopdrachten.

Tegenwoordig zijn we digitaal, lettende op de succes op van ondermeer Bol.com. Zeker in het achterhoofd houdend dat de gebruiker langer zoekt naar aanbiedingen. Vergelijksites varen hier wel bij.

Drie trends zichtbaar:

1. Online sales mogen teruglopen, gebruikers zoeken steeds meer online. Bijvoorbeeld de autobranche.

2. Online competitie komt er in alle soorten en maten. Dit vraagt of segmentatie van de aanbieder.

3. Snelheid is van het grootste belang. Snelheid van laden, snelheid van live zetten etc.

Samenvattend

Google vindt het belangrijk om met bureaus te werken. Vele ontwikkelingen in Search zichtbaar voornamelijk gelet op na de klik. Search voor branding is waarde van de impressie. En zelfs ten tijden van recessie zijn er voldoende kansen en uitdagingen.

Crossmediale effecten van search – Franc Goebbels

Franc Goebbels is sinds ’97 actief in de interactieve media, werkzaam bij OMD. Doelstelling van de presentatie is dat de toehoorder het verhaal in een groter geheel kan zien. Omdat het geheel meer is dan de som der delen. Search is de uiting van gedrag.

67% van de online zoekopdrachten wordt beïnvloed door offline media. Het gaat er dus om dat een mediabureau een geïntegreerde aanpak nastreeft. Een business model is hierbij gewenst. OMD heeft een econometrisch model genaamd Brand Science.

Bij Brand Science wordt allereerst de onafhankelijke variabelen zoals files, weer etc. bepaald en vervolgens de onafhankelijke variabelen waar wel invloed op uitgeoefend kan worden. Bij het afzetten van mediadruk tegen genereren van conversies worden er interessante ontwikkelingen zichtbaar.

Wanneer conversies worden afgezet tegen de verschillende voorkeurskanalen van de doelgroep blijkt dat dit moeilijk te beïnvloeden is.

Conclusies van de sessie: Het is moeilijk om voorkeursgedrag te beïnvloeden en invloed van onafhankelijke variabelen is vele malen grote dan de invloed van respondenten.

IAB Taskforce Search – Wolter Tjeenk Willink

Vanaf 1 januari is Wolter voorzitter van IAB Taskforce geworden, buiten zijn werkzaamheden om als directeur van Traffic Builders. Introductie IAB heeft circa 150 leden met diverse taskforces zoals Search, Mobile, Online Video etc. Doelstelling van de Taskforce is kennis, innovatie en transparantie te bevorderen van de Nederlandse markt van zoekmachinemarketing.

Plannen van het IAB voor 2009 zijn:

• Organiseren van kennissessies zoals Search Marketing Thursdays

• Voorzien in kennisbehoefte op IAB.nl

• Uitvoeren en ondersteunen van relevant onderzoek

• “Gedragscode” met leden overeenkomen

IAB Taskforce Search wil ook graag weten welke vragen bij de toehoorders horen. Vaag:

Waar ligt het intelectueel eigendom van uw AdWords campagne en opgeleverde SEO-producten? Als er geen afspraken zijn, ligt deze bij het (media)bureau.

Al dit soort vraagstukken nopen het IAB ertoe om een gedragscode op te stellen (ofwel een code of ethics). Deze gedragscode verplicht bureaus om informatie af te geven over hun search campagnes aan hun opdrachtgever.

Kiezen van een bureau

Let hierbij als opdrachtgever op de vereiste skillset van uw toekomstige zoekmachinemarketing partner. Ondermeer marketing, visie en strategie zijn hierbij van belang. Kijk vervolgens naar wat de doelstellingen en resources zijn.

Redenen om van bureau te wisselen:

• Kosten / Opbrengst

• Proactiviteit

• Kennisoverdracht

Welke facetten zijn er om potentiële bureaus te vergelijken? Hierbij kan aan 8 onderwerpen gedacht worden, zoals: technologie, trackrecord, bewijsomvang, transparantie, contract en kosten, ervaring met bestaande opdrachtgevers en USP’s.

Dit verslag is gemaakt door mijn collega Stefan de Groot, SEA Consultant bij Outrider (GroupM/WPP)

Eduard Blacquière
Freelance SEO Consultant bij Edwords Consultancy

Eduard is freelance SEO consultant. Hij helpt bedrijven hun bedrijfsdoelstellingen te vertalen naar een data-gedreven SEO & digitale marketing strategie. EdWords.nl is zijn blog en z'n specialisatie is SEO. Als blogger en spreker deelt Eduard kennis en hij is mede-oprichter van het jaarlijkse Friends of Search congres.

Categorie
Tags

1 Reactie

    Remi

    Bij de vragenronde naar aanleiding van het verhaal van OMD verwoordde Joost de Valk het gevoel dat in de zaal heerst op de volgende wijze: Is dit niet gewoon een heel ingewikkeld model om aan te tonen dat TV reclame nog steeds werkt? En: Je zegt dit te doen om de markt scherp te houden en te laten ontwikkelen, maar waarom houden jullie de resultaten van dit model geheim?

    Op beide vragen kwam niet echt een overtuigend antwoord. Maar wellicht dat Franc Goebbels op een later moment toch meer inzicht in de cijfers achter zijn verhaal wil geven. Bijvoorbeeld hier in de reacties of op een andere plaats. Ik hoop dat we daar binnenkort meer van zullen zien, want nu bleef het verhaal heel algemeen en vaag, maar wellicht heeft hij informatie waar zijn verhaal op gebaseerd heeft. We zouden dit graag zien.


    17 maart 2009 om 13:21

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!