Amerikaanse consument bespaart op uitgaven voor TV, internet en mobiel

6 maart 2009, 08:15

{title}De economische recessie leidt ertoe, dat 15 procent van de Amerikanen dit jaar hun uitgaven voor communicatie diensten, zoals TV, internet en mobiele telefonie, drastisch zullen terugbrengen. Dit is een van de conclusies, die staan in een uitgebreide marktanalyse “US TV viewers Response to Economic Turmoil” van het gerenommeerde Amerikaanse research- en consultancy instituut In-Stat (onderdeel van Reed Business Information).

Het onderzoek is uitgevoerd begin november van 2008, toen duidelijk werd dat de teruggang in economische activiteit zou doorzetten. In die periode al, stelde ruim 40 procent van de deelnemers aan het onderzoek, te zullen gaan besparen op uitgaven in de voor de Amerikaanse detailhandel heilige maand december en de “bezuinigingsronde” in ieder geval tot en met de lente van 2009 door te zetten.

Inkomstenderving

Voor aanbieders van communicatie diensten (TV, internet, telecommunicatie) betekent dit in 2009 een inkomstenderving van $ 4,7 mrd. Nu blijkt dat de economische krimp (-6,2 procent in het vierde kwartaal van 2008) veel groter is dan voorheen werd ingeschat, zou de financiële aderlating wel eens aanzienlijk hoger kunnen uitvallen, met als gevolg dat meerdere ondernemingen in de communicatie- en media sector, in financieel zeer zwaar weer terecht zullen komen.

Het onderzoeksrapport verschaft een zeer uitgebreid en actueel inzicht in het TV kijkgedrag van de Amerikaanse consument, toegespitst op welke programma- categorieën de meeste belangstelling genieten en gespecificeerd per leeftijd, geslacht en inkomen. Hieruit valt te analyseren wat voor soort programma’s relatief gezien de meeste last zullen ondervinden van de huidige crisis. Deze informatie is mede van belang voor Nederlandse TV producenten en zendgemachtigden, alsmede voor adverteerders, aangezien dit in ook zijn financiële weerslag kan hebben op de Nederlandse media industrie.

Nieuwe ontwikkelingen

Het In-Stat rapport straalt niet uitsluitend kommer en kwel uit, maar signaleert bovendien een aantal nieuwe ontwikkelingen en trends, waardoor commerciële mogelijkheden ontstaan, die op hun beurt, de teruggang aan inkomsten voor een groot deel zouden kunnen compenseren.

Gerry Kaufhold, Principal Analist voor “Converging Markets and Technologies” bij In-Stat, besteedt in dit rapport met name veel aandacht aan het fenomeen “multi-tasking”, ofwel het verrichten van andere communicatieve handelingen tijdens het kijken naar TV. Denk daarbij aan bellen, twitteren, chatten, SMS-en, internetten etc. op het moment dat de kijker (alleen of met anderen) TV kijkt.

Multitasking

30 procent van de Amerikaanse vrouwen en meer dan 40 procent van de mannen doet aan multi-tasking en ongeveer een derde van de consumenten (66 miljoen) gebruikt regelmatig zijn/haar PC tijdens het TV kijken. Het is algemeen bekend dat jongeren multi-tasking als gewoon ervaren, maar het In-Stat onderzoek toont aan dat deze trend inmiddels bij alle leeftijdsgroepen (ook ouderen > 50) doorzet.

Deze ontwikkeling creëert een scala aan mogelijkheden voor m.n. interactieve (TV) marketing en dientengevolge, kan dit op termijn een uitermate belangrijke bron van inkomsten voor media- en communicatie bedrijven blijken te zijn.

Het belang van multi-tasking neemt vooral toe, vanwege de snelle groei van het aantal wereldwijde breedband internet aansluitingen en daarmee gepaard gaande, de spectaculaire opkomst van het gebruik van internet video diensten. Het rapport wijdt derhalve specifieke aandacht aan het hoe en waarom van de toenemende vraag naar zgn. “Lite subscription TV services”.

Inruilen

Volgens het In-Stat research team is een toenemend deel van de consumenten bereid om hun huidige TV dienst “in te ruilen” voor een goedkoper en minder uitgebreid pakket, waarbij een deel van het aanbod (deels gratis en deels op basis van pay-per-view) wordt ontvangen via breedband internet, maar wordt uitgespeeld via het TV toestel. Het onderzoek toont aan dat 25 procent van de Amerikaanse mannen in de leeftijdsgroep 18-24 zeer geïnteresseerd is in deze vorm van dienstverlening en dat bij de vrouwen jonger dan 40, meer dan een derde in bepaalde mate geïnteresseerd is.

Nederland: DailyMedia.tv

Opvallend is dat in dit rapport, speciale aandacht wordt gewijd aan het communicatie concept van het Nederlandse Daily Media, hetgeen eens te meer aantoont, dat innovatie niet uitsluitend voorbehouden is aan de groten der aarde en dat Nederland, wel degelijk een voortrekkersrol kan vervullen in de ontwikkeling van nieuwe communicatie- en marketing diensten.

Aangezien economische en technologische ontwikkelingen steeds meer in elkaar verweven zijn en daaruit voortvloeiende trends dan ook veelal een mondiaal karakter vertonen, zijn de bevindingen van dit In-Stat onderzoek ook van het grootste belang voor de Nederlandse communicatie industrie.

Het volledige rapport, “US TV Viewers Response to Economic Turmoil” is online te bestellen bij Parkway Gordon (£2,820.00). Bovendien is de auteur van het rapport, GERRY KAUFHOLD, beschikbaar voor het beantwoorden van vragen. Dit artikel verscheen gisteren hier.

Afbeelding: SP

The way in which we are communicating is changing rapidly and since we are all consumers, we are all part of this changing world. Marketing- and media strategies will have to be re-written, so let's sharpen our pencils and get the show on the road. http://www.linkedin.com/pub/dir/john/goedegebuure

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!