Trends in zoekmachinemarketing 2009: een expert review

15 december 2008, 06:50

{title}Wat zijn de belangrijkste trends in zoekmachinemarketing voor 2009? Zo vlak voor Kerst is dit het uitgelezen moment om stil te staan bij wat komen gaat in 2009 op zoekmachinemarketing gebied. In deze blogpost – met medewerking van onder andere Joost de Valk en Peter van der Graaf – een expert review op de belangrijkste zoekmachinemarketing ontwikkelingen bij adverteerders, zoekmachinemarketingbureaus en uiteraard de zoekmachines zelf.

Terugblik op zoekmachinemarketing in 2008

Voordat we vooruitblikken naar de verwachtingen voor 2009 is het goed om eerst kort stil te staan bij wat we als belangrijkste trends zagen voor 2008. Wat is ervan terecht gekomen? Zo rond deze tijd vorig jaar noemden we op ons zoekmachinemarketing blog TBlog als de 5 belangrijkste trends in zoekmachinemarketing voor 2008 onder andere de de toenemende focus op conversie-optimalisatie, de opkomst van ‘blended’ of ‘universal search’, de tendens dat zoekmachinemarketing steeds meer inhouse uitgevoerd zou worden, en tenslotte de doorbraak van social media optimization als onderdeel van ‘Search’.

Terugblikkend op dit jaar zijn alle voorspellingen gericht op opdrachtgevers en bureaus in meer of mindere mate uitgekomen. Met name de sterke behoefte aan accountability van marketing, zowel online als offline, is bepalend geweest. Dit heeft er voor veel Nederlandse zoekmachinemarketingbureaus toe geleid dat ze zich inmiddels bezig houden met conversie-optimalisatie en web analytics. Ook de verwachting dat opdrachtgevers steeds meer kennis in huis zouden willen halen is uitgekomen; er is steeds meer vraag naar kennisoverdracht. De meeste bureaus spelen hier inmiddels op in en verschuiven langzaam aan van outsourcing- naar adviesgeörienteerde dienstverlening. Wat mij persoonlijk achteraf gezien verbaasd heeft, is het grote aantal technische innovaties dat zoekmachines hebben doorgevoerd. Natuurlijk was”universal search” een voordehandliggende ontwikkeling. Maar er is zoveel meer gebeurd, met name bij Google.

Trends bij zoekmachines in 2009

Dit jaar zijn er veel innovaties, overnames en productlanceringen geweest door Google waar we komend jaar nog veel meer van gaan zien. Al deze innovaties zullen komende tijd in meer of mindere mate impact hebben op advertentiemogelijkheden en de wijze waarop we zoeken en gevonden worden. We noemen onder andere (in willekeurige volgorde):

– De overname van advertentienetwerk DoubleClick door Google;

– de lancering van Google’s Friend Connect, waarmee elke site ‘social’ gemaakt kan worden;

– de introductie van Google’s eigen webbrowser: “Chrome”;

– de mogelijkheid om via Google’s Adsense te adverteren in online games, en recentelijk;

– de laatste aanwinst op het gebied van personalised search: Google’s SearchWiki.

Trends van invloed op zoekmachine-optimalisatie (SEO)

Daarnaast zijn er nog talloze ontwikkelingen waaraan Google continue werkt die de zoekmachine slimmer en completer moeten maken, zoals voice-based search, video en audio search en de toenemende invloed van social media in en op zoekresultaten. Sec gekeken naar de ontwikkelingen die invloed hebben op zoekmachine-optimalisatie (SEO) zien we ook enkele opvallende zaken. Wat te denken van Google Translate: de relatief nieuwe service van Google die in staat is om een zoekopdracht ‘on the fly’ te vertalen, content in vreemde talen te doorzoeken en vervolgens de vertaalde content als zoekresultaat terug te geven.Of Google Co-Op, die waarmee je als zoekmachinegebruiker bepaalde websites als ‘Favorite listings’ kan opnemen zodat deze prominenter naar voren komen in relevante zoekopdrachten. Maar het is met name de wijze waarop zoekmachines als Google de autoriteit van een website binnen een bepaald themaveld bepalen die sterk is gewijzigd. Zo hebben makkelijk te vergaren backlinks op bijv. Startpagina’s flink aan weging qua ‘link value’ ingeboet. Ook de actievere strijd van Google tegen irrelevante, betaalde links (onder andere ‘clean linking’ via affiliate marketing) heeft invloed op het zoekmachinemarketing landschap gehad in 2008. In algemene zin zou men kunnen stellen dat ‘link building’ zoals we dat kennen nu echt passé is en we op zoek moeten naar andere manieren om websites de benodigde autoriteit te geven.

Impact op zoekmachine-optimalisatie strategie

Om in 2009 succesvol te zijn met zoekmachine-optimalisatie dienen organisaties een strategie te ontwikkelen die erop gericht is een autoriteit binnen het vakgebied waarin men actief is te worden. Zeker nu social media zoals social bookmark sites een belangrijkere rol gaan spelen. Binnen deze strategie moet niet het delen van informatie maar het delen van kennis centraal staan. Kennis in diverse contentvormen – text, video, presentaties, podcasts, etc. – die via een breed scala aan online distributiekanalen variërend van de eigen website tot blogs en andere social media wordt gedeeld met de doelgroep. Onze verwachting is dat organisaties die de website als push marketing medium blijven gebruiken het zullen afleggen in de zoekresulaten ten opzichte van websites die een meer pull gedreven insteek kiezen. Wie bookmarked immers een product- of dienstbeschrijving?

Social media invloed

De verder toenemende invloed van social media is zoals genoemd een van de belangrijkste drijfveren achter deze visie. Je bent pas een autoriteit op je vakgebied als je doelgroep dat vindt, niet als je dat het hardst van de daken schreeuwt in vergelijking met concurrenten. Het toepassen van pull marketing wil echter niet zeggen dat men de doelgroep niet meer actief kan opzoeken als commerciële organisatie, integendeel. Maar de media of distributiekanalen die we gebruiken zijn anders dan voorheen, evenals de boodschap die we te verkondigen hebben. Social bookmarks, RSS feeds en naar mijn verwachting zelfs de frequentie waarmee en context waarin een merk of organisatie online wordt genoemd (ook zonder backlink) zullen meer en meer invloed krijgen op de zoekresultaten.

Trends van invloed op zoekmachine-adverteren (SEA)

Ook op het gebied van zoekmachine-adverteren zijn er belangrijke ontwikkelingen. Zo heeft Google dit jaar belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het Google Adwords platvorm. Denk aan de additionele advertentiemogelijkheden door o.a. de genoemde overname van DoubleClick. En niet op de laatste plaats de recente wijzigingen ten aanzien van de Quality Score en het vervangen van de minimum bid door het “first page bid”. Door deze ontwikkelingen dienen campagnes uitgebreider te worden opgezet en actiever te worden gemanaged. De kosten per klik zullen verder stijgen omdat adverteerders nu veel beter inzicht hebben in wat de topadverteerders over hebben voor een notering bij de tekstadvertenties op de eerste zoekresultatenpagina. Dit geldt in mindere mate voor markten die qua ‘Search’ al zeer volwassen zijn. Neem bijvoorbeeld de reisbranche die toch al met krappe marges en 14% minder boekingen te kampen heeft. De kosten per klik zullen daar veel minder hard stijgen dan in andere branches, waar het verschil in kosten per conversie bij Google Adwords in vergelijking met andere marketinginstrumenten veel groter is.

Wegvallen inkoopkorting Google (BPF)

Een andere belangrijke wijziging in 2009 ten opzichte van 2008 is het wegvallen van de Best Practice Fund, oftewel de inkoopkorting die Google aan de grotere zoekmachinemarketing- en mediabureaus verstrekt. De afgelopen jaren is de BPF-korting door de grotere zoekmachinemarketingbureaus – al dan niet onder druk van de opdrachtgevers met substantieel Adwords budget – verrekend. Sommige bureaus konden hierdoor het steeds intensiever wordende onderhoud van Google Adwords campagnes bekostigen uit de inkoopkorting. Door het afschaffen van de BPF door Google verdwijnt dit concurrentievoordeel. Of adverteerders hierdoor massaal gaan shoppen is de vraag, maar zeker is dat voor adverteerders die inkoopkorting hebben ontvangen de kosten gaan stijgen.

Trends bij adverteerders in 2009

Gezien de economische crisis is het niet moeilijk te voorspellen dat veel adverteerders het zwaar krijgen in 2009. Met name offline en branding budgetten gaan inkrimpen. In outdoor en print advertising vallen de zwaarste klappen en ook tv en radio zullen het zwaar krijgen. Dit is overigens een tendens die al langer zichtbaar is. Naar mijn verwachting zal online marketing weinig tot geen last hebben van de recessie en zien we in 2009 een weliswaar afnemende groei in bestedingen. Uiteraard is ook hier de economische crisis voelbaar in het afnemende branding budget, maar dit zal ruimschoots worden gecompenseerd door de mate van accountability van internet als kanaal. Ik verwacht dan ook hogere investeringen in met name Google Adwords.

Focus op accountability

De toenemende behoefte aan accountability van (online) marketing was al een belangrijke trend in 2008 die in 2009 verder doorgezet zal gaan worden. Het zal organisaties er alles aan gelegen zijn om “the biggest bang for the buck” te krijgen in 2009. Dit betekent meten, meten en nog eens meten. De behoefte aan web analytics en conversie-optimalisatie zal sterk toenemen. Hoewel dit een goede ontwikkeling is schuilt in het gebrek aan kennis op dit vlak bij met name het management van organisaties een groot gevaar.

Zo worden online campagnes vaak afgerekend op de Direct Response in plaats van de conversiewaarde op langere termijn. Daarnaast worden talloze aspecten bij het bepalen van het rendement van een campagne vaak niet of voldoende in ogenschouw genomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het effect van het verwijderen van cookies, cross-mediale invloed op het campagneresultaat en offline conversies. Door deze factoren niet mee te wegen wordt het campagneresultaat beoordeeld op de Direct Response, terwijl de totale Return on Investment vele malen hoger ligt. Organisaties die dit inzien en investeren in een gedegen implementatie van web analytics systemen en kennis kunnen zo een concurrentievoordeel ontwikkelen. Immers, in tijden van economische crisis overleven degenen met de langste adem. Zie over dit onderwerp tevens de post ‘Ontwikkelingen die uw online marketing succes beïnvloeden in 2009’ en bijbehorende presentatie.

Zoekmachine-adverteren of zoekmachine-optimalisatie?

De focus op Direct Respons zal er tevens voor zorgen dat opdrachtgevers eerder genegen zullen zijn geld te investeren in Google Adwords dan in zoekmachine-optimalisatie. Ten onrechte, want juist de vindbaarheid in de niet-gesponsorde zoekresultaten is op lange termijn het meest rendabel. Zoekmachine-optimalisatie (SEO) kampt echter met de uitdaging dat het rendement zich vooraf minder gemakkelijk laat bepalen. Bovendien kan het maanden duren voordat de beoogde topposities worden bereikt. Hierdoor ligt het rendement van zoekmachine-optimalisatie met name op de middellange tot lange termijn. En dat is nu net niet waar u als marketing manager van een organisatie op zit te wachten wanneer de directie elke maand om keiharde ROI vraagt. Toch is het mijn overtuiging dat organisaties die goed inspelen op de eerder genoemde ontwikkelingen bij de zoekmachines en investeren in zoekmachine-optimalisatie, zowel extern als inhouse, daar al in 2009 de vruchten van kunnen plukken.

Van outsourcing naar advies

Omwille van kostenbesparing zet de trend van outsourcing naar advies op het gebied van zoekmachinemarketing eveneens door. Zeker nu zoekmachinemarketing haar rol in de marketingmix heeft bewezen en het strategisch belang toeneemt, geeft de kredietcrisis extra aanleiding om niet alleen kennis te borgen maar ook kosten te besparen en dus inhouse wordt uitgevoerd. Ook hierin schuilt weer een risico. Zo komt het geregeld voor dat zoekmachinemarketing zwaar wordt onderschat in complexiteit en tijd. En met het oog op de recentelijke wijzigingen van Google Adwords aan de Quality Score is dit risico alleen maar groter geworden. Voor een succesvolle implementatie van een zoekmachinemarketingstrategie is het echter een vereiste dat vanuit het management wordt geïnvesteerd in kennis en tijd. Draagvlak, kennis en commitment zijn cruciaal en dus verdient zoekmachinemarketing het om meer te zijn dan een mooie stage of nevenactiviteit van een marketingmedewerker. Organisaties die te klein zijn om op z’n minst een parttime functie aan zoekmachinemarketing te koppelen zijn dikwijls beter af met een partnership met een goed zoekmachinemarketingbureau waarin kennisdeling centraal staat.

Trends bij zoekmachinemarketingbureaus in 2009

Voor veel zoekmachinemarketingbureaus was 2008 een bewogen jaar. De concurrentie is verder toegenomen door nieuwe toetreders en met name doordat steeds meer partijen uit aangrenzende vakgebieden zoekmachinemarketing kennis vergaren. Een goede ontwikkeling die maakt dat zoekmachinemarketingbureaus hun specialisme en toegevoegde waarde moeten blijven bewijzen. Daarnaast zien we vrij veel overnames en fusies tussen zoekmachinemarketing- en bijvoorbeeld mediabureaus en -conglomeraten als Isobar en GroupM. 

Van zoekmachinemarketing- naar online marketingbureau?

In 2009 zullen veel zoekmachinemarketingbureaus hun dienstenportfolio uitbreiden naar andere online marketing vakgebieden. Affiliate marketing is een eerste voordehandliggende keuze. Dit vanwege de synergievoordelen en het performance-based karakter van beide marketingkanalen. Veel partijen bieden al affiliate marketing aan of ontwikkelen zich zelfs tot full service online marketing bureau. “De klant wil immers één aanspreekpunt voor alle online marketing”, is dan het argument. Toch betwijfel ik of dit voordeel voor de klant opweegt tegen de nadelen die deze diversificatie van diensten tot gevolg heeft. Zoekmachinemarketing heeft de laatste jaren zoveel meer diepgang gekregen dat specialistische kennis vereist is om ècht het verschil te kunnen maken. Juist vanwege deze tendens valt er voor de kleinere bureaus veel te zeggen voor een “schoenmaker blijf bij je leest” strategie.

Focus op conversie en web analytics

Daarnaast leggen alle zoekmachinemarketingbureaus zich in 2009 toe op conversie-optimalisatie gerichte diensten. Te denken valt onder meer aan usability reviews, web analytics implementaties, onderzoek ter verbetering van de retentie van bezoekers, etc. Veel zoekmachinemarketingbureaus hebben inmiddels ook de nodige web analytics kennis ontwikkeld en zullen die de komende tijd vermarkten. Daarnaast vindt ook de vraag om meer kennisoverdracht naar de klant weerklank bij de zoekmachinemarketingbureaus die in toenemende mate adviesdiensten als workshops en interim/detachering aanbieden.

Performance-based beloningsmodellen

Een andere trend die in 2009 meer zichtbaar zal zijn dan voorheen is het prestatiegericht verrekenen van kosten. Zeker nu de hand op de knip gaat bij de opdrachtgevers is de verwachting dat de vraag naar prestatiegerichte beloningsmodellen gaat stijgen. Hoewel begrijpelijk moet men zich als opdrachtgever wel realiseren dat dit slechts het risico op financiële tegenvallers beperkt, en niet zozeer de kosten drukt. Immers, in een goede prestatiegerichte beloning wordt het zoekmachinemarketingbureau ook beloond voor het gedragen ondernemersrisico. Vertrouwende op de eigen kwaliteit zal een prestatiegerichte verrekening per lead, sales, boeking of andere target dan ook uiteindelijk altijd tot hogere kosten leiden.

Conclusie

De recessie ten spijt wordt ook 2009 weer een jaar waarin we als zoekmachinemarketingbureau flinke stappen voorwaarts kunnen zetten. Toch verwacht ik dat dit jaar het kaf van het koren zal worden gescheiden en er daardoor kansen liggen voor de kleinere, meer flexibele en gespecialiseerde zoekmachinemarketingbureaus. Onze verwachting is dat ons nog een veelvoud aan technologische hoogstandjes van zoekmachines als Google te wachten staat in 2009 waarop ingespeeld moet worden om concurrentievoordeel voor opdrachtgevers te kunnen blijven behalen. Hierdoor wordt het zoekmachinemarketing vak allesomvattender, diepgaander en meer van belang voor opdrachtgevers als onderdeel van de marketingmix dan ooit tevoren. De meer structurele, holistische aanpak van zoekmachinemarketing die we vorig jaar al predikten komt wellicht dit jaar beter uit de verf. De recessie speelt hierin een belangrijke rol, maar ook het feit dat steeds meer organisaties kennis vergaren en dus meer vertrouwd raken met de mogelijkheden en kansen van zoekmachinemarketing is een belangrijke drijfveer.

Deze en andere trends die we zien in de markt maken dat ik, ondanks de financiële crisis waar we in schijnen te zitten, vol verwachting uitkijk naar het nieuwe jaar. Rest mij u via deze weg namens Traffic Builders alvast fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en succesvol 2009 toe te wensen!

Bron: TBlog

Wolter Tjeenk Willink
Oprichter / Directeur bij Traffic Builders

Entrepreneur met passie voor digital marketing, oprichter van Traffic Builders: hèt full funnel digital marketingbureau van Nederland. Wolter Tjeenk Willink is regelmatig als gastspreker/-docent te gast bij diverse congressen en opleidingsinstituten waaronder Windesheim Flevoland en Nyenrode Business University. Traffic Builders is hét digital marketingbureau dat gelooft in de kracht van datadriven marketing en merkcommunicatie. Combineer je die twee dingen, dan krijg je een digital marketing strategie waarbij je kanalen en het budget optimaal inzet en de juiste snaar raakt bij je doelgroep. Dus, lees snel verder over onze aanpak als digital agency voor marketing en media. Je bent slechts een paar klikken verwijderd van je eerste kennismaking met Traffic Builders. Goed om te weten: we houden wel van een uitdaging!

Categorie
Tags

25 Reacties

  media

  Prachtig overzicht Wolter; deze week maar eens goed voor gaan zitten!


  15 december 2008 om 07:01
  mgvandenbroek

  Wow! Hier is onze print-functie nu voor! 😉


  15 december 2008 om 07:10
  Tim Assenbroek

  Dit lijkt mij een interessant stuk Wolter,

  Ik ga er even lekker voor zitten 🙂


  15 december 2008 om 07:20
  Tom Broekhoven

  Zeer compleet stuk. Heb deze ook snel geprint om eens aandachtig door te nemen.


  15 december 2008 om 07:30
  Karel Geenen

  Topartikel jongens!


  15 december 2008 om 07:50
  Gitta Bartling

  Wat een duidelijk en prettig stuk. Ik voel me voorbereid op dat wat komen gaat terwijl ik tegelijkertijd denk ‘hoe ga ik dit bijhouden allemaal’.

  In ieder geval ben ik binnen no-time weer up-to-date!


  15 december 2008 om 07:50
  Harm Wesselink

  “Om in 2009 succesvol te zijn met zoekmachine-optimalisatie dienen organisaties een strategie te ontwikkelen die erop gericht is een autoriteit binnen het vakgebied waarin men actief is te worden.”

  Zal druk worden aan de top! 😉

  Sterk inhoudelijk artikel overigens.


  15 december 2008 om 08:11
  Peter van der Graaf

  Ik ben er sinds kort achter dat de recessie voornamelijk goed is voor de inzet van zoekmachinemarketing. Grote partijen trekken geld weg bij radio en televisie en investeren meer in de direct meetbare conversies van online marketing.

  Ook tijdens SES Chicago is het thema kredietcrisis vaker besproken en enkele grote adverteerders toonden welke kosten en opbrengsten er bij diverse mediatypen gemoeid zijn. Het belang van search in de mediamix blijft groeien en accountability is misschien wel de belangrijkste USP.

  Volgens diverse sprekers op SES neemt ook de rol van “Googlen” in het dagelijks leven toe. Google beaamde vervolgens dat het aantal zoekopdrachten dat ze moeten verwerken nog steeds enorm stijgt. Momenteel dus zeker nog geen reden om ons zorgen te gaan maken.


  15 december 2008 om 08:39
  Martijn van Vreeden

  “Om in 2009 succesvol te zijn met zoekmachine-optimalisatie dienen organisaties een strategie te ontwikkelen die erop gericht is een autoriteit binnen het vakgebied waarin men actief is te worden.”

  Dat is er een om met z’n allen onze tanden in te zetten. Ik kijk er naar uit!

  Met een markt die continu in beweging is blijft het altijd spannend om te zien wat er nu daadwerkelijk gaat gebeuren. We zullen eind 2009 zien of de voorspellingen juist zijn.

  We hebben met dit artikel in ieder geval een goed houvast om aan de slag te gaan.


  15 december 2008 om 09:18
  Karel Kolb

  Goed stuk! Experimenteer in 2009 vooral ook met de zoekmachinekracht van microblogging en RSS. De resultaten zijn, zeker op actuele niche-onderwerpen (denk aan korte eventverslagen maar ook aan het becommentarieren van incidenten als de kvk-scam), vaak verrassend goed. Let op, maar dit geldt voor alle SEO/SEA, deze werkwijze vraagt wel om een structurele en regelmatige benadering want de resultaten zijn niet altijd lang houdbaar.


  15 december 2008 om 10:01
  Hanzel

  @ Wolter Hier kan ik inderdaad wat mee richting het Marketingfacts Jaarboek 2009, super!


  15 december 2008 om 12:12
  trafficb

  Dank voor de positieve feedback allen, ben blij dat dit stuk proza ondanks de lengte toch de moeite waard is gebleven!


  15 december 2008 om 14:41
  Sjef Kerkhofs

  Zeer compleet overzicht mannen!

  Ik denk dat vooral het integreren van diverse soorten internetmarketing van groot belang zal zijn voor de zoekmachineadverteerders. Doorgroeien van zoekmachinemarketing naar online marketing dus ja 🙂 Ook het in huis halen van kennis zal wel een doorzettende trend zijn, net als afgelopen jaar.

  @ Peter….je hebt helemaal gelijk. Ik hoor uit meerdere hoeken dat de resultaten van de zoekmachinemarketingbedrijven sinds de crisis alleen maar verbeterd zijn. We merken het bij onze zoekmachinemarketingpartner PauwR ook! AdWords is ineens enorm populair. Zal inderdaad wel liggen aan de mogelijkheden ROI / conversies exact te berekenen.


  15 december 2008 om 15:18
  Tim de Vrind

  @Wolter

  Prima stuk, 1 kanttekening. Ik denk/merk dat juist SEO in 2008 flink opgekomen is en (toch) in 2009 belangrijk(er) wordt. men vervolgd de ingeslagen weg. Ook juist bij bedrijven die dit in eerste instantie lieten lopen of geen directe online conversies doen.

  Dat search in 2009 het gaat winnen van de overige online inzet, daar zijn we het over eens…

  met performance based advertising als goede 2e.

  Misschien volgen er nog naamsverandereingen bij de (grotere) searchbureau’s? “Traffic” is allang geen doel meer toch?


  16 december 2008 om 05:39
  trafficb

  @Tim

  Dank voor je feedback. Ik hoop dat je gelijk hebt, maar vrees dat opdrachtgevers toch voor de quick win gaan over het algemeen. Maar wellicht dat het wegvallen van de BPF Adwords voor sommige adverteerders dusdanig veel duurder maakt dat ze verder gaan kijken dan alleen de Direct Response.

  Wat de naam betreft: je raakt een teer punt… Maar tenzij we compleet worden geannexeerd door een of andere grote club zit een naamsverandering er niet in dit jaar. Denk dat de markt allang weet dat we bij Traffic Builders veel verder gaan dan alleen ’traffic builden’ 🙂


  16 december 2008 om 06:21
  Ronald van Klooster

  Wolter, goed overzichtelijk stuk. Het enige wat ik mis is de verdere integratie van online marketing resultaten in CRM systemen. De meetbaarheid en creatie van dashboards voor de ROI zijn in CRM oplossingen van groot belang. Een sale is een sale maar een lead is niet altijd een goede lead als je niet met een CRM systeem kan sturen. Wij zien juist hier een toenemende vraag.


  16 december 2008 om 06:55
  trafficb

  @Ronald

  Goede marketingplug 🙂 Maar met de toenemende behoefte aan accountability kan ik me de toenemende vraag inderdaad goed voorstellen. Net als bij andere marketingkanalen zal ook zoekmachinemarketing uiteindelijk afgerekend moeten worden op Customer Lifetime Value van een geworven klant waar/wanneer dat toegevoegde waarde biedt voor de opdrachtgever. Maar feit blijft dat veel partijen nog lang niet zover zijn.

  Maar ook wij zijn bezig dit soort data als input ter beschikking te stellen via API’s en XML koppelingen voor CRM-systemen van de klanten die al wel die stappen kunnen en willen maken op dit terrein. Zeker een goede ontwikkeling in elk geval!


  16 december 2008 om 07:32
  trafficb

  @Remi, wat een eensgezindheid, merci 🙂

  De outsourcing/advies beweging die je omschrijft zien wij idd ook wel. Je moet ‘search’ ook niet in huis halen sec vanwege het kostenvoordeel op het moment dat je als organisatie verder geen commitment kan afgeven op het implementeren van kennis en uitvoering.

  Usability wordt als onderdeel van conversie-optimaliatie is inderdaad ook cruciaal. En dan met name het zoeken naar mogelijkheden die èn je bezoekers èn je vindbaarheid verder helpen. Liefst ook in die volgorde. Denk alleen el dat juist de hardere kant van usability de eerste stap is in plaats van de tweede, juist omdat men zoveel behoefte heeft aan het accountable maken van investeringen. Een opdrachtgever zal dan eerder genegen zijn te investeren in een test die hem vertelt wat het meeste oplevert, dan in bijv. een usability review waaruit het zoveelste wollige rapport voortkomt.


  16 december 2008 om 14:33
  Ronald van Klooster

  @Remi en Wolter

  Kan me wel een beetje in Remi zijn punt vinden en kan het misschien aanvullen.

  Wij zien ook bij klanten dat inhouse op een bepaald moment te duur is maar daarnaast het verloop op de functies enorm is. Online marketeers met search kennis willen niet een langere periode bij 1 bedrijf met 1 bepaalde markt bezig zijn. Daar raken ze op uitgekeken en hoppa……weg zijn ze weer en weg is de kennis. Ondernemingen kiezen voor kennis en continuiteit. Kosten zijn niet vaak de argumenten om het zelf te doen.


  16 december 2008 om 20:03
  Remi

  @ Ronald, dat verloop had ik nog niet eens aan gedacht. Goed punt.

  Op zich zou dat punt natuurlijk kunnen vervallen op het moment dat je groot genoeg bent/ search zo core is geworden om een team van ten minste een man of 3 op search te zetten. Dan is dat verloop wat makkelijker op te vangen. Maar bedrijven die dat kunnen zijn in Nederland op dit moment op enkele handen te tellen.

  Er zijn er wel een hoop die net wel/ net niet 1 persoon kunnen aannemen op search. Kiezen ze ervoor om het op die manier te regelen, dan hebben ze volle controle, besparen ze wellicht wat geld enz, maar continuïteit en kwaliteit kunnen in gevaar komen.

  En die kwaliteit moet je daarin ook niet onderschatten, ik heb het al een paar keer zien gebeuren dat de klant SEO inhouse ging doen en daarna de resultaten steeds verder wegzakten. En dat is ook niet zo gek, want het is een lastig vak waarbij je kennis en scherpte houdt door te discussiëren met collega’s. Maar als je geen collega’s hebt, hoe moet je dan scherp blijven?


  17 december 2008 om 07:33
  Peter Davelaar

  Bedankt voor de tijd en moeite om dit artikel samen te stellen. Erg waardevol! Goed voorbeeld van kennisdeling 😉


  17 december 2008 om 07:42
  T.R.Wijbenga

  Heb het artikel ook gelezen, erg interessant om te weten waar je SEO-technisch gezien op moet letten de komende tijd. Ondanks de lengte is het een leesbaar artikel (onder meer door de heldere indeling).

  Wat ik echter mis (misschien een idee voor een toekomstig artikel) is een beschouwing hoe je denkt dat de door jouw genoemde (google) innovaties gebruikt zouden kunnen worden en wat de verwachte impact is. Zo vraag ik me bijvoorbeeld af wat voor invloed de lancering van Chrome zou kunnen hebben op het advies van een SEO-consultant t.b.v. de vindbaarheid.

  Of is dat bedrijfsgeheim? 😉


  18 december 2008 om 09:24
  trafficb

  @T.R. Wijbenga

  Bedrijfsgeheim doen we niet aan bij Traffic Builders. Practice what you preach is het credo wat mij betreft…

  Maar je stelt een terechte vraag die zich niet heel eenvoudig laat vatten in een korte reactie. Maar om een kleine indruk te geven:

  – Translate: aantal zoekresultaten neemt toe, dus meer concurrentie, dus wordt SEO moeilijker ongeacht eventuele geografische relevantie (of gebrek daaraan). Dit laatste zal er weer toe leiden dat Local Search belangrijker kan worden.

  – Universal search: meerdere typen content gebruiken. Niet alleen op tekst richten.

  – Chrome: kan me zo voorstellen dat Chrome langzaam aan wat gebruikersdata gaat verzamelen om daar vervolgens op slimme wijze de zoekrsultaten verder mee te personaliseren. Kun je als SEO-er weinig aan doen anders dan simpelweg te zorgen voor goede content.

  – Link building wordt meer ‘authority building’ o.a. door content syndicatie en gebruik te maken van social media. M.b.t. het laatste is het bijvoorbeeld goed om te starten met zelf de interactie op belangrijke social media op te zoeken (bijv. blogreacties), om er vervolgens ook zelf onderdeel van te worden (blog starten).

  – etc.

  Maar wellicht een idee om verder uit te werken in een nieuwe post binnenkort?


  18 december 2008 om 09:33
  Chantal Steinmann

  @Wolter. De opmerking over link building door reacties te plaatsen op weblogs vind ik een goede tip, maar dit is ook een hele gevaarlijke. Want bij het plaatsen van reacties moet je reactie ook inhoud hebben en moet het niet puur een reactie zijn om de reactie en de link. Anders krijg je als ‘blogger’ geen expert rol en zal jouw eigen site of weblog dus ook niet als dusdanig belangrijk worden gezien naar mijn idee. Maar ‘correct me if I’m wrong…’


  19 december 2008 om 09:55
  trafficb

  @Chantal: dank voor je reactie! Zeker geen correctie wat mij betreft: als je niets aan de inhoudelijke discussie hebt toe te voegen in een reactie op een blogpost ben je absoluut verkeerd bezig. Wat dat betreft zijn blogs zeker in het begin teveel misbruikt voor linkspam – zelfs middels bots.

  Het doel is de interactie op zoeken op blogs e.a. social media en daarmee bereik en zowel direct als indirect traffic genereren. Niet sec link building.


  19 december 2008 om 11:54

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!