Influentials en Word of Mouth anno 2008

29 augustus 2008, 06:44

De invloedrijke consument, beter bekend misschien als influential of opinion leader, laat van zich horen. Hij geeft vaker zijn mening en wordt vaker om advies gevraagd dan de volgers, zeg maar de overige 90 procent van de consumenten. Beïnvloeding vindt plaats door persoonlijk contact via Word of Mouth (WoM) communicatie en electronic Word of Mouth (eWoM).

De rol van de opinieleider of influential is met de komst van eWoM veranderd. In het Trendsvormers-onderzoek, dat binnenkort wordt gepresenteerd, is geprobeerd te komen tot een profiel van de invloedrijke consument anno 2008. Te beantwoorden vraag daarbij is wat de marketeer anno nu nog kan met het concept van de opinieleider in het licht van de vermeende digitally empowered consument. Volgens Prof. dr. Fred Bronner, hoogleraar Communicatiewetenschappen aan de UvA, zorgt de potentie van eWoM voor een revitalisering van het het concept van de opinieleider.

Het Trendsvormers onderzoek vroeg respondenten naar de relevantie van informatiebronnen en onderzocht de participatie van beïnvloeders op blogs, forums en vergelijkingssites. Omdat de opinieleider of influential interesse-specifiek is, is in de onderzoeksopzet de keuze gemaakt om verschillende interessedomeinen afzonderlijk te onderzoeken.

{title}

Trendsvormers zijn sterk vertegenwoordigd op social network sites, blog’s en wiki’s. De groep schrijft frequent op blogs en forums en zal dit in de toekomst vaker gaan doen.

{title}

Blogs, forums en vergelijkingssites spelen nog een minder belangrijke rol wanneer het echt gaat om het op de hoogte blijven van trends en ontwikkelingen. Onderwerp-specifieke sites komen uit het onderzoek wel naar voren als zeer belangrijke informatiebron om op de hoogte te blijven. Voor de meeste onderzochte interessedomeinen zijn ze belangrijker dan traditionele mediumtypen als televisie, radio of dagblad.

Inspiratiebron

Voorafgaand aan het onderzoek werd gedacht dat internet vooral als informatiebron zou worden gewaardeerd en veel lager zou scoren als inspiratiebron. Resultaten laten zien dat deze hypothese onjuist is: internet is juist één van de belangrijkste inspiratiebronnen. Ook op de domeinen waar smaak en stijl sterk aan mode onderhevig zijn en dus inspiratie een belangrijke te vervullen functie voor het mediumtype is. Naast informatiemedium is Internet zeker ook een inspiratiemedium geworden.

Word of Mouth transmitters

Indien een product- of reclamepropositie aanspreekt, zullen Trendsvormers hun positieve ervaringen of indrukken doorvertellen aan anderen. Op basis van de resultaten van het onderzoek betekent dit voor een mode-artikel bijvoorbeeld dat 18% van de Trendsvormers aangeeft minimaal 10 personen te hebben geinformeerd en 16% zelfs meer dan 25 personen heeft geinformeerd, tegenover 1% van de rest groep die aangeeft meer tussen de 10 en 25 mensen te hebben geinformeerd. De groep heeft zo de potentie om communicatie effecten te versterken.

Het Trendsvormers onderzoek is door Sanoma Uitgevers in samenwerking met TNS NIPO en de UvA uitgevoerd. Het veldwerk vond plaats in mei/juni 2008 en er hebben 2.050 respondenten aan het onderzoek meegedaan. Meer resultaten van het Trendsvormers onderzoek zullen medio september op Researchblog te vinden zijn.

Robert Witteman
Sr Research Consultant bij Sanoma Media

Robert Witteman is Researcher bij Sanoma Uitgevers, doet onderzoek en analyse naar de advertentiemarkt en volgt trends op media- marketing- en onderzoeksgebied.

Categorie
Tags

2 Reacties

    jpschadde

    @twitterman (Robert Witteman…): Dit doet me sterk denken aan het verhaal van @jhmarseille. Geen idee of dat ergens online staat, maar Justien zegt volgens mij dat 2,5% van de mensen de rest beinvloedt. En dat die 2,5% dus wel van je merk moet houden dan….

    Goede post; wist niet dat je behalve Twitter ook al hier aanwezig was. Dan mis ik de juiste links in ieder geval zeker niet ;).


    2 september 2008 om 00:44

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!