Onderzoek: Creating the optimal viral message

8 augustus 2008, 02:54

Creating the optimal viral messageIn het kader van mijn afstudeerscriptie voor de opleiding Marketing Management aan de Universiteit van Tilburg ben ik in opdracht van Creactiv bezig met een onderzoek naar viral marketing (hierbij de directe link). De term viral marketing wordt zeer vaak en in verschillende contexten gebruikt. Sommigen zien viral marketing als online word-of-mouth advertenties waarbij de consument opereert als een vertegenwoordiger voor het bedrijf of product. Anderen vinden dat viral marketing van normale word-of-mouth verschilt doordat de waarde van het marketingbericht voor de oorspronkelijke consument in direct verband staat met het aantal andere gebruikers die het aantrekt.

Deze benadering is voornamelijk gebaseerd op klassieke succesverhalen van o.a. Hotmail, Yahoo, Plaxo maar ook Hyves, waarbij het succes van de online service wordt bepaald door het behalen van een grote groep gebruikers. Ik zie viral marketing als een combinatie van de definities van de onderzoekers Wilson (2000) en Dobele et al. (2005): Viral marketing is het proces van het aanmoedigen van individuen om gunstige of tot de verbeelding sprekende marketinginformatie die zij ontvangen in een digitale omgeving door te sturen naar anderen, waardoor er een mogelijkheid ontstaat tot exponentiële groei van het bereik van het marketingbericht. Hoewel viral marketing, zowel internationaal als in Nederland veel in de belangstelling staat van de (marketing)media, zijn er tot op heden weinig wetenschappelijke studies naar gedaan.

Er is daardoor weinig bekend over de motivaties, attitudes en het gedrag van de mensen die vrijwillig meewerken aan deze marketingactiviteiten. Daarnaast is er ook zeer weinig onderzoek gedaan naar specifieke kenmerken van virale marketing berichten die de doorstuurintentie kunnen beïnvloeden. Wanneer er al wel onderzoek is gedaan omtrent viral marketing dan is dit vaak niet gedaan aan de hand van empirisch onderzoek, maar op basis van case studies waarbij praktijkvoorbeelden worden geanalyseerd om tot aanbevelingen voor de toekomst te komen. Er zijn enkele wetenschappelijke studies te onderscheiden waarbij gebruik is gemaakt van een bestaande dataset, maar het probleem hierbij is dat de resultaten vaak niet te generaliseren zijn tot buiten een specifieke branche. Ook berusten de resultaten vrijwel altijd op respondenten uit de Verenigde Staten.

Wij willen hier verandering in brengen en meer duidelijkheid kunnen verschaffen over de inhoudelijke kenmerken die de bereidheid beïnvloeden van de Nederlandse bevolking om viral marketing berichten door te sturen. Uiteindelijk zouden hierdoor effectievere virale campagnes kunnen worden ontwikkeld, omdat het onderzoek een beeld geeft van de combinatie van kenmerken die voor de grootste kans op succes zorgt.

Voordat wij hier een beeld van kunnen geven is het eerst noodzakelijk voldoende respondenten te vergaren. Ik zou uw medewerking dan ook zeer op prijs stellen. Deze link brengt u naar de online enquête, die meerdere zoals keuzesets bevat. Alvast bedankt!

{title}

De afbeeldingen hierboven en hieronder zijn voorbeelden van viral profielen zoals die in het onderzoek bij de vragen te vinden zullen zijn.

{title}

Bart van den Hout
Online Marketeer bij Bestoked

Categorie
Tags

3 Reacties

  Bart van den Hout

  Dat is een interessant artikel inderdaad, ik had al wel andere verslagen gelezen over dat onderzoek. Je ziet vaak dezelfde emoties terugkomen. Ook het genoemde verrassingseffect is iets wat door meerdere onderzoekers en ervaringsdeskundige wordt genoemd.

  Uiteraard zal er uiteindelijk een samenvatting van de resultaten worden gepresenteerd.


  8 augustus 2008 om 11:47
  Johanna van der Zwaag

  Beste Bart,

  Momenteel ben ik bezig met een minor marketing 3.0 voor mijn opleiding commerciële economie. In deze minor wil ik mijzelf meer verdiepen in het onderwerp Viral Marketing en tijdens mijn deskresearch kwam ik uw artikel tegen. De link kon ik helaas niet openen en ik zag dat het al enigszins verouderd was. Toch trek ik de stoute schoenen aan en wil ik uw vragen of u nog informatie of onderzoekuitslagen hebt, die mij kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van het onderweg Viral Marketing.

  Met vriendelijke groet,

  Johanna van der Zwaag


  12 mei 2015 om 08:59

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!