Onderzoek Cookie Deletion Marketingfacts

18 oktober 2007, 20:04

Onderzoek Cookie Deletion MarketingfactsIn de wereld van online marketing wordt regelmatig de betrouwbaarheid van metingen op basis van cookies ter discussie gesteld, en daar vormt Marketingfacts geen uitzondering op. De betrouwbaarheid van bezoekersaantallen, new/returning ratio’s, campagne conversies en bepaalde ROI data lijdt onder de cookie blocking en cookie deletion.

Cookie acceptance rates van uw website worden keurig gemeld door (bepaalde) web analytics oplossingen, maar voor informatie over cookie removal moet u het voorlopig stellen met de cijfers van Comscore. Omdat dergelijke onderzoeken van algemene aard zijn, verschaffen zij helaas te weinig informatie om specifieke correcties aan te brengen op uw eigen data.

Op Marketingfacts zullen we vanaf november naast het first-party cookie met een Flash Cookie gaan meten. Een Flash Cookie namelijk ook gebruikt worden als alternatief voor een regulier http-cookie, ook op niet-Flash websites. Het Flash Cookie is immuun voor third en first party cookie blokkering, wordt niet verwijderd bij het weggooien van de cookies en is bovendien browser-onafhankelijk.

De ongevoeligheid voor cookie removal maakt het Flash Cookie zeer geschikt voor het herkennen van terugkerende bezoekers. Dit heeft niet alleen invloed op het aantal gemeten unieke bezoekers, maar werkt zelfs door tot de ROI data van marketingcampagnes. Ook engagement, een belangrijke KPI voor Marketingfacts, laat zich sterk beïnvloeden door cookie deletion.

Flash Cookies (oftewel Flash Local Shared Objects) worden sinds eind 2005 tijd gebruikt, door onder andere BBC, YouTube, Google Adwords Video Ads en Yahoo Images. Belangrijke eigenschappen van het cookie zijn:

 1. een Flash Cookie slaat de informatie op eenzelfde manier op als bij gewone cookies
 2. het kan alleen uitgelezen worden door movies vanuit het domein dat het Flash cookie geplaatst heeft

Het risico van misbruik is voor een Flash cookie dus niet groter dan bij een normaal cookie. Ieder respectabel bedrijf dient er immers zorg voor te dragen dat zij geen privacygevoelige informatie in een cookie plaatst. Het Marketingfacts Flash Cookie zal slechts een uniek user ID en een timestamp bevatten.

Begin december zal er een uitgebreide posting komen met de precieze discrepanties. Bovendien zullen we dan uit de doeken doen hoe correcties aangebracht kunnen worden op de gerelateerde metrics.

(We kondigen het gebruik van een Flash Cookie expliciet aan, omdat het Flash Cookie niet onomstreden is.)

Koen Penders is Business Consultant bij Adversitement. Inmiddels heeft hij veel ervaring opgedaan met een groot aantal omvangrijke en complexe web analytics integraties. Hoewel het accent in zijn werk ligt op het breed inzetten van technologie in web analytics, heeft hij een oprechte interesse en een groeiende expertise in de online marketing aspecten, zoals usability reviewing, multivariate testing, procesbegeleiding en diepgaande data-analyses. Koen is afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven in Business Information Systems, met als specialisatie Data Mining.

Categorie
Tags

20 Reacties

  Boudewijn

  En nu maar hopen dat iedereen flash heeft geinstalleerd!

  Helaas zie ik daar geen statistieken van binnen Google Analytics of is dat wel ergens te zien?


  18 oktober 2007 om 22:59
  christian vd berge

  interessante test!

  @Boudewijn Visitors->Browser Capabilities -> Flash versions

  kan dus wel 😉 Waarbij ik alleen niet weet of de (not set) nu de mensen zonder flash zijn, of dat je naar het aantal visits moet kijken in het raport…


  19 oktober 2007 om 03:27
  ssmeding

  Ik ben ook erg benieuwd naar deze cijfers.

  Misschien kan hier dan ook aandacht worden besteed aan het aantal mensen dat géén cookies accepteert. We gaan er in de wereld van shopping carts en RIA’s tegenwoordig vrijwel automatisch uit dat iedereen wel cookies toelaat, maar dit is natuurlijk niet per definitie zo…


  19 oktober 2007 om 03:38
  Henkie

  Het risico van misbruik is voor een Flash cookie dus niet groter dan bij een normaal cookie

  Het is maar wat je misbruik noemt. Flash cookies gebruiken om mensen die gewone cookies verwijderen toch te kunnen volgen is hetzelfde als reclame in de tuin gooien van mensen die een “nee/nee”-sticker op de deur hebben geplakt. Het heeft iets onbehoorlijks. Mensen plakken die stickers niet voor niets op de deur, en mensen verwijderen ook cookies niet voor niets.


  19 oktober 2007 om 03:54
  matthijskeij

  @Henkie: een betere vergelijking is een Ja/Nee sticker (wel Flash cookies, geen normale cookies) en een Nee/Nee sticker (geen van beide cookies). Je geeft aan dat mensen hun cookies niet voor niets verwijderen. Dat zal zeker opgaan voor een selecte groep bezoekers, maar geldt niet voor iedereen. Er zijn genoeg bezoekers die hun complete cache leeggooien, inclusief cookies, om andere redenen dan het specifiek verwijderen van cookies. Ook in dit geval heeft een bezoeker nog steeds de mogelijkheid om cookies te blokkeren.


  19 oktober 2007 om 04:24
  Karlijn

  Bij admanagementsystemen mogen ze niets meer doen met de cookieinfomratie na 30 dagen, ook al zijn deze niet verwijderd. Zou dat voor websites niet ook moeten gelden?


  19 oktober 2007 om 05:02
  Gerard van Enk

  Gebruiker heeft idd nog steeds de mogelijkheid om de flash cookies te blokkeren of te verwijderen. Alleen kennen de meeste mensen de optie om gewone cookies te verwijderen, maar ik vraag me af hoeveel mensen weten hoe je flash cookies kunt verwijderen of blokkeren.

  Ik verwijder bijna nooit cookies, maar overstappen van gewone cookies naar flash cookies omdat deze door de standaard tools niet geblokkeerd worden klinkt toch een beetje als mensen om de tuin leiden.


  19 oktober 2007 om 05:09
  Koen Penders

  @Sint Smeding. Dit onderzoek gaat aantonen hoe vaak iemand wel Flash Cookies accepteert en geen First Party Cookies (en andersom), maar de blokkering van beide cookies (de nee/nee sticker) kunnen we niet nagaan. Van de inloggers kunnen we eventueel wel nagaan hoeveel van beide cookies zij gemiddeld gebruiken in een periode. Het aantal cookies dat inloggers gebruikt, hangt echter sterk samen met het aantal computers waarop zij werken en geeft dus geen goed beeld van de cookie removal.

  @Henkie: je maakt met deze methode in feite gebruik van de onwetendheid van de huis-tuin-en-keuken internetter en dat wringt. Vandaar ook deze posting, waarin we expliciet aangeven dat we de komende tijd op deze manier gaan meten. Dat blijft toch een stuk behoorlijker dan partijen als Google en Yahoo, die deze techniek onaangekondigd ingezet hebben. En zoals Matthijs aangeeft, er is nog steeds de mogelijkheid tot blokkering.


  19 oktober 2007 om 05:13
  ssmeding

  @Matthijs en Henkie: Ik neem aan dat Flash ergens een instelling moet hebben om deze functionaliteit af te schermen? Of in elk geval in te stellen hoe lang bepaalde informatie bewaard mag worden en welke sites geblokkeerd moeten worden.

  Je zou ook kunnen zeggen dat je door het installeren van Flash strikt genomen bewust kiest voor de toegevoegde waarde van deze technologie, straks inclusief het lokaal opslaan van voorkeursinstellingen.

  @Karlijn: Deze branchebepaalde beperking heeft denk ik te maken met twee zaken.

  Enerzijds gaat het hier om de opslag van cookies t.b.v. een commercieel doel dat niet direct betrekking heeft op de functionaliteit van de website.

  Ook is het voor een website mogelijk om in de website voorwaarden of een privacy verklaring informatie geven over hoe men omgaat met persoonsinformatie en cookies. Advertentienetwerken kunnen dergelijke verklaringen niet aanbieden aan bezoekers.

  Overigens heeft de maximale opslagtijd van 30 dagen ook maar een relatief effect. Als ik het goed heb, als een bezoeker binnen die maand terugkeert mag de adverteerder immers gemakkelijk de eerder opgeslagen informatie (wat die ook is) uitlezen, verwerken en een nieuwe cookie plaatsen en zo dus één profiel wel degelijk langer bewaren…


  19 oktober 2007 om 05:17
  ssmeding

  @Koen: Als Flash-cookies wel worden geaccepteerd (standaard) en http-cookies niet (gebruikersinstelling), dan kun je volgens mij wel degelijk meten welk percentage van de mensen met Flash geen http-cookies accepteren… Ik heb het dan niet over mensen die inloggen.


  19 oktober 2007 om 05:20
  Koen Penders

  Ja, dit onderzoek gaat inderdaad na hoe vaak http cookies verwijderd of geblokkeerd worden door mensen met flash. Ik probeerde alleen aan te geven dat het lastig is om erachter te komen hoe vaak *beide* cookies geen stand houden.


  19 oktober 2007 om 05:40
  Peter Bonjernoor

  @Mattijs: Ik denk dat Henkie’s vergelijking toch correcter is. De meeste mensen hebben absoluut geen idee van het bestaan van Flash-cookies. Het zou dan dus eigenlijk gaan om een Nee/Nee/Ja sticker, alleen weet bijna niemand van het bestaan van die derde optie af.


  19 oktober 2007 om 05:53
  ssmeding

  @Koen: Ik dacht dat het alleen ging over cookies die verwijderd zouden worden. Maar ik kijk dus uit naar de resultaten!


  19 oktober 2007 om 06:11
  ErwinVanLun

  Kan je niet beide cookies gebruiken? Van de 90% van de computers die geen flash heeft, laat het grootste deel gewone cookies toe. Dan heb je misschien wel 99% goede cookies…


  19 oktober 2007 om 06:16
  Erik

  @matthijs: ik weet niet of het duidelijk aagekondigd is. Ik lees toevallig deze post. Een andere bezoeker leest deze post niet. Niet echt een steekhoudend argument.

  De vergelijking met ja/nee stikkers van Matthijs vindt ik ook niet correct. Waar er in de papieren wereld een verschil is tussen een weekblad en een folder (beiden wezenlijk andere inhoud) is dit verschil er voor de gebruiker totaal niet.

  Iemand die zijn normale cookies verwijderd zegt ‘nee’ tegen het plaatsen van informatie door een website op zijn computer. Hij maakt bij deze gedachte geen onderscheid in de techniek die gebruikt wordt.


  19 oktober 2007 om 07:16
  Koen Penders

  @Erwin. Dit heeft het bedrijf United Virtualities al een in de praktijk gebracht. Het Flash Cookie fungeerde als een backup van het gewone cookie. Dit stuitte op veel weerstand omdat je dan het http cookie laat overnemen door een flash cookie. Al snel komt het dan voor dat je een bezoeker ongevraagd met gepersonaliseerde reclame-uitingen gaan benaderen (ja, alleen in dat geval is een nee/nee sticker een passende vergelijking).

  In het onderzoek op marketingfacts, ik zal het nogmaals benadrukken, meten alleen discrepanties tussen de acceptatie van een flash cookie en een first party cookie.


  19 oktober 2007 om 07:17
  Paul Schoenmakers

  Ik ben benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek, als er grote verschillen worden waargenomen met deze vorm van tracking dan kan het niet anders dan dat deze techniek ook door Affiliate Netwerken toegepast zal moeten gaan worden!


  19 oktober 2007 om 07:40
  Koen Penders

  [Mijn laatste reactie enigszins te verduidelijken]

  Ook speelt dus mee *hoe* je een flash cookie gebruikt.

  Niemand zal er bezwaar tegen hebben als het gebruikt wordt om de volume-instellingen van YouTube fimpjes te onthouden

  Anderzijds vraag ik me af of het algemeen toepassen van deze techniek door Affiliate Netwerken niet meer kwaad dan goed doet. Brede toepassing van het flash cookie, zeker voor gepersonaliseerde reclame-uitingen, kan tot veel weerstand leiden.

  Een onderzoek waarin we puur meten hoe lang en hoe veel http cookies stand houden, vind ik geen oneigenlijk gebruik.


  19 oktober 2007 om 07:58
  Tim Remmerswaal

  Met veel interesse lees ik het bericht en jullie opmerkingen!

  Ik zit alleen nog met een vraag; Flash Cookies kunnen ook gebruikt worden om je account gegevens op een pc te bewaren. Hoe zit het met mijn privacy als ik op een ‘open’ pc mijn verschillende mail / accounts bekijk en vervolgens mijn ‘normale’ cookies verwijder via de gebruikte browser en niet via de adobe tool ook nog aan mijn Flash Cookies denk. En met mij 99% van de gebruikers…

  Ik geef Erik gelijk dat het niet echt een goede aankondiging is via een post – ik zou dit graag terug zien in jullie Disclaimer.


  20 oktober 2007 om 13:35
  matthijskeij

  @Tim: dat is ook de reden dat Flash cookies niet gebruikt (zouden moeten) worden voor authenticatie. Als dit wel gebeurt, zou ik de dienst bij voorkeur links laten liggen. Naar aanleiding van de feedback zullen we aan de slag gaan met het uitbreiden van de aankondiging.


  21 oktober 2007 om 17:04

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!