Verplicht opt-out register voor Telemarketingbranche

19 juli 2007, 16:50

Verplicht opt-out register voor Telemarketing

Naar aanleiding van het door SEO Economisch Onderzoek uitgevoerd onderzoek Telemarketing: irritatie geregeld? (pdf, 115 pagina’s) zal het kabinet met voorstellen komen om de burger beter te beschermen tegen telemarketing, zo blijkt vandaag uit een brief (pdf) van minister Heemskerk aan de voorzitter van de Tweede kamer. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

 • 91,8% van de consumenten ervaart cold-calling als storend.
 • 56% van de Nederlandse consumenten vindt telemarketing storend genoeg om zich hiervoor volledig te laten afsluiten bij Infofilter.
 • Voornaamste redenen om zich toch niet af te laten sluiten zijn het feit dat sommige aanbiedingen toch interessant kunnen zijn, er te weinig vertrouwen is in de werking van Infofilter (ik word toch wel gebeld) en teveel gedoe/moeite is.
 • 56,9% van de consumenten vindt telemarketing storend als het een bedrijf betreft waarbij zij reeds klant zijn. Het maakt dus nogal wat uit of er sprake is van cold-calling of van een bestaande klantrelatie.
 • Directe benadering aan de deur en cold-calling als vorm van telemarketing worden van alle vormen van direct marketing het minst op prijs gesteld en het meest als storend ervaren, met name vanwege de inbreuk op de privacy en het niet aansluiten van het aanbod op de individuele behoeftes.
 • De Richtlijn Telemarketing (sinds september 2006 van kracht) heeft tot dusver geen effect op de perceptie van consumenten ten aanzien van het actief bieden van het recht van verzet. 74,4% van de consumenten is het namelijk oneens met de stelling dat telemarketingbedrijven in de afgelopen drie maanden vaker

  actief aanbieden om hen voortaan niet meer te benaderen.

 • 68,7% van alle consumenten is niet op de hoogte van de mogelijkheid zich af te sluiten voor telemarketing via Infofilter. 30,8 % daarvan wil zich nu ze erop attent zijn gemaakt alsnog afsluiten voor telemarketing.

Omdat de vrijwillige zelfreguleringinitiatieven zoals Infofilter, de door de branche vastgestelde richtlijn telemarketing en de ‘Consumentenlijn Telemarketing’ de irritantie niet significant doen afnemen, stelt de minister dat de branche baat heeft bij een groter wettelijk verplicht gebruik van een ‘bel me niet register’. Naar verwachting zal begin 2008 de maatregel in werking treden met de OPTA als handhavende partij. Wat denken jullie, zal de Nederlandse consument massaal gaan voor opt-out?

Overigens hoop ik van harte dat de minister ook wat gaat doen aan de directe verkoop aan de deur die als nog storender wordt ervaren (zie tabel begin artikel). Als ik mij ergens aan erger dan is het wel de verkoop aan de deur en ik ben niet de enige.

Erik van Roekel
Product Owner Chatbot bij ING

Marketingprofessional met ruime ervaring in diverse internetprojecten in de financiële dienstverlening. Passie voor social media en internet in het algemeen. Stond aan de wieg van het ING Webcare Team in 2009 en gaf er 1,5 jaar leiding aan. Was daarna één van de drivers van de social media strategie voor ING Nederland in 2012 resulterend in een nummer 1 notering in de Social Media Monitor van Social Embassy. Werkzaam geweest bij Corporate Communications van ING Groep en van daaruit betrokken bij social media op internationaal niveau. Momenteel Product owner chatbot bij ING. Blogt op persoonlijke titel bij Marketingfacts en van 2004-2014 ook op de achtergrond actief geweest voor Marketingfacts o.a. bij de techniek en de redactie.

Categorie
Tags

4 Reacties

  fitness oefeningen

  Ja die verkopers aan de deur zijn inderdaad nog veel irritanter.

  Ik had dat stukje al gelezen op molblog, ben blij dat ze bij mij nog niet zijn geweest.


  20 juli 2007 om 05:44
  Peter Bonjernoor

  Verkoop aan de deur heb ik gelukkig nooit meegemaakt.

  De 90% die wel de database van Infofilter raadpleegt werkt goed. Ik wordt nauwelijks meer gebeld sinds ik me aangemeld heb. De resterende 10% blijft echter nog steeds dusdanig irritant en hardnekkig dat ik dit van harte toejuich.


  20 juli 2007 om 06:37
  marieke

  Callcenters vormen niet weg te denken factor in Nederlandse economie

  MKB Net – 25 juni 2007

  Telemarketing levert jaarlijks meer dan 5 miljard euro op. Dat is echter niet het enige criterium om het succes te meten, wat ook telt is hoe de branche …


  20 juli 2007 om 14:43

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!