Uitgevers halen twee derde omzet uit print

14 juni 2007, 19:05

Boeken en tijdschriften blijven voor Nederlandse uitgevers de belangrijkste bronnen van inkomsten. Twee derde van de omzet komt nog altijd voor rekening van print. Dat bleek uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van KPMG onder 160 Nederlandse uitgevers.

Hoewel digitale producten nog weinig omzet opleveren, verwachten de bedrijven dat het aantal online producten de komende twee jaar verder zal groeien. Vooral het aanbod van podcasting, e-books, printing on demand en gepersonaliseerde informatie zal volgens de uitgevers de komende twee jaar fors groeien. Slechts een beperkt aantal uitgevers slaagt er op dit moment in substantiële omzet te genereren uit online producten. Van de onderzochte uitgevers heeft 60% op dit moment minder dan 750.000 euro online omzet. Ruim 25% slaagt erin meer dan 750.000 euro om te zetten.

Volgens Rob Groot, segmentleider Media & Publishing bij KPMG, toont het onderzoek dat vooral kleine uitgevers voor hun bestaansrecht aangewezen blijven op het boek. Groot: “Deze bedrijven halen nog altijd 40% van hun omzet uit dit product, terwijl dit voor grote uitgevers iets meer dan 30% is. Alle uitgevers zien dit percentage overigens de komende twee jaar teruglopen in het voordeel van digitale producten. Middelgrote bedrijven verwachten de komende twee jaar relatief veel omzet van gepersonaliseerde informatie, terwijl de grote uitgevers veel heil zien in het aanbieden van informatie via de pda. Kleine uitgevers verwachten daarentegen forse groei in podcasting.”

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat er tussen de verschillende uitgevers aanzienlijke verschillen bestaan in het realiseren van de nieuwe ambities op uitgeefgebied. Groot: “Deze verschillen uiten zich vooral in de strategie voor de komende twee jaar. Waar grote en middelgrote uitgevers samenwerking in strategische allianties hoog op de agenda hebben staan, zien kleine uitgevers hier veel minder in. Ook per type uitgever zijn er opvallende verschillen. Vooral uitgevers van publiekstijdschriften denken dat het op het gebied van fusies en overnames onrustig zal blijven. De bedrijven voorzien de komende twee jaar een stijging in het aantal trasancties van 37 naar 67%. Daarnaast verwachten zij dat het aantal strategische allianties zal toenemen van 67% dit jaar tot 80% vin 2009.”

De meeste uitgevers blijken zoekmachines zoals Google niet langer als een vijand te beschouwen. Groot: “De helft van de uitgevers laat inmiddels content voor een deel ontsluiten door een zoekmachine. Naar verwachting zal binnen twee jaar 75% van de uitgevers hiertoe zijn overgegaan. Bijna één op de vier uitgevers bouwt bovendien momenteel aan eigen zoeksystemen, een percentage dat binnen twee jaar zal oplopen naar bijna 50%, een signaal dat de wens om gepersonaliseerde en gesegmenteerde content aan te bieden steeds concreter wordt.”

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

5 Reacties

  media

  Voor het derde achtereenvolgende jaar het boek ‘De uitgever aan het woord’ besteld.


  14 juni 2007 om 19:30
  Karel Kolb

  Ik vind de titel wat misleidend. Een reus als Wolters Kluwer haalde in 2006 bijna 50% van zijn omzet uit digitaal (volgens een interview met McKinstry in Media Facts). Als je bedrijfsgrootte meeweegt in de totaalcijfers ziet het plaatje er anders uit. Check trouwens ook de site van http://www.deloitte.nl, hebben een aantal interessante reflections en vooruitblikken op de mediasector.


  15 juni 2007 om 04:48
  media

  Tijd voor een goed overzicht dus Karel!


  15 juni 2007 om 04:52
  moojen

  Ik denk inderdaad dat er een enorme tweedeling is. Het is ook logisch dat de uitgevers die zich richten op boeken, zich minder focussen op het internet als distributiekanaal, want vandaag de dag is men nog niet superenthousiast om een roman vanaf de laptop op de bank te lezen.

  Ook bij een uitgever als Elsevier (Science, de grootste wetenschappelijke uitgever in de wereld), die vrijwel alles digitaal uitgeeft, komen de encyclopedieën pas als laatste in het digitalisatie proces. Zelfs nog na tijdschriften van 2 eeuwen oud, die eerder zijn gedigitaliseerd.

  Het zijn juist de uitgevers van tijdschriften die baat hebben bij internet omdat het nieuws daar sneller verouderd en het formaat er zich ook beter voor leent.


  15 juni 2007 om 05:41
  Magiel Tak

  Afgelopen mei ben ik naar het jaarlijkse internationale congres van de FIPP, de wereldwijde organisatie van tijdschriftuitgevers, geweest. Aan een panel met grote uitgevers uit Europa, Azie en Amerika werd daar ook gevraagd hoeveel % van de omzet van hun bedrijf online is. Het antwoord van alle uitgevers was 5 tot 10% met een groei van 30%. De verwachting werd uitgesproken dat rond 2010 de digitale omzet 30% zou zijn.

  De cijfers van KPMG komen mij hoog over. Ik geloof meer in de 5 tot 10%. Er zijn zeker al goede online-succesen, maar die wegen nog niet op tegen de niet-digitale omzet van de rest van het bedrijf.


  15 juni 2007 om 10:35

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!