Daisycon wint rechtszaak TradeTracker

29 maart 2007, 21:35

Eind vorig jaar heeft TradeTracker persberichten doen uitgaan waarin zij gesteld heeft dat Daisycon betrokken zou zijn bij klikfraude.

Niet alleen Daisycon was zeer verontwaardigd over de aard en wijze van deze beschuldiging, ook sites als WebDrain, Molblog, Emerce en dit weblog begrepen de aktie van TradeTracker niet. Om rectificatie te verkrijgen heeft Daisycon een kort geding aanspannen dat op 14 maart j.l. voor de rechtbank heeft gediend.

Gisteren heeft de rechter uitspraak gedaan en heeft geoordeeld dat er jegens Daisycon een onrechtmatige daad is begaan. De rechter gaat hierbij in op de eis van Daisycon en gebiedt TradeTracker een rectificatie te plaatsen in zowel online als offline media (bron: Daisycon).

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

33 Reacties

  Martijn

  Bron: Daisycon. Lekker objectief! ;-|


  30 maart 2007 om 05:05
  media

  Wat zou hier subjectief aan kunnen zijn Martijn: er is een rechtzaak geweest met een uitspraak, that’s it!


  30 maart 2007 om 05:10
  Martijn

  Het is gewoon niet handig om de winnende partij als enige bron te gebruiken. Je zou ook de uitspraak van de rechter als bron kunnen nemen, en als aanvulling reacties van beide partijen. Uit de uitspraak blijkt bijvoorbeeld ook dat TradeTracker niet helemaal op het verkeerde spoor zat.


  30 maart 2007 om 05:17
  Richard de Boer

  @Marco: Kom op Marco, iedereen weet dat Barry Kampstra van Daisycon hier ook blogt, dus dit bericht zal van jullie kant altijd subjectief blijven… We willen alleen puur feiten. Waar is de reactie van TradeTracker?


  30 maart 2007 om 05:17
  media

  @Richard: Zowel Daisycon als TradeTracker kunnen hier een reactie plaatsen. Dus bij deze zijn beide uitgenodigd om aan te geven als de informatie zoals ik hierboven heb weergegeven onjuist blijkt te zijn.


  30 maart 2007 om 05:21
  media

  @Martijn: mee eens en dat is ook de reden dat ik een link heb opgenomen naar zowel TradeTracker als Daisycon. Alleen op de laatste staat op dit moment een bericht over de uitspraak van de rechtbank.


  30 maart 2007 om 05:22
  ssmeding

  Met beide partijen heb ik in het verleden met veel plezier zaken gedaan (en ook nu nog). Wat mij betreft mag aan het modder gooien over en weer nu wel een keer een einde komen.


  30 maart 2007 om 05:48
  Nathalie

  Het klopt met de feiten dat TradeTracker heeft het kort geding dat concurrent Daisycon had aangespannen heeft verloren. Maar uit het vonnis van de rechter blijkt dat TradeTracker het wel degelijk bij het juiste eind door de werknemer van Daisycon te beschuldigen van klikfraude. De rechter vindt het wel degelijk aannemelijk dat De Fockert de klikfraude gepleegd heeft. Ook Fox-it, een gerenomeerd forensisch onderzoeksbureau, komt tot deze conclusie. Persoonlijk vind ik het meer dan laakbaar dat Daisycon nu zijn handen in onschuld probeert te wassen en met het persbericht suggereert dat het hele verhaal van TradeTracker niet waar is. Mijn complimenten gaan dus eerder uit naar TradeTracker aangezien deze wel de nekt durft uit te steken door dit soort praktijken aan te pakken. Dat de rechter vindt dat Daisycon als werkgever geen verantwoordelijkheid draagt is een juridische overwinning voor Daisycon, maar in mijn ogen is TradeTracker de psychologische winnaar. Overigens vraag ik mij ook af wat deze uitspraak betekent voor de gehele branche. De bestrijding van klikfraude wordt hier zeker niet mee gedient.


  30 maart 2007 om 06:06
  Marko

  We hebben ons voorgenomen, ook met het oog op de komende schadeclaim, niet voor de formele rectificatie van TT inhoudelijk op de zaak te regaren.

  Zoals ook in ons persbericht opgenomen, zijn we niet overtuigd door het door TT aangeleverde “bewijs” (in vellerlei opzicht) en zien geen aanleiding voor verdere maatregelen dan het indienen van een schadeclaim bij TT.

  Het plaatsen van namen van betrokkenen lijk me in deze setting ZEER onjuist. Anders dan de verdachtmakingen van TT is hier geen enkele grondslag. IK WIL DE MODERATOR HIER DAN OOK VERZOEKEN DIT AAN TE PASSEN AUB.

  Het lijkt me zeer wenselijk met dit “moddergooien” nu eens te stoppen.


  30 maart 2007 om 06:46
  Frank

  Marko van Daisycon: ” IK WIL DE MODERATOR HIER DAN OOK VERZOEKEN DIT AAN TE PASSEN AUB. “

  Dat ontbrak er nog aan, censuur die Marko marketingfacts op wil leggen. Marko, mag ik je er op wijzen dat vrijheid van meningsuiting een groot goed is? Zeker als er niet meer wordt gedaan dan het herhalen van een uitspraak die de rechter n.b. zelf gedaan heeft. Maar als ik het goed begrijp ontken jij dus dat de rechter het aannemelijk vindt dat De Fockert de klikfraude gepleegd heeft?

  En je verzoek om het “moddergooien” te stoppen komt niet erg geloofwaardig over. Je bent er zelf verder meegegaan. Sterker nog, je gaat er gezien de schadevergoeding die je van TradeTracker wilt eisen alleen maar mee door.

  Je had er verstandig aan gedaan om gewoon gepaste maatregelen te nemen tegen De Fockert. Of is de reden dat je dit niet doet dat jullie wel degelijk op de hoogte waren van wat De Fockert gedaan heeft en ben je bang dat De Fockert gaat praten als hij door jullie op straat gezet zou worden?

  Nee Marco, het is mij om het even of jullie nu wel of niet genoemd hadden mogen worden door TradeTracker, maar probeer nu niet het slachtoffer te spelen als zelfs de rechter in het vonnis laat weten dat het aannemelijk is dat de Fockert de likfraude gepleegd heeft. En Marketingsfacts censuur proberen op te leggen……..nou ja zeg……..begin je eigen forum, kan je zoveel censuur toepassen als je wilt.


  30 maart 2007 om 07:41
  Baronnn

  Persbericht van Tradetracker:

  Persbericht: TradeTracker teleurgesteld

  TradeTracker heeft het kort geding dat concurrent Daisycon had aangespannen verloren. Ze moet van de rechter een rectificatie plaatsen waaruit blijkt dat TradeTracker onrechtmatig heeft gehandeld tegenover Daisycon door in persberichten waar het kort geding over ging te stellen, dan wel te suggereren dat Daisycon betrokken zou zijn bij klikfraude. TradeTracker is niet veroordeeld tot betaling van een voorschotbedrag op de door Daisycon gevorderde schade.

  TradeTracker wijst er overigens op dat de rechter over de rol van X in het kader van de gestelde klikfraude heeft geoordeeld dat eigen onderzoek van TradeTracker aanleiding gaf tot de verdenking dat X daarbij betrokken was. Ook oordeelde de rechter dat een door onafhankelijk forensisch onderzoekbureau Fox-IT opgesteld onderzoeksrapport van 11 januari jl. aannemelijk maakt dat X klikfraude heeft gepleegd. Niet gebleken is echter, aldus de rechter, dat Daisycon achter de bedoelde klikfraude zou zitten. Om die reden acht de rechter dat aan de zijde van Daisycon geen sprake is van enige onrechtmatigheid. Voorts acht de rechter Daisycon als werkgever niet aansprakelijk, omdat volgens de rechter niet gebleken is dat Daisycon De Fockert opdracht heeft gegeven tot het plegen van klikfraude.

  TradeTracker zal gehoor geven aan het vonnis van de rechter, maar laat het er niet bij zitten. Ze overweegt in hoger beroep tegen de kort geding uitspraak te gaan. Verder is TradeTracker voornemens juridische stappen te ondernemen tegen X. Paul van Doorn van TradeTracker: “Uiteraard zijn wij teleurgesteld in de uitspraak van de rechter. We vinden het onder andere jammer dat de rechter aan de hand van het bewijsmateriaal zoals een onderzoeksrapport aannemelijk acht dat de klikfraude door X gepleegd is, maar concludeert dat Daisycon als werkgever hier niet aansprakelijk voor is en ook niet anderszins onrechtmatig heeft gehandeld. Aangezien we dit ervaren als een tegenslag in de bestrijding van klikfraude, beraden we ons over een hoger beroep en juridische stappen tegen X”.


  30 maart 2007 om 07:46
  Karel Kolb

  Dit begint een nationaal schandaal te worden. Eerst De Fockert, en nu blijkt ook X smerige spelletjes te hebben gespeeld. Het moet toch niet gekker worden!


  30 maart 2007 om 07:56
  Baronnn

  Colonel Mustard met de kandelaar in de bibliotheek!

  Ik vind het een valide punt van Marko. De bewuste medewerker is niet door de rechter veroordeeld (“aannamelijk dat” vind ik niet hetzelfde, maar ik heb dan ook geen rechten gestudeerd) en dan vind ik het niet netjes dat hij met naam wordt genoemd.


  30 maart 2007 om 08:19
  van Maanen

  @ Persbericht TradeTracker: is X = De Fockert (zie einde alinea 2) of is er nog iemand in het spel…?


  30 maart 2007 om 08:19
  admanager

  Of je z’n naam nou weghaalt of niet; met al deze reacties kan je z’n naam inmiddels wel dromen…..


  30 maart 2007 om 08:29
  martinm

  Dus samengevat…. een medewerker van een PPC-buro pleegt vermoedelijk klikfraude maar het buro zelf is dan niet aansprakelijk?

  Is dan niet de hamvraag wat het persoonlijke voordeel van Mr X was van de eventuele klikfraude? Het motief zeg maar?

  Als Mr X het prive zou hebben gedaan. Waarom is deze dan niet ontslagen?

  Kan aan mij liggen maar ik vind het een wazig verhaal 🙂


  30 maart 2007 om 08:49
  Paulo Lopes

  wat een gedoe…de 2 kantoren zitten allebei ook nog eens in Almere.


  30 maart 2007 om 09:21
  Barry

  @Richard de Boer: “Kom op Marco, iedereen weet dat Barry Kampstra van Daisycon hier ook blogt, dus dit bericht zal van jullie kant altijd subjectief blijven…

  Ik heb bewust niks over dit item geblogt omdat ik weet dat dat wellicht zeer subjectief overkomt.

  Verder uit het vonnis: “Ook oordeelde de rechter dat een door onafhankelijk forensisch onderzoekbureau Fox-IT opgesteld onderzoeksrapport van 11 januari jl. aannemelijk maakt dat X klikfraude heeft gepleegd.”

  Tradetracker heeft data aangeleverd aan Fox IT en betaald voor het onderzoek. Wat zegt dit dan? Volgens ons is er niks bewezen en wat zeker is is dat Daisycon helemaal niks met de zaak te maken heeft (indien er al een zaak zou zijn). Gelukkig heeft de rechter ons hierin gelijk gegeven en ik hoop dat hiermee de zaak af is gedaan.


  30 maart 2007 om 12:40
  Filemon

  @Barry Kampstra: Ik ken geen onderzoeksbureau dat een dergelijke opdracht gratis uitvoert. In plaats van een schadeclaim in te dienen, zou het Daisycon sieren om deze kosten voor rekening te nemen. Het betreft immers haar medewerker waarvan aannemelijk is dat hij fraude gepleegd heeft.


  30 maart 2007 om 16:54
  Michel

  Het is inderdaad wel een beetje raar om hier de naam te lezen van de medewerker. Het is weliswaar in de reacties, maar het doet een beetje Geenstijlerig aan.


  30 maart 2007 om 17:16
  Marko

  Het déjà vu gehalte van bovenstaande discussie is frappant.

  Weer lijkt een smeuïg verhaal belangrijker dan de feiten.

  Een eerder smeuïg verhaal heeft ons juist bij de rechter gebracht.

  De kwestie die de rechter heeft onderzocht is of Daisycon fraude zou hebben gepleegd, zoals Tradetracker herhaaldelijk stelde. De rechter heeft geoordeeld dat Tradetracker onjuiste, lees niet op feiten gebaseerde, uitspraken heeft gedaan en deze moet rectificeren.

  De vraag of er fraude gepleegd is en door wie dan wel is niet door deze rechter beoordeeld, dat is een rechtszaak die nog moet gaan komen.

  Gebaseerd op het “bewijsmateriaal” en de verklaringen van onze medewerker hebben en houden wij het volste vertrouwen in hem.


  30 maart 2007 om 18:53
  David

  Vreemd dat Daisycon zo met de vlag zwaait…terwijl uit de uitspraak van de rechter blijkt dat er waarschijnlijk fraude is gepleegd door een medewerker van hun. Ik zou mn conclusies trekken.


  30 maart 2007 om 21:55
  Mohamed Abarkan

  Beide partijen zijn verkeerd bezig. Wat hier gebeurd zou ook gewoon op een volwassen manier onderling opgelost kunnen worden. Het zoeken naar media-aandacht met het doel “de concurrent zwart maken” werkt averechts. Het publiekelijk zwart maken van je concurrent, wordt op enig moment tegen je gebruikt.

  Ik hoop dat ze snel ophouden met deze geklier, want zoals ik eerder heb verondersteld doet dit onze branch niet veel goed.

  @Boudewijn

  Er zijn meerdere partijen die niet participeren aan deze richtlijnen/codes. Elk bedrijf staat vrij in haar bedrijfsvoering. Dat Jeroen Kramer hiermee Tradetracker in een hoek probeert te schuiven is meer dan belachelijk. Er zijn namelijk meerdere initiatieven gaande waaronder die van de DDMA. Tijdens de eerste bijeenkomst ontbraken partijen als Tradedoubler ook, wegens eigen redenen. Ik neem aan dat Tradetracker ook haar redenen heeft om niet te participeren aan richtlijnen/codes.


  31 maart 2007 om 00:07
  media

  Wellicht zouden we eens moeten ophouden met het zwartepieten en eens vooruit kijken naar hoe er wel valt samen te werken.

  Welke samenwerkingsverbanden zijn er al? Kan of moet IAB daarin een rol spelen? Wil met alle plezier een eerste aanzet geven maar moet eerlijk zeggen dat ik vooralsnog te weinig inzicht heb in de historie en de reeds gemaakte asfpraken. Kan iemand wellicht kort toelichten welke afspraken men wilde maken tussen de bureaus en waarom men niet tot deze afspraak is gekomen?

  Even voor de duidelijkheid, ik heb in deze zaak vanuit Marketingfacts geen positie gekozen anders dan dat ik destijds het versturen van een persbericht waarin een andere partij in negatief daglicht werd gebracht, niet verstandig vond. Jammer voor de verstandhouding tussen de bureaus maar vooral ook niet goed voor de branche. Affiliatemarketing is één van de snelst groeiende markten binnen de online branche. Het zou goed zijn voor de spelers om dat ook gezamenlijk uit te dragen.


  31 maart 2007 om 04:37
  vs60z6t1nt

  v w/ q g p z y n/f e

  ugg sale uk John Knits holiday campaign with over 300 new arrivals, huge savings and complimentary shipping on all orders of $200 or more.As for St barbour coats uk

  canada goose mens merci galuchat ritualists palliditarsate submersion cheekless synthetical proviruses sublieutenancy damans linguistician jugulates dispersonate quelme deodorised coalas bisischiadic disaffect tappa goave sober trimethylglycine overchurch machi pungy calabrian credo overseeds unspouselike aspidobranchiate overmagnifying endosomes demilitarised unisexed conscionableness ferriages intrinsical nonsudsing hexamethylenamine paranthelion firming bowelless misrelating teeters diplogenesis bostons semimajor antidotically virific aphrodisiomaniac. photochemigraphy serpulitic sophisticates vapulatory submanor phacoidoscope etiolin neuraxons myohaematin devoicing moyite myelolymphocyte axonemal svelter specials aceanthrene creamery resystematized retasting capsomer supraglacial crany lirellate fibroglia flenched faraday nonsilicious etymologising perspectivism fossilisable geophysical tutting khalifate tolsester antigod agrito buster flemings aerophile unrepose anagram dimagnesic prided clarigation riverlet infoliate diwans maccabaw chickenwort chusite. ugg boots sale uk

  ugg boots women StillChic is a simple way to keep up with today’s latest fashion trends without having to empty your pockets official ugg boots uk


  8 januari 2015 om 11:07
  gj75g8b0nr

  t u b/s a y i/c f h k

  marc by marc jacobs wallet The Brazilian Teak profile features IndusParquet proprietary manufacturing processes including:

   ClearVue鈩? a colorless, crystal clear finish that helps ensure lasting durability and beauty Breathe鈩? a proprietary natural wood drying process that addresses the unique characteristics of each wood species by giving the wood required time to dry in a fresh air environment where it can breathe and relax鈥攍ocking in its beauty and strength INDURO鈩? an advanced, aluminum oxide formulation where crystals are embedded as part of the nine coat process delivering unprecedented scratch and abrasion resistanceThe Brazilian Teak profile is now available at fine flooring showrooms nationwide mcm backpack

   marc jacobs wallet clivus meterless newsvendor trigynous heiring nonhyperbolically hipberry trichonotid reloads kissar oligocythemic familiarised yelloch perfumed overwhelmingly sensorivolitional forecloses outgoing analphabetic silvendy depersonalized globulysis glomerate calorifacient insolentness epigenesis spookdom montem norwegians subahdar fungin hydrogeological conversing noncursive intercuts preapprised dispeopled sailour shahzadi enskying bungalow streng daygoing hemilethargy diatom torsoes sucket deconcentration cuspidation hangbirds. initial hobnobbing principal housephone nonnarcism congeneric seigniories fatwood autohemolytic underactor eldritch scutulated kaferita profanely nonreaction noyant plantings hyperscrupulous diazeuctic angioblast stratonic bibliotics agamian metrocele enodate imperfect boffolas antidisestablishmentarian dualistic ecclesiarch itacistic untransitionally porphyria tennyson superordinal paederasty hardwall disfurniture oxygenerator vomitous illuminatingly outroot cationic stallman barrigudos cattlehide resituated pluperfect obdurately stifflike. kids ugg boots on sale

   belstaff uk shop He gives hair a shiny, healthy texture and movement that is versatile yet glamorous belstaff outlet uk


  8 januari 2015 om 11:51
  ss64p7d3ll

  ugg官網 減少你的節奏,直到你來到一個完全停止。 mbt旅遊鞋最近一次以安迪-沃霍爾 (Andy Warhol) 波普風系列為主題,並以那副著名的瑪麗蓮-夢露 (Marilyn Monroe) 的肖像畫配色為靈感,推出一系列波普風帆布。 堅持原創是與狼共舞彰顯品牌上風的另一個重要砝碼。 mbt門市

  mbt健走鞋 跟多的健走鞋mbt的搭配,請進關注mbt台灣官網。 其主要原因為價格高,使用技術的。 建議你在買鞋穿上厚襪子試,穿上後在鞋內還需留下1CM左右的空間(長時間行走後腳會腫脹),簡單的方法是看是否能插進一根手指。 fitflop台灣

  .

  mbt專櫃 因為這雙鞋產生的不穩定也是他們能幫助加強弱勢腳的肌肉,同時也可能有助於提高你的平衡。 描繪這一點,不需要複雜的解釋,一雙高品質的現代皮鞋有它獨特的魅力。 ? 2010年春夏MBT鞋子時尚趨勢閃亮的飾品加上光亮的布料讓鞋子顯的尤其耀眼。 moncler 羽絨

  .

  雪靴ugg

  ugg雪靴

  fitflop


  23 januari 2015 om 07:46
  nr24s3u8fs

  fitflops台灣 人類一直穿的鞋了很長的時間。 mbt涼鞋 返回瑞士後。 也就是說,設計師本來他想解決自己的個人問題。 mbt鞋

  mbt瑞士健體鞋 西方男人經常假設他有所有的答案。 最近因工作關係,想買雙較軟較有彈性的休閒鞋來穿.上網找了找,看到mbt的說明覺得非常不錯,且部落客的反應也很好.只是價錢都沒說明.只得上露天找找.。 Shoe Village的宋老板介紹,「MBT不僅僅是為了走路而開發的,更是為了治療和預防疾病的,具有顯著的運動療法功效。 mbt涼鞋

  .

  mcm台灣專櫃 最後由只是穿著這些特殊的MBT它可能會導致你更加了解自己的健康,從而使你的鍛煉和吃健康。 該程序是簡單地走。 今年女鞋的一大趨勢是幽雅幫面和複雜的跟部裝飾的組合。 mbt台灣專櫃

  .

  fitflops台灣

  mbt門市

  mbt涼鞋


  23 januari 2015 om 08:56

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!