Cross Media Monitor 2006

22 februari 2007, 08:53

Cross Media Monitor 2006iMMovator Cross Media Network, de Hogeschool INHOLLAND en TNO Innovatie en Ruimte hebben in 2006 uitvoerig onderzoek gedaan naar de aard en omvang van trends en ontwikkelingen in ICT en creatieve industrie. Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Projectbureau Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma Gooi- en Vechtstreek, de Stichting Innovatie Alliantie en de Taskforce Innovatie Regio Utrecht.

Op vrijdag 23 februari zal Joop Schipper (gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland en bestuurlijk trekker van het Programma Versterking Multimedia Cluster in de Noordvleugel) het resultaat dat is gebundeld in de Cross Media Monitor 2006, uitreiken aan Rinnooy Kan (voorzitter van de SER en lid van het Innovatie Platform).

In de Cross Media Monitor zijn de belangrijkste ontwikkelingen en feiten rond ICT en creatieve industrie in de Noordvleugel van de Randstad in kaart gebracht. Ruim eenderde van de Nederlandse banen in deze sectoren bevindt zich in dit gebied en inmiddels wordt al bijna de helft van alle nieuwe banen in ICT en creatieve industrie in dit deel van Nederland gecreëerd. Het zijn vooral de zeer kleine alsmede de grootste bedrijven die voor deze groei verantwoordelijk zijn. De Monitor biedt nieuwe kennis en inzichten waarmee partijen de kansen voor innovatie en concurrentiekracht nog beter kunnen benutten.

Voor meer informatie over de Cross Media Monitor kun je contact opnemen met Hylke Tromp ({encode=”mailto:hylke.tromp@immovator.nl” title=”hylke.tromp@immovator.nl”} en 06 5325 0235). De digitale versie van de Cross Media Monitor 2006 is vanaf vrijdag 23 februari te vinden op deze site. Hard copies zijn aan te vragen via e-mail ({encode=”mailto:info@immovator.nl” title=”info@immovator.nl”}) of telefoon (035 677 7507).

Via: Crossmedialog

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!