Gratis media meer gebruikt voor nieuwsgaring

13 januari 2007, 16:13

Het percentage Nederlanders dat regelmatig huis-aan-huisbladen gebruikt om op de hoogte te blijven van het nieuws, is sinds 2004 gestegen van 41% naar 49%. Internet wordt in 2006 door 75% van de Nederlandse bevolking regelmatig gebruikt voor het nieuws, ten opzichte van 67% in 2005. Via televisie, radio en kranten wordt ieder jaar minder nieuws verzameld. Dit blijkt uit de onlangs verschenen Dagblad Monitor 2006 van Newcom Research & Consultancy (via: Mediaonderzoek.nl).

Sinds 2004 geeft Newcom Research & Consultancy jaarlijks de Dagblad Monitor uit. Deze brengt het gebruik, de waardering en behoeften van Nederlanders in kaart ten aanzien van de dagbladsector. Uit de Dagblad Monitor blijkt onder meer dat de tevredenheid over kranten in 2006 onder dagbladabonnees gestegen is, ten opzichte van het voorgaande jaar. Gemiddeld geeft de Nederlandse dagbladabonnee zijn krant een rapportcijfer van 7.5 (7.3 in 2005). Ook zijn abonnees positiever geworden over het imago van kranten. Zo wordt de krant vaker actueel (92%), vertrouwd (89%), betrouwbaar (85%) en van hoge kwaliteit (68%) gevonden dan in 2005.

Wel of geen abonnement?

Het percentage niet-abonnees dat aangeeft nooit een abonnement op een krant te zullen nemen is sinds 2004 gestegen van 30 naar 36%. De belangrijkste redenen om geen abonnement op een krant te hebben, zijn drie jaar achtereen de hoogte van de abonnementsprijs (58%) en het feit dat men genoeg heeft aan nieuws via TV (49%) en internet (47%).

Hoewel de opzegkans onder zowel abonnees van regionale als van landelijke dagbladen nog steeds behoorlijk is, lijkt de tendens dat ze aan het stabiliseren is. Onder sommige (deel)groepen is de opzegkans zelfs aan het dalen. De opzegkans onder lezers van regionale dagbladen is bijvoorbeeld sinds 2005 gedaald van 9 naar 7%.

Mediagebruik

Verder blijkt uit het rapport dat de meeste Nederlanders (88%) de TV regelmatig gebruiken om aan nieuws te komen, gevolgd door het internet (75%). De TV, teletekst, radio en kranten lijken sinds 2004 steeds minder vaak gebruikt te worden voor nieuwsgaring. Een stijging in gebruik is vooral te zien bij huis-aan-huisbladen en het internet. Bijna de helft van de Nederlanders (49%) geeft aan huis-aan-huisbladen te gebruiken voor het vergaren van nieuws, ten opzichte van 41% in 2004.

Over het onderzoek

Newcom Research & Consultancy doet regelmatig onderzoek naar mediagebruik en de motivaties die hierbij een rol spelen. Aan de Dagblad Monitor 2006, die in september 2006 online is uitgevoerd, hebben ruim 1.800 panelleden deelgenomen. De onderzoeksgroep vormt een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking in de leeftijd van 18 tot 65 jaar. Het onderzoek is uitgevoerd via het panel van www.MijnOpinie.nl onderdeel van Newcom Research & Consultancy B.V.

Bron

http://www.newcomresearch.nl/pers/120107-dagbladmonitor.pdf

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

1 Reactie

    Vincent Leenders

    Dit bericht verbaast mij niets, men is weliswaar niet meer bereid om te betalen voor een dagblad(-abonnement), waarmee het nieuws van om de hoek toch wat minder “gepushed” op de deurmat. De huis-aan-huis-bladen voorzien in dat gebrek en brengen uiteraard meer nieuwtjes van nog dichterbij.


    13 januari 2007 om 17:48

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!