Wat is het verschil tussen business blogs en corporate blogs?

2 oktober 2006, 02:55

Wat is het verschil tussen business blogs en corporate blogs?We kunnen overal lezen over business blogs en corporate blogs, bijvoorbeeld in het overzichtelijke dossier businessblogs en artikelen als deze op Marketingfacts. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen deze twee soorten en waarom kan ik tot nu toe nog steeds geen duidelijke omschrijving vinden? In een poging om tot werkbare begripsomschrijvingen te komen (en om de discussie te heropenen) ben ik op zoek gegaan naar een definitie van beide begrippen:

Business Blogs: De totale verzameling van weblogs met zakelijke onderwerpen of doeleinden. Het gaat dan om blogs van bedrijven maar vaak gaat het ook om blogs van personen die over een zakelijk onderwerp schrijven. Het blog is vaak de belangrijkste activiteit van de persoon of het bedrijf.

Corporate Blogs: Corporate blogs maken onderdeel uit van de verzameling business blogs. Bij een corporate blog gaat het om een officieel aan een specifiek bedrijf verbonden blog. Het blog kan zowel intern als extern zijn en het blog dient daarbij vooral als communicatie- en marketingkanaal. Het blog wordt geschreven door een CEO, een (andere) medewerker of een (of meerdere) customer evangelists. Zowel grote als kleine bedrijven kunnen een corporate blog hebben (van eenmanszaak tot McDonald’s).

Het viel nog helemaal niet mee om een definitie te destilleren uit alles wat er te vinden is aan omschrijvingen. De meeste onduidelijkheid bestaat in ieder geval over het begrip business blog. Misschien begeef ik me op glad ijs om mijn definities hier te verkondigen. Misschien werkt het uiteindelijk verhelderend. Ik ben in ieder geval benieuwd naar de opmerkingen.

Ter aanvulling: Corporate weblogs zijn dus geen blogs vanuit de media, geen marktplaats of verzamelsite, geen politieke blogs, geen forum, geen blogs zoals Marketingfacts of molblog, geen Resultblog, geen product- of eventblog.

Enkele door mij gebruikte bronnen: Dossier Businessblogs op Marketingfacts, The Corporate Blogging Book (pag. 1-3), Frankwatching, Corporateblogging.info, Wikipedia en Wikipedia, Webopedia, Socialtext, Molblog

Ben-Anne Wieringa
Directeur/Eigenaar bij Marketvoice

Ik ben geïnteresseerd in de mix van marktonderzoek, marketing, en ‘competitive intelligence’. Een belangrijke vraag voor mij is hoe je als bedrijf de kennis en ideeën van je klanten kunt achterhalen. En hoe deze informatie te gebruiken om producten te verbeteren en er meer van te verkopen. Weblogs kunnen daarbij een rol spelen, als instrument voor onderzoek, innovatie en word-of-mouth marketing. Als Senior Marktonderzoeker bij Internetprovider @Home (Essent Kabelcom) heb ik veel ervaring opgedaan met online klantcontact.

Categorie
Tags

49 Reacties

  Ben-Anne Wieringa

  @Marco: Ik kon inderdaad lezen dat de discussie eerder is gevoerd maar ik kon nergens lezen dat dit heeft geresulteerd in een definitie. Niet dat ik zo heel erg van de definities ben, maar ik verbaasde me er over dat alles door elkaar wordt gebruikt (niet alleen op Marketingfacts).

  Jouw definitie van business bloggen als “bloggen over je werk of vanuit je werk” (zie video) lijkt mij een goede basis. Maar wat zijn dan bijvoorbeeld blogs van mensen die schrijven over beleggen terwijl dat niet hun werk is?


  2 oktober 2006 om 04:24
  media

  Dan is het hun hobby en is het een hobbyblog 😉

  Even zonder gekheid, denk dat het goed is dat er een globale definitie is; zeker als je er onderzoek naar wilt doen of er over wilt publiceren. Je zult het werkveld moeten afbakenen. Jouw definitie van corporate en businessblogs lijkt me dan ook een prima uitgangspunt. Ik zou alleen de voorwaarde dat het de belangrijkste aktiviteit van een persoon of bedrijf moet zijn laten vallen.


  2 oktober 2006 om 04:27
  Ben-Anne Wieringa

  Ok, misschien heb ik me daar teveel laten leiden door Debbie weil en haar Corporate Blogging Book. Dan schrappen we dat. Damn, wat ben ik gemakkelijk te overtuigen 😉


  2 oktober 2006 om 04:33
  chi666

  @Marco: dan is HRlog voor mij dus een hobbyblog en voor Michel een businessblog, volgens je definitie 🙂

  Hoewel, sinds een maand of twee nu ik weer meer met HR doe is het ineens weer een business blog.

  Waarom niet de definitie: bloggen over je werk, vanuit je werk of bedoeld voor iemand anders zijn werk?


  2 oktober 2006 om 07:43
  almere

  6.1 Nieuwslog

  6.2 Opinieweblog

  6.3 Funlog

  6.4 Jaglog

  6.5 Lifelog

  6.6 Clublog

  6.7 Linklog

  6.8 Moblog

  6.9 Muzilog

  6.10 Linkdump

  6.11 Shocklog

  6.12 Businesslog

  6.13 Poliblog

  6.14 Stadslog

  6.15 Klasblog

  6.16 Themablogs

  6.17 Reisblogs

  6.18 Fotoblog

  De divesiteit aan blogs groeit met de dag. De naam van de blog moet duidelijk weergeven waar de blog overgaat. Ik stel dan ook voor om vanaf heden businessblog en corporate blog samen te voegen. Het gaat toch in beide gevallen om actuele sites van bedrijven:).


  2 oktober 2006 om 07:47
  Ben-Anne Wieringa

  @Bas: de definitie “bloggen over je werk, vanuit je werk of bedoeld voor iemand anders zijn werk”? lijkt me eigenlijk best goed. Ik kan in ieder geval niet zo snel voorbeelden bedenken die dan buiten de boot zouden vallen. En corporate blogs blijven dan gewoon een deelverzameling.

  @InternetM”: Bij corporate blogs gaat het alléén over blogs van of door bedrijven. De soorten blogs die jij noemt (wat een wirwar aan namen inderdaad) maken met hun naam wél redelijk duidelijk waar ze voor staan. Bij ‘businessblog’ is dat minder duidelijk.


  2 oktober 2006 om 08:06
  Sanne Roemen

  Debbie Weil zei inderdaad dat een businessblog voor de blogger de hoofdbron van inkomsten is. Ik vond die definitie nogal nauw. Wat me aan bovenstaande erg goed bevalt is een soort hoofdnoemer te definieren waar corporate blogs dan een sub van zijn. Zelf heb ik het vaak over het onderscheid tussen persoonlijke blogs en zakenblogs. Waarbij ik zakenblogs zie als de paraplu voor themablogs over zakelijke onderwerpen, blogs van zelfstandige professionals over hun expertise en blogs van bedrijven – door bedrijven. Maar als ik zeg maar ambtenaar ben, en ik heb daarnaast een blog over schoenen en tassen en ik haal advertentieinkomsten binnen op dat blog, dan vind ik dat wel een zakenblog. En terwijl ik dit schrijf denk ik… ‘of is dat toch weer een hobbyblog’.

  Iemand nog aanscherpen???


  2 oktober 2006 om 08:24
  Arnoud Rademaker

  Hoi Benne-Anne,

  Een boeiende poging om businesslogs en corporateblogs te omschrijven. Ik kan me vinden in jouw argumentatie.

  Als ik alle reacties lees, bekruipt mij het gevoel dat de verwarring of de moeilijkheid om tot een definitie ontstaat in de verschillende rollen die een ieder in het leven kan aannemen al dan niet privé of beroepsmatig.

  Bijvoorbeeld;

  – Is er bij een werkloze marketeer met weblog sprake van een businesslog of niet? Hij wordt er niet voor betaald en maar heeft tijd zat om zichzelf een zinvolle dagbesteding aan te bieden! Niet betaald overigens. Kwalitatief misschien wel erg bijzonder!

  – Is de weblog van Paul Moolenaar nu een hobbylog of een corporatelog?

  Ook mis ik in dit verband een kwalitatieve norm. Maar eigenlijk ook de ethische aspecten waar Dick het laatst over had.

  Daarom lijkt het me heel goed om een en ander te defineren. Ik ben ervan overtuigd dat veel mensen met hun log “hun ding” doen. Misschien zijn het juist de verschillende ‘rollen’ of ‘petten’ die een bron van inspiratie zijn om iets neer te zetten. Betaald of niet, het zal de weblogbeheerders waarschijnlijk niets uitmaken.

  Overigens, om op je vraag terug te komen, is mijn log gewoon een uit de hand gelopen hobbylog.

  Groet,

  Arnoud


  2 oktober 2006 om 12:50
  Edwin Duys

  Pfff…wat een eindeloze discussie die al meer dan een jaar duurt. Ik zal 1 poging wagen omdat het mijns inziens een stuk simpeler kan wordenals we gewoon kijken naar wat we gewend zijn in andere media.

  Kijk naar print. Daar hebben we vakbladen die zich richten op de zakelijke markt: Bizz, Sprout, Elsevier, Computable, Adformatie, etc.. Laten we hier in vredesnaam ook eens de business blogs onder scharen. Ja, dit is dus breed, maar wel helder.

  Dan corporate. Al decennia lang bestaan binnen bedrijven afdelingen die zich bezighouden met corporate communicatie. Communicatie met betrekking tot het bedrijf: waar staat het bedrijf voor, strategie, pr. Gewoon zaken die je in de pr map van een bedrijf kunt vinden. Wellicht dat we de corporate blogs dus hier onder kunnen scharen.


  2 oktober 2006 om 18:58
  Ben-Anne Wieringa

  @Edwin: Die discussie loopt inderdaad al even en iedere keer ontbreekt het aan overeenstemming. Daar baalde ik ook van toen ik op zoek was naar wat nou precies wat is. Dus… it’s a dirty job but someone’s got to do it ;-).

  Als ik jouw voorstel goed begrijp dan krijg ik het volgende: Business blogs zijn blogs die zich richten op de zakelijke markt. Corporate blogs zijn blogs die zich richten op bedrijfscommunicatie. Maar richten corporate blogs zich dan niet op de zakelijke markt? En het (hobby)blog van Arnoud over beleggen is dan een business blog. Misschien wil je ‘m voor mij nog even aanscherpen…

  @Arnoud: Het blog van de werkloze marketeer lijkt mij een business blog omdat het gaat over een zakelijk onderwerp waarbij hij bovendien schrijft over zijn werk (bedoeld voor het werk van anderen, als ik Bas aanhoud). Het blog van Paul Molenaar is een corporate blog, duidelijk verbonden aan Ilse, alleen gaat de inhoud (als ik het zo snel lees) niet over Ilse. Beetje laf corporate blog dus ;-). Paul Molenaar heeft blijkbaar een andere rol op zijn corporate blog.

  @Sanne: ‘Persoonlijke blogs’ en ‘zakenblogs’ is in ieder geval lekker in de Nederlandse taal. Maar inderdaad; het voorbeeld van het blog over schoenen en tassen is dan mijns inziens vooral een persoonlijk blog met een zakelijk tintje. Lastig…

  Als ik de opmerkingen dan bekijk en daarna weer eens naar de definities kijk, dan kom ik tot het volgende voorstel:

  Business Blogs: De totale verzameling van weblogs met zakelijke onderwerpen of doeleinden. Daarbij wordt geschreven over werk, vanuit werk of voor het werk van anderen. Zowel personen als bedrijven kunnen een business blog hebben. (Het blog van Arnoud is dan een business blog, en daarna ook een uit de hand gelopen hobbyblog).

  Volgens mij staat de definitie van Corporate blog nog redelijk overeind(?):

  Corporate Blogs: Corporate blogs maken onderdeel uit van de verzameling business blogs. Bij een corporate blog gaat het om een officieel aan een specifiek bedrijf verbonden blog. Het blog kan zowel intern als extern zijn en het blog dient daarbij vooral als communicatie- en marketingkanaal. Het blog wordt geschreven door een CEO, andere medewerkers of een (of meerdere) customer evangelists. Ieder bedrijf kan een corporate blog hebben.

  Shoot… (als je nog puf hebt)


  3 oktober 2006 om 07:18
  Eduys

  @Ben-Anne

  “Maar richten corporate blogs zich dan niet op de zakelijke markt?”

  Niet per definitie. Corporate bedrijfscommunicatie richt zich op meerdere doelgroepen – investeerders, zakelijke afnemers, milieu, overheid en ook geinteresseerde particulieren.

  “het (hobby)blog van Arnoud over beleggen is dan een business blog”

  Dit zal altijd vaag blijven, want de scheidslijn tussen hobby en een business blog heeft mijns inziens vooral te maken met het type lezer. Insteek die ik zou gebruiken is dat naarmate er steeds meer bezoekers vanuit een zakelijk perspectief dit blog bezoeken het accent dus verschuift naar een business blog.


  3 oktober 2006 om 08:21
  Arnoud Rademaker

  @Ben-Anne. Laat ik voorop stellen dat ik het een goed idee vind om de verschillen met behulp van een definitie te duiden. Ik kan me voorstellen dat dit thema nog gedurende lange tijd stof zal doen opwaaien. Per slot van rekening zijn weblogs een nieuw communicatiemiddel. Wat is eigenlijk het belang van deze definities? Is dit voor iedereen duidelijk?

  Ik vind dat je het mooi hebt geformuleerd door te stellen dat een weblog een business blog kan zijn, en daarna ook een uit de hand gelopen hobbyblog). Volgens mij doe je hiermee recht aan veel thema-weblogbeheerders.

  Blijft bestaan dat ik er graag iets in wil zien over ethische aspecten. Ik denk dat een kwaliteitsnorm niet is te realiseren. Als ik Edwin goed begrijp wordt dat vanzelf door het aantal bezoekers gereguleerd. Klopt dit Edwin?

  Benne-Anne, wat mij betreft blijf je hiermee doorgaan. Volgens mij is dit gewoon een gezond proces. Roept altijd weerstanden op en uiteindelijk zal er vanzelf een geaccepteerde definitie ontstaan.

  Tip: Betrek Dick erbij en ga samen aan de slag.

  Groet,

  Arnoud


  3 oktober 2006 om 17:06
  Ben-Anne Wieringa

  @Edwin: Je hebt helemaal gelijk; corporate blogs richten zich momenteel vooral op consumenten en de groepen die jij aangeeft.

  Dat een hobbyblog een business blog kan worden ligt volgens mij toch nog steeds niet aan het type lezer maar vooral aan de inhoud van het blog. Het type lezer verandert volgens mij als het blog verandert, en niet andersom.

  @Arnoud: Bedankt voor de support ;-), maar volgens mij zijn het juist de reacties als die van jullie die bijdragen aan een soort definitie. En je hebt gelijk; uiteindelijk komt er vanzelf ‘ergens in de blogosfeer’ een geaccepteerde definitie. Het zou arrogant zijn om te denken dat wij hier de definitie wel even vaststellen.

  Ik vraag me nog af wat je precies bedoelt met ethische aspecten? Bedoel je goed/slecht/misleidend? Maken we het ons daarmee niet nog moeilijker?


  4 oktober 2006 om 06:19
  Arnoud Rademaker

  Hoi Ben-Anne,

  Enige tijd geleden heeft Dick Veerman op Marketingfacts aangekondigd dat hij zich zal bezig houden met “Blogethiek” .

  Zonder betuttelend te willen overkomen zou het naar mijn idee goed zijn als er bepaalde gedragsregels worden geformuleerd waar weblogbeheerders zich al dan niet vrijwillig aan kunnen houden.

  Concreet:

  – Respect. Bijvoorbeeld:geen discriminatie

  – Eerlijk. Bijvoorbeeld: wel verleiding, geen misleiding of vermelden dat je betaald wordt voor je posting.

  – Bronvermelding.Bijvoorbeeld: doorlinken naar eventuele bronnen.

  – Wetgeving. Zal per branche verschillend zijn. In de financiële wereld is het de AFM die deze handhaaft. Beleggers kunnen niet zomaar tips geven. Daar is regelgeving voor. Webloggers, maar ook beheerders, hebben de verantwoordelijkheid om zich hier aan te houden.

  – Privacygegevens. Bijvoorbeeld: op gezondheidslogs zal een beroepsbeoefenaar nooit namen en privegevegens van (bekende) personen mogen publiceren

  Waarom dit alles? Ik kan me voorstellen dat er op een gegeven moment daadwerkelijk gewerkt gaat worden met deze definities. Bijvoorbeeld door zoekmachines, startpagina’s of in de linkpagina’s. Zie bijvoorbeeld de linkpagina van http://www.blikopdebeurs.com. Bovendien zou het mij niet verbazen als er op een gegeven moment een kwaliteitslabel komt. Immers, hoe moet je anders, bijvoorbeeld als startpaginabeheerder, uit al die duizenden weblogs een keuze maken ?

  DutchDirections lijkt me een eerste aanzet in deze.

  Als ik doordraaf dan hoor ik het wel.).

  Groet,

  Arnoud


  4 oktober 2006 om 07:00
  Arnoud Rademaker

  @ Ben-Anne. Tja, wat kan ik er nog aan toevoegen? Ik zou me kunnen voorstellen dat je zou kunnen beginnen met het ontwikkelen van een soort monitor waarmee je uiteindelijk een eigen kwaliteitslabel kan ontwikkelen. Dit hoeft (vooralsnog) niet perfect te zijn! Het ontwikkeld zich vanzelf door ervaring en door feedback.

  Ben je in staat om in jouw geval, met behulp van jouw monitor, in jouw specifieke situatie een beter advies aan te bieden op de volgende voor jouw belangrijke terreinen, zoals:

  1. Weblogs en klantenpanels voor bedrijven

  2. Monitoren van online Word of Mouth

  3. Co-creatie van producten of diensten

  ……dan kon jouw monitor wel eens uitgroeien tot een kwaliteitslabel omdat je klanten het NUT ervan inzien.

  Groet,

  Arnoud


  4 oktober 2006 om 20:42
  bisuness

  Ik ben ook een enorme voorstander van een bepaald kwaliteitslabel, omdat je door de bomen het bos niet meer ziet


  20 juli 2009 om 04:00
  Richardml

  what is cialis, uk

  buy cialis online brand cialis

  – order cialis no prescription


  22 juni 2014 om 11:50
  Richardml

  cialis 10mg or 20mg name

  buy cialis online supermarket prescription cialis prices in uk

  – cialis online without prescription


  23 juni 2014 om 00:31
  WilliamSt

  about cialis for’s and against

  generic cialis cialis 10 mg 4 tablet password

  – cialis 5mg memberlist


  23 juni 2014 om 08:35
  WilliamSt

  test results for generic cialis

  generic cialis levitra cialis ou viagra

  – boots cialis


  23 juni 2014 om 19:39
  Richardml

  cialis coupon online view all

  buy cialis online buying cialis

  – buy cialis without prescription


  24 juni 2014 om 00:01
  WilliamSt

  cialis dosage information

  generic cialis cialis pillspharm topics

  – cialis 5 mg coupon profile


  24 juni 2014 om 12:14
  Lonitra

  This piece was a lifecajket that saved me from drowning.


  12 juli 2016 om 05:53
  pailler olivier

  Hallo

  Ik ben een persoon die leningen verschaft aan de internationale.

  Heeft u behoefte aan een lening? hoeveel heb je nodig en hoe lang na je terugbetalen me dit bedrag?

  Wachten om te lezen van u op het volgende adres indien uw aanvraag is echt ernstig: online.kredit@outlook.fr

  Van harte


  9 augustus 2017 om 20:03

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!