What’s happening online – een terugblik op 2014

12 december 2014, 12:30

Het einde van het jaar nadert en dat betekent dat het tijd is om terug te kijken op 2014: hoe hebben we ons online gedragen dit jaar en hoe verschilt dat met ons gedrag de voorgaan de jaren? Het afgelopen jaar zorgde voor een stijging in het internetgebruik op smartphone en tablet en Facebook en Google+ mochten nieuwe leden verwelkomen. Hoe zag de rest van 2014 eruit? What’s happened online?

Het ‘What’s happening online’-onderzoek wordt jaarlijks op eigen initiatief uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Ruigrok | NetPanel. De doelgroep bestaat uit Nederlanders die gebruik maken van internet. Vanaf 27 september 2014 tot en met 1 oktober 2014 hebben 1.660 Nederlanders vanaf 18 jaar de online vragenlijst ingevuld. De steekproef is representatief voor de Nederlandse bevolking op basis van geslacht, leeftijd en opleiding.

Gebruik van internet

Het gebruik van mobiel internet blijft, net als in de vorige jaren, stijgen. De gemiddelde Nederlander is online met ruim twee apparaten. In 2012 was dit met 1,8 apparaat per persoon en in 2013 met precies 2 apparaten per persoon. In 2014 is de Nederlander met 2,3 apparaten online.

Hoewel de desktop/laptop nog het meest (94 procent) wordt gebruikt om te internetten, is dit toch minder dan in 2012 en 2013 (in beide jaren 97 procent). Tablets en smartphones hebben een prominentere rol gekregen wat het internetgebruik betreft. In 2014 gebruikt 59 procent van de Nederlanders internet op zijn of haar smartphone en 50 procent op zijn of haar tablet, een lichte stijging vergeleken met de vorige jaren. In 2012 gebruikte 44 procent zijn of haar smartphone om te internetten, in 2013 50 procent. Vanaf hun tablet gebruikte in 2012 23 procent internet en in 2013 37 procent.

Het zijn vooral de jongeren (18-24 jaar) die minder gebruik maken van internet op hun desktop/laptop. Zij gebruiken hiervoor steeds vaker hun smartphone of tablet: inmiddels gebruikt 9 op de 10 jongeren internet op hun smartphone, terwijl in 2013 slechts 7 op de 10 dat deed. Jongeren gebruiken hun smartphone het meest voor het zoeken van informatie (84 procent), social media (83 procent) of het lezen van het nieuws (68 procent).

Social media

Ondanks dat er veel wordt geroepen en geschreven dat social media van de kaart begint te verdwijnen, is het aantal gebruikers vanaf 18 jaar dit jaar wederom gestegen. Vooral Facebook en Google+ hebben veel nieuwe leden mogen verwelkomen. Gemiddeld is men in Nederland lid van twee sociale netwerken en slechts 15 procent heeft nergens een account.

Van welke sociale netwerksite maak jij actief gebruik?

Jongeren domineren inmiddels de social media. Bijna alle jongeren (99 procent) is lid van een sociaal netwerk. Favorieten zijn Facebook (90 procent), Twitter (33 procent) en Instagram (22 procent). Ook de chatprogramma’s zijn in trek bij jongeren. 86 procent van de jongeren gebruikt WhatsApp, 60 procent gebruikt Facebook Messenger en 22 procent gebruikt Snapchat. Van alle Nederlanders in totaal gebruikt 62 procent WhatsApp, 36 procent Facebook Messenger en 4 procent Snapchat.

Social media wordt overigens ook veel ingezet bij klachtenafhandelingen. 14 procent van alle Nederlanders heeft wel eens contact opgenomen met een bedrijf via social media omdat zij een klacht hadden. De helft (53 procent) geeft aan (zeer) goed geholpen te zijn en eenvijfde zegt (zeer) slecht te zijn geholpen. De afhandeling van een klacht wordt als positief ervaren als het bedrijf snel reageert en een goede oplossing biedt. De slechte ervarigen zijn veroorzaakt door het feit dat hun bericht is verwijderd, dat ze simpelweg geen antwoord kregen of het met een standaard antwoord moesten doen.

Online privacy

De heeft van de Nederlanders maakt zich (heel veel) zorgen om persoonlijke gegevens op internet (52 procent) en op smartphone met internet (53 procent). Er is maar een kleine groep die aan geeft zich geen zorgen te maken om hun persoonlijke gegevens op internet (15 procent) en op smartphone met internet (13 procent). Sinds het afluisterschandaal van de NSA maakt 25 procent van de Nederlanders zich meer zorgen om hun persoonlijke gegevens op internet.

De volledige rapportage van het onderzoek is aan te vragen via de website van Ruigrok | NetPanel.

Sanne Roeling
Online projectmarketeer bij Sizigy

Is net zo graag online als offline. Wil jou verbeteren op taalgebied. Verdoet haar tijd op Twitter en Instagram. Crazy cat lady in hart en nieren.

Categorie

5 Reacties

  Isolde

  Hoi Sanne, weet je hoe de bezorgdheid voor de online privacy in verhouding staat tot vorig jaar? Zie je hierin een toename en hoe verwacht je dat dit invloed zal hebben naar de toekomst toe?


  15 december 2014 om 08:33
  sanneroeling

  Hoi Isolde,

  In het onderzoek wordt alleen gesproken over de verschillen tussen de bezorgdheid over online privacy voordat en nadat de afluisterpraktijken in het nieuws zijn gekomen. 70 procent van de Nederlanders geeft aan dat ze zich nog steeds even veel zorgen maken en 25 procent maakt zich nu meer zorgen dan voorheen.

  Ik denk zelf dat de bezorgdheid gelijk zal blijven, dan al niet groter zal worden. Overal om je heen hoor je verhalen dat privacyregels geschonden of aangepast worden en mensen worden zich heel bewust van de kleine lettertjes die ze normaal gesproken over het hoofd zagen. Dus al zou de bezorgdheid gelijk blijven, dan denk ik dat de bewustwording wel flink toe zal nemen.


  15 december 2014 om 09:18
  LianneW

  Hoi Isolde, bedankt voor je interesse in ons onderzoek! In vergelijking met vorig jaar zien we dat het aantal Nederlanders dat aangeeft zich (helemaal) geen zorgen te maken over de veiligheid van hun persoonlijke gegevens op internet iets is afgenomen (van 19% naar 15%).

  Verder sluit ik me aan bij Sanne, ik denk dat men door meer bewustwording van de risico’s die men loopt bij een minder goede beveiliging zich wellicht meer zorgen zal gaan maken.


  15 december 2014 om 10:45
  Isolde

  Dank voor jullie reacties. Denken jullie dat het ook daadwerkelijk effect zal gaan hebben op het gebruik?


  15 december 2014 om 11:11

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!