Wat is digitale transformatie?

23 maart 2022, 09:07

Wat is eigenlijk het verschil tussen digitalisering en digitale transformatie?

Digitalisering heeft een grote impact op hoe we leren, werken, contacten onderhouden en onze vrije tijd besteden. Volgens deskundigen staan we aan het begin van de digitale transformatie van de samenleving. Een fundamentele verandering van de samenleving door het gebruik van digitale technologieën. Denk daarbij aan de transformatie van energievoorziening, onderwijs, veiligheid, wonen en zorg. Digitale transformatie is een veel gebruikt begrip, maar wat is het nu precies en wat is eigenlijk het verschil tussen digitalisering en digitale transformatie?

Digitalisering vs Digitale Transformatie

De termen digitalisering en digitale transformatie worden vaak door elkaar gebruikt, zijn breed gedefinieerd en worden inconsequent toegepast. Bovendien wordt vaak ten onrechte uitgegaan dat het digitaliseren van processen zal resulteren in digitale transformatie. Het ontdubbelen van deze concepten is niet alleen een semantische oefening, het is ook van groot belang om het transformatieve potentieel van een digitale mindset en digitale strategie goed te begrijpen.

Digitization – Digitalization – Digital Transformation

De kern van de verwarring ligt voor een belangrijk deel in het feit dat we in de Nederlandse taal slechts één term kennen voor de Engelstalige termen digitization en digitalization. Digitization is de omzetting van analoog naar digitaal, terwijl digitalization het gebruik is van digitale technologieën en gedigitaliseerde gegevens om organisatieprocessen en -modellen te veranderen. Digitization heeft vaak betrekking op de optimalisering van processen (bijvoorbeeld de automatisering van het werk, papierminimalisering) en leidt tot efficiencyverbeteringen en kostenverlagingen.

Omgekeerd is digitalization een strategie of proces dat verder gaat dan de implementatie van technologie en een diepere, fundamentele verandering van het volledige organisatiemodel en de evolutie van werk impliceert.

Alhoewel digitalisering en digitale transformatie vaak door elkaar worden gebruikt, kunnen de termen dus fundamenteel verschillend zijn. Digitale transformatie vereist een veel bredere adoptie van digitale technologie en culturele verandering, gaat meer over mensen dan over digitale technologie en vereist organisatorische veranderingen die klantgedreven zijn, het gebruik van technologieën die werknemers empoweren en digitaal leiderschap.

Uitgaande van deze toelichting op de termen digitization, digitalization en digital transformation, heb ik een literatuur search gedaan naar digitale transformatie. Daarbij zijn de volgende publicaties gevonden waarmee ik de komende weken aan de slag ga om te komen tot een definitie en een theoretisch raamwerk voor digitale transformatie:

 • Gregory Vial (2019), Understanding digital transformation: A review and a research agenda, The Journal of Strategic Information Systems, Volume 28, Issue 2, June 2019, Pages 118-144
 • André Hanelt, René Bohnsack, David Marz, Cláudia Antunes Marante (2021), A Systematic Review of the Literature on Digital Transformation: Insights and Implications for Strategy and Organizational Change, Journal of Management Studies, Volume 58, Issue 5, July 2021, Pages 1159-1197
 • Sascha Kraus, Paul Jones, Norbert Kailer, Alexandra Weinmann, Nuria Chaparro-Banegas, and Norat Roig-Tierno (2021), Digital Transformation: An Overview of the Current State of the Art of Research, SAGE Open, vol. 11 (3), September 2021, pages 1-15.
 • Swen Nadkarni, Reinhard Prügl (2021), Digital transformation: a review, synthesis and opportunities for future research, Management Review Quarterly (2021) 71:233–341
 • Bruno Siano Rêgo, Shital Jayantilal, João J. Ferreira, Elias G. Carayannis (2021), Digital Transformation and Strategic Management: a Systematic Review of the Literature, Journal of the Knowledge Economy
 • Selma Vaska, Maurizio Massaro, Ernesto Marco Bagarotto and Francesca Dal Mas (2021),

  The Digital Transformation of Business Model Innovation: A Structured Literature Review, Frontiers in Psychology 11:3557

 • Peter C. Verhoef, Thijs Broekhuizen, Yakov Bart, Abhi Bhattacharya, John Qi Dong, Nicolai Fabian, Michael Haenlein (2021), Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda, Journal of Business Research, Volume 122, January 2021, Pages 889-901
 • Xiaoteng Zhu, Shilun Ge, Nianxin Wang (2021), Digital transformation: A systematic literature review, Computers & Industrial Engineering, Volume 162, December 2021, 107774
 • Abdallah, Yasser Omar; Shehab, Essam; Al-Ashaab, Ahmed (2021), Understanding digital transformation in the manufacturing industry: a systematic literature review and future trends, Product, management and development, Volume 19, Issue 1, 2021
 • Sascha Kraus, Susanne Durst, João J. Ferreirac, Pedro Veigad, Norbert Kailere, Alexandra Weinmanne (2022), Digital transformation in business and management research: An overview of the current status quo, International Journal of Information Management, Volume 63, April 2022, 102466
 • Maartje Henderikx, Jol Stoffers (2022), An Exploratory Literature Study into Digital Transformation and Leadership: Toward Future-Proof Middle Managers, Sustainability 2022, 14, 687

Wie actief wil meedenken, nodig ik graag uit in de LinkedIn-groep Leiderschap bij Digitale Transformatie.

To be continued

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!