Volle blokken in het najaar?

14 juli 2003, 15:07

Vorige week verscheen er op de voorpagina van de Adformatie het paniekbericht dat de zendtijd voor de eerste helft van het nieuwe TV seizoen reeds uitverkocht zou zijn. En zelfs dat het niet meer mogelijk zou zijn om contracten met de exploitanten op te hogen. Het is een bericht dat enige nuancering behoeft.

Commentaar OMD Nederland:

Immers, er is voor de eerste helft van het nieuwe TV seizoen nog niet eens ingekocht. De inkoop voor september start pas 25 juli. Uitverkocht kan het nu dus nog niet zijn. Ook het bericht dat contracten niet meer uit te breiden zouden zijn is naar onze ervaring niet juist. Extra geld is nog steeds welkom.

Wat het bericht dan ook eigenlijk bedoelt te zeggen is dat het najaar erg druk zal worden en dat zendtijd schaars zal worden. En dat is een inschatting die OMD wel onderschrijft. De verwachte omzet voor het najaar ligt op een hoog niveau. En met contracten die aan het begin van een recessie jaar zijn afgesloten (met relatief hoge kortingen, gunstige pakketvoorwaarden en percentages en diverse vormen van garanties) en scherpe prijsgaranties van de exploitanten ligt het voor de hand dat de capaciteit onder druk zal staan.

Immers de prijsgaranties van de exploitanten laten nauwelijks ruimte tot tariefsverhoging. Bijvoorbeeld de STER, die voor 2003 een maximale prijsstijging van 5% heeft gegarandeerd, is hier in de eerste helft van het jaar al ruim overheen gegaan. Om binnen de maximale prijsstijging te blijven zou de STER in de tweede helft van het jaar zelfs een sterke prijsverlaging moeten doorvoeren. Maar een tariefverlaging betekent dat de vraag naar zendtijd niet gehonoreerd zal kunnen worden, wat nee-verkoop tot gevolg zou kunnen hebben. De verwachte capaciteitsdruk zal er daarom naar verwachting toe leiden dat de exploitanten hun prijsgaranties waarschijnlijk zullen laten voor wat ie is. De tarieven zullen dus meer gaan stijgen dan aan het begin van het jaar was verwacht. De berichtgeving in de Adformatie speelt de exploitanten dan ook in zekere zin in de kaart, omdat zij naar aanleiding van dergelijke berichten meer ruimte krijgen om hun tarieven te verhogen.

Hoe een en ander uiteindelijk uitpakt is afhankelijk van vele factoren. De spreiding van het TV budget is daar belangrijk in, maar ook hoe effici?nt de exploitanten met hun inventory kunnen omgaan. En uiteraard of de vraag naar zendtijd zich zo ontwikkelt als verwacht.

Voor de TV adverteerder betekent dit dat tijdige inkoop essentieel zal worden dit najaar. En dat de onderhandelde contractvoorwaarden maximaal benut zullen moeten worden om de verwachte tariefsstijgingen zoveel mogelijk te compenseren. OMD zal dit voor al haar klanten uiteraard scherp monitoren.

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!