Verslag PIM sessie: De zin en onzin van segmenteren

29 maart 2006, 12:16

De klant is voorspelbaarder dan ooit. Maar alleen met een geïntegreerde aanpak heb je wat aan je mooie segmentatiemodellen. Die geïntegreerde aanpak was voor mij de rode draad in de avond. Zowel Cendris als CenterParks lieten zien dat je er niet komt met uitsluitend externe data. Terwijl de aanpak van Eneco wel vruchten afwerpt.

De aftrap was voor Frans van Rheenen van Atos. Kern van het betoog van Frans was dat het rendement van een klantgrichte aanpak wordt bepaald door de zwakste schakel. Het ontbreekt in veel bedrijven aan de verankering van de segmentaties. Vraag in een willekeurig bedrijf eens: “Waarom segmenteer je”. Dan krijg je evenveel antwoorden als er ondervraagden zijn. Voordat je het weet heeft iedere medewerker zijn eigen segmentatie-model. De een vanuit de strategie, de ander vanuit tactiek en weer andere vanuit de operatie. Frans pleit daarom voor een integrale benadering vanuit 1 model. Met in elk bedrijf een super CRM manager, die alle processen overziet en continu op zoek gaat naar de zwakste schakel.

Aardig in de presentatie was het handvat wat een van de Atos modellen gaf. In het plaatje linksboven heb ik ge-powerpoint wat ik heb onthouden van dit bruikbare model. Het geeft zo mooi aan waar het mis kan gaan. Zo hebben de FMCG manufacturers nu aardig wat contact-data door allerlei online initiatieven. Maar om er iets mee te kunnen ontbreken de transactiedata.

Het model bewees later op de avond meteen zijn bruikbaarheid. Er kon wat mij betreft mee verklaard worden waarom Cendris en CenterParks nog sub-optimale resultaten behalen, waar segmentatie van Eneco wel werkt.

Zo vertelde Frank de Beun van Cendris dat zijn externe data pas echt begonnen te renderen toen ze werden samengevoegd met de behoefte-segmentatie modellen. In de reisbranche is het handig te weten wat de behoeften zijn van de vakantie-gangers. Confirmation seekers willen iets anders dan Explorers of Enrichers, of Cocooners. Daardoor kon Tui heel gericht op zoek naar 6 verschillende doelgroepen. En dit gaf volgens de Beun leuke resultaten in de mailings.

Maar de segmentatie bleef in dit voorbeeld een beetje in de linkeronderhoek hangen. Ik heb TUI nog niet kunnen betrappen op een echt ge-integreerde aanpak. Zou dat de tegenvallende resultaten van TUI kunnen verklaren?

Frank had nog een ander voorbeeld van datafusie. CDA had hen gevraagd hoe zij de zwevende kiezer konden bereiken. Cendris heeft toen op locaal niveau precies aangegeven in welke wijken de zwevers woonden, en waar de localen dus campagne hadden- zullen-moeten-kunnen voeren. Het resultaat is bekend. Maar je weet nooit of het debacle voor het CDA erger was geweest zonder Cendris.

Want je kunt nog zoveel data verzamelen. Uiteindelijk gaat het erom wat je ermee doet. Volgens een eerdere reactie uit de zaal heeft 6 van de 10 marketeers een hekel aan research, planning en evaluatie. Dus er zijn maar weinig bedrijven die er wel in slagen om echt verder te komen met hun Marketing Intelligence. Als persoonlijke noot voegde Frank de Beun daar nog aan toe dat het zoveel bedrijven ook ontbreekt aan lef. “Een productmanager in de FMCG wil snel hogerop. Wil dus niet dat het mis gaat in de 2 jaar dat hij zich als product-manager moet bewijzen. En dus worden daar veel te weinig risico’s genomen.”

Topper van de avond was wat mij betreft het verhaal van veelgevraagd spreekster Karen Miedema van Eneco. Al zijn de meningen over dit verhaal verdeeld.

Ieder bedrijf kent de waarde-piramide, met hoog en laag renderende klanten. Eneco heeft deze segmentatie samengevoegd met hun churn-voorspellingsmodel. Dat gaf een aardig beeld, en is leuk om te monitoren. Maar het geeft te weinig handvatten om te sturen. Daarvoor moesten deze segmentaties worden samengevoegd met een behoeftensegmentatie. In het plaatje boven zijn de verschillende behoeftensegmenten weergegeven. Eneco richt zich in de ATL communicatie op de zogenaamde inkopers. De typische Hema-shopper: No nonsense, weloverwogen, niet impulsief. Door te richten op dit profiel irriteert Eneco de andere groepen niet. Op de directie van Hema-energie na dan 😉

Eneco heeft deze segmentatie volledig geintegreerd. Waardoor het welkom terug programma tot wel 60% conversie opleverde, er 30% bespaard is op de Marketing uitgaven en het verlies van marktaandeel beperkt is gebleven tot 3,4% in de jaren 2004 en 2005, ondanks de prijsoorlog die toen uitbrak a.g.v. de liberalisatie.

Tenslotte kwam de DM en retentiemanager van Centerparks aan het woord. In een al even zo symapthiek (open) verhaal, liet Andre van de Reek zien dat de wie-maakt-me-los methode aardige resultaten heeft opgeleverd. Maar dat deze eenzijdige push strategie zijn langste tijd gehad heeft. Zo stuurt Centerparks meer DM pieces dan ze broodjes verkopen. (20 mln mailpieces vs 12 mln broodjes en croissants). Daarbij gebruiken ze met name de yield methode; kijken in het verleden welke groepen het best respondeerden. En dus voorspellen hoeveel de mailing dit maal aan response zal genereren. En daar dan het budget, de korting en de aantallen op afstemmen.

Nu levert deze methode soms nog bevredigende resultaten op (1,75% response op een fysieke actie-mailing; 0,8% response op een e-mailing met een cost per order lager dan een euro). Maar, aldus van de Reek: “We vissen dus telkens met brood in dezelfde vijver. Terwijl het aantal vissen dat op brood hapt steeds kleiner wordt. En ondertussen weten we niet hoeveel vissen er in de vijver zitten die graag ander aas eten.” Daarom is eerst getracht om lifestyle segmentatie toe te passen in visuals en tekst. Deze volgens het model van Atos ‘halfslachtige poging’ heeft weinig resultaat opgeleverd. Om echt succesvol te segmenteren blijkt bijvoorbeeld ook de propositie veranderd te moeten worden. En zal veel meer vanuit de database gewerkt moeten worden. Met bijvoorbeeld lifeline programma’s. “als het kind 2 wordt, of 5, of 12; dan bestaat er gek genoeg een groot churn-risico. En met dat soort dingen gaan we nu rekening houden”.

Met dank aan Arend Jan Nijhuis voor de organisatie, en M+ voor de hartelijke ontvangst.

Ewald Verhoog (41) is oprichter van het Canicas. Canicas is Spaans voor knikkers en heeft als werkterrein: marketing strategie - marketing tactics - marketing operations en marketing intelligence. Wij helpen onze klanten bij het ontwikkelen en implementeren van de (interactieve) marketing & sales strategie. In Nederland loopt Canicas voorop op het gebied van Persuasion Architecture (Futurenow): basisprincipe is dat de 'gemiddelde' klant niet bestaat. Ieder type klant vraagt om een eigen aanpak, en het internet leent zich hier perfect voor. De meeste klanten maken kennis met Canicas via Canicas Conversie Management ©. CCM helpt klanten om met een beproefde methode, snel de conversie van landingspages en actiewebsites fors te verhogen. Canicas zet een team in van ervaren specialisten op het gebied van webcopy, usability, design, verkooppsychologie en webanalytics om stapsgewijs alle copy- en lay-out aspecten die voor conversie van belang zijn optimaliseren.

Categorie
Tags

6 Reacties

  media

  Dank voor de update Ewald, interessant verslag!

  Grappig om te zien waar Eneco nu mee bezig is. Ik heb destijds (als interim) nog de functie van marketing intelligence kunnen krijgen maar dat paste niet helemaal met een andere energieleverancier die ik op dat moment ook als klant had 😉

  Komen de presentaties overigens nog beschikbaar?


  29 maart 2006 om 12:49
  venturo

  Las het verslag met interesse maar ook hier krijg ik weer het gevoel dat men gedrag en motief van consumenten niet erg weet te scheiden. Een voordurend spagaat tussen moderne marketing intensies en traditionele segmentaties en criterea.


  30 maart 2006 om 05:00
  Dave

  Ik zit net de presentatie van Eneco door te bladeren en zie dat ze 60% conversie hadden op de welkom-terug campagne van Oxxio. De naam Oxxio klopt in ieder geval niet, het ging om (onder andere) Evolta. De energieleverancier van Evolta kon toen niet meer leveren omdat ze failliet waren. Eneco was toen bij de wet verplicht de leveranties op te vangen. Op slinkse wijze hebben ze toen geprobeerd meteen de klanten van Evolta terug te winnen door mailings te versturen, een aktie waarvoor ze, na een gerecherlijke uitspraak, hun excuses moesten aanbieden. Ik heb de excuusbrief van ze wellicht nog wel ergens liggen. Maargoed, bij Eneco zijn ze er trots op blijkbaar 🙂


  30 maart 2006 om 05:09
  U.Schrijer

  Hallo Ewald,

  Interessant artikel. Het bevat voor mij zeer interessante nieuwe informatie. Waarvoor dank.

  Een kleine opmerking ten aanzien van de eerste regel. Je schrijft: “De klant is voorspelbaarder dan ooit” Het lijkt me dat dit juist het tegenovergestelde moet zijn, dus onvoorspelbaarder.

  Met vriendelijke groet,.

  Ulco Schrijer


  30 maart 2006 om 09:17
  everhoog

  @ Ulco.

  Nee. Ik heb Frans van Rheenen juist ge-quote. Zijn stelling is dat we op zich steeds meer vastleggen van de klant, en daarom steeds meer weten en kunnen voorspellen. Was natuurlijk bedoeld om te prikkelen, maar wel een verademing ten opzichte van dat eeuwige gezeur dat ons vak steeds moeilijker wordt.

  Het is ons met de paplepel ingegoten dat klant onvoorspelbaar is. En misschien praten we elkaar wel teveel na. De stelling van Frans is in ieder geval dat het voorspellen niet het probleem is.

  Maar het probleem juist is om iets te doen met alle klantkennis.

  “(komt op hetzelfde neer, zei Poeh.)”


  30 maart 2006 om 16:42

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!