Teezir

19 november 2011, 22:28

BEDRIJFSNAAM / TOOL

NAAM TOOL:

Teezir Analytics, Teezir Webcare en Teezir Toolkit.

OMVANG ORGANISATIE NL (AANTAL MEDEWERKERS, IN NL ALS IN EU):

10 medewerkers.

HISTORIE (HOE LANG BESTAAT DE ORGANISATIE?):

Ruim vijfenhalf jaar.

STRATEGIE EN VISIE (WAT IS DE STRATEGIE VAN DE ORGANISATIE (PRIORITEITEN) EN WELKE RICHTING ONTWIKKELD DE ORGANISATIE ZICH?)

Op grote schaal big data crawlen en indexeren en deze zo flexibel mogelijk aanbieden aan en onsluiten naar onze relaties. Vier pijlers waarop wij onze ontwikkeling baseren; Metadata, Realtime, Integratie en Interactie.

OMZETONTWIKKELING AFGELOPEN 5 JAAR

VERWACHTTE OMZET 2012 EN GROEI KOMENDE JAREN

Plus 25% per jaar over de komende 3 jaar.

PRODUCTEN (MONITORING, WEBCARE, OVERIGE PRODUCTEN)

Teezir Analytics; monitoren en (sentiment) analyseren van miljoenen documenten verzameld over de afgelopen 3 jaar

Teezir Webcare; Tool specifiek ontwikkeld voor Webcare medewerkers. Realtime omgeving met uitgebreid workflow management en rapportage mogelijkheden

Teezir Toolkit: rechstreeks toegang tot de Teezir data middels onze API. Hierdoor stellen we onze relaties in staat onze data te integreren in bijvoorbeeld mobiele platformen, B.I. omgevingen of web omgevingen.

DIENSTEN (CONSULTING, ONDERZOEK, RAPPORTEREN)

Doen wij niet zelf, werken we met Business Partners.

SPECIALISATIE IN BEPAALDE SECTOREN/ VERTICALS (WAAR LIGT DE FOCUS OP IN MARKTAANPAK EN TOOL)

Media, Finance, Marktonderzoekbureau’s.

USP (WAT ONDERSCHEIDT DEZE TOOL VAN ANDERE AANBIEDERS?)

1. Hoge mate van flexibiliteit. De dashboards zijn volledig naar klantwens in te richten

2. Koppelen van specifieke content zoals kranten content of bedrijfsspecifieke Facebook content

3. Nauwkeurige, geautomatiseerde sentiment analyse

BEDRIJFSNAAM / TOOL

INDIEN RELEVANT, MET WELKE (SOORT) BUREAUS HEBBEN JULLIE EEN SAMENWERKINGSVERBAND?

Databay, Marketresponse, Greenberry, Appagents, Motivaction, MWM2.

OP WELKE MANIER WORDT DE BEVEILIGING VAN HET SYSTEM GEWAARBORGD (BIJV. AUDITS… ETC)?

Audits. Daarnaast kennen wij een SaaS model waarin er permissies en encrypted wachtwoorden door Teezir aan de relatie worden verschaft.

HOE WORDT OMGEGAAN MET SCHAALBAARHEID VAN HET SYSTEM?

Onze index of library is opgebouwd rondom een distributed search platform. Dit geeft het platform een hoge mate van schaalbaarheid. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld meerdere indexen naast elkaar doorzocht worden.

HOE WORDT DE FEEDBACK VAN KLANTEN GEBRUIKT BIJ VERBETERING VAN TOOL (OVERLEGVORM, INPUT, METEN KLANTTEVREDENHEID) EN WAT ZIJN DE LAATSTE UITKOMSTEN?

Via onze Business Partners en Premium Clients. Ieder kwartaal evalueren wij met hen in een 1-op-1 sessie danwel met meerdere Partners tijdens een bijeenkomst naar die zaken waarvan zij vinden dat deze verbeterd dienen te worden. Daarnaast hebben deze relaties ook inzicht in onze roadmap en hebben hier zelfs een stem in wat betreft planning.

TECHNOLOGIE

SOFTWARE-INSTALLATIE (SAAS / LOKALE INSTALLATIE / HYBRIDE (WAT LOKAAL/WAT NIET: DATA, SOFTWARE))

SaaS. Niets lokaal, allles wordt gehost.

HEEFT DE SOFTWARE API’S EN KUNNEN DERDE HIER OOK GEBRUIK VAN MAKEN?

Ja. De API is ook ontwikkeld om derden gebruik van te laten maken. Middels uitgebreide documentatie kunnen relaties zelf oplossingen ontwikkelen op onze API, zie http://toolkit.teezir.com/

STANDAARDINTEGRATIES MET ANDERE SOFTWAREPAKKETTEN?

Integratie mogelijk met Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Excel en SAS. Ook Sharepoint integratie wordt ontwikkeld.

WAT IS DE SLA EN SUPPORT ZOALS DIE WORDT AFGEGEVEN VOOR DE BESCHIKBAARHEID VAN HET TOOL EN DE DATABASE?

Normaal service window van 8×5. Klantspecifiek kan dit binnen de SLA verbreed worden. Daarnaast wordt een uptime gegarandeerd van 99%.

HOE KOMT DE DE ROADMAP VOOR KOMEND JAAR TOT STAND, HOE WORDT GEBRUIKERSINPUT MEEGENOMEN EN WAT IS DE CYCLUS HIERVOOR?

Roadmap wordt samen met de input van onze relaties ontwikkeld dus zeer gestoeld op gebruikersinput. Ieder kwartaal komen we met een nieuwe release uit.

WELKE EISEN WORDEN ER GESTELD AAN DE IT-OMGEVING OM GEBRUIK TE KUNNEN MAKEN VAN DE TOOL (FLASH, ADOBE-AIR, ETC)

Worden geen eisen aan gesteld. We adviseren Mozilla Firefox maar iedere browser is mogelijk.

WELKE ONDERDELEN VAN DE TOOL ZIJN BESCHIKBAAR OP MOBILE DEVICES EN WAT ZIJN DE BEPERKINGEN?

Teezir Analytics op Ipad. Daarnaast wordt Teezir Analytics in Q3 2012 op HTML5 gereleased. Dit is volledig schaalbaar op mobile devices.

BRONNEN

WAT IS HET AANTAL GEÏNDEXEERDE BLOGS, FORA EN WEBSITES GEDEFINIEERD IN AANTAL SITES EN AANTAL BERICHTEN?

Momenteel monitoren we ruim 400.000 bronnen ( Twitter zien wij als 1 bron!) en crawlen we ruim 300.00 nieuwe berichten per dag. Totaal aantal berichten in de index is momenteel ruim 200 miljoen.

KUNNEN GEBRUIKERS ZELF BRONNEN TOEVOEGEN OF KAN DAT VIA DE LEVERANCIER?

Bronnen toevoegen kan nu alleen nog via Teezir. Er wordt een module ontwikkeld om de relatie zelf bronnen te laten toevoegen.

WAT ZIJN DE CRITERIA OM POSTINGS/GEBRUIKERS TOE TE VOEGEN EN/OF UIT TE SLUITEN IN DE DATABASE?

‘Garbage in is Garbage out’. In principe zijn hier geen criteria voor, we voegen iedere bron toe op verzoek van onze relaties. Wel vragen we onze relaties zo relevant (lees;rijk) mogelijke bronnen aan te leveren zodat onze overige relaties hier ook zoveel mogelijk aan hebben.

IN WELKE LANDEN WORDT DE DATA OPGESLAGEN EN HOE LANG?

Data wordt in NL opgeslagen. Zit vooralsnog geen einddatum aan dus onbeperkt.

WAAR WORDT DE DOOR DE GEBRUIKER AANGEVULDE INFORMATIE OPGESLAGEN (OPGESTELDE QUERY, TOEGEVOEGDE INFORMATIE… ETC.)?

Op onze eigen servers.

WELKE TAALGEBIEDEN/LANDEN WORDEN ONDERSTEUND?

Nederland, UK, Belgie (Vlaams). Duits en Frans zijn in ontwikkeling.

OP WELKE MANIER WORDT ER GESELECTEERD OP TAAL (LOCATIE, TAALHERKENNING…. ETC.)

Taalherkenning op basis van een lexicon/corpus. Berichten van een Nederlander in een andere taal worden niet meegenomen in onze analyse. Als een Nederlander in bijvoorbeeld het Maleisisch op een Nederlandse blog een artikel post, detecteren wij dit als niet Nederlands en nemen we dit artikel dus niet op in onze index.

OP WELKE WIJZE WORDEN DE BERICHTEN BINNENGEHAALD?

Crawling.

TRADITIONELE/ MAINSTREAM WEBSITES

Ja.

SOCIALE NETWERKEN/ COMMUNITIES

Ja.

BRONNEN

SOCIALE NIEUWSSITES (BIJV. NUJIJ.NL)

Ja.

FORA/ DISCUSSIE BOARDS

Ja.

BLOG’S

Ja.

AFBEELDINGEN

Nee. Als deze vraag komt bestaat de mogelijkheid dat we de de url’s van de afbeelding crawlen. Vervolgens vragen we een Business Partner de afbeeldingen binnen te halen.

VIDEO

Alleen Youtube.

IS TWITTER AANGESLOTEN EN OP WELKE MANIER (BV FIREHOSE, SELECTIE LANDEN OF TAAL ETC.)?

Ja, voor NL op een firehose.

WELKE PAGINA’S EN UPDATES VAN FACEBOOK WORDEN GEINDEXEERD EN OP WELKE MANIER (WELKE LANDEN EN/OF TAALGEBIEDEN ZIJN BESCHIKBAAR) (EIGEN FACEBOOKPAGE, FB OPEN STATUSUPDATES)

Alle publieke NL pagina’s. Tevens mogelijk om eigen Facebook pagina’s in Analytics uit te lezen.

(DIGITAL BESCHIKBARE) TRADITIONELE MEDIA (RTV, KRANTEN)

Ja, alle kranten content via ANP. RTV content in Q4 2012

GENEREREN META-DATA

IS SENTIMENTANALYSE MOGELIJK, WELKE SENTIMENTEN KUNNEN WORDEN BEPAALD?

Positief/negatief: Ja positief, negatief, neutral en combinatie van positief en negatief Andere sentimenten? Ja, Sociale klasse en opleidingsniveau.

Geautomatiseerd: ja, volledig. Daarnaast kan er voor een nog hogere nauwkeurigheid een handmatige analyse worden gedaan. Handmatig: ja, in opdracht

HOE WORDT SENTIMENT BEPAALD, IS DE SENTIMENTANALYSE ZELFLEREND (MAAKT ZE GEBRUIK VAN AI / NLP OF ANDERE SEMANTISCHE VERWERKING, MEDE OP BASIS VAN GEBRUIKERSFEEDBACK)

Op basis van door Teezir zelf ontwikkelde sentiment analyse. We hebben algoritmen ontwikkeld die door middel van taalherkenning sentiment analyseren.

INDIEN RELEVANT HOE ZOU JE DE BETROUWBAARHEID VAN DE AUTOMATISCHE SENTIMENTANALYSE INSCHATTEN? GEEF EEN AANTAL VOORBEELDEN.

Ongeveer 70% nauwkeurig.

IS HET MOGELIJK OM INFORMATIE TE GENEREREN OVER AUTEURS, BV OP BASIS VAN BIO INFORMATIE, HISTORIE VAN POSTINGS, ETC (PROFILING). IS HET MOGELIJK TE SELECTEREN OP BASIS VAN DEZE DATA EN WELKE BRONNEN WORDEN HIERBIJ GEBRUIKT/GECOMBINEERD?

Ja, we genereren informatie op basis van Twitter profielen, Klout scores en aantal Twitter followers.

IS HET MOGELIJK OM TE ZOEKEN OP BASIS VAN RELEVANTE KEYWORDS/SLEUTELWOORDEN?

Ja, er kan volledig vrij gezocht worden. Er dienen vooraf geen keywords opgegeven te worden door de gebruiker.

IS HET MOGELIJK TE SELECTEREN OP INVLOED VAN DE AUTEUR VAN EEN BERICHT? OP WAT VOOR MANIER WORDT DEZE INVLOED BEPAALD?

Ja, er kan gezocht worden op invloed. Wordt bepaald aan de hand van het aantal documenten van de auteur die hij/zij gepubliceerd heeft over de zoekterm . Vervolgens worden aantal Twitter volgers getoond gecombineerd met een Klout score.

OP WELKE GEBIEDEN IS HET MOGELIJK OM TRENDANALYSE UIT TE VOEREN (SENTIMENT, VOLUME, TIJDSTIP, GEO, NETWERK, INVLOED… ETC.)?

Trend in sentiment, volume, tijd in jaren, maanden, weken, dagen en uren, invloed.

IS HET MOGELIJK TE SELECTEREN OP BELANG VAN BRONNEN? WAT IS DE METHODE OM BELANG VAN BRONNEN TE BEPALEN?

Ja, dit is mogelijk. De gebruiken zal de bronnen die voor hem/haar van belang zijn zelf dienen te aggregeren in een bronnenset. Bijvoorbeeld bronnen die de gebruiker ziet als ‘voorstanders’ afgezet tegen ‘tegenstanders’. Hieronder kunnen een onbeperkt aantal bronnen vallen.

GENEREREN META-DATA

IS ER EEN EENVOUDIGE OPTIE VOOR DIRECTE VERTALING BESCHIKBAAR (BIJV. VIA GOOGLE TRANSLATE) EN IS HET MOGELIJK DE TAAL VAN UITINGEN AUTOMATISCH TE BEPALEN?

Nee, is niet beschikbaar. Er kan in het dashboard geswitched worden naar een andere taal met daaronder een bronnenset passend bij de taalkeuze.

IS HET MOGELIJK OM LOCATIE VAN UITINGEN TE BEPALEN (GEO)?

Nee, nog niet. Deze data wordt nu verzameld maar is nog onvoldoende ‘rijk’ aanwezig.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM DATA TE KOPPELEN AAN EXTERNE BRONNEN (ZOALS BEREKENEN PR- WAARDE, CBS-INFORMATIE… ETC), ZO JA LEG UIT.

Is mogelijk door een export te maken van de resulaten en deze waarden te combineren met externe bronnen in bijvoorbeeld een Excel sheet. Daarnaast kan data in Analytics ingelezen worden middels bijvoorbeeld XML koppeling. Externe data die gekoppeld is, is STIR data maar kan ook klantspecifieke data zijn zoals bijvoorbeeld de facebook API in van de relatie.Uiteraard is deze data volledig afgeschermd voor de andere gebruikers.

SELECTIEMOGELIJKHEDEN

OP WAT VOOR MANIER WORDT DE QUERY OPGEBOUWD DOOR DE GEBRUIKER?

Query is volledig zelf samen te stellen door de gebruiker met behulp van Boolean typen (AND, OR, Not etc.)

IS HET MOGELIJK ITERATIEF DE QUERY OP TE BOUWEN OP BASIS VAN ZOEKRESULTATEN?

Ja.

IS HET MOGELIJK VISUEEL EEN DRILL-DOWN TE DOEN OP DE UITKOMSTEN (TOPICS, BRONNEN, POSTERS, …)

Ja, binnen de widgets in het dashboard kan er doorgeklikt worden op de getoonde resultaten.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM TE SELECTEREN OP RELEVANTIE, ZOJA HOE WORDT RELEVANTIE BEPAALD?

Ja, is mogelijk. Wordt bepaald op basis van de door Teezir ontwikkelde relevantie algoritmen. Belangrijk binnen relevantie is ‘in hoeverre gaat het document over jouw topic (topical relevance).

TOT WELK NIVEAU VAN TIJDSINTERVALLEN KAN WORDEN GESELECTEERD (DAG, UUR, MINUUT, …)

Jaren tot en met uren.

USER INTERFACE

UIT WELKE MODULES BESTAAT DE TOOL (BV WEBCARE, SELECTIE, RAPPORTAGE, …)

Analyse module, Webcare module (in drie verschillende varianten met steeds meer functionaliteiten afhankelijk van de variant), rapportage module voor dagelijks rapport van uit Webcare.

WAT ZIJN DE WORKFLOWMOGELIJKHEDEN VAN DE TOOL OP GEBIED VAN: WEBCARE, RAPPORTAGE GENEREREN?

Voor Webcare zijn dit zeer uitgebreide workflowmogelijkheden. Berichten labellen per gebruiker, berichten intern voorzien van comments, statistieken uitlezen per Webcare medewerker wat betreft handling per bericht, snelheid van reageren etc.

IS HET MOGELIJK OM CLASSIFICATIENIVEAU VAN GEBRUIKERS EN/OF CLASSIFICATIE IN WORKFLOW TOE TE PASSEN?

Er zijn binnen beide omgevingen mogelijkheden om classificaties toe te passen.

WELKE SOORTEN GEBRUIKERS WORDEN ONDERSCHEIDEN EN WAT ZIJN HUN RECHTEN?

User & Role management. Er kunnen op 3 niveau’s rechten worden ingesteld.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM VANUIT GRAFIEKEN IN TE ZOOMEN OP DETAILNIVEAU?

Heel erg mogelijk. Grafieken zijn aanklikbaar waardoor je de zoekvraag uitbreid (drill down).

VOOR WEBCARE IS REGELMATIG DE NORM BINNEN 1 UUR NADAT DE UITING ONLINE IS GEGAAN REAGEREN, BINNEN 24 UUR OPGELOST. IN WELKE MATE SUPPORT HET SYSTEEM OM DEZE SLA TE HALEN (DENK AAN SORTERING, PRIORITERING, ALERTING BIJ OVERSCHRIJVING ETC.)

Volledig mogelijk. De Webcare module meet de tijd die verstreken is tussen binnenkomen bericht en de respons tijd.

RAPPORTAGE

WELKE RAPPORTAGES ZIJN ER MOGELIJK ZOALS: STATISTIEKEN, TOPICS, ETC.

Voor rapportages uit Teezir Analytics ontwerpen we klantspecifieke Infographics die op allerlei manieren worden verspreid; als PDF, mail, op een mobile platform. Voor Webcare kan er een mail gegenereerd worden die, voorzien van eventuele remarks, dagelijks kan worden verstuurd in PDF- vorm. Daarnaast kunnen er klantspecifieke rapporten op ad hoc basis verzorgd worden. Er kan direct uit de tools worden geëxporteerd naar Excel en Word.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN VOOR HET GRAFISCH WEERGEVEN VAN DE INFORMATIE (GRAFIEKEN, TAG CLOUDS, ETC.)

Teveel om op te noemen. Er zijn ongeveer 20 widgets. Binnen deze widgets kan er voor gemiddeld 3 verschillende weergaves worden gekozen. Maar meerdere grafieksoorten, termclouds en zelfs tabellen voor een export naar bijvoorbeeld Excel.

WELKE ALERTS ZIJN MOGELIJK, HOE WORDEN DEZE GECOMMUNICEERD (MAIL, RSS, SMS, ETC.), ZIJN DEZE REALTIME EN HOE KUNNEN DEZE WORDEN INGESTELD?

Alerts op basis van een door de gebruiker in te stellen KPI, dus volledig flexibel. Via mail of sms ontvangt de gebruiker een bericht als bijvoorbeeld een term onder of boven een bepaald volume of sentiment komt.

WELKE MOGELIJKHEID ONDERSTEUND DE SOFTWARE OM REALTIME INFORMATIE TE RAPPORTEREN, OP BASIS VAN WELKE BRONNEN?

Momenteel komen Social Media bronnen zoals Facebook, Youtube, Twitter en Hyves realtime binnen. Ook bepaalde grote forums komen near realtime binnen.

WELKE MOGELIJKHEID ONDERSTEUND DE SOFTWARE OM EEN OVERZICHTSSCHERM (NARROWCASTING) TE GENEREREN, KAN DEZE DE REALTIME STATUS WEERGEVEN?

Binnen een gebruikersgroep kan een dashboard gedeeld worden (narrowcasting).

WELKE MOGELIJKHEID TOT AUTOMATISERING VAN RAPPORTAGE ONDERSTEUND DE SOFTWARE? (SELECTIE UITVOEREN, VASTE RAPPORTAGES EN AUTOMATISCHE VERSPREIDING)

Niet in deze vorm. Door inzetten van infographics kunnen er zo vaak de klant wil rapportages gemaakt worden. Gebeurt niet op basis van vaste tijden.

WELKE MOGELIJKHEID IS ER OM STATISTIEKEN TE GENEREREN OVER DE WEBCARE-ACTIVITEITEN?

Zeer veel mogelijkheden. In de meest uitgebreide variant worden zelfs fixes gemeten. Hiermee wordt bedoelt dat gemeten wordt hoeveel tweets er nodig zijn om negatief sentiment om te buigen naar positief.

VOOR WEBCARE IS VRIJ VAAK DE NORM BINNEN 1 UUR NADAT DE UITING ONLINE IS GEGAAN REAGEREN, BINNEN 24 UUR OPGELOST. IN WELKE MATE KAN OP DEZE SLA WORDEN GERAPPORTEERD?

Volledig mogelijk. De Webcare module meet de tijd die verstreken is tussen binnenkomen bericht en de respons tijd.

WEBCARE

WELKE ACTIES KUNNEN ER GENOMEN WORDEN OP INDIVIDUELE UITINGEN (REAGEREN, DOORSTUREN, ACTIEPUNTEN, NOTITIES… ETC)?

Teveel om op te noemen. Zelfs het broadcasten naar meerdere platformen is mogelijk.

IN HOEVERRE HET MOGELIJK INDIVIDUELE BERICHTEN TE LABELEN EN DOOR TE STUREN NAAR DE JUISTE GEBRUIKER?

Volledig mogelijk. Labels kunnen door gebruiker zelf benoemd worden.

ZIJN ER ALERTS MOGELIJK OP INDIVIDUEN?

Ja.

WAT IS DE INTEGRATIE MET TWITTER, FACEBOOK, FORA EN ANDERE OM VANUIT HET TOOL TE KUNNEN REAGEREN, ZIJN PRIVEBERICHTEN OOK MOGELIJK?

Facebook en Twitter volledig geintegreerd, fora reactie wordt gelogd in de Webcare tool maar zijn niet volledig geintegreerd in de omgeving.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK HET OVERZICHT TE BEWAKEN VAN CONVERSATIES VANUIT HET TOOL?

Alle berichten worden gelogd. Dus de hele thread is per auteur te bewaken.

IN HOEVERRE IS MOGELIJK OM MET MEERDERE TEAMLEDEN CONVERSATIES TE VOEREN EN BEWAKEN (BIJVOORBEELD OOK OVERDRACHT) IS ONDERSCHEID MOGELIJK WAARBIJ MEDEWERKERS INPUT KUNNEN LEVEREN VIA DE TOOL?

Volledig mogelijk. Onderscheid is mogelijk door gebruik van eigen initialen.

WELKE STATISTIEKEN ZIJN ER TE MAKEN OP DE GEVOERDE CONVERSATIES?

Aantal conversaties, aantal gereageerde conversaties, sentiment verschuiving binnen conversatie, aantal berichten binnen conversatie.

PRIJSSTELLING

ANDERE CONTRACTVOORWAARDEN (BIJV. DUUR VAN EEN CONTRACT, SPRAKE VAN STANDAARDVERLENGING, MOGELIJKHEID TOT OPZEGGING CONTRACT IN EERSTE JAAR, ETC.)

Minimale contractduur 3 maanden, standaardverlenging 1 jaar, opzegtermijn van 1 maand.

BASIS VOOR GEBRUIKERSLICENTIES, KOSTEN PER LICENTIE

Voor Teezir Analytics 750 euro per maand, 0,50 euro per request, onbeperkt aantal users, onbeperkt aantal documenten.

Voor Webcare Free; gratis

Webcare Horizon; 750 euro per maand Webcare Infinite; 2.250 euro per maand (zie www.teezir.com voor specs)

PRIJS PER MODULE INDIEN WEBCARE EN MONITORING APART WORDEN BEREKEND?

Zie vorige vraag.

KOSTEN VOOR TRAINING/CONSULTANCY

Eenmalige setup wordt doorbelast van 750 euro. Hiervoor wordt training van een dagdeel verzorgd, (eventueel) dashboards geconfigureerd en user accounts aangemaakt.

ZIJN ER EXTRA KOSTEN VERBONDEN AAN SUPPORT?

Niet als ze binnen het standard service window vallen.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM (TIJDELIJK) OP TE SCHALEN IN HET KADER VAN CRISIS?

Geen probleem. Extra gebruikers kunnen direct worden aangemaakt en hebben direct toegang tot de tools.

Martijn Kriens
Partner bij iCrowds

Partner iCrowds, bedenker Medical Data Recorder

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!