Publistat

19 november 2011, 22:02

BEDRIJFSNAAM / TOOL

NAAM TOOL:

Online Dashboard

OMVANG ORGANISATIE NL (AANTAL MEDEWERKERS, IN NL ALS IN EU):

25 medewerkers.

HISTORIE (HOE LANG BESTAAT DE ORGANISATIE?):

Sinds 2000. Vanaf 2007 worden discussiefora en weblogs geïntegreerd in onze nieuwsalerts.

STRATEGIE EN VISIE (WAT IS DE STRATEGIE VAN DE ORGANISATIE (PRIORITEITEN) EN WELKE RICHTING ONTWIKKELD DE ORGANISATIE ZICH?)

Onze analysesoftware is speciaal voor Publistat ontwikkeld. Klant heeft toegang tot ons Publistat dashboard, welke ook speciaal voor ons is ontwikkeld. Tool en dashboard zijn aan elkaar gekoppeld.

OMZETONTWIKKELING AFGELOPEN 5 JAAR

Omzet sterk gestegen.

VERWACHTTE OMZET 2012 EN GROEI KOMENDE JAREN

De verwachting is dat de groei door zal zetten.

PRODUCTEN (MONITORING, WEBCARE, OVERIGE PRODUCTEN)

• Online Dashboard met verschillende modules die onze diensten integreren en dwarsverbanden zichtbaar maken: nieuws module, social media module, analyse module, media- en stakeholdercontactmodule

• Monitoring

• Media-analyse

DIENSTEN (CONSULTING, ONDERZOEK, RAPPORTEREN)

• Media-analyses (alle mediasoorten) met als resultaat een factsheet of uitgebreide rapportage

• Monitoring van het nieuws (alle mediasoorten), gepresenteerd in nieuwsalerts (meerdere keren per dag, dagelijks of wekelijks)

• Crisis monitoring

SPECIALISATIE IN BEPAALDE SECTOREN/ VERTICALS (WAAR LIGT DE FOCUS OP IN MARKTAANPAK EN TOOL)

Opdrachtgevers komen uit verschillende hoeken en zowel profit als nonprofit, bedrijfsleven en overheid.

USP (WAT ONDERSCHEIDT DEZE TOOL VAN ANDERE AANBIEDERS?)

Getrainde analisten monitoren en analyseren mediaberichten persoonlijk. Hierdoor kunnen wij volledigheid en relevantie garanderen. Net als het bepalen van de strekking van een media-uiting, daar waar automatische tools inhoud en teneur incorrect kunnen beoordelen vanwege sarcasme en ironie.

Compleetheid (alle mediasoorten in één tool: online, print, RTV, social).

INDIEN RELEVANT, MET WELKE (SOORT) BUREAUS HEBBEN JULLIE EEN SAMENWERKINGSVERBAND?

Publistat levert zelf geen knipsels, maar werkt hiervoor samen met verschillende leveranciers.

OP WELKE MANIER WORDT DE BEVEILIGING VAN HET SYSTEM GEWAARBORGD (BIJV. AUDITS… ETC.)?

HOE WORDT OMGEGAAN MET SCHAALBAARHEID VAN HET SYSTEM?

HOE WORDT DE FEEDBACK VAN KLANTEN GEBRUIKT BIJ VERBETERING VAN TOOL (OVERLEGVORM, INPUT, METEN KLANTTEVREDENHEID) EN WAT ZIJN DE LAATSTE UITKOMSTEN?

Via persoonlijk klantcontact, face-to-face, telefonisch of per e-mail. Indien nodig worden aanpassingen in het Online Dashboard doorgevoerd.

TECHNOLOGIE

SOFTWARE-INSTALLATIE (SAAS / LOKALE INSTALLATIE / HYBRIDE (WAT LOKAAL/WAT NIET: DATA, SOFTWARE))

Klant hoeft niets lokaal te installeren; alle diensten en producten worden geleverd via email of online.

HEEFT DE SOFTWARE API’S EN KUNNEN DERDE HIER OOK GEBRUIK VAN MAKEN?

STANDAARDINTEGRATIES MET ANDERE SOFTWAREPAKKETTEN?

WAT IS DE SLA EN SUPPORT ZOALS DIE WORDT AFGEGEVEN VOOR DE BESCHIKBAARHEID VAN HET TOOL EN DE DATABASE?

Volledig.

HOE KOMT DE DE ROADMAP VOOR KOMEND JAAR TOT STAND, HOE WORDT GEBRUIKERSINPUT MEEGENOMEN EN WAT IS DE CYCLUS HIERVOOR?

WELKE EISEN WORDEN ER GESTELD AAN DE IT-OMGEVING OM GEBRUIK TE KUNNEN MAKEN VAN DE TOOL (FLASH, ADOBE-AIR.. ETC.)

Publistat dashboard werkt op alle voorkomende systemen en in alle omgevingen.

WELKE ONDERDELEN VAN DE TOOL ZIJN BESCHIKBAAR OP MOBILE DEVICES EN WAT ZIJN DE BEPERKINGEN?

Geen beperkingen.

BRONNEN

WAT IS HET AANTAL GEÏNDEXEERDE BLOGS, FORA EN WEBSITES GEDEFINIEERD IN AANTAL SITES EN AANTAL BERICHTEN?

Onbeperkt via verschillende leveranciers, zowel nationaal als internationaal.

KUNNEN GEBRUIKERS ZELF BRONNEN TOEVOEGEN OF KAN DAT VIA DE LEVERANCIER?

Publistat kan dit doen via leverancier.

WAT ZIJN DE CRITERIA OM POSTINGS/GEBRUIKERS TOE TE VOEGEN EN/OF UIT TE SLUITEN IN DE DATABASE?

Een gangbare manier is het uitfilteren van eigen accounts, niet-Nederlandse berichten, meta-sites en persberichten. Dit doen wij middels zoekvraag. Alle ruis en niet-relevante berichten filteren wij handmatig. Om volledigheid te waarborgen sluiten wij geen bepaalde gebruikers uit. Wij sorteren de data op aantal volgers en relevantie.

IN WELKE LANDEN WORDT DE DATA OPGESLAGEN EN HOE LANG?

Nederland, eigen beheer servers.

WAAR WORDT DE DOOR DE GEBRUIKER AANGEVULDE INFORMATIE OPGESLAGEN (OPGESTELDE QUERY, TOEGEVOEGDE INFORMATIE… ETC.)?

In het Dashboard en contactmodule kan de klant dit zelf doen en blijft het ook staan. Analisten kunnen ook handmatig toevoegingen van klanten in alerts plaatsen en een update sturen.

WELKE TAALGEBIEDEN/LANDEN WORDEN ONDERSTEUND?

Geen landen worden uitgesloten.

OP WELKE MANIER WORDT ER GESELECTEERD OP TAAL (LOCATIE, TAALHERKENNING…. ETC.)?

Op een Nederlandse site worden deze dan alsnog meegenomen. Op een niet-Nederlandse site in een niet-Nederlandse taal worden deze berichten niet gevonden indien we een taalbeperking hebben ingesteld en alleen op de Nederlandse taal zoeken. Om deze reden doen we dit regelmatig bewust niet, en selecteren we relevante berichten handmatig. Sommige klanten hebben ook behoefte aan een internationaal beeld, dan maken wij geen onderscheid in taal in de zoekvraag.

OP WELKE WIJZE WORDEN DE BERICHTEN BINNENGEHAALD?

Op maat, naar de behoefte van de klant.

TRADITIONELE/ MAINSTREAM WEBSITES

Ja, op maat.

SOCIALE NETWERKEN/ COMMUNITIES

Ja, op maat.

SOCIALE NIEUWSSITES (BIJV. NUJIJ.NL)

Ja, op maat.

FORA/ DISCUSSIE BOARDS

Ja, op maat.

BLOG’S

Ja, op maat.

AFBEELDINGEN

Ja, op maat.

VIDEO

Ja, op maat.

IS TWITTER AANGESLOTEN EN OP WELKE MANIER (BV FIREHOSE, SELECTIE LANDEN OF TAAL ETC..)

Ja.

WELKE PAGINA’S EN UPDATES VAN FACEBOOK WORDEN GEINDEXEERD EN OP WELKE MANIER (WELKE LANDEN EN/OF TAALGEBIEDEN ZIJN BESCHIKBAAR) (EIGEN FACEBOOKPAGE, FB OPEN STATUSUPDATES)

Op maat.

(DIGITAL BESCHIKBARE) TRADITIONELE MEDIA (RTV, KRANTEN)

Ja, op maat.

GENEREREN META-DATA

IS SENTIMENTANALYSE MOGELIJK, WELKE SENTIMENTEN KUNNEN WORDEN BEPAALD?

Op maat, door getrainde analisten.

HOE WORDT SENTIMENT BEPAALD, IS DE SENTIMENTANALYSE ZELFLEREND (MAAKT ZE GEBRUIK VAN AI / NLP OF ANDERE SEMANTISCHE VERWERKING, MEDE OP BASIS VAN GEBRUIKERSFEEDBACK)

Het sentiment wordt handmatig bepaald door analisten.

INDIEN RELEVANT HOE ZOU JE DE BETROUWBAARHEID VAN DE AUTOMATISCHE SENTIMENTANALYSE INSCHATTEN? GEEF EEN AANTAL VOORBEELDEN.

Niet van toepassing.

IS HET MOGELIJK OM INFORMATIE TE GENEREREN OVER AUTEURS, BV OP BASIS VAN BIO INFORMATIE, HISTORIE VAN POSTINGS, ETC. (PROFILING). IS HET MOGELIJK TE SELECTEREN OP BASIS VAN DEZE DATA EN WELKE BRONNEN WORDEN HIERBIJ GEBRUIKT/GECOMBINEERD?

Ja.

IS HET MOGELIJK OM TE ZOEKEN OP BASIS VAN RELEVANTE KEYWORDS/SLEUTELWOORDEN

Ja, op maat.

IS HET MOGELIJK TE SELECTEREN OP INVLOED VAN DE AUTEUR VAN EEN BERICHT? OP WAT VOOR MANIER WORDT DEZE INVLOED BEPAALD?

Ja, in overleg.

OP WELKE GEBIEDEN IS HET MOGELIJK OM TRENDANALYSE UIT TE VOEREN (SENTIMENT, VOLUME, TIJDSTIP, GEO, NETWERK, INVLOED… ETC.)?

Volume, sentiment, mediasoort, mediatitels, onderwerpen, woordvoerders, etc… Dit alles kan afgezet worden tegen concurrentie.

IS HET MOGELIJK TE SELECTEREN OP BELANG VAN BRONNEN? WAT IS DE METHODE OM BELANG VAN BRONNEN TE BEPALEN?

Ja, op maat.

IS ER EEN EENVOUDIGE OPTIE VOOR DIRECTE VERTALING BESCHIKBAAR (BIJV. VIA GOOGLE TRANSLATE) EN IS HET MOGELIJK DE TAAL VAN UITINGEN AUTOMATISCH TE BEPALEN?

Niet van toepassing.

IS HET MOGELIJK OM LOCATIE VAN UITINGEN TE BEPALEN (GEO)?

Ja.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM DATA TE KOPPELEN AAN EXTERNE BRONNEN (ZOALS BEREKENEN PR- WAARDE, CBS-INFORMATIE… ETC.), ZOJA LEG UIT.

Ja, in overleg op maat.

SELECTIEMOGELIJKHEDEN

OP WAT VOOR MANIER WORDT DE QUERY OPGEBOUWD DOOR DE GEBRUIKER?

IS HET MOGELIJK ITERATIEF DE QUERY OP TE BOUWEN OP BASIS VAN ZOEKRESULTATEN?

IS HET MOGELIJK VISUEEL EEN DRILL-DOWN TE DOEN OP DE UITKOMSTEN (TOPICS, BRONNEN, POSTERS, …)

Uiteraard.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM TE SELECTEREN OP RELEVANTIE, ZOJA HOE WORDT RELEVANTIE BEPAALD?

Ja, is mogelijk, door getrainde analisten.

TOT WELK NIVEAU VAN TIJDSINTERVALLEN KAN WORDEN GESELECTEERD (DAG, UUR, MINUUT, …)

Tot op de seconde.

USER INTERFACE

UIT WELKE MODULES BESTAAT DE TOOL (BV WEBCARE, SELECTIE, RAPPORTAGE, …)

Mediaoverzicht, selectie, analyse, contactmodule.

WAT ZIJN DE WORKFLOWMOGELIJKHEDEN VAN DE TOOL OP GEBIED VAN: WEBCARE, RAPPORTAGE GENEREREN>

Met één muisklik kunnen in de grafieken kunnen per variabele, mediasoort, teneur etc. selecties van media worden gegenereerd.

IS HET MOGELIJK OM CLASSIFICATIENIVEAU VAN GEBRUIKERS EN/OF CLASSIFICATIE IN WORKFLOW TOE TE PASSEN?

Ja.

WELKE SOORTEN GEBRUIKERS WORDEN ONDERSCHEIDEN EN WAT ZIJN HUN RECHTEN?

Op maat.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM VANUIT GRAFIEKEN IN TE ZOOMEN OP DETAILNIVEAU?

Tot op individueel berichtniveau.

VOOR WEBCARE IS REGELMATIG DE NORM BINNEN 1 UUR NADAT DE UITING ONLINE IS GEGAAN REAGEREN, BINNEN 24 UUR OPGELOST. IN WELKE MATE SUPPORT HET SYSTEEM OM DEZE SLA TE HALEN (DENK AAN SORTERING, PRIORITERING, ALERTING BIJ OVERSCHRIJVING ETC..)

Directe respons.

RAPPORTAGE

WELKE RAPPORTAGES ZIJN ER MOGELIJK ZOALS: STATISTIEKEN, TOPICS, ETC..

Naast het online dashboard leveren wij: email-alerts (daglijks/wekelijks/maandelijks overzicht), factsheet (één à twee pagina’s), uitgebreide rapportages (>3 pagina’s). Het ligt geheel aan de wensen van de klant hoe omvangrijk zo’n rapportage is. Via het online dashboard kunnen grafieken en Excel-downloads gegenereerd worden. Daarnaast is het mogelijk nieuwsoverzichten te e-mailen.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN VOOR HET GRAFISCH WEERGEVEN VAN DE INFORMATIE (GRAFIEKEN, TAG CLOUDS, ETC..)

Legio, o.a. wordcloud, grafieken e.d.

WELKE ALERTS ZIJN MOGELIJK, HOE WORDEN DEZE GECOMMUNICEERD (MAIL, RSS, SMS, ETC..), ZIJN DEZE REALTIME EN HOE KUNNEN DEZE WORDEN INGESTELD?

De alerts worden verzonden via e-mail. De gegevens zijn tevens te raadplegen in het online dashboard.

WELKE MOGELIJKHEID ONDERSTEUND DE SOFTWARE OM REALTIME INFORMATIE TE RAPPORTEREN, OP BASIS VAN WELKE BRONNEN?

Goede mogelijkheden.

WELKE MOGELIJKHEID ONDERSTEUND DE SOFTWARE OM EEN OVERZICHTSSCHERM (NARROWCASTING) TE GENEREREN, KAN DEZE DE REALTIME STATUS WEERGEVEN?

WELKE MOGELIJKHEID TOT AUTOMATISERING VAN RAPPORTAGE ONDERSTEUND DE SOFTWARE? (SELECTIE UITVOEREN, VASTE RAPPORTAGES EN AUTOMATISCHE VERSPREIDING)

Diverse mogelijkheden, in overleg, op maat.

WELKE MOGELIJKHEID IS ER OM STATISTIEKEN TE GENEREREN OVER DE WEBCARE-ACTIVITEITEN?

VOOR WEBCARE IS VRIJ VAAK DE NORM BINNEN 1 UUR NADAT DE UITING ONLINE IS GEGAAN REAGEREN, BINNEN 24 UUR OPGELOST. IN WELKE MATE KAN OP DEZE SLA WORDEN GERAPPORTEERD?

Directe respons.

WEBCARE

WELKE ACTIES KUNNEN ER GENOMEN WORDEN OP INDIVIDUELE UITINGEN (REAGEREN, DOORSTUREN, ACTIEPUNTEN, NOTITIES… ETC.)?

Artikelen zijn doorklikbaar, diverse acties.

IN HOEVERRE HET MOGELIJK INDIVIDUELE BERICHTEN TE LABELEN EN DOOR TE STUREN NAAR DE JUISTE GEBRUIKER?

Op maat.

ZIJN ER ALERTS MOGELIJK OP INDIVIDUEN?

Ja.

WAT IS DE INTEGRATIE MET TWITTER, FACEBOOK, FORA EN ANDERE OM VANUIT HET TOOL TE KUNNEN REAGEREN, ZIJN PRIVEBERICHTEN OOK MOGELIJK?

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK HET OVERZICHT TE BEWAKEN VAN CONVERSATIES VANUIT HET TOOL?

IN HOEVERRE IS MOGELIJK OM MET MEERDERE TEAMLEDEN CONVERSATIES TE VOEREN EN BEWAKEN (BIJVOORBEELD OOK OVERDRACHT) IS ONDERSCHEID MOGELIJK WAARBIJ MEDEWERKERS INPUT KUNNEN LEVEREN VIA DE TOOL?

WELKE STATISTIEKEN ZIJN ER TE MAKEN OP DE GEVOERDE CONVERSATIES?

PRIJSSTELLING

ANDERE CONTRACTVOORWAARDEN (BIJV. DUUR VAN EEN CONTRACT, SPRAKE VAN STANDAARDVERLENGING, MOGELIJKHEID TOT OPZEGGING CONTRACT IN EERSTE JAAR, ETC..)

BASIS VOOR GEBRUIKERSLICENTIES, KOSTEN PER LICENTIE

PRIJS PER MODULE INDIEN WEBCARE EN MONITORING APART WORDEN BEREKEND?

KOSTEN VOOR TRAINING/CONSULTANCY

ZIJN ER EXTRA KOSTEN VERBONDEN AAN SUPPORT?

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM (TIJDELIJK) OP TE SCHALEN IN HET KADER VAN CRISIS?

Tegen een aangepast tarief live monitoring, extra analisten kunnen worden ingezet op het project, buiten kantooruren, uitbreiding media-selectie, samenvattingen RTV, uitgebreide social media alerts (met duiding, samenvattingen etc.). Doorlopend contact met de klant om verdere behoefte te bespreken (voortzetten monitoring, uitbreiding mediaselectie, extra inzet analisten etc.). De resultaten van de monitoring kunnen in het dashboard ingeladen worden, via e-mail verzonden worden of beide.

Martijn Kriens
Partner bij iCrowds

Partner iCrowds, bedenker Medical Data Recorder

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!