PS: Publiceer dit op donderdagochtend

27 juni 2013, 11:32

Wat is het beste tijdstip om artikelen te publiceren?

Wat is het beste tijdstip om artikelen te publiceren?

Als analist hou ik van dit soort vragen. Ze zijn moeilijk te beantwoorden en er is een eindeloos aantal manieren om bij het antwoord te komen.

De vraag kwam op tijdens een gesprek tussen Bram en Danny van Marketingfacts en mijzelf en collega Dirk Franssens van Online Dialogue. Wij doneerden onze tijd en ons brein, Marketingfacts doneerde hun data, en we zijn er eens goed voor gaan zitten.

De aanpak

Allereerst hebben we de vraag ontleed:

Wat is “het beste tijdstip”?

Wat is “goed”?

Na wat sparren met de redactie zijn we tot de volgende nieuwe vraag gekomen:

Gegeven dat we een zo hoog mogelijk bereik willen, maakt het dan wat uit op welk uur van de dag we een blog plaatsen?

“Een zo hoog mogelijk bereik” drukken we uit als “het aantal unieke views op het artikel in de eerste 24 uur na het posten”.

Wat nemen we niet mee: het aantal shares op social media, de hoeveelheid interactie en discussie, of een blogpost die leidt tot nog meer andere bekeken artikelen op Marketingfacts, etc. Allemaal waardevolle factoren, maar toch doen we het met de simpele metric ‘views’, om de exercitie behapbaar te houden.

En de inhoud dan?

Voor dit onderzoek hebben we geen onderscheid gemaakt naar inhoud. De onderwerpen zijn zo divers en het aantal artikelen per onderwerp relatief gering, dat we hier te weinig gegevens voor hebben. Voor een krant die dozijnen artikelen publiceert per dag, zal een inhoudelijke analyse waarschijnlijk meer opleveren.

De vraag, scope en definities zijn nu duidelijk. Aan de slag!

Stap 1: verzamel en prepareer de data

Wat hebben we nodig? Drie dingen:

– wat is er gepubliceerd

– op welk tijdstip is er gepubliceerd

– hoeveel views heeft het artikel gehad in de eerste uren na publicatie

Wat is er gepubliceerd?

Uit het content management systeem van Marketingfacts hebben we een lijst met alle gepubliceerde artikelen over heel 2012 gekregen. Voor elk artikel hebben we de URL, datum, tijdstip, en wat meta-informatie zoals auteur, categorieën, etc.

Hoe vaak is het bekeken?

Hiervoor gebruiken we onze goede vriend Google Analytics en wat programmeerwerk. Uur-gegevens krijg je namelijk niet zomaar, en bovendien hebben we te maken met 1481 artikelen. Handmatig deze gegevens ‘bij elkaar klikken’ wens je je ergste vijand nog niet toe.

Wat we precies gedaan hebben, daar zal ik niet in detail op in gaan.

In hoofdlijnen: we hebben een script gemaakt dat voor elk artikel een rapport opvraagt van het aantal unieke views per uur op de dag zelf, en de dag erna.

Via de API van Google Analytics heb je de data via 1481 queries binnen enkele tientallen minuten binnen.

De dataset ziet er dan als volgt uit:

Artikelnaam, datum, publicatie-uur, views uur 1, uur2, uur3, … uur24.

De ruwe data

De dataset hebben we geladen in het (open source) statistiekpakket R, (http://cran.r-project.org/), waar op een vrij eenvoudige manier analyses en visualisaties mee gemaakt kunnen worden.

In R hebben we de data verder geformatteerd, en uitgebreid met kolommen zoals Totaal Views, Weekdag, en Dagdeel (ochtend, middag, avond).

Stap 2: analyseren en concluderen

We hebben gekeken hoezeer publicatie-uur, dagdeel, en weekdag als factoren bijdragen aan het aantal views.

Ok… hier komen we tot een punt waar de meeste van jullie zullen afhaken als we nu diep de statistiek in zouden gaan. Dat doen we dan ook niet, en gaan meteen naar de conclusie:

Vrijdagmiddag en -avonddip: artikelen die op vrijdagmiddag en -avond gepost worden, krijgen de eerste 24 uur minder lezers.

Op vrijdagavond: 95 artikelen werden gepost na 17:00. Deze kregen de eerste 24 uur gemiddeld 203 views (mediaan: 174).

Op vrijdagmiddag (tussen 13:00-16:00): 142 artikelen kregen 332 views (mediaan: 246).

Terugberedeneerd (!) is dit een inkopper, want Marketingfacts is een blog dat vooral tijdens kantooruren wordt bezocht, en een stuk minder op zaterdag en zondag.

Het best scorende dagdeel van 2012 is de donderdagochtend. Artikelen die op donderdag tussen 7 en 11 geplaatst werden kregen gemiddeld 585 views de eerste 24 uur (mediaan: 422 views, n=61)

De maandagochtend scoort ook goed, met gemiddeld 509 views, (mediaan: 375 views, n=69)

Overige bevindingen:

Het publicatie-uur heeft (in 2012 op Marketingfacts) geen rol gespeeld in hoe vaak een artikel gelezen wordt de eerste 24 uur.

In de grafiek staat elk individueel artikel (lichtblauwe stipjes), en een boxplot met daarin de mediaan (horizontale lijn) en het 1e en 3e kwartiel. De rode puntjes zijn artikelen die significant beter gelezen worden.

Aantal keer dat een blogpost gelezen is, per uur van publicatie

Publicatie-dag heeft nauwelijks een rol gespeeld in het aantal views na 24 uur.

Aantal keer dat een blog gelezen is, per weekdag

Publicatie-dagdeel alleen: zelfde verhaal.. geen significant verschil tussen dagdelen.

Aantal keer dat een blogpost gelezen is, per dagdeel

Tenslotte..

Aanbeveling voor de redactie: blijkbaar is de spreiding van artikelen en je publicatiekalender nu prima op orde. Realiseer je wel, dat artikelen op vrijdagmiddag en -avond wat minder gelezen het archief in duiken.

PS: Dit artikel graag publiceren op donderdagochtend

Mijn beroep: web analist, online marketing consultant en conversieverbeteraar. Vroeger was ik o.a... cultuurpsycholoog, Nethack speler, Linux guru, en security specialist. Ik hou van digitaal en data, maar ook van slapen, eten, koken, en onder de mensen zijn.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!