Onderzoek Cross DM 2006

18 april 2006, 08:53

Copernica en vakblad ReclameWeek starten deze week met een grootschalig online onderzoek onder reclame- en communicatiebureaus naar het kennisniveau, bestedingen en de mate van inzet van crossmediale direct marketing. Copernica en ReclameWeek vermoeden dat het kennisniveau niet optimaal is en dat dit de reden is dat software voor crossmediale DM acties niet optimaal worden ingezet. Uit het onderzoek zal moeten blijken of deze conclusie gegrond is.

Afgelopen maand heeft er al een kwalitatief onderzoek plaats gevonden onder 17 bureaus. Hieruit bleek inderdaad dat veel bureaus niet goed in het vizier hebben wat crossmediale direct marketing nu precies inhoudt, maar dat ze het wel als een belangrijke ontwikkeling op marketinggebied zien.

Op basis van de resultaten van het kwalitatief onderzoek is er een vragenlijst opgesteld die deze week naar de top 600 reclame- en communicatiebureaus wordt verstuurd. In het begin van de zomer worden hier de eerste resultaten van verwacht. Nooit eerder vond er in ons land op deze schaal onderzoek plaats naar het kennisniveau en de bestedingen in crossmediale direct marketing.

Uit het vooronderzoek blijkt verder dat bureaus als reden om crossmediale DM in te zetten vooral ‘onmisbaarheid’ (35,3%), ‘effectiviteit’ (17,6%) en ‘nieuwe mogelijkheden verkennen’ (17,6%) noemen. Als meest opvallende verschil tussen traditionele campagnes en crossmediale DM campagnes geven de bureaus aan dat de laatste ‘beter meetbare resultaten’ (31,4%), ‘groter bereik’ (25%) en ‘een hogere respons’ (18,8%) kennen. Wat bureaus het meest missen op crossmediaal DM-gebied is ‘cases, voorbeelden en best practices’.

Bron: Copernica

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

1 Reactie

    loket

    Zou de uitslag van het onderzoek al klaar liggen?


    18 april 2006 om 19:02

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!