OBI4wan

19 november 2011, 21:32

OMVANG ORGANISATIE NL (AANTAL MEDEWERKERS, IN NL ALS IN EU):

7 medewerkers.

HISTORIE (HOE LANG BESTAAT DE ORGANISATIE?):

OBI4wan bestaat bijna 2 jaar, echter de oplossing komt voort uit SiteData. SiteData bestaat reeds meer dan 10 jaar.

STRATEGIE EN VISIE (WAT IS DE STRATEGIE VAN DE ORGANISATIE (PRIORITEITEN) EN WELKE RICHTING ONTWIKKELD DE ORGANISATIE ZICH?)

Het bieden van hoogwaardige en efficiënte online klantcontact en online business intelligence oplossingen ter verbetering van interne, externe processen en kansen.

OMZETONTWIKKELING AFGELOPEN 5 JAAR

Niet van toepassing.

VERWACHTTE OMZET 2012 EN GROEI KOMENDE JAREN

We verwachten in de aankomende jaren sterk door te groeien.

PRODUCTEN (MONITORING, WEBCARE, OVERIGE PRODUCTEN)

Monitoring, geavanceerde webcare, social media campagnes, narrow casting, event monitor.

DIENSTEN (CONSULTING, ONDERZOEK, RAPPORTEREN)

Inrichting, training, rapportages. OBI4wan biedt zelf geen consultancy diensten, dit doen we in samenwerking met gecertificeerde partners.

SPECIALISATIE IN BEPAALDE SECTOREN/ VERTICALS (WAAR LIGT DE FOCUS OP IN MARKTAANPAK EN TOOL)

De OBI4wan oplossing kan binnen iedere industrie ingezet worden. Aanvullend hebben we specifieke branche omgevingen voor: Energie, Overheid, Financieel, Telecom en Retail.

USP (WAT ONDERSCHEIDT DEZE TOOL VAN ANDERE AANBIEDERS?)

OBI4wan heeft meerdere USP’s:

1. Geïntegreerde oplossing voor Webcare, Monitoring, Campagnes, en Analyses

2. Eigen ontwikkeling van software in Nederland, waardoor we snel kunnen aanpassen en ondersteunen.

3. Verzamelen en indexeren van data op basis van zowel API’s als eigen ontwikkelde crawler.

4. Data is reeds beschikbaar voordat zoektermen worden ingegeven, kortom als je nu iets bedenkt, kun je ook direct berichten uit het verleden inzien

5. Meer dan 350.000 bronnen in NL en BE domein

6. Alle nieuwe functionaliteit is gratis beschikbaar voor bestaande klanten.

7. Geavanceerde webcare, met volledige workflow en performance rapportage omgeving.

INDIEN RELEVANT, MET WELKE (SOORT) BUREAUS HEBBEN JULLIE EEN SAMENWERKINGSVERBAND?

Marketing bureau’s

Social media consultancy

System integrators en andere software oplossingen

OP WELKE MANIER WORDT DE BEVEILIGING VAN HET SYSTEM GEWAARBORGD (BIJV. AUDITS… ETC.)?

Zowel onze backend en frontend worden continue gecontroleerd op performance en beveiliging. Aanvullend wordt klantspecifieke data volledig gescheiden en redundant opgeslagen.

HOE WORDT OMGEGAAN MET SCHAALBAARHEID VAN HET SYSTEM?

Onze backend is lineair schaalbaar. We investeren continu in nieuwe middelen. Dit doen we volledig in eigen beheer.

HOE WORDT DE FEEDBACK VAN KLANTEN GEBRUIKT BIJ VERBETERING VAN TOOL (OVERLEGVORM, INPUT, METEN KLANTTEVREDENHEID) EN WAT ZIJN DE LAATSTE UITKOMSTEN?

Bij OBI4wan vinden we feedback van onze relaties erg belangrijk. Deze feedback wordt continu gebruikt voor het doorontwikkelen van de OBI4wan oplossing en wordt verkregen via klantsessies, en direct contact per klant.

TECHNOLOGIE

SOFTWARE-INSTALLATIE (SAAS / LOKALE INSTALLATIE / HYBRIDE (WAT LOKAAL/WAT NIET: DATA, SOFTWARE))

SAAS

HEEFT DE SOFTWARE API’S EN KUNNEN DERDE HIER OOK GEBRUIK VAN MAKEN?

Ja, we bieden API’s voor het opvragen van berichten en rapporten. Tevens is er een API beschikbaar voor integratie met CRM systemen.

STANDAARDINTEGRATIES MET ANDERE SOFTWAREPAKKETTEN?

Standaard integratie op basis van XML en Webservices is beschikbaar voor externe toepassingen.

WAT IS DE SLA EN SUPPORT ZOALS DIE WORDT AFGEGEVEN VOOR DE BESCHIKBAARHEID VAN HET TOOL EN DE DATABASE?

Beschikbaarheid is 99,9% op basis van 24/7

Critical errors worden binnen maximaal 4 uur opgelost binnen kantoortijden. Over het afgelopen jaar is de OBI4wan applicatie minder dan 1 uur niet beschikbaar geweest.

HOE KOMT DE DE ROADMAP VOOR KOMEND JAAR TOT STAND, HOE WORDT GEBRUIKERSINPUT MEEGENOMEN EN WAT IS DE CYCLUS HIERVOOR?

Roadmap komt tot stand op basis van onze visie, extern onderzoek en feedback van onze relaties. Dit doen we elk half jaar.

WELKE EISEN WORDEN ER GESTELD AAN DE IT-OMGEVING OM GEBRUIK TE KUNNEN MAKEN VAN DE TOOL (FLASH, ADOBE-AIR.. ETC.)?

Om gebruik te maken van de oplossing is alleen een browser benodigd (Safari, Chrome, Firefox, IE, etc. ) Tevens is de applicatie ook te gebruiken vanaf mobiele apparaten.

WELKE ONDERDELEN VAN DE TOOL ZIJN BESCHIKBAAR OP MOBILE DEVICES EN WAT ZIJN DE BEPERKINGEN?

Alle onderdelen zijn beschikbaar, met uitzondering van het doormiddel van drag en drop verplaatsen van grafieken binnen een rapport.

BRONNEN

WAT IS HET AANTAL GEÏNDEXEERDE BLOGS, FORA EN WEBSITES GEDEFINIEERD IN AANTAL SITES EN AANTAL BERICHTEN?

We indexeren meer dan 350.000 verschillende websites. Het aantal documenten zegt helaas niets over de kwaliteit van een index. We streven ernaar een schone verzameling te houden door een scherpe duplicaatcontrole en juiste datering van berichten en documenten.

KUNNEN GEBRUIKERS ZELF BRONNEN TOEVOEGEN OF KAN DAT VIA DE LEVERANCIER?

Bronnen kunnen op verzoek worden toegevoegd.

WAT ZIJN DE CRITERIA OM POSTINGS/GEBRUIKERS TOE TE VOEGEN EN/OF UIT TE SLUITEN IN DE DATABASE?

Binnen OBI4wan worden alle berichten, waaraan een datum te koppelen is, meegenomen ongeacht het aantal volgers, profiel, etc. Indien nieuwe berichten beschikbaar zijn worden deze meegenomen binnen de omgeving.

IN WELKE LANDEN WORDT DE DATA OPGESLAGEN EN HOE LANG?

Data wordt in Nederland geïndexeerd en bewaard. Alle data blijft aanwezig mits dit binnen de wettelijke kaders is toegestaan.

WAAR WORDT DE DOOR DE GEBRUIKER AANGEVULDE INFORMATIE OPGESLAGEN (OPGESTELDE QUERY, TOEGEVOEGDE INFORMATIE… ETC.)?

Alle klantspecifieke gegevens worden beveiligd en gescheiden opgeslagen. Alle servers zijn eigendom van OBI4wan en worden ook door OBI4wan volledig beheerd.

WELKE TAALGEBIEDEN/LANDEN WORDEN ONDERSTEUND?

Op dit moment NL, BE, en FR.

OP WELKE MANIER WORDT ER GESELECTEERD OP TAAL (LOCATIE, TAALHERKENNING…. ETC.)

Op basis van de inhoud van een bericht bepalen we de taal. Berichten van een Nederlander in een andere taal kunnen meegenomen worden. De taalanalyse op deze berichten is beperkt doordat we ons voornamelijk richten op berichten in de Nederlandse taal.

OP WELKE WIJZE WORDEN DE BERICHTEN BINNENGEHAALD?

We maken gebruik van API’s en onze eigen crawlers.

TRADITIONELE/ MAINSTREAM WEBSITES

Op basis van onze crawlers indexeren we publieke websites.

SOCIALE NETWERKEN/ COMMUNITIES

Op basis van API’s en onze crawlers indexeren we communities en sociale netwerken.

SOCIALE NIEUWSSITES (BIJV. NUJIJ.NL)

Op basis van onze crawlers indexeren we publieke sociale nieuwssites.

FORA/ DISCUSSIE BOARDS

Op basis van onze crawlers indexeren we publieke fora.

BLOG’S

Op basis van onze crawlers indexeren we publieke blogs.

AFBEELDINGEN

Op basis van gerelateerde teksten.

VIDEO

Op basis van gerelateerde teksten.

IS TWITTER AANGESLOTEN EN OP WELKE MANIER (BV FIREHOSE, SELECTIE LANDEN OF TAAL ETC.)

Ja, middels een directe koppeling waardoor berichten direct na publicatie doorzoekbaar zijn.

WELKE PAGINA’S EN UPDATES VAN FACEBOOK WORDEN GEINDEXEERD EN OP WELKE MANIER (WELKE LANDEN EN/OF TAALGEBIEDEN ZIJN BESCHIKBAAR) (EIGEN FACEBOOKPAGE, FB OPEN STATUSUPDATES)

We indexeren publieke statusupdates met de Nederlandse en Franse taal.

(DIGITAL BESCHIKBARE) TRADITIONELE MEDIA (RTV, KRANTEN)

Ja, alleen als dit op internet wordt ontsloten.

GENEREREN META-DATA

IS SENTIMENTANALYSE MOGELIJK, WELKE SENTIMENTEN KUNNEN WORDEN BEPAALD?

Positief/negatief: ja

Andere sentimenten?

Neutraal Geautomatiseerd: ja

Handmatig: ja

De sentimentanalyse trainen we op basis van voorbeelddata. Deze voorbeelddata stellen we zelf samen. Dit wordt door eigen analisten gedaan. Het is overigens altijd mogelijk om het sentiment ook vanuit de OBI4wan omgeving aan te passen.

HOE WORDT SENTIMENT BEPAALD, IS DE SENTIMENTANALYSE ZELFLEREND (MAAKT ZE GEBRUIK VAN AI / NLP OF ANDERE SEMANTISCHE VERWERKING, MEDE OP BASIS VAN GEBRUIKERSFEEDBACK)

Voor korte berichten wordt o.a. gebruik gemaakt van “word spotting”. Lange berichten op basis van NLP. Taalmodellen zijn namelijk niet altijd even goed toe te passen op korte berichten (bijvoorbeeld tweets).

INDIEN RELEVANT HOE ZOU JE DE BETROUWBAARHEID VAN DE AUTOMATISCHE SENTIMENTANALYSE INSCHATTEN? GEEF EEN AANTAL VOORBEELDEN.

De betrouwbaarheid is afhankelijk van de afgenomen diensten en varieert van 80% tot94% afhankelijk van het domein. We trainen onze modellen per branche en stellen deze continue bij aan nieuwe woord en zinsconstructies. Tevens kunnen we foutieve sentimenten handmatig corrigeren. Binnen het OV domein zien we dat “overstappen” een neutrale handeling is terwijl “overstappen van leverancier 1 naar leverancier 2” zowel een negatief sentiment voor leverancier 1 oplevert en een positief sentiment voor leverancier 2. Overigens is sentiment subjectief van aard.

IS HET MOGELIJK OM INFORMATIE TE GENEREREN OVER AUTEURS, BV OP BASIS VAN BIO INFORMATIE, HISTORIE VAN POSTINGS, ETC. (PROFILING). IS HET MOGELIJK TE SELECTEREN OP BASIS VAN DEZE DATA EN WELKE BRONNEN WORDEN HIERBIJ GEBRUIKT/GECOMBINEERD?

Alle publieke informatie van een auteur kan worden opgehaald en weergegeven. Er kan op basis van deze informatie selecties worden gemaakt.

IS HET MOGELIJK OM TE ZOEKEN OP BASIS VAN RELEVANTE KEYWORDS/SLEUTELWOORDEN?

Ja, gebruikers bepalen zelf op welke keywords of zoekopdrachten ze hun informatie willen baseren.

IS HET MOGELIJK TE SELECTEREN OP INVLOED VAN DE AUTEUR VAN EEN BERICHT? OP WAT VOOR MANIER WORDT DEZE INVLOED BEPAALD?

Ja, dit kan o.a. op basis van kloutscore of op basis van aantal vrienden/ volgers.

OP WELKE GEBIEDEN IS HET MOGELIJK OM TRENDANALYSE UIT TE VOEREN (SENTIMENT, VOLUME, TIJDSTIP, GEO, NETWERK, INVLOED… ETC.)?

Trend analyses zijn onder andere mogelijk op: Locatie, bron, bronsoort, tijdstip, sentiment, auteur, invloed, onderwerpen.

IS HET MOGELIJK TE SELECTEREN OP BELANG VAN BRONNEN? WAT IS DE METHODE OM BELANG VAN BRONNEN TE BEPALEN?

Belang van bron, kan door de gebruiker zelf worden bepaald. Er zijn mogelijkheden om zowel op bron als bronsoort te selecteren.

IS ER EEN EENVOUDIGE OPTIE VOOR DIRECTE VERTALING BESCHIKBAAR (BIJV. VIA GOOGLE TRANSLATE) EN IS HET MOGELIJK DE TAAL VAN UITINGEN AUTOMATISCH TE BEPALEN?

Nee we bieden geen vertaalmogelijkheden. We bepalen overigens wel automatisch wat de taal van een uiting is.

IS HET MOGELIJK OM LOCATIE VAN UITINGEN TE BEPALEN (GEO)?

Ja.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM DATA TE KOPPELEN AAN EXTERNE BRONNEN (ZOALS BEREKENEN PR- WAARDE, CBS-INFORMATIE… ETC), ZOJA LEG UIT.

Alle gegevens uit de omgeving zijn op te vragen middels API’s waardoor deze op klantspecifieke basis gekoppeld kunnen worden.

SELECTIEMOGELIJKHEDEN

OP WAT VOOR MANIER WORDT DE QUERY OPGEBOUWD DOOR DE GEBRUIKER?

De zoekopdracht kan door middel van Boolean queries worden opgebouwd.

IS HET MOGELIJK ITERATIEF DE QUERY OP TE BOUWEN OP BASIS VAN ZOEKRESULTATEN?

Ja.

IS HET MOGELIJK VISUEEL EEN DRILL-DOWN TE DOEN OP DE UITKOMSTEN (TOPICS, BRONNEN, POSTERS, …)

Ja.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM TE SELECTEREN OP RELEVANTIE, ZOJA HOE WORDT RELEVANTIE BEPAALD?

Ja, relevatie wordt bepaald op basis van met de klant ingestelde criteria.

TOT WELK NIVEAU VAN TIJDSINTERVALLEN KAN WORDEN GESELECTEERD (DAG, UUR, MINUUT, …)

Jaar, kwartaal, maand, dag, uur, minuut

USER INTERFACE

UIT WELKE MODULES BESTAAT DE TOOL (BV WEBCARE, SELECTIE, RAPPORTAGE, …)

Instellingen, webcare, rapportage, campagnes, real-time.

WAT ZIJN DE WORKFLOWMOGELIJKHEDEN VAN DE TOOL OP GEBIED VAN: WEBCARE, RAPPORTAGE GENEREREN?

Webcare berichten kunnen op basis van rollen, gebruikers en andere criteria geautomatiseerd en handmatig worden gedistribueerd.

IS HET MOGELIJK OM CLASSIFICATIENIVEAU VAN GEBRUIKERS EN/OF CLASSIFICATIE IN WORKFLOW TOE TE PASSEN?

Ja, dit is mogelijk op basis van rollen.

WELKE SOORTEN GEBRUIKERS WORDEN ONDERSCHEIDEN EN WAT ZIJN HUN RECHTEN?

Alle type gebruikers kunnen door klanten zelf opgesteld worden door het aanmaken van rollen. Juist hierdoor hebben gebruikers de volledige controle over alle rechten per rol en gebruiker.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM VANUIT GRAFIEKEN IN TE ZOOMEN OP DETAILNIVEAU?

Dit is tot op berichten niveau mogelijk (het kleinste detail).

VOOR WEBCARE IS REGELMATIG DE NORM BINNEN 1 UUR NADAT DE UITING ONLINE IS GEGAAN REAGEREN, BINNEN 24 UUR OPGELOST. IN WELKE MATE SUPPORT HET SYSTEEM OM DEZE SLA TE HALEN (DENK AAN SORTERING, PRIORITERING, ALERTING BIJ OVERSCHRIJVING ETC.)

Gebruikers kunnen zelf sorteren op berichten waardoor ze belangrijke berichten eerder kunnen verwerken. Tevens versturen we alerts bij verschillende events waardoor gebruikers snel op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen

RAPPORTAGE

WELKE RAPPORTAGES ZIJN ER MOGELIJK ZOALS: STATISTIEKEN, TOPICS, ETC.

Er zijn standaard rapportages beschikbaar. Daarnaast kan een gebruiker zelf iedere willekeurige grafiek of rapportage maken op basis van de beschikbare data. Alle gegevens kunnen geëxporteerd worden. Het kan daarbij dus gaan om berichten maar ook om grafieken en rapporten. Dit kan bijvoorbeeld in excel of pdf.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN VOOR HET GRAFISCH WEERGEVEN VAN DE INFORMATIE? (GRAFIEKEN, TAG CLOUDS, ETC.)

Informatie wordt onder andere weergegeven in de volgende diagrammen: lijn, cirkel, kolom, staffel, tag-cloud, berichten, opsomming, etc.

WELKE ALERTS ZIJN MOGELIJK, HOE WORDEN DEZE GECOMMUNICEERD (MAIL, RSS, SMS, ETC.), ZIJN DEZE REALTIME EN HOE KUNNEN DEZE WORDEN INGESTELD?

Gebruikers kunnen zelf alerts instellen, binnen de user-interface. Alerts kunnen worden ontvangen via e-mail en sms.

WELKE MOGELIJKHEID ONDERSTEUND DE SOFTWARE OM REALTIME INFORMATIE TE RAPPORTEREN, OP BASIS VAN WELKE BRONNEN?

Zodra berichten gevonden worden zijn deze direct beschikbaar binnen de omgeving. Twitter berichten worden realtime verzameld waardoor deze ook realtime beschikbaar zijn. Berichten die door onze crawlers verzameld worden van bijvoorbeeld Fora, Nieuws en Blogs zijn wat later beschikbaar.

WELKE MOGELIJKHEID ONDERSTEUND DE SOFTWARE OM EEN OVERZICHTSSCHERM (NARROWCASTING) TE GENEREREN, KAN DEZE DE REALTIME STATUS WEERGEVEN?

We bieden narrowcast schermen welke realtime updaten.

WELKE MOGELIJKHEID TOT AUTOMATISERING VAN RAPPORTAGE ONDERSTEUND DE SOFTWARE? (SELECTIE UITVOEREN, VASTE RAPPORTAGES EN AUTOMATISCHE VERSPREIDING)

Rapportages kunnen geautomatiseerd worden gemaakt op ingestelde periodes. Daarnaast kan een gebruiker zich abonneren op een rapport en deze automatisch via e-mail ontvangen op het gewenste moment.

WELKE MOGELIJKHEID IS ER OM STATISTIEKEN TE GENEREREN OVER DE WEBCARE-ACTIVITEITEN?

We bieden volledige rapportages op webcareactiviteiten waarin onder andere reactiesnelheid, doorlooptijd, medewerker performance, volume en type berichten inzichtelijk gemaakt worden.

VOOR WEBCARE IS VRIJ VAAK DE NORM BINNEN 1 UUR NADAT DE UITING ONLINE IS GEGAAN REAGEREN, BINNEN 24 UUR OPGELOST. IN WELKE MATE KAN OP DEZE SLA WORDEN GERAPPORTEERD?

Er kan o.a. op reactiesnelheid worden gerapporteerd, waardoor het eenvoudig mogelijk is om op basis van deze KPI te sturen vanuit de omgeving.

WEBCARE

WELKE ACTIES KUNNEN ER GENOMEN WORDEN OP INDIVIDUELE UITINGEN (REAGEREN, DOORSTUREN, ACTIEPUNTEN, NOTITIES… ETC.)?

Retweeten, reageren, als spam markeren, actiepunten toekennen, toekennen aan teamleden, sentiment aanpassen, etc.

IN HOEVERRE HET MOGELIJK INDIVIDUELE BERICHTEN TE LABELEN EN DOOR TE STUREN NAAR DE JUISTE GEBRUIKER?

Volledig mogelijk binnen de workflow.

ZIJN ER ALERTS MOGELIJK OP INDIVIDUEN?

Ja.

WAT IS DE INTEGRATIE MET TWITTER, FACEBOOK, FORA EN ANDERE OM VANUIT HET TOOL TE KUNNEN REAGEREN, ZIJN PRIVEBERICHTEN OOK MOGELIJK?

Er kan vanuit OBI4wan gereageerd worden op Twitter, Facebook, en blogs en fora waarmee een specifieke koppeling is gelegd. Privé berichten kunnen zowel ontvangen als verzonden worden vanuit de omgeving.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK HET OVERZICHT TE BEWAKEN VAN CONVERSATIES VANUIT HET TOOL?

Alle conversaties worden gearchiveerd waardoor direct volledige conversaties tussen 2 of meerdere personen beheerd kunnen worden.

IN HOEVERRE IS MOGELIJK OM MET MEERDERE TEAMLEDEN CONVERSATIES TE VOEREN EN BEWAKEN (BIJVOORBEELD OOK OVERDRACHT) IS ONDERSCHEID MOGELIJK WAARBIJ MEDEWERKERS INPUT KUNNEN LEVEREN VIA DE TOOL?

Het is mogelijk om met meerder teamleden conversaties te bewaken. Dit kan op basis van rollen worden ingericht. Het is mogelijk om input te leveren in een workflow mechanisme, waardoor op een efficiënte manier samengewerkt kan worden op de webcareactiviteiten en daarbij een volledig overzicht te behouden.

WELKE STATISTIEKEN ZIJN ER TE MAKEN OP DE GEVOERDE CONVERSATIES?

Er zijn diverse selecties beschikbaar waaronder share of buzz, case-owner, sentiment, onderwerpen, tags, status, etc. Dit is slechts een selectie van de mogelijke statistieken.

PRIJSSTELLING

ANDERE CONTRACTVOORWAARDEN (BIJV. DUUR VAN EEN CONTRACT, SPRAKE VAN STANDAARDVERLENGING, MOGELIJKHEID TOT OPZEGGING CONTRACT IN EERSTE JAAR, ETC.)

Er zijn verschillende contracten mogelijk. Dit wordt individueel met de opdrachtgever bepaald.

BASIS VOOR GEBRUIKERSLICENTIES, KOSTEN PER LICENTIE

Kosten structuur bij basis pakketten is gebaseerd op gebruikers en zoekopdrachten. Top pakket is onbeperkt voor aantal zoektermen en gebruikers.

PRIJS PER MODULE INDIEN WEBCARE EN MONITORING APART WORDEN BEREKEND?

Afhankelijk van afgenomen modules, varieert de prijs van 350 euro tot 1.500 euro per maand

KOSTEN VOOR TRAINING/CONSULTANCY

Afhankelijk van gewenste dienstverlening varieert dit van 350 euro tot 1.500 euro eenmalig.

ZIJN ER EXTRA KOSTEN VERBONDEN AAN SUPPORT?

Nee.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM (TIJDELIJK) OP TE SCHALEN IN HET KADER VAN CRISIS?

Pakketen zijn maandelijks aanpasbaar.

ADDITIONELE INFORMATIE

IS ER NOG ANDERE INFORMATIE DIE NOG NIET IS GEVRAAGD, MAAR WEL VAN BELANG IS VOOR DE BESCHRIJVING VAN DE TOOL?

De tool wordt volledig in eigenbeheer in Nederland ontwikkeld, waardoor een maximale flexibiliteit, functionaliteit en support kan worden geboden.

Martijn Kriens
Partner bij iCrowds

Partner iCrowds, bedenker Medical Data Recorder

Categorie
Tags

1 Reactie

    Gert van Assen

    Wij gebruiken sinds mei 2012 OBI4wan na een kritische RFI procedure. Wij zijn als Bedrijf en vanuit het Webcare team erg blij met deze keuze. Onze input wordt gehoord en daar waar de meerwaarde wederzijds zichtbaar is, wordt het toegepast in het product. We hebben uitstekende inzichten in de zaken die over AFAS worden gecommuniceerd en kunnen hier adequaat op inspelen middels deze tool, die zeer eenvoudig is in het gebruik.

    Het is heerlijk schakelen met deze organisatie en we zijn inmiddels ook een partnership met elkaar aangegaan.


    4 december 2012 om 14:50

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!