“Nederlandse retail moet digitale ballen tonen”

18 april 2014, 05:00

Online voorop lopen doet B2C omzet stijgen van € 120 naar € 150 miljard in 2020

“Het doel voor BV Nederland is om de totale omzet uit online verkopen te laten stijgen van 120 naar 150 miljard euro. Nederland moet met 9 concrete actieplannen deze digitale ambitie realiseren”. Zo luidt althans het advies van het Comité van Aanbeveling van het onderzoeksprogramma Shopping2020, na een jaar waarin 18 branche- en belangenverenigingen, 460 experts en 6 gerenommeerde kennispartners hebben geblogd, gediscussieerd en onderzocht hoe de consument in 2020 shopt naar producten en diensten. De opgedane kennis en advies is samengevoegd tot 1 rapport.

De nieuwe consument

Door de verschuiving naar een mondiale markt zal de concurrentie, maar ook het marktpotentieel fors toenemen. Het verschil tussen on- en offline zal verdwijnen en kanalen zullen meer naar elkaar toe bewegen. In de toekomst zullen online aankopen door convergentie van kanalen overal plaatsvinden: thuis, op het werk, onderweg, in de winkelstraat en in de winkel. Een optimale klantervaring is hierbij van groot belang.

Internationalisering

Op het gebied van e-commerce geeft Nederland nog maar weinig gestalte aan zijn reputatie als handelsnatie. Zo koopt slechts 6 procent van de Europese online consumenten weleens een product of dienst in Nederland. Momenteel verkopen Nederlandse webwinkels voor rond 0,6 miljard euro over de grens, nagenoeg geheel binnen Europa. “Het moet onze ambitie zijn de verkopen van Nederlandse bedrijven over de grens met zo’n 10 miljard euro significant te laten stijgen. Dit zal in 2020 leiden tot een stijging van het bnp van 2,3 miljard euro”, zo stellen de experts.

Strategiën & acties

Er zijn vier strategieën en 9 acties gedefinieerd in de Shopping2020 synthese die volgens de experts deze stijging in omzet kunnen waarmaken:

1) Naadloze klantbeleving creëren

Jorij Abraham, één van de experts van het Marketingfacts Jaarboek 2014/2015 en Program Manager Shopping2020, licht toe: “Met name Amerikaanse partijen als Apple en Amazon zijn briljant in het creëren van een naadloze online & offline klantbeleving. Middels de actieprogramma’s E-ID en 1-klik-aankoop willen we dezelfde infrastructuur voor het Nederlandse bedrijfsleven creëren als waarover deze Amerikaanse grootmachten al jaren beschikken. Maar ook de winkelstraat moet op de schop in nauwe samenwerking met brancheverenigingen en gemeentes via het actieprogramma De Nieuwe Winkelstraat.”

2) Nederland als e-Vestigingsland positioneren

Steeds meer ondernemers en technologiebedrijven uit Azië en Amerika overwegen een sprong naar de Europese markt. In samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken wordt als onderdeel van het programma Digital Gateway to Europe een long list opgesteld van bedrijven die benaderd gaan worden om zich in Nederland te vestigen. Dit levert niet alleen werkgelegenheid op maar ook een instroom van kennis en talent waar andere Nederlandse bedrijven weer van kunnen profiteren.

Daarnaast zal tevens een acceleratorprogramma worden opgezet om juist start-ups op het gebied van e- en m-commerce voor Nederland te werven en te behouden.

3) Cross-border e-commerce stimuleren

De verschuiving naar een mondiale (e-)commerce markt biedt veel kansen voor het bedrijfsleven, maar er moeten ook nog veel barrières beslecht worden. Het actieprogramma Gelijk & simpel speelveld richt zich op het verder ontwikkelen van een gelijke, eerlijke en simpele set van regels, ongeacht kanaal of platform, zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.

Om Nederlandse ondernemers het makkelijker te maken om cross border te gaan, zal aan de markt worden gevraagd een X-border platform te ontwikkelen. Via dit platform kunnen Nederlandse bedrijven aan de hele wereld verkopen, waarbij ook aan internationale financiële en juridische verplichtingen voldaan wordt.

4) Duurzame groei faciliteren

Groei is wenselijk, maar mag niet ten kosten gaan van alles. In het actieprogramma Voetafdruk Online Handel zal worden onderzocht wat de ecologische voetafdruk van e-commerce is en hoe deze verlaagd kan worden. Advertising 2020 ten slotte heeft als doel nieuwe richtlijnen voor de zelfregulatie van advertenties te ontwikkelen, rekening houdend met trends als social media, nieuwe technologie en internationalisatie van de markt.

Van onderzoeks- naar actieprogramma

Op 12 juni 2014 vindt de kick-off van de actieprogramma’s van Shopping2020 plaats. Doel van het actieprogramma Shopping2020 is de uitvoering van de gedefinieerde acties voor BV Nederland en het hands-on ondersteunen van het Nederlandse bedrijfsleven. Dit gebeurt onder meer door het uitwerken van het Wiki-Handboek Shopping2020 met expertgroepen. Daarnaast wordt vanuit Shopping2020 een academy opgericht met als doelstelling professionalisering en deskundigheidsbevordering ten behoeve van bedrijven en hun medewerkers.

Het gehele synthese-rapport van Shopping2020 is gratis te downloaden via www.shopping2020.nl/eindresultaten.

Danny Oosterveer
Data-gedreven digital marketeer bij Datasexual

Data-gedreven digital marketeer. Resident bij Amdax en Woonduurzaam. Daarnaast vertel ik vaak als spreker over data-gedreven marketing. Auteur van het boek Data-bedreven marketing. Eén van de twee Groene Nerds.

Categorie

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!