Naar meerdere merkdimensies

1 mei 2003, 07:03

Merkmanagement is de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. In steeds meer bedrijven heeft het de constante aandacht van het topmanagement. Wat kunnen we de komende tijd op dit terrein verwachten?

Er is een aantal merktrends te voorzien, zegt de Amerikaanse Ruth Stanat, president van SIS International Research. Werd in merkpositionering tot voor kort vooral gebruikt gemaakt van tweedimensionale modellen, nu rukt het multidimensionale merkmodel op. Brandmapping volgens meerdere dimensies geeft beter inzicht in de merkperceptie vanuit de consument. Met een techniek als merkmoleculisering kan een beeld van een merk geschetst worden waarin alle associaties, percepties en merkwaarden vervat zijn.

Een andere trend zal zijn dat alle mogelijke maatschappelijke informatie in merkmodellen verwerkt wordt. Sociaal-culturele informatie, levensstijlen, socio-economische factoren, noem maar op. Dat totaal zal een rijker merkbeeld opleveren.

Traditionele pijlers van merkwaarde zijn klanttevredenheid, merkloyaliteit, marktaandeel en prijs; daaraan zal in de toekomst dus meer kwalitatieve en psychografische informatie worden toegevoegd op gebied van uiteenlopende omgevingsfactoren.

De merkmanager zal binnen organisaties een zwaardere rol krijgen. In grote organisaties zal de verantwoordelijkheid voor merkmanagement meer en meer op het niveau van de Raad van Bestuur komen te liggen. Merkmanagement zal niet meer productgeori?nteerd zijn maar informatiegeori?nteerde.

Bron: Marketing-online 1 mei 2003

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!