Merkwaardige beslissing IAB inzake zoekmachine-marketingbureau Checkit

25 juli 2005, 04:15

Lees net op Emerce dat Checkit voor een periode van 6 maanden is geschorst door het IAB. Een en ander hangt samen met het feit dat Checkit zich namens klanten zou hebben beziggehouden met javascript-cloaking. Paul Aelen van Checkit is uiteraard teleurgesteld over de maatregel, maar denkt dat het IAB een politiek signaal heeft af willen geven.

Een politiek signaal? Ik begrijp deze aktie van het IAB eerlijk gezegd niet. Waar bleef dat politieke signaal toen andere IAB-leden op de vingers werden getikt? Maar veel belangrijker nog, waarom is er nog steeds geen reactie van het IAB op het verzoek vanuit de markt om een belangengroep van zoekmachinemarketingbureaus op te zetten. Het IAB heeft zich de laatste jaren niet of nauwelijks verdiept in de problematiek van zoekmachinemarketing. Het enige wapenfeit van het IAB op dit gebied is het publiceren van een algemene zoekmachine-gedragscode.

Ik betreur deze aktie van het IAB en had liever gezien dat ze samen met de zoekmachinemarketingbureaus aan tafel waren gaan zitten om nu eens de werkelijke problematiek in deze branche met elkaar te bespreken en te komen met constructieve oplossingen.

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

6 Reacties

  media

  Het IAB heeft zojuist ook een persbericht uitgestuurd:

  Het IAB-bestuur heeft besloten om Tribal Internet Solutions en Checkit per 1-8-2005 voor een periode van 6 maanden te schorsen als lid van IAB Nederland. Na onderzoek heeft het IAB-bestuur geconstateerd dat beide bedrijven bij het zoekmachine optimalisatieproces gebruik hebben gemaakt van technieken die niet in overeenstemming zijn met de zoekmachine gedragscodes van IAB Nederland, die door IAB Nederland en zijn leden zijn opgesteld.

  IAB Voorzitter Igor Beuker geeft aan: “Bij het opstellen van deze gedragscodes met de IAB leden zelf, is destijds nog eens zeer duidelijk benadrukt dat ethiek bepalend is, om te vermijden dat er oeverloze technische discussies zouden ontstaan. Verder betreurt IAB dat deze maatregel nodig is.”

  Bij zijn overweging heeft het IAB-bestuur alle verschillende belangen tegen elkaar afgezet: de belangen van adverteerders en marketeers in Nederland, het belang van de online marketing industrie, het belang van alle IAB-leden, het belang en de geloofwaardigheid van IAB Nederland en het belang van Tribal en Checkit.

  Het IAB verwacht per 1-2-2006 de schorsing weer op te kunnen heffen. IAB Nederland heeft beide leden vorige week schriftelijk van deze beslissing op de hoogte gesteld en daarna alle leden van IAB Nederland.

  Bron: IAB


  25 juli 2005 om 07:29
  mangold

  N.B.: het geschorste Tribal (uit ’s Hertogenbosch) is een ander bedrijf dan Tribal DDB (uit Amsterdam).


  25 juli 2005 om 07:39
  Anders

  Tsja, dat is ook een rare. Ik weet niet welk van de twee bureaus het meeste recht op de naam “Tribal” kan laten gelden, maar ik zou hier nu toch zo langzamerhand eens een jurist naar laten kijken. Eventuele verwarring kan met dit soort berichtgeving wel eens heel nadelig uitpakken.


  25 juli 2005 om 07:55
  punkey

  Kan iemand mij uitleggen wat die schorsing eigenlijk inhoudt? Mag je niet meer op de borrels komen? Krijg je geen nieuwsbrief? moet je je IAB stickers inleveren? Wat?


  28 juli 2005 om 11:46
  Anders

  Je mag niet meer meestemmen in de beslissingen die het IAB verzuimt te nemen.


  28 juli 2005 om 12:00
  punkey

  Nou, ik kan me voorstellen dat Paul c.s. bibberend in een hoekje zitten naar aanleiding van de schorsing…


  28 juli 2005 om 12:13

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!