Media Injection

19 november 2011, 20:51

OMVANG ORGANISATIE NL (AANTAL MEDEWERKERS, IN NL ALS IN EU):

15 medewerkers.

HISTORIE (HOE LANG BESTAAT DE ORGANISATIE?):

Maart 2010.

STRATEGIE EN VISIE (WAT IS DE STRATEGIE VAN DE ORGANISATIE (PRIORITEITEN) EN WELKE RICHTING ONTWIKKELD DE ORGANISATIE ZICH?)

Media Injection richt zich op het aanbieden van een totaal oplossing op het gebied van social enterprise marketing software. Daaronder valt niet alleen Engagement, maar ook Listening, Analytics & Facebook marketing. Dit alles moet naadloos geintegreerd kunnen worden met bestaande bedrijfssystemen.

OMZETONTWIKKELING AFGELOPEN 5 JAAR

Media Injection is in 2010 opgericht en is jaar op jaar met meer dan 500% gegroeid.

VERWACHTTE OMZET 2012 EN GROEI KOMENDE JAREN PRODUCTEN (MONITORING, WEBCARE, OVERIGE PRODUCTEN)

1. Engagement & social campaigning platform

2. Social Analytics

3. Online + Social monitoring

4. Webcare

5. Facebook Marketing

DIENSTEN (CONSULTING, ONDERZOEK, RAPPORTEREN)

Naast de software wordt er operationele & taktische consultancy aangeboden.

SPECIALISATIE IN BEPAALDE SECTOREN/ VERTICALS (WAAR LIGT DE FOCUS OP IN MARKTAANPAK EN TOOL)

Media Injection is gespecialiseerd in social media engagement & social campaigning.

USP (WAT ONDERSCHEIDT DEZE TOOL VAN ANDERE AANBIEDERS?)

Media Injection is het enige social enterprise pakket op de Nederlandse markt die het volledige spectrum van social media management aanbiedt. Waarbij andere aanbieders veelal zitten op buzz monitoring gaat Media Injection juist uit van de actieve communicatie binnen de owned social channels van een merk.

INDIEN RELEVANT, MET WELKE (SOORT) BUREAUS HEBBEN JULLIE EEN SAMENWERKINGSVERBAND?

OMD, Isobar, GroupM, Nettribes

OP WELKE MANIER WORDT DE BEVEILIGING VAN HET SYSTEM GEWAARBORGD (BIJV. AUDITS… ETC.)?

Het platform is meerdere keren onderworpen aan een audit. Daarnaast huren we periodiek experts in om het hele platform te reviewen.

HOE WORDT OMGEGAAN MET SCHAALBAARHEID VAN HET SYSTEM?

Het platform wordt via de cloud aangeboden, waardoor het zeer schaalbaar is zowel in het binnenland als in het buitenland.

HOE WORDT DE FEEDBACK VAN KLANTEN GEBRUIKT BIJ VERBETERING VAN TOOL (OVERLEGVORM, INPUT, METEN KLANTTEVREDENHEID) EN WAT ZIJN DE LAATSTE UITKOMSTEN?

Met elke klant wordt er periodiek overleg gevoerd via een contact frequentie strategie. Tijdens dit overleg wordt de roadmap ook besproken en daar kan de klant aangeven waar prioriteit aan gegeven moet worden.

TECHNOLOGIE

SOFTWARE-INSTALLATIE (SAAS / LOKALE INSTALLATIE / HYBRIDE (WAT LOKAAL/WAT NIET: DATA, SOFTWARE))

SaaS en in unieke gevallen lokaal ivm beveiligingsbeleid.

HEEFT DE SOFTWARE API’S EN KUNNEN DERDE HIER OOK GEBRUIK VAN MAKEN?

Ja. Er zijn verschillende API’s: CRM data, Conversie trackers, social sharing, statistieken, campagne data.

STANDAARDINTEGRATIES MET ANDERE SOFTWAREPAKKETTEN?

Er zijn integraties voor diverse pakketten beschikbaar waaronder RightNow, Omniture, Media Mind, DCM etc.

WAT IS DE SLA EN SUPPORT ZOALS DIE WORDT AFGEGEVEN VOOR DE BESCHIKBAARHEID VAN HET TOOL EN DE DATABASE?

Er wordt een 99,9% uptime gegarandeerd. Verder is er 40 uur per week support beschikbaar en na kantoortijden kunnen klanten contact leggen met een persoonlijke account manager om issues op te lossen.

HOE KOMT DE DE ROADMAP VOOR KOMEND JAAR TOT STAND, HOE WORDT GEBRUIKERSINPUT MEEGENOMEN EN WAT IS DE CYCLUS HIERVOOR?

De roadmap wordt samen met de klant & de verschillende social networks ontwikkeld. Hierin staan alle taken die het komende jaar ontwikkeld moeten worden en afhankelijke van de priorteit gebeurd dat eerder of later. Hier heeft de klant actief invloed op. Gemiddeld elke 6 weken komt er een nieuwe release.

WELKE EISEN WORDEN ER GESTELD AAN DE IT-OMGEVING OM GEBRUIK TE KUNNEN MAKEN VAN DE TOOL (FLASH, ADOBE-AIR, ETC.)

Niet van toepassing, omdat de het systeem online beschikbaar wordt gesteld.

WELKE ONDERDELEN VAN DE TOOL ZIJN BESCHIKBAAR OP MOBILE DEVICES EN WAT ZIJN DE BEPERKINGEN?

Voor mobiele apparaten (iOS & Android) zijn er native apps beschikbaar.

BRONNEN

WAT IS HET AANTAL GEÏNDEXEERDE BLOGS, FORA EN WEBSITES GEDEFINIEERD IN AANTAL SITES EN AANTAL BERICHTEN?

250.000 bronnen wereldwijd, exclusief social networks.

KUNNEN GEBRUIKERS ZELF BRONNEN TOEVOEGEN OF KAN DAT VIA DE LEVERANCIER?

Via leverancier. De taxonomie van de door te zoeken bronnen wordt samen met de gebruiker opgesteld. Media Injection stelt deze dan in, met goedkeuring van de gebruiker.

WAT ZIJN DE CRITERIA OM POSTINGS/GEBRUIKERS TOE TE VOEGEN EN/OF UIT TE SLUITEN IN DE DATABASE?

Deze criteria wordt in overleg met de klant opgesteld.

IN WELKE LANDEN WORDT DE DATA OPGESLAGEN EN HOE LANG?

Nederland voor onbeperkte tijd.

WAAR WORDT DE DOOR DE GEBRUIKER AANGEVULDE INFORMATIE OPGESLAGEN (OPGESTELDE QUERY, TOEGEVOEGDE INFORMATIE… ETC.)?

Op de servers van Media Injection in Nederland.

WELKE TAALGEBIEDEN/LANDEN WORDEN ONDERSTEUND?

Standaard ondersteuning voor Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans.

OP WELKE MANIER WORDT ER GESELECTEERD OP TAAL (LOCATIE, TAALHERKENNING…. ETC.)

Berichten uit social media worden herkend aan de taalinstellingen van het account van de desbetreffende gebruiker. Traditionele bronnen (zoals blogs, nieuwssites etc.) zijn op voorhand handmatig vastgelegd.

Niet-Nederlandse berichten van Nederlandse auteurs worden alsnog binnengehaald, maar van een ander label voorzien. Door middel van filters is dit bericht alsnog in te zien.

OP WELKE WIJZE WORDEN DE BERICHTEN BINNENGEHAALD?

Berichten uit social networks worden binnen gehaald via beschikbare API’s, indien beschikbaar real- time. Traditionele bronnen worden binnen gehaald via zowel technische crawling/spidering & rss feeds.

TRADITIONELE/ MAINSTREAM WEBSITES

Ja, meerdere cycli per dag.

SOCIALE NETWERKEN/ COMMUNITIES

Ja, volledige ontsluiting, indien beschikbaar real time.

SOCIALE NIEUWSSITES (BIJV. NUJIJ.NL)

Ja, meerdere cycli per dag. In de huidige versie worden comments uitgesloten.

FORA/ DISCUSSIE BOARDS

Ja, meerdere cycli per dag. In de huidige versie worden comments uitgesloten.

BLOG’S

Ja, meerdere cycli per dag. In de huidige versie worden comments uitgesloten.

AFBEELDINGEN

Ja, inclusief meta data.

VIDEO

Ja, inclusief meta data.

IS TWITTER AANGESLOTEN EN OP WELKE MANIER (BV FIREHOSE, SELECTIE LANDEN OF TAAL ETC.)

Ja, real-time, volledige ontsluiting + phirehose level 2.

WELKE PAGINA’S EN UPDATES VAN FACEBOOK WORDEN GEINDEXEERD EN OP WELKE MANIER (WELKE LANDEN EN/OF TAALGEBIEDEN ZIJN BESCHIKBAAR) (EIGEN FACEBOOKPAGE, FB OPEN STATUSUPDATES)

Ja, real-time, alle pagina’s beschikbaar indien berichten publiekelijk gedeeld (privacy intestelling).

(DIGITAL BESCHIKBARE) TRADITIONELE MEDIA (RTV, KRANTEN)

Nee.

GENEREREN META-DATA

IS SENTIMENTANALYSE MOGELIJK, WELKE SENTIMENTEN KUNNEN WORDEN BEPAALD?

Positief/negatief: Ja Andere sentimenten? Nee Geautomatiseerd Ja Handmatig: Ja

HOE WORDT SENTIMENT BEPAALD, IS DE SENTIMENTANALYSE ZELFLEREND (MAAKT ZE GEBRUIK VAN AI / NLP OF ANDERE SEMANTISCHE VERWERKING, MEDE OP BASIS VAN GEBRUIKERSFEEDBACK)?

Sentiment analyse is zelflerend via zogenaamde machine learning of kunstmatige intelligentie technologie, maar is optioneel voor 100% handmatig te analyseren.

INDIEN RELEVANT HOE ZOU JE DE BETROUWBAARHEID VAN DE AUTOMATISCHE SENTIMENTANALYSE INSCHATTEN? GEEF EEN AANTAL VOORBEELDEN.

De sentiment analyse wordt volledig op elke klant afgestemd. Dit betekend dat elke klant een “eigen” analyse model heeft. Deze betrouwbaarheid kan dus per klant varieren.

IS HET MOGELIJK OM INFORMATIE TE GENEREREN OVER AUTEURS, BV OP BASIS VAN BIO INFORMATIE, HISTORIE VAN POSTINGS, ETC. (PROFILING). IS HET MOGELIJK TE SELECTEREN OP BASIS VAN DEZE DATA EN WELKE BRONNEN WORDEN HIERBIJ GEBRUIKT/GECOMBINEERD?

Binnen de social networks is het volledig mogelijk om inzicht te krijgen in de auteurs, de activatie en influence historie. Hier zijn uitgebreid segmenten op aan te brengen zoals geslacht, leeftijd, connecties, interesses etc. Voor het traditionele web wordt er alleen onderscheid gemaakt op bron niveau (bv telegraaf.nl)

IS HET MOGELIJK OM TE ZOEKEN OP BASIS VAN RELEVANTE KEYWORDS/SLEUTELWOORDEN?

Ja. Er kan een volledig maatwerk zoekprofiel door de gebruiker ingesteld worden die van zeer complex met meerdere keywords, concurrenten en alternatieve merknamen tot zeer simpel op het niveau van enkele keywords of hashtags kan varieren.

IS HET MOGELIJK TE SELECTEREN OP INVLOED VAN DE AUTEUR VAN EEN BERICHT? OP WAT VOOR MANIER WORDT DEZE INVLOED BEPAALD?

Ja, deze invloed wordt bepaald door het bereik van de auteur, maar nog sterker door de betrokkenheid van de auteur tot de klant. Zo kan een auteur voor merk A zeer invloedrijk zijn, maar voor merk B totaal niet.

OP WELKE GEBIEDEN IS HET MOGELIJK OM TRENDANALYSE UIT TE VOEREN (SENTIMENT, VOLUME, TIJDSTIP, GEO, NETWERK, INVLOED… ETC.)?

Media Injection biedt meer dan 50+ indicatoren aan waaronder, sentiment, activatie, media waarde, influence indices, demografie, click analyse, fan groei, bericht/artikel inhoud etc.

IS HET MOGELIJK TE SELECTEREN OP BELANG VAN BRONNEN? WAT IS DE METHODE OM BELANG VAN BRONNEN TE BEPALEN?

Ja, dit is handmatig te bepalen. Verder wordt er automatisch geanalyseerd wat het belang van een bepaalde bron is voor de klant en indien nodig de waardering aangepast.

IS ER EEN EENVOUDIGE OPTIE VOOR DIRECTE VERTALING BESCHIKBAAR (BIJV. VIA GOOGLE TRANSLATE) EN IS HET MOGELIJK DE TAAL VAN UITINGEN AUTOMATISCH TE BEPALEN?

Het is niet mogelijk om berichten uit een andere taal te vertalen via Google Translate. Het systeem detecteert wel automatisch wat de taal van het ontvangen bericht is.

IS HET MOGELIJK OM LOCATIE VAN UITINGEN TE BEPALEN (GEO)?

Ja, indien aanwezig.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM DATA TE KOPPELEN AAN EXTERNE BRONNEN (ZOALS BEREKENEN PR- WAARDE, CBS-INFORMATIE… ETC.), ZOJA LEG UIT.

Media Injection is gespecialiseerd in het koppelen van externe data. Zie vraag over API’s.

SELECTIEMOGELIJKHEDEN

OP WAT VOOR MANIER WORDT DE QUERY OPGEBOUWD DOOR DE GEBRUIKER?

Wegens gebruiksvriendelijkheid stelt het systeem op basis van gebruikersinput zelf de “query” samen. De query of het zoekprofiel wordt via een hierarchisch formulier opgebouwd:

• Merk naam + alternatieve merknamen

• Relevante concurrenten

• Topics/subjects/keywords

Per onderdeel is het mogelijk om de opdracht te verfijnen en aan te geven binnen welke bronnen gezocht moet worden (bv alleen facebook).

IS HET MOGELIJK ITERATIEF DE QUERY OP TE BOUWEN OP BASIS VAN ZOEKRESULTATEN?

Ja.

IS HET MOGELIJK VISUEEL EEN DRILL-DOWN TE DOEN OP DE UITKOMSTEN (TOPICS, BRONNEN, POSTERS, …)

Nee, alle resultaten worden chronologisch weergegeven. Deze zijn echter wel weer te filteren op de onderdelen uit de vraag.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM TE SELECTEREN OP RELEVANTIE, ZOJA HOE WORDT RELEVANTIE BEPAALD?

Ja, alle resultaten worden voorzien van een relevantie score om te voorkomen dat de resultaten “vervuild” worden met een overvloed aan resultaten. Het platform leert op basis van het zoekprofiel, de bron, de positie van de gevonden resultaten en het gebruik van de klant zelf wat de relevantie per bericht wordt.

TOT WELK NIVEAU VAN TIJDSINTERVALLEN KAN WORDEN GESELECTEERD (DAG, UUR, MINUUT, …)

Tot op minuut niveau.

USER INTERFACE

UIT WELKE MODULES BESTAAT DE TOOL (B.V. WEBCARE, SELECTIE, RAPPORTAGE, …)

• Community management/ webcare

• Publishing (content management naar social networks)

• Analytics

• Online + Social search

• CRM/Address book

• Conversion management

• Social sharing

• Reporting

WAT ZIJN DE WORKFLOWMOGELIJKHEDEN VAN DE TOOL OP GEBIED VAN: WEBCARE, RAPPORTAGE GENEREREN?

• Assign: Ontvangen berichten en/of artikelen kunnen via workflow management aan teamleden toegekend worden

• Active message blocking: berichten die op dit moment door een teamlid behandeld/beantwoord worden, zijn geblokkeerd door andere gebruikers

• Message labels: berichten kunnen gelabeld worden om deze of in te delen in categorieen (bv klacht, vraag, compliment) of gearchiveerd worden.

• Task statistics: hiermee houdt de beheerder bij wat oa. De doorlooptijd van taken zijn, hoeveel berichten er verwerkt worden, wat de antwoordsnelheid is en dit op zowel netwerk als gebruikersniveau.

IS HET MOGELIJK OM CLASSIFICATIENIVEAU VAN GEBRUIKERS EN/OF CLASSIFICATIE IN WORKFLOW TOE TE PASSEN?

Ja.

WELKE SOORTEN GEBRUIKERS WORDEN ONDERSCHEIDEN EN WAT ZIJN HUN RECHTEN?

Er zijn standaard 2 niveaus: users & admins. Hierbinnen zijn weer groepen aan te maken, waar per groep bepaald kan worden wat ze wel of niet kunnen.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM VANUIT GRAFIEKEN IN TE ZOOMEN OP DETAILNIVEAU?

Dit is niet mogelijk.

VOOR WEBCARE IS REGELMATIG DE NORM BINNEN 1 UUR NADAT DE UITING ONLINE IS GEGAAN REAGEREN, BINNEN 24 UUR OPGELOST. IN WELKE MATE SUPPORT HET SYSTEEM OM DEZE SLA TE HALEN (DENK AAN SORTERING, PRIORITERING, ALERTING BIJ OVERSCHRIJVING ETC.)

Berichten kunnen hier op gesorteerd worden. Door ook gebruik te maken van de label functie is eenvoudig uit filteren welke berichten wel en welke nog niet behandeld zijn. Verder heeft elke gebruiker de beschikking over een unieke samenstelling van het dashboard waardoor ieder voor zich ten alle tijde kan zien waar hij of zij gebleven is met zijn of haar voorkeursinstellingen.

RAPPORTAGE

WELKE RAPPORTAGES ZIJN ER MOGELIJK ZOALS: STATISTIEKEN, TOPICS, ETC.

Via het dashboard heeft de gebruiker de volledige controle om rapportages te customizen. Verder zijn er ook standaard rapportages beschikbaar die via email in verschilllende formaten opgestuurd kan worden. Er kan gerapporteerd worden op meer dan 100 indicatoren, die grofweg in de volgende categorieen in te delen zijn:

• Netwerk activiteit

• Engagement activiteit

• Engagement valuation

• Impressies & Views

• Activatie ratio IPM

• Demografie

• Workflow & bericht doorloop- en response tijden

• Click aantallen/link prestaties

• Sentiment analyse

• Concurrentie search & engagement analyse

• Onderwerp analyse

• Trend analyse

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN VOOR HET GRAFISCH WEERGEVEN VAN DE INFORMATIE? (GRAFIEKEN, TAG CLOUDS, ETC.)

Van alle indicatoren die het systeem aanbiedt (50+) kan de gebruiker zelf aangeven welke er getoond moeten worden, in welke afmeting, welke grafieksoort (bar, line, pie, freq etc).

WELKE ALERTS ZIJN MOGELIJK, HOE WORDEN DEZE GECOMMUNICEERD (MAIL, RSS, SMS, ETC.), ZIJN DEZE REALTIME EN HOE KUNNEN DEZE WORDEN INGESTELD?

Er kunnen verschillende alerts ingesteld worden die door de gebruiker zelf te bepalen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld bij het bereiken van mijlpalen zoals een bepaald aantal comments, nieuwe fans, likes etc. Deze kunnen vervolgens verstuurd worden via sms en email.

WELKE MOGELIJKHEID ONDERSTEUND DE SOFTWARE OM REALTIME INFORMATIE TE RAPPORTEREN, OP BASIS VAN WELKE BRONNEN?

De meest actuele informatie is real-time via het platform’s dashboard te bekijken.

WELKE MOGELIJKHEID ONDERSTEUND DE SOFTWARE OM EEN OVERZICHTSSCHERM (NARROWCASTING) TE GENEREREN, KAN DEZE DE REALTIME STATUS WEERGEVEN?

Elk dashbord van het platform is zo ingericht zodat het tevens voor narrowcasting gebruikt kan worden. De klant kan vervolgens exact aangeven wat ze wel of niet laten zien. Terminologie in het dashboard is tevens aan te passen zodat voorbijgangers in begrijpbare taal kunnen lezen wat er met bepaalde resultaten bedoeld wordt.

WELKE MOGELIJKHEID TOT AUTOMATISERING VAN RAPPORTAGE ONDERSTEUND DE SOFTWARE? (SELECTIE UITVOEREN, VASTE RAPPORTAGES EN AUTOMATISCHE VERSPREIDING)

Er kunnen op meerdere niveaus rapportages samengesteld worden:

• Project niveau

• Merk niveau

Deze kunnen vervolgens dagelijks, wekelijk of maandelijks naar ingeschreven gebruikers verstuurd worden.

WELKE MOGELIJKHEID IS ER OM STATISTIEKEN TE GENEREREN OVER DE WEBCARE-ACTIVITEITEN?

• Antwoordsnelheid

• Afhandeltijd

• Berichten intensiteit

• Bericht categorieen

• Totaal aantal berichten

Dit alles is zowel op netwerk als gebruikersniveau beschikbaar.

VOOR WEBCARE IS VRIJ VAAK DE NORM BINNEN 1 UUR NADAT DE UITING ONLINE IS GEGAAN REAGEREN, BINNEN 24 UUR OPGELOST. IN WELKE MATE KAN OP DEZE SLA WORDEN GERAPPORTEERD?

Zoals in de vraag hierboven aangegeven is het mogelijk om per netwerk in kaart te brengen wat de doorlooptijd of antwoordsnelheid is.

WEBCARE

WELKE ACTIES KUNNEN ER GENOMEN WORDEN OP INDIVIDUELE UITINGEN (REAGEREN, DOORSTUREN, ACTIEPUNTEN, NOTITIES… ETC.)?

Reageren, doorsturen, retweeten/sharen, liken, toekennen aan een teamlid, inzicht in individuele statistieken, conversatie historie bekijken, labels toekennen, archiveren.

IN HOEVERRE HET MOGELIJK INDIVIDUELE BERICHTEN TE LABELEN EN DOOR TE STUREN NAAR DE JUISTE GEBRUIKER?

Zowel labelen als doorsturen is beide mogelijk.

ZIJN ER ALERTS MOGELIJK OP INDIVIDUEN?

Nee.

WAT IS DE INTEGRATIE MET TWITTER, FACEBOOK, FORA EN ANDERE OM VANUIT HET TOOL TE KUNNEN REAGEREN, ZIJN PRIVEBERICHTEN OOK MOGELIJK?

Twitter, Facebook, Youtube, LinkedIn, Hyves, Flickr etc. zijn volledig geintegreerd. Er kunnen dus niet alleen berichten ontvangen en verstuurd worden, maar er kan ook gereageerd worden, indien beschikbaar via priveberichten.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK HET OVERZICHT TE BEWAKEN VAN CONVERSATIES VANUIT HET TOOL?

Bij elk bericht bestaat de mogelijkheid om direct de conversatie historie te bekijken.

IN HOEVERRE IS MOGELIJK OM MET MEERDERE TEAMLEDEN CONVERSATIES TE VOEREN EN BEWAKEN (BIJVOORBEELD OOK OVERDRACHT) IS ONDERSCHEID MOGELIJK WAARBIJ MEDEWERKERS INPUT KUNNEN LEVEREN VIA DE TOOL?

Bij elke taak/bericht is het mogelijk om een logboek aan te leggen door meerdere teamleden. Leden kunnen ook onderling de taak naar elkaar doorschuiven indien nodig.

WELKE STATISTIEKEN ZIJN ER TE MAKEN OP DE GEVOERDE CONVERSATIES?

Afhankelijk van het perspectief zijn er binnen Media Injection meer dan 50 indicatoren. Denk hierbij aan: (op persoons/auteurs niveau aan) influence, activation, performance. Maar ook zaken zoals Word of Mouth analyses, sentiment, media valuation, concurrentie analyses, antwoordsnelheid etc.

PRIJSSTELLING

ANDERE CONTRACTVOORWAARDEN (BIJV. DUUR VAN EEN CONTRACT, SPRAKE VAN STANDAARDVERLENGING, MOGELIJKHEID TOT OPZEGGING CONTRACT IN EERSTE JAAR, ETC.)

Contracten varieren tussen de 6 en 12 en 36 maanden. In de eerste maand bestaat er de mogelijkheid voor een break out om deze maand te benutten als test.

BASIS VOOR GEBRUIKERSLICENTIES, KOSTEN PER LICENTIE

Er bestaat een fixed fee contract of een pay per use contract. Bij de laatste wordt afgerekend op de hoeveelheid kanalen, users & modules. Een klant kan al starten met een volledige engagement, webcare & online/social search setup vanaf 750 euro per maand.

PRIJS PER MODULE INDIEN WEBCARE EN MONITORING APART WORDEN BEREKEND?

Dit zit inbegrepen in de standaard prijs.

KOSTEN VOOR TRAINING/CONSULTANCY

Training, setup & initiele on-site begeleiding is beschikbaar. Afhankelijk van de situatie en het type klant wordt deze vantevoren berekend.

ZIJN ER EXTRA KOSTEN VERBONDEN AAN SUPPORT?

Nee, tenzij maatwerk of consultancy.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM (TIJDELIJK) OP TE SCHALEN IN HET KADER VAN CRISIS?

Het platform beschikt over ruim voldoende capaciteit en opschalen is zodoende op klant niveau niet nodig. Dit gebeurd volledig automatisch, zonder tussenkomst van de klant of gebruiker.

Martijn Kriens
Partner bij iCrowds

Partner iCrowds, bedenker Medical Data Recorder

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!