Leer spelen met je merk! #gconfNL

21 maart 2013, 13:59

Een verslag van de eerste GamificationConf

Vorige week donderdag vond in het Tobacco Theater in Amsterdam het eerste Nederlandse congres over gamification plaats: GamificationConf. Gezien de sterke stijging in het aantal Google Alerts, blogs en buzz rondom de term gamification, werd dat de hoogste tijd. Een brede selectie van 7 sprekers gaf hun visie op gamification en inzicht in praktijkervaringen, kansen en valkuilen.

Niet de wortel maar de jacht

Rutger Teunissen, Fanminds

We kunnen van games leren hoe zij spelers op ongekende wijze verleiden en binden. Wat als je die kracht op je klanten en medewerkers kunt loslaten? Rutger legt in zijn presentatie uit dat gamification meer is dan badges, belonen en winnen. Gamification gaat om het verrijken van een bestaande ervaring met uitdaging, actie, progressie en feedback. Het gaat niet om de wortel, het gaat om de jacht. Met 5 praktische tips en voorbeelden geeft Rutger inzicht hoe je gamification succesvol toepast:

  • Draag bij aan intrinsieke motivatie.

  • Pas op met extrinsieke motivatie.

  • Houd het simpel.

  • Gebruik de juiste SET gamification mechanismen.

  • Geef iedereen de kans om te presteren.

Gamification zou business as usual moeten zijn

Maarten Korz en Maarten Molenaar, Rabobank

Rabobank zet gamification in om interne en externe betrokkenheid te vergroten. Maarten Korz vertelt hoe de bank gamification inzet om jongeren samen te laten werken aan oplossingen voor het wereldvoedselprobleem (World Food Game). Maar ook hoe game-elementen als progressie worden ingezet om processen voor klanten makkelijker en inzichtelijker te maken.

Gamification draagt bij Rabobank bijvoorbeeld bij aan de conversie op het online hypotheekproces. Intern past Rabobank game-elementen toe om de betrokkenheid op interne communities te vergroten en gedragsverandering te stimuleren. Hoe kan gamification bijvoorbeeld bijdragen om dagelijks je tijd netjes te schrijven?

Maarten Molenaar ziet het liefst de term gamification verdwijnen. Gamification zou business as usual moeten zijn en onderdeel moeten zijn van de tool van elke marketeer, ICT-er en HR-manager. Daarom is Rabobank bezig om een interne gamification hub op te zetten – een netwerkorganisatie die vanuit leerervaringen en kennis gamification op een goede manier bij Rabobank toe gaat passen. Hoe? Klein beginnen met een grote ambitie en stap voor stap successen boeken. Met de steun van een gamende ICT-directeur!

Speel met je merk

Bob Postma, PepsiCo

Bob Postma, brand manager Lay’s, geeft een inkijkje in de praktische toepassing van gamification bij PepsiCo. Hij ziet gamification als een goed middel om je merkverhaal op een leuke en waardevolle manier over te brengen op consumenten. PepsiCo heeft dat laten zien dat gamification tot goede resultaten kan leiden in een campagne (Lay’s Maak de Smaak), in een fan community (Lay’s Superfans) en zelfs in een product (Duyvis Russian Roulette).

De belangrijkste les die Bob Postma ons voorschotelt: de grootste bedreiging bij de toepassing van gamification zijn professionele winnaars. Daarom is een focus op intrinsieke motivatie key.

Van virtual reality naar real virtuality

Jeroen van Mastrigt-Ide, WeLoveYourWork

Gamification is als seks op de onderbouw van de middelbare school. Iedereen heeft het erover, slechts weinigen doen het en bijna niemand doet het goed. Zo opent Jeroen van Mastrigt zijn inspirerende blik op de toekomst van gamification: gameful innovation.

Gamification is meer dan het toepassen van principes uit game-ontwerp binnen een bestaande dienst of marketingstrategie. Games en game design-principes zullen centraal staan in de manier waarop we leren, creëren, innoveren, organiseren, winkelen, reizen, zorgen en leven. Het internet der dingen is de toekomst van gamification – van virtual reality naar real virtuality.

Durf te falen

Niels Lieman, UVW en Karen Pasman, Demare

Durf te falen! Dat is de enige manier om echt vooruitgang te boeken. Daar draait het in games ook om. Vallen, opstaan, doorgaan, succes. Dat is de leerervaring van UWV in de ontwikkeling van ExpeditieWork – een gamified platform om jongeren te helpen in hun zoektocht naar een baan. De belangrijkste les van UWV: deel het ontwikkelingsproces op in kleine stapjes. Ontwikkel, leg voor, verzamel feedback en verbeter.

De bèta-versie heeft inmiddels bijna 25.000 bezoekers getrokken. En de eerste resultaten zijn positief. Opvallend zijn de goede conversiecijfers. Van alle gebruikers die het onderdeel CV starten, maakt 80% het ook daadwerkelijk af. Een mooi voorbeeld hoe gamification in de praktijk werkt!

Loyaal gedrag krijgt te weinig aandacht

Kick Willemse en Chris Obdam, Prooflink

Kick Willemse trapt af met live ‘wie is het?’. Wie is de grootste fan van GamificationConf? Het is Hans Luyckx van IJsfontein. Een van de eerste volgers van @gconfNL op Twitter, een Early Bird-registratie en social promotor van het evenement. En als dank staat zijn bedrijfsnaam groot op het scherm. Een simpele manier om meteen de kern van het verhaal te raken: loyaal gedrag krijgt te weinig aandacht en de beloning voor loyaliteit kan veel persoonlijker.

Gamification kan helpen om loyaal gedrag te activeren. Doe dat niet alleen online. Offline blijft belangrijk en is zelfs wel cruciaal in de digitale tijd.

Grootste uitdaging: transfer

Jeroen van Bree, Novay en Leonie Voragen, VGZ

VGZ staat voor de uitdaging om bij haar verzekerden een gezonde leefstijl te bevorderen in samenwerking met spelers zoals gemeentes, werkgevers en zorgverleners. Leonie Voragen van VGZ en Jeroen van Bree van Novay leggen uit hoe het ontwerpen en spelen van een (offline) spel met alle stakeholders een bijdrage heeft geleverd aan deze complexe opgave.

De grootste uitdaging? Transfer. De juiste overdracht van een game-ervaring naar de werkelijkheid. Om die uitdaging te overkomen zijn prototyping en playtesting van groot belang. Leren is proberen.

GamificationConf 2014?

Gedurende 2013 zal gamification ongetwijfeld een nog breder bediscussieerd thema worden.

Een kwalitatief onderzoek naar de kansen en struikelblokken voor de toepassing van gamification in het Nederlandse bedrijfsleven geeft aan dat Nederlandse managers kansen zien en ook willen starten met gamification. Op dit moment zijn er echter nog te weinig succesvolle voorbeelden met meetbare resultaten die direct zorgen voor overtuigingskracht.

Rabobank, PepsiCo, UWV en VGZ hebben het initiatief genomen. 2013 wordt het jaar waarin meer en meer organisaties met gamification aan de slag gaan en meetbare resultaten gaan behalen. En dat belooft wat voor GamificationConf 2014!

Guido Cramer
Client lead bij Fresh Bridge

Client lead bij Fresh Bridge. Wij maken creatief effectief.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!