De Nederlandse internetter gaat steeds interactiever om met televisie

24 december 2003, 06:56

Uit gezamenlijk online onderzoek van onderzoeksbureau Intomart GfK en het interactieve marketingbureau Bookmark blijkt dat de Nederlandse internetter ook steeds interactiever wordt met televisie kijken. Maar liefst een derde van alle ondervraagde internetters reageert wel eens op een televisieprogramma. Onder zware kijkers is dit zelfs bijna de helft.

Het programma Idols voert hierbij de boventoon (18%), gevolgd door belspelletjes (10%), de Postcodeloterijshow (8%) en het Songfestival (7%). Het reageren op tv-programma?s is het meest populair onder 35-49 jarigen. Hiervan reageert 39% wel eens.

De belangrijkste manieren om te reageren zijn telefoon (15%), SMS (14%) en e-mail (11%). Daarnaast tekent zich duidelijk een voorhoede van interactieve kijkers via nieuwe technologie?n. Ongeveer 15% van de ondervraagden heeft een abonnement op digitale televisie. Het gaat hier om Casema Digitaal, Canal Plus, Mr. Zap, Digitenne, Essent Digitaal of UPC digitaal. De animo voor abonnementen op deze digitale diensten is echter minimaal. Ruim 90% geeft aan binnen een jaar waarschijnlijk of zeker g??n abonnement te nemen op Digitale televisie.

De respondenten is een aantal verschillende mogelijkheden voorgehouden wat ze met interactieve televisie zouden kunnen doen. Van deze (nieuwe) mogelijkheden is ?Extra informatie opvragen? met 64% het populairst. Daarna volgen zaken als ?Camerastand zelf bepalen? (45%), ?Verloop van het programma bepalen? (32%) en ?Met afstandsbediening spel meespelen? met (30%). De belangstelling om producten te bestellen via de televisie blijft met 12% ver achter.

Over de kosten voor het reageren op televisieprogramma?s is de consument duidelijk: het mag weinig of niets kosten. Alleen bij nieuwsuitzendingen is een derde van de internetters bereid om 25 eurocent te betalen. In het geval van overige programma?s zoals charitatieve programma?s, politieke debatten, spelprogramma?s en quizzen vindt men het maken van kosten bij het reageren nog minder aanvaardbaar. Bij commercials ligt de bereidheid tot betalen het laagst. 19% zou tot 25 eurocent betalen. Jongeren vormen hier een tegenpool met ouderen, 27% (15-34 jarigen) tegen 13% onder 50+.

Het onderzoek vond plaats op basis van een gestratificeerde steekproef onder 1000 internetters van 15 jaar en ouder uit het Intomart GfK Online Panel in oktober 2003. De resultaten zijn representatief voor de Nederlandse internetpopulatie. Door de sterk toegenomen internetpenetratie vormt deze populatie steeds meer een afspiegeling van de totale populatie van Nederland. In het jaar 2000 heeft Bookmark een soortgelijk onderzoek uitgevoerd. Ook toen bleek er een interesse in interactief televisie kijken maar de feitelijke deelname was lager. Cijfermatige vergelijkingen zijn echter niet gemaakt gezien de wijziging in de samenstelling van de internetpopulatie.

Reeds in 1997 heeft Bookmark in een onderzoekstraject ?Combiknop? in opdracht van 10 grote Nederlandse adverteerders geconcludeerd dat interactief televisiegedrag met name tot stand komt door sturende programma formats en bestaande technologie. De verdere groei valt dan ook niet te verwachten via interactieve televisie abonnementen maar meer via integratie van home entertainment toepassingen zoals combinaties van TV en PC en combinaties van TV en wireless toepassingen.

Bron:

http://www.persberichten.com/

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!