De LinkedIn-enquête 2014 – de resultaten

16 december 2014, 08:30

LinkedIn rocks in Nederland, het zakelijke socialmediaplatform kent nog steeds sterke autonome groeicijfers. Inclusief meer dan 5 miljoen Nederlanders, maken inmiddels meer dan 350 miljoen mensen wereldwijd gebruik van dit zakelijke netwerkplatform. En de verwachting is dat de intensieve samenwerking met WeChat en de verdere uitrol op de Chinese en Aziatische markt deze cijfers alleen maar verder gaan laten groeien.

Welke status heeft LinkedIn inmiddels onder de Nederlandse gebruikers? Waarom maken wij zo intensief gebruik van LinkedIn? Met welke reden en welke functionaliteit helpt de moderne ondernemer? Lees in deze blog de meest opmerkelijke verschillen met de uitkomsten van 2013 en 2012.

Steekproef

Ondanks dat een kleine 1.000 mensen de moeite hebben genomen om deze enquête in te vullen, is dat aantal onvoldoende om deze enquête representatief voor heel Nederland te laten zijn. De steekproef is qua grootte echter gelijk aan die van voorgaande jaren, dus delen we hier graag de verkregen inzichten. De enquête is uitgezet via Marketingfacts, binnen LinkedIn met diverse status updates en een longpost en natuurlijk in diverse groepen.

75 procent van de respondenten is tussen de 31 en 60 jaar en ruim 85 procent heeft een HBO of WO opleiding afgerond. Dat LinkedIn inmiddels een gerenommeerde businesstool voor velen is, blijkt uit het feit dat ruim 80 procent al langer dan 3 jaar een account heeft en 2 op de 3 mensen minimaal één keer per dag inlogt. Ook het gemiddeld aantal connecties blijft groeien, van 282 in 2012, via 336 in 2013 naar 374 in 2014.

Professioneel visitekaartje

Met welk doel staan mensen op LinkedIn? Opvallend het verschil in reden(en) tussen mensen in loondienst en ZZP’ers.

Allereerst de ZZP’ers

 • Personal branding – 53 procent
 • Netwerken – 38 procent
 • Sales/acquisitie – 34 procent

Het lijkt erop dat de ZZP’ers in LinkedIn een platform hebben gevonden om hun expertise onder de aandacht te brengen bij hun doelgroep en om via het netwerken op zoek te gaan naar potentiële opdrachtgevers.

Mensen in loondienst

 • Netwerken – 54 procent
 • Up-to-date houden kennis – 36 procent
 • Personal branding – 29 procent

Voor deze groep is LinkedIn de ideale manier om nieuwe mensen te leren kennen en hun kennis up to date te houden door te connecten met vakgenoten en deel te nemen aan LinkedIn-groups.

De headline is inmiddels voor 2 op de 3 gebruikers een middel om zichzelf direct te positioneren door handig gebruik te maken van trefwoorden of deze regelmatig te vervangen op basis van actualiteit. Ook de rest van het LinkedIn profiel wordt door 32 procent regelmatig aangepast met het doel om de doelgroep te triggeren en op het netvlies van hun netwerk te komen of blijven.

Sinds 1 jaar biedt LinkedIn via de optie ‘media’ de mogelijkheid om websites of documenten (Slideshare, Powerpoint) direct op je profiel te tonen bij ‘samenvatting’ of je ‘werkervaring’. Opmerkelijk genoeg gebruikt minder dan de helft deze optie en zelfs een kwart kent deze mogelijkheid helemaal niet. Mensen die wel gebruik maken van ‘media’ verwijzen daarmee naar de volgende bronnen:

 • 75 procent vermelding van de website (Homepage)
 • 40 procent verwijzing naar de andere sociale media kanalen
 • 30 procent Slideshare of portfolio
 • 20 procent digitaal CV

Etaleren van je kennis en expertise

Binnen LinkedIn zijn er diverse manieren om je als professional te positioneren. 27 procent gebruikt daarvoor wekelijks de status update om op het netvlies te blijven van zijn/haar netwerk. 58 procent gebruikt deze optie alleen als ze ‘echt’ iets te melden hebben en 14 procent geeft nooit thuis.

Verrassend genoeg gaf vorig jaar nog 40 procent aan wekelijks een update te versturen. Zijn we wellicht ‘update-moe’? Door de toename van (al dan niet gesponsorde) updates, longposts en Pulse is het aantal berichten in de tijdlijn gemiddeld met 250 procent gestegen ten opzichte van medio 2013. Voor 10 procent reden om de tijdlijn helemaal niet meer te volgen, terwijl 17 procent de toename juist toejuicht. Sinds een paar maanden zijn de status updates ook weer terug te vinden op iemand zijn profiel, jammer genoeg weet echter ruim 60 procent niet waar deze te vinden!

De uitrol van de longposts (blogfunctie op LinkedIn te herkennen aan het potloodje in je status update balk op de homepagina) verloopt gestaag. 50 procent geeft echter aan in deze functie geen meerwaarde te zien, het overgrote deel van deze groep geeft daarbij aan ‘nooit artikelen te schrijven op internet’. Tenslotte de vervanger van LinkedIn Today, Pulse, ook deze functie is onbekend dus onbemind bij ruim 37 procent en nog eens 30 procent ziet er geen meerwaarde in. Slechts 5 procent (waaronder ik) vindt dit een waardevolle aanvulling op hun persoonlijke contentstrategie.

(Net)werken

LinkedIn lijkt soms net op echt werken en wordt natuurlijk vaak vergeleken met de bekende netwerkborrel. De discussie of je op een netwerkborrel ook met een zak over je hoofd rondloopt, is al jaren gaande in Nederland. 85 procent geeft aan openbaar profielen te bezoeken, waarmee ruim 10 procent kiest voor een van de twee opties ‘iemand uit de …. industrie’ of anoniem.

De laatste optie, om niet openbaar andere profielen te bezoeken, vindt ruim 30 procent belachelijk, nog eens 28 procent vindt dat mensen die dat doen minder functionaliteit geboden zou moeten worden en 42 procent vindt dat iedereen lekker zelf moet weten hoe hij/zij andere profielen bezoekt. Ik schreef er eerder dit jaar dit artikel over.

Wat doe je met een uitnodiging van iemand die je niet kent zonder verdere motivatie? 7 procent accepteert (zou dat aan de foto liggen) en 6 procent weigert onmiddellijk. Verrassend genoeg gaat 65 procent op zoek naar de reden door het andere profiel te bezoeken en kijken naar relevante gegevens om wel/niet te connecten. Ruim 20 procent baseert zijn beslissing niet op visuele aannames maar stelt gewoon de vraag en bepaalt zijn keuze op basis van de respons.

Wat doe je als je een interessant iemand op LinkedIn vindt? Bijna 20 procent doet niets en 15 procent gaat buiten LinkedIn om op zoek naar contactgegevens. Dan hebben we 34 procent die meteen een connectieverzoek stuurt en eenzelfde groep die het via een introductie door een gezamelijk netwerk contact probeert.

Een echte relatiebeheerfunctie vind je onder het tabblad ‘connecties’. Iedere dag vermeldt LinkedIn daar wie er van je contacten jarig is of van baan veranderd is. Ook hier kent 1 op de 3 gebruikers deze functie niet, terwijl 45 procent aangeeft er selectief zijn voordeel mee te doen. Best attent, om bij een baanwisseling of verjaardag even een berichtje te sturen naar je online ambassadeur, toch?

Ook mensen beschikbaar op de arbeidsmarkt doen hun voordeel met LinkedIn. 60 procent past zijn headline en samenvatting zo aan dat de beschikbaarheid en kennis te vinden is. 30 procent heeft een ‘job-search’ uitstaan en 15 procent is binnen Groups actief op zoek naar contacten en vacatures. Slechts 5 procent volgt met dit doel een Company Page.

Company Page

In april van dit jaar verwijderde LinkedIn het ‘Products & Services’-tabblad. Veel bedrijven en ondernemers reageerden verontwaardigd, want hadden hier juist veel tijd en energie in gestoken om de diensten van hun bedrijf onder de aandacht te brengen. Al snel werd de opvolger bekend, de ‘Showcase Pagina’. Deze is echter met slechts 24 procent van de bedrijven nog lang niet zo geaccepteerd (lees: gebruikt) als zijn voorganger (medio 2013 had 70 procent van de bedrijven minimaal namelijk één product of dienst vermeld).

12 procent van de Nederlanders geeft aan geen bedrijven op LinkedIn te volgen, terwijl 13 procent dit juist als een uitstekende mogelijkheid ziet om in contact te komen met een bedrijf. De overgrote meerderheid (75 procent) geeft aan wel bedrijven te volgen maar geen verdere actie te ondernemen. Van de 14 procent van de bedrijven die al eens geëxperimenteerd hebben met betaalde advertenties geeft slechts 20 procent aan dat dit éénmalig is, tegenover de helft die het voor herhaling vatbaar vindt.

Op de hoogte blijven via

Veel gebruikers blijven op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Linkedin door de updates van hun connecties (57 procent), te connecten met een LinkedIn expert (38 procent), het lezen van relevante artikelen op blogs (Frankwatching 32 procent, Marketingfacts 30 procent en de LinkedIn blog 28 procent), volgt 8 procent regelmatig een training of presentatie en koopt 3 procent een ….. boek!

En hoe ‘sociaal’ zijn de LinkedIn gebruikers in Nederland op andere kanalen? Onderstaande afbeelding laat zien dat mensen minder gebruik maken van andere platformen als ruim 1 jaar geleden. Uitzondering hierop is Slideshare, wellicht vanwege de koppeling met LinkedIn

Plussen en minnen

Net als vorig jaar sloten we de enquête af met twee open vragen, waaruit we een top 5 frustraties en top 5 in-je-nopjes-met hebben kunnen samenstellen:

Frustraties

 1. User-friendly, door de vele nieuwe functionaliteiten en de beperkte communicatie door LinkedIn zelf hierover (weinig mensen volgen de eigen blog van LinkedIn) verdwijnt het overzicht en de structuur bij veel gebruikers.
 2. Door de toename aan (betaalde) updates, ervaren veel mensen het nieuws in de tijdlijn als te veel en te weinig relevant. De optie om gericht in je updates te kunnen bladeren, bestaat niet meer sinds het verdwijnen van Signal, waardoor veel mensen het idee hebben dat ze relevante content missen
 3. Premium account uitsluitend af te sluiten met een creditcard, waaronder ook de ‘gratis’ proefmaand, voor een aantal mensen een don’t dus
 4. Het anoniem mogen bekijken van andermans profielen is nog steeds voor veel mensen een doorn in het oog
 5. De LinkedIn-app en de overeenkomst met de desktopversie kan volgens veel mensen aanzienlijk verbeterd worden. Bepaalde functionaliteit is via de app niet te raadplegen

Pluspunten

 1. LinkedIn blijft voor veel mensen waardevol als virtuele rolodex. Door LinkedIn blijf je op de hoogte van je netwerkcontacten, waar werken ze, waar zijn ze mee bezig en wie kennen zij verder
 2. Het makkelijk leggen van nieuwe contacten op LinkedIn door de makkelijke zoekfunctie en de diverse manieren om vervolgens contact te leggen. LinkedIn is de ideale tool om je zakelijk netwerk verder uit te breiden met relevante contacten
 3. Vacatures: steeds meer werkzoekenden profileren zich actief op Linkedin en maken gebruik van de diverse opties binnen LinkedIn waar werkgevers hun vacatures vermelden zoals op Company Pages, Jobs en status updates
 4. Visuele veranderingen: voor de mensen die al een jubileum hebben op LinkedIn is het vast herkenbaar dat LinkedIn de saaie interface heeft omgeturnd tot een meer visuele uitnodigende tool
 5. Belangrijke gebruikersinformatie zoals ‘Who has viewed my profile‘, ruim 80 procent geeft aan hier regelmatig naar te kijken.

Verdere statistieken

 • Gemiddeld hebben wij in Nederland 12 skills toegevoegd aan ons profiel
 • 72 procent gebruikt LinkedIn voornamelijk op de desktop, 20 procent op de smartphone-app en nog eens 8 procent op de tablet
 • De LinkedIn-app krijgt een gemiddelde waardering van 7.2
 • Gemiddeld zijn wij van 14 groepen lid (tegenover 11 in 2013), 30 procent geeft aan maar liefst lid te zijn van meer dan 25 groepen
 • De redenen waarom iemand lid wordt van een LinkedIn groep zijn als volgt:

  • Up to date houden vakkennis (65 procent)
  • Opdoen nieuwe contacten (45 procent)
  • Volgen relevante discussies (37 procent)
  • Arbeidsmarkt vraag en aanbod (23 procent)
  • Sales/acquisitie (18 procent)

 • Ruim 90 procent maakt gebruik van een gratis account, 8 procent heeft een business account en nog eens 1 procent een recruitment account
 • 80 procent overweegt nooit om een betaald account aan te schaffen. Van deze groep geeft 60 procent aan prima overweg te kunnen met de gratis functionaliteit, 20 procent wil principieel niet betalen voor LinkedIn en 10 procent vindt de aanschaf te duur
 • Bij de 20 procent die wel overweegt een betaald account te nemen, is voor 65 procent de extra functionaliteit de reden hiervoor. 20 procent geeft aan vanuit nieuwsgierigheid dit te willen en 5 procent overweegt het vanwege de status als ‘premium gebruiker’
 • 1 op de 3 mensen heeft en zal nooit overwegen een training te volgen. 40 procent geeft aan minimaal één LinkedIn training gevolgd te hebben, nog eens 15 procent geeft aan een sessie georganiseerd door de werkgever gevolgd te hebben. Daarnaast geeft 16 procent aan een training zeker zinvol te vinden

De enquête niet ingevuld en toch je mening willen geven? Laat gerust een commentaar achter onder aan deze post.

Richard van der Blom
Social Selling Expert / Keynote Speaker / LinkedIn Expert bij Just Connecting BV

Richard van der Blom is een van de bekendste en meest geboekt LinkedIn & Social Selling Experts van Nederland. Begonnen in 2009 heeft Richard in binnen- en buitenland inmiddels meer dan 500(!) bedrijven wegwijs gemaakt in LinkedIn voor Sales en Marketing (www.justconnecting.nl). ✔ Lid van een Europese denktank LinkedIn ✔ 3 jaar op rij verkozen tot Top-5 spreker NIMA ✔ Genomineerd in 2019 voor Top 100 Global Social Selling Speakers ✔ Bedenker van de B.E.S.T. Social Selling methodiek en S.T.E.P.S. Social Selling Strategie. Veelgevraagd spreker en trainer om organisaties verder te helpen met de Digitale Transformatie van hun sales- en marketingafdeling. Tevens Founder van Boost in Valencia (www.boostinvalencia.nl) een exclusief 1-op-1 trainingsprogramma in Valencia voor ondernemers die meer balans willen.

Categorie
Tags

2 Reacties

  John-Pierre Cornelissen

  Interessant te lezen. Jammer dat ik de enquête nergens voorbij heb zien komen anders had ik hem zeker ingevuld. Is hij niet via Facebook en de RSS onder de aandacht gebracht?

  Groet

  John-Pierre


  28 december 2014 om 10:54
  bramkoster

  @John-Pierre: ja hoor, die kanalen zijn ook ingezet!


  28 december 2014 om 13:26

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!