De fiscus als natuurlijke sportsponsor?

17 augustus 2012, 09:30

Een groot deel van Nederland was de afgelopen 2 maanden in de ban van een elkaar opvolgende grote sportevenementen, met London 2012 als ultiem slotevenement. En zoals na iedere editie laait wederom de discussie op dat (nog) betere resultaten kunnen worden behaald, indien de overheid meer geld investeert in (top)sport. De overheid, bij monde van minister Schippers, voert vervolgens een veelheid aan argumenten op, die moeten aantonen dat Den Haag toch wel met een deel van de eer mag gaan strijken. Een heel menselijke reactie, want als de “feel-good” barometer in het land oploopt, dan wil je daar als politiek (zeker in verkiezingstijd) wat granen van meepikken.

De laatste twee edities van Mart Smeets’ praatshow (deze zomer toch wel een trending topic op sociale media) maakten echter pijnlijk duidelijk dat diezelfde overheid niet zoveel te maken heeft met de successen van Neerlands topsporters. Sportbeoefening en zeker topsport kosten geld, heel veel geld. En helaas kan of wil de regering dat geld op dit moment niet vrijmaken.

Neen, wij, de burgers moeten meer aan sport doen. Een gezonde geest in een gezond lichaam, luidt het motto. Want niet alleen leidt dit tot lagere uitgaven voor de alsmaar duurder wordende medische zorg, ook de maatschappij in zijn geheel ondervindt hiervan grote (in)directe financiële voordelen.

Portemonnee

Of het nu breedtesport of topsport betreft, alles kost geld en helaas de rek is eruit bij onze Haagse volksvertegenwoordigers, dus de vraag rijst: wie gaat de portemonnee trekken? En wederom wordt er gekeken naar het bedrijfsleven om een grotere bijdrage te leveren. En daar wringt de schoen want de uitgaven aan sportsponsoring in Nederland lopen terug. Begin dit jaar bleek uit een rondgang van het vakblad SponsorTribune dat in 2012 de totale sponsoruitgaven in ons land met 35 miljoen euro teruglopen tot 840 miljoen euro.

De economische crisis wordt als voornaamste reden aangevoerd, maar meer dan in het verleden wordt nu met nadruk gekeken naar het effectieve resultaat van sportsponsoring. In een groot aantal situaties moet helaas worden geconstateerd dat een tekort aan spraakmakende evenementen leidt tot een gebrek aan continuïteit. Het gevolg is, dat media onvoldoende interesse tonen waardoor niet de voor sponsors zo noodzakelijke publiciteit kan worden gerealiseerd. Unilever kondigde onlangs zelfs aan dat het zich terugtrekt als sponsor van NOC*NSF omdat de gestelde doelen inmiddels zijn bereikt. Hiermee wordt het voor een groot aantal sporten en sporters uiterst moeilijk om externe middelen aan te trekken en wordt het op internationaal niveau bedrijven van topsport voor velen vrijwel onmogelijk gemaakt.

De politiek en de sport zijn het erover eens dat sportbeoefening van groot maatschappelijk belang is en tegelijkertijd dat er geld nodig is om de plannen te realiseren. Sponsoring vanuit het bedrijfsleven stagneert op dit moment en dus moeten de sporters en instellingen het maar zelf financieren.

Belasting

En guess what? Dat kan met behulp van de overheid!

Niet door gelden over te hevelen naar de diverse organisaties, maar eenvoudigweg door de kosten in het kader van sportbeoefening voor particulieren aftrekbaar te maken voor de inkomstenbelasting en voor lokale ondernemers kleinere sponsorbedragen te laten verrekenen met lokale belastingen. Ik denk dan ook aan het fiscaal vergoeden van onbetaald vrijwilligerswerk, waardoor het aantal vrijwilligers bij de diverse verenigingen fors kan stijgen en als zodanig een aanzienlijke kostenbesparing kan worden gerealiseerd.

Een dergelijke publiek/private samenwerking, met de fiscus als hoofdsponsor, kan tot extra bloei van het verenigingsleven leiden. Dat geldt voor sport, maar even goed voor culturele verenigingen, zoals toneel- en muziek gezelschappen. En die bloei, die kan wel weer eens een aanzuigende werking op het bedrijfsleven gaan hebben…

Credits afbeelding: Photocapy (CC)

The way in which we are communicating is changing rapidly and since we are all consumers, we are all part of this changing world. Marketing- and media strategies will have to be re-written, so let's sharpen our pencils and get the show on the road. http://www.linkedin.com/pub/dir/john/goedegebuure

Categorie
Tags

5 Reacties

  Bossman

  Lijkt me sterk dat dit een oplossing is. Ik snap dat de overheid geen geld kan vrijmaken, maar een vermindering in inkomsten is toch effectief hetzelfde als uitgeven?


  17 augustus 2012 om 10:12
  Jan Pruimboom

  Nou, ik denk niet dat het nodig is voor de overheid om topsport te gaan sponsoren uit algemene middelen die elders wel een beter doel hebben dan dikke salarissen uit te betalen.

  Op lokaal niveau kun je sport een ruime invulling geven en gaat het alleen om beweging en gezondheid dan zijn er legio gratis alternatieven.

  Het bedrijfsleven is geen filantropische instelling en sponsoring heeft veelal een egoistisch motief, en dat is reclame.


  17 augustus 2012 om 10:19
  raantjes

  Enkele jaren geleden heb ik in opdracht van een non-profit instelling die als schakel fungeert tussen de gemeente Utrecht en de sportverenigingen gekeken naar de mogelijkheid om met meerdere bedrijven een brede vorm van sportsponsoring op te starten.

  Een belangrijk struikelblok was toen dat bedrijven al zeer professioneel naar sportsponsoring keken. Eerste vraag was ook altijd; wat levert het ons op? Hier konden verenigingen vaak onvoldoende antwoord op geven.

  Om structureel sport te kunnen ondersteunen vanuit het bedrijfsleven moet er structureel sprake zijn van een win-win situatie, hetgeen wat helaas nog vaak ontbreekt.

  Wat betreft het voorstel om sportuitgaven via de belasting aftrekbaar te maken denk ik dat dit onbegonnen werk is. Het begint namelijk met de vraag; wat is sport? Is schaken ook sporten? En als je als voorwaarde neemt dat het fysieke inspanning moet zijn, dan zou structureel paintballen of laserquesten ook als sport kunnen worden aangeduid.


  17 augustus 2012 om 12:45
  johnG

  @Bossman – lijkt me niet helemaal juist; de overheid wil om diverse redenen meer sportbeoefening zien en verwacht aktie van haar burgers; door het geven van een fiscaal aantrekkelijke prikkel leg je het initiatief bij het publiek.

  @raantjes -wat is sport? trek het maar zo ruim mogelijk als vrijetijdsbeoefening dus idd incl. paintballen in vereningingsverbandl


  20 augustus 2012 om 07:40

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!