De cookiewet en webanalytics, beheer je e-commerce sales funnel en hoe van een nee een ja te maken

23 oktober 2012, 13:47

Nieuws van webanalisten (deel: 133)

De storm rondom de cookiewet die enkele maanden geleden woedde lijkt een beetje te zijn gaan liggen. Een gevaarlijke situatie als je het mij vraagt. De impact van deze nieuwe wet op de bestaande webanalyse is namelijk enorm. Ga er niet zomaar vanuit dat het wel overwaait, maar bereid je goed voor.

Een e-commerce bedrijf heeft een sales funnel. Business-to-business sales funnels zijn over het algemeen complexer dan business-to-consumer funnels. In dit twee-delige artikel wordt er gekeken naar de verschillende activiteiten waar een sales funnel op gebouwd is en hoe je deze kunt beheren om je conversion rate te optimaliseren.

Kan een aanvankelijke afwzijzing je helpen om het “ja” te krijgen waar je naar op zoek bent? Verrassend genoeg, als je in de juiste volgorde een verzoek doet, kan dat! In dit artikel wordt geschreven over hoe persuasion expert Robert Cialdini een klassiek experiment deed waarin hij aantoonde hoe deze techniek werkt.

De cookiewet heeft grote gevolgen voor webanalytics! Zorg dat je voorbereid bent.

De storm rondom de cookiewet die enkele maanden geleden woedde lijkt een beetje te zijn gaan liggen. Op hier een daar een onderzoek na, waaruit blijkt dat eigenlijk niemand zich nog houdt aan de nieuwe regelgeving. Een gevaarlijke situatie als je het mij vraagt. De impact van deze nieuwe wet op de bestaande webanalyse is namelijk enorm. Ga er niet zomaar vanuit dat het wel overwaait, maar bereid je goed voor.

Op dit moment zie je een situatie dat veel websites wel melding maken van het feit dat er cookies geplaatst worden, maar bezoekers niet vooraf, expliciet om toestemming vragen. Je kunt de melding wegklikken of negeren, maar in veel gevallen is er dan al wel een cookie gezet. Dit is in strijd met de nieuwe wet. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk als je de wet wel naleeft? In de praktijk heb ik dit mogen ervaren bij een A-merk verzekeraar. Hier is in lijn met de nieuwe regelgeving bovenin de pagina een melding geplaatst van 1 regel: “Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de site te verbeteren……” Zodra bezoekers hierop akkoord geven wordt een eerste Analytics cookie geplaatst.

Het resultaat: 95% van de bezoekers doet helemaal niets! Ze negeren de melding staan en klikken vrolijk door de website. Met als gevolg dat het webanalysepakket nog maar 5% van de bezoekers registreert.

Lees meer over de gevolgen van de cookiewet voor webanalytics op Webanalisten.nl

Beheer je e-commerce sales funnel

Een e-commerce bedrijf heeft een sales funnel. Business-to-business sales funnels zijn over het algemeen complexer dan business-to-consumer funnels. De basis stappen zijn echter hetzelfde, net als de ondersteunende sales en marketing activiteiten. Organisaties die diensten aanbieden hebben over het algemeen een andere funnel die meer onderzoek heeft en mogelijk niet eens een daadwerkelijk verkooptransactie.

In dit twee-delige artikel wordt er gekeken naar de verschillende activiteiten waar een sales funnel op gebouwd is en hoe je deze kunt beheren om je conversion rate te optimaliseren. We bespreken 6 stappen van Beoogde klanten naar een Community.

 1. van Beoogde klanten naar Bezoekers

 2. van Bezoeker naar Prospect

 3. van Prospects naar Shoppers

 4. van Shoppers naar Kopers

 5. van Kopers naar Klanten

 6. van Klanten naar een Community

Lees het artikel Beheer je e-commerce sales funnel op Webanalisten.nl

Hoe van een “nee” een “ja” te maken

Kan een aanvankelijke afwzijzing je helpen om het “ja” te krijgen waar je naar op zoek bent? Verrassend genoeg, als je in de juiste volgorde een verzoek doet, kan dat! Neuromarketing heeft een artikel geschreven over hoe persuasion expert Robert Cialdini een klassiek experiment deed waarin hij aantoonde hoe deze techniek werkt.

Toen studenten gevraagd werd om als vrijwilliger voor twee uur een jongen of meisje uit een jeugdgevangenis mee te nemen naar de dierentuin, wilde minder dan één op de vijf studenten -slechts 16.7%- hieraan deelnemen. Toen werd een verandering gemaakt in het verzoek, en de positieve reacties gingen omhoog naar 50%. Ze vroegen eerst voor een veel grotere investering van tijd: twee uur per week voor twee jaar lang, onbetaald vrijwilligerswerk in een jeugdgevangenis. Maar, nadat ze dat verzoek hadden afgeslagen, was de kans drie keer zo groot dat ze instemden om slechts twee uur van hun tijd te besteden in de dierentuin.

Cialdini noemde dit de “deur in het gezicht”-techniek omdat er een aanvankelijke afwijzing was. Het doet me ook denken aan de enorm succesvolle Girl Scout-koekjes verkooptechniek, waar de jonge dame eerst om een enorme grote donatie vraagt om daarna een veel redelijker verzoek te doen in de vorm van het kopen van koekjes.

Lees Hoe van een nee een ja te maken op Webanalisten.nl

Webanalisten.nl is sinds 2008 aanwezig op internet als platform voor online analyse en optimalisatie. Meer dan 40 gastauteurs schrijven wekelijks over hun praktijkervaringen met ons mooie vakgebied. 2 wekelijks wordt hier op marketingfacts.nl een samenvatting van geplaatst.

Categorie
Tags

3 Reacties

  olivier schwaanhuyser

  na het lezen van de titel van het artikel, had ik gehoopt op een voorbeeld van het accepteren van cookies (hoe je van een nee een ja kan maken).

  helaas zat dat er niet in.

  Alhoewel, misschien moeten we bezoekers eerst vragen of ze 4.753 cookies willen waarmee we hen de rest van hun leven kunnen volgen en spammen. Indien nee, dan vragen of we er dan 2 mogen plaatsen om de site te optimaliseren zonder hen verder lastig vallen?


  23 oktober 2012 om 15:26
  Miranda Maasman

  Wat iedereen er ook over schrijft: de wet verplicht websites niet om vooraf expliciet om toestemming vragen voor het plaatsen van cookies. In de wet staat wél dat cookies pas mogen worden geplaatst nadat geïnformeerde toestemming is verkrégen. Toestemming verkrijgen zou dan ook mogen door duidelijk te melden dát de website gebruikmaakt van cookies en waarvoor die worden gebruikt, met daarbij de melding dat doorsurfen=akkoord gaan. Dat is niet hetzelfde als implied consent, want na zo’n duidelijke melding is de gebruiker op de hoogte dat cookies geplaatst gaan worden (er worden dus nog geen cookies geplaatst zolang de gebruiker niet doorsurft op de site). Wel zo gebruikersvriendelijk. OPTA blijft helaas hardnekkig volhouden dat er toestemming moet worden gevráágd en heeft zelf haar eigen klachtenloket Consuwijzer die de wet op die manier toepaste, teruggefloten omdat zij de manier van implementeren een ‘grensgeval’ noemt. Als de wetgever echter had bedoeld dat websites om toestemming moesten vragen, dan was het wel met die bewoordingen in de wet gezet. Dat is gekozen voor de wat omslachtige formulering met ‘verkregen’ maakt wel duidelijk dat om toestemming vragen niet noodzakelijk is (maar het mag natuurlijk wel). Nu heeft Consuwijzer de statistiekencookies die zij gebruikte uitgezet en kan zij niets meer meten. Jammer, want Consuwijzer gebruikt die informatie vooral om haar eigen dienstverlening aan consumenten te verbeteren door meer informatie te plaatsen over veelbezochte onderwerpen en in gesprek te gaan met het bedrijfsleven wanneer het gebruik van de website knelpunten of misstanden op consumentengebied doet vermoeden. Nu moet Consuwijzer naar dit alles gissen.


  29 oktober 2012 om 09:17
  Jan van As

  Meestal als ik mezelf op een site bevind, krijg ik een popup voor me die me eigenlijk forceert om de cookies te accepteren.

  Daarnaast nog de sites die je vertellen dat je akkoord gaat met de cookie voorwaarden als je jezelf op de site bevindt.

  Vind het allemaal maar een beetje scheef.


  1 mei 2015 om 08:10

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!