Combinatie TV en Internet meest succesvol in campagne Amicon

8 april 2004, 08:13

Combinatie TV en Internet meest succesvol in campagne AmiconIn opdracht van Share of Mind, Amicon en Tiscali heeft Blauw Research een crossmedia-onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de campagne van Amicon Zorgverzekeraar.

In dit onderzoek keek Blauw Research naar de effectiviteit van TV, Internet, Radio, Print en Direct Marketing. Speciale aandacht ging uit naar de effectiviteit van de Mediamix. Uniek aan het onderzoek is dat het de eerste keer is dat een crossmedia-onderzoek in Nederland op deze schaal is uitgevoerd.

Uit het onderzoek bleek de combinatie TV en internet uiterst effectief in het verhogen van de spontane bekendheid, de voorkeurspositie, en in het aanzetten tot actie. De groep die met zowel de TV-commercial als met reclame- uitingen op het internet van Amicon werd geconfronteerd, liet uiteindelijk een drie keer zo grote toename in spontane bekendheid met de zorgverzekeraar zien ten opzichte van de groep die alleen de TV-commercials had gezien. Ook ten opzichte van de groep die met zowel de radio- als TV commercial werd geconfronteerd bleek de toename 2 keer zo groot.

Amicon startte in 2003 met de crossmediacampagne om haar naams- en propositiebekendheid te vergroten. Naast TV en radio werd fors gebruik gemaakt van het internet. Samen met Share of Mind is gekeken hoe internet ten behoeve van de marketing communicatie campagne van Amicon ingezet kon worden. De internet campagne ? in de vorm van banners, pop-ups, en DHTML ? vond met name plaats op de internetsite van Tiscali.

Volgens Blauw Research is de campagne van Amicon zeer succesvol geweest. De campagne heeft een enorm bereik gehad en heeft zowel bijgedragen aan een forse stijging van de bekendheid en voorkeurspositie, als het verder invullen en verbeteren van het imago. Het gezamenlijk inzetten van radio, TV en internet is het meest effectief.

Effect campagne op bekendheid

Uit onderzoek blijkt de TV-campagne het meest bij te dragen aan de toename van de bekendheid van Amicon. De totale landelijke bekendheid is gestegen van 47% naar 71%. De combinatie TV en internet, of TV, internet en radio is het meest effectief bij het verhogen van de spontane bekendheid. Confrontatie met deze mediacombinaties betekent dat men 2 tot 3 keer vaker spontaan bekend was met Amicon, dan wanneer men alleen de TV-reclame heeft gezien.

Effect campagne op imago

De multi-mediale aanpak is ook effectief geweest bij het invullen en verbeteren van het bedrijfsimago. Met name de groep die met zowel de TV-, radio- als internetcampagne werd geconfronteerd kreeg een beter en positiever beeld van Amicon. Het beeld van Amicon werd vooral meer aansprekend, vernieuwend, onderscheidend en pro-actiever.

Effect campagne op overweging en voorkeur

Het gecombineerd inzetten van TV en radio is met name sterk gebleken in het verhogen van de mate waarin men Amicon overweegt. De mix TV en internet weet juist de voorkeurspositie bij de consument te verbeteren. Hierin speelt de direct-response mogelijkheid van de internetcampagne een belangrijke rol: de banners op o.a. het Tiscali-netwerk wisten de consument te overtuigen om actie te ondernemen.

Ondernomen actie n.a.v. de campagne

Het bezoek aan de website van Amicon is sinds de start van de campagne flink gestegen. Voorafgaand aan de campagne gaf 2% van de internetters aan de site weleens bezocht te hebben. Na de campagne is dit percentage opgelopen tot 8%. De combinatie TV en internet heeft de Nederlander het meest tot actie weten te verleiden in de vorm van een offerte opvragen, meer informatie aanvragen, de website bezoeken danwel een verzekering afsluiten. 6% van de groep die met beide media is geconfronteerd heeft actie ondernomen. Dit ten opzichte van 4% die actie ondernam naar aanleiding van alleen de TV-campagne. De combinatie TV en radio is goed voor 5%.

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!