Bedrijfsleven en overheid gaan Nederland digibewust maken

20 april 2006, 03:15

Om mensen beter te informeren over de risico’s bij het gebruik van digitale middelen hebben het ministerie van Economische Zaken, ECP.NL, Microsoft, KPN, Waarschuwingsdienst, De consumentenbond, UPC, Kennisnet, TPG Post, VNO-NCW en ANWB het initiatief genomen voor een landelijke publiekscampagne. De betrokken partijen hebben gisteren een intentieverklaring ondertekend en willen gezamenlijk het digibewust zijn in Nederland bevorderen. De eerste activiteiten van de campagne zijn de DigiRaad en de DigiQuest.

DigiRaad.

De DigiRaad gaat minister Brinkhorst van Economische Zaken adviseren over hoe hij het internet voor jongeren veiliger kan maken. Ook toetst zij nieuwe ideeën zoals filmpjes, quizzen, games en websites. In de praktijk blijkt dat de jeugd te weinig betrokken wordt bij dit soort processen. Door ze wel te betrekken wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de belevingswereld en informatiebehoefte van jongeren. De DigiRaad gaat deze rol vervullen. Onder andere MSN, Kennisnet, Kidsweek en Kaboem werken mee om de DigiRaad onder de aandacht te brengen van een groot aantal jongeren. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen zich via www.digibewust.nl/digiraad aanmelden. In mei wordt bekend gemaakt wie de twaalf vertegenwoordigers zijn die in de DigiRaad zullen plaats nemen.

DigiQuest.

Na de zomervakantie gaat de DigiQuest van start. Dit is een grootse, professioneel opgezette digitale speurtocht voor jongeren op internet, waardoor zij op een interactieve manier kennismaken met de positieve en negatieve aspecten van de digitale wereld en ze spelenderwijs leren hoe ze zich in die wereld het best kunnen gedragen. Bij het maken van de DigiQuest zijn veel marktpartijen en jongerenmedia betrokken die bekendheid zullen geven aan de online speurtocht. Er wordt dan ook verwacht een bereik van honderdduizenden jongeren te halen. Vooraf wordt de DigiQuest uitgebreid getest en beoordeeld door de DigiRaad.

bron: Digibewust

Erik van Roekel
Product Owner Chatbot bij ING

Marketingprofessional met ruime ervaring in diverse internetprojecten in de financiële dienstverlening. Passie voor social media en internet in het algemeen. Stond aan de wieg van het ING Webcare Team in 2009 en gaf er 1,5 jaar leiding aan. Was daarna één van de drivers van de social media strategie voor ING Nederland in 2012 resulterend in een nummer 1 notering in de Social Media Monitor van Social Embassy. Werkzaam geweest bij Corporate Communications van ING Groep en van daaruit betrokken bij social media op internationaal niveau. Momenteel Product owner chatbot bij ING. Blogt op persoonlijke titel bij Marketingfacts en van 2004-2014 ook op de achtergrond actief geweest voor Marketingfacts o.a. bij de techniek en de redactie.

Categorie
Tags

1 Reactie

  Fam.Stiphout

  Hopelijk mag dit bericht hier?

  Wij hebben de vrijheid genomen om u geheel vrijblijvend deze brief te zenden. Het handelt over een ernstig conflict tussen de Rabobank, hun dochteronderneming Schretlen en S., woonachtig te Venray. Na door genoemde bedrijven te zijn geplunderd en beroofd, is een nu al jaren voortdurend juridisch en psychologisch gevecht ontstaan.

  In 1959 zoekt S. als beginnend ondernemer toenadering tot de Rabobank om zijn financiële zaken daar onder te brengen. Als eigenaar van een gezond groeiend bedrijf komt gedurende de jaren voldoende geld vrij voor de toekomst van gezin en voorziening voor ‘oudedagsreserve’ (belegd in aandelen). Wetend dat deze zaken veilig gesteld zijn volgt op kleine schaal minder risicovolle belegging op de optiebeurs, short posities altijd gedekt door long posities, waardoor winstmarges niet spectaculair zijn, echter de verliezen blijven hierdoor ook beperkt van omvang. Tot midden van de jaren 80 blijft de plaatselijke Rabo vestiging alle transacties uitvoeren. In de loop van 1987 verzoekt S. om provisiekorting. Rabo ziet aanleiding volle dochter Schretlen te adviseren als tussenpersoon. Er worden afspraken gemaakt, (de directeur van Rabo was bij deze gesprekken aanwezig) dat het bedrijf hoe dan ook buiten deze beleggingszaken moet worden gehouden. Door de wijze waarop de directeur van de Rabobank de firma Schretlen aanbeveelt, geniet deze het volste vertrouwen van S. De waarde van de aandelen positie bedraagt op 3 augustus 1987 ongeveer f. 500.000=.

  DAN BREEKT DE HEL LOS.

  De totale periode waarin Schretlen heeft gehandeld bedraagt minder dan 4 maanden. Met een gemiddeld verlies van f. 20.000=. per dag, ziet Schretlen kans om het positieve bedrag om te buigen in een bedrag van ruim f. 900.000=. Verlies van ruim f. 1.400.000=. Na deze onmenselijke teleurstelling en na diverse rechtszaken is S. in een tot op heden durend juridisch en psychologisch gevecht met de Rabobank geraakt. Een aantal medewerkers van Rabobank hebben zich hierbij bepaald niet van hun beste zijde laten zien. Zo ook Schretlen: Na een bezoek van Schretlen en de directeur van RABO aan het bedrijf in 1987 is hen duidelijk gebleken dat er voldoende financiële middelen waren voor het uitvoeren van hun vernietigende strategie. Dit terwijl door de directeur en S. was vastgesteld dat het bedrijf nooit enig risico mocht lopen in de beleggingen. Helaas, het veilige gevoel van de toch aanwezige financiën lokte Schretlen tot de meest waanzinnige en zinloze transacties puur gericht op provisie. Het netto resultaat bedroeg f. 20.000=. gemiddeld verlies per handelsdag! Met als hoogtepunt f. 1.214.000=. te weinig niet geboekte marginplicht, en f. 1.238.000=. onderdekking op de betaalrekening.

  Dan de klachtencommissie optiebeurs: betiteld als zijnde “onafhankelijk”. Echter deze commissie nam alle uitspraken, alle leugens en verdraaiingen van feiten zonder slag of stoot voor waarheid aan, en oordeelde Schretlen f. 400.000=. Schuldig. Het resterende verlies, rond f. 1.000.000=. was voor de leek, die op de ingehuurde deskundigheid vertrouwde. Deze gekochte uitspraak zou bindend zijn. Uit angst voor de latere dreigingen met faillissement aanvragen door Rabobank Nederland zijn de nog in bezit zijnde financiën met medeweten van de belastingdienst legaal verwijdert, en voorziet S. momenteel van een A.O.W.uitkering minus 4% (belasting maatregel) in zijn levensbehoefte. Voor de overgang naar Schretlen had ook de Rabobank marginplichten. Hierover heeft de rechter nooit

  eerder geoordeeld. Het begrip en doel van margin werd S. pas na de Schretlen catastrofe bekend. Nooit eerder is over marginplicht, zowel mondeling als schriftelijk mededeling gedaan. Doel van dit schrijven: De persoon treffen die deze zaak kan en wil aanpakken, en communiceren over het gebeurde. Verjaringstermijnen zijn steeds tijdig gestuit. Wij zijn graag bereid u nadere informatie te verstrekken. Hartelijk dank.


  10 mei 2006 om 07:38

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!