Adverteerders: Word sterker en effectiever

Professionals bij adverteerders moeten zich OOK verdiepen in de wetenschappelijke fundamenten van het inhoudelijke vak.

10 juli 2023, 07:00 924 x gelezen

De veel beluisterde podcast ‘Giep’ gaat over de opkomst en ontwikkeling van het reclamevak in Nederland. Ook over de beginperiode van SWOCC wordt veel verteld. Onder meer dat vooral de professionals bij de grotere merken, de adverteerders, zich met SWOCC verbonden. Zij maakten het financieel mogelijk dat SWOCC zelfstandig onderzoekstrajecten kon initiëren. De publicaties waren vervolgens beschikbaar voor alle begunstigers. Zo werd verbinding gemaakt tussen wetenschap en de praktijk. En zo werd ook het vak vooruit gebracht. Dat is sterk veranderd.

OVER DE AUTEUR

Martin Kersbergen heeft bij coöperatie DELA verschillende rollen vervuld op het gebied van communicatie, merk en reputatie. Momenteel doet hij Corporate en Public Affairs. Daarnaast is hij penningmeester binnen het bestuur van SWOCC en sparringpartner bij &samhoud.

Dit artikel verscheen in juni op de website van SWOCC.

Uiteraard heeft SWOCC nog steeds een trouwe achterban met communicatieprofessionals van verschillende grote adverteerders, maar het zijn nu vooral bureaus, consultants, hogescholen en universiteiten die de motor zijn van SWOCC. Zij zorgen voor de vernieuwing en de verdieping van inzichten op het gebied van merken, marketing en communicatie.

Ik sprak hierover met diverse professionals bij adverteerders. Natuurlijk is er interesse in de inzichten en de ontwikkeling van het vakgebied. Maar in de praktijk sturen zij vooral op de voortgang van diverse en vaak complexe ontwikkeltrajecten. Hun output bestaat overwegend uit management- en voortgangsrapportages. Daarbij wordt intensief samengewerkt met bureaus en consultants voor de inhoudelijke analyse en oplossing van vraagstukken. En voor de productie en implementatie van middelen en instrumenten. Ik zie dat ook binnen mijn eigen organisatie en ik vind dat zorgwekkend.

Meer gelijkwaardigheid

Voorop gesteld: het is hartstikke positief dat consultants en bureaus zich verdiepen in de fundamenten en wetenschappelijke inzichten op het gebied van merken, marketing en communicatie. Daardoor komen zij tot inhoudelijk sterk onderbouwd advies en professionele implementatie. En natuurlijk vind ik het ook hartstikke positief dat professionals bij adverteerders sturen op processen. Dat bevordert snelheid van ontwikkelingen en vergroot efficiency. Daardoor kan inhoudelijk sterk onderbouwd advies geïmplementeerd worden binnen de kaders van organisatiestrategie, tijd en budget.

Ik ben er tegelijkertijd van overtuigd dat het inhoudelijk werk echt sterker en effectiever wordt als de professionals bij adverteerders naast hun focus op wendbaarheid en efficiency ook verdiepen op de wetenschappelijke fundamenten van het inhoudelijke vak en de implementatie. Wanneer adverteerders en bureaus sámen de motor vormen achter vernieuwing en verdieping, vergroot dat niet alleen de slagkracht bij het oplossen van vraagstukken. Het leidt ook tot inhoudelijk evenwichtiger en gelijkwaardiger gesprekken en vooruitgang. Niet alleen voor het vak, maar ook binnen de eigen organisaties.

Meer accountability

Dus professionals bij adverteerders: permanente educatie gaat ook over inhoud. Initieer en faciliteer op die manier vernieuwing. Draag bij aan de ontwikkeling van jezelf en van de inzichten op het gebied van merken, marketing en communicatie. Het is goed voor je eigen ontwikkeling. Het versterkt je relatie met je bureaus en consultants. Het versterkt ook je accountability binnen je eigen organisatie. Adverteerders worden effectiever en sterker accountable wanneer zij inhoudelijke dilemma’s zelf doorgronden. Wanneer zij afwegingen en keuzes inhoudelijk kritisch kunnen bevragen en onderbouwen. En wanneer zij op inhoud, samen met bureaus en consultants hypothesen toetsen en hierover kunnen sparren.

SWOCC EN IRIS ACADEMY

Er zijn verschillende platformen die inhoudelijk verrijken, inspiratie bieden en een netwerkfunctie vervullen. Ik ben al jaren betrokken bij SWOCC, omdat dit platform precies daarvoor is opgericht. Professionals kunnen zich laten inspireren door onderzoek op een breed terrein. En wil je als adverteerder een specifieke hypothese wetenschappelijk getoetst en onderbouwd zien, dan staat SWOCC in verbinding met wetenschappers van Hogescholen en Universiteiten door heel Nederland. Dus adverteerders: sluit je (weer) aan bij SWOCC. Daarnaast kan het recent gestarte initiatief Iris Academy professionals helpen bij hun eigen, inhoudelijke ontwikkeling. Iris Academy is een opleidingscollectief van 12 vakidioten die met elkaar een opleidingsinstituut zijn gestart voor inzicht en inspiratie op het gebied van marketing en communicatie, vernieuwing en leiderschap. Welke keuze je dit jaar ook maakt en voor welke platform je ook kiest, maak in ieder geval een keuze voor de inhoud van het vak.

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie (SWOCC) doet fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van merken en communicatie. Deze kennis maakt SWOCC toegankelijk voor de praktijk, bijvoorbeeld door het uitbrengen van publicaties, het organiseren van lezingen en het schrijven van blogposts: via dit account zullen onderzoekers, docenten en andere schrijvers hun kennis over marketing delen. De stichting is in 1995 opgericht op initiatief van Giep Franzen en is gelieerd aan de afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam. Meer SWOCC? Ga naar swocc.nl of volg ons via @SWOCC_NL

Categorie

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!