Organisaties overrompeld door Big Data

Organisaties overrompeld door Big Data

Onlangs concludeerde Gartner dat organisaties slecht voorbereid zijn op big data. Daarop voortbordurend publiceerde Oracle afgelopen week een onderzoek waaruit bleek dat organisaties de Big Data revolutie onderschatten. Big Data wordt alsmaar belangrijker door ontwikkelingen zoals meer interactie tussen consumenten en merken via mobiele apparaten, een stijging van de M2M (machine to machine) communicatie en organisaties die meer en meer informatie in eigen processen integreren.

Een andere conclusie uit het onderzoek is dat de ‘boardroom’ meer aandacht besteedt aan het onderwerp, wat suggereert dat data binnen een organisaties meer prioriteit krijgt.

John Caulfield, solutions director bij Oracle zei:

“The characteristic big data is typically high volume and high velocity but of low individual value and the way you value this is the variety of data when it is brought together to be analysed it is informative, but these bits on their own don’t make much sense and that’s where the confusion lies.

Simply put, Big Data means a lot of data. It could be something of obvious value, like a sales order in an enterprise management system or a weblog of a search for a music book that on its own is of little value. But bring all this data together from web logs to social media, blogs and tweets, and there is opportunity there to derive significant value and be able to predict, analyse and forecast what people will be buying any given weekend, for example.”

Kennis toegang en valorisatie

Kennis vervangt technologie als de belangrijkste enabler van onze economie, dus is het van groot belang dat deze kennis toegankelijk is, en er (commerciële) waarde uit wordt gehaald zoals Caulfield al noemde. In het artikel “McKinsey: Hoe sociale technologieën de organisatie transformeren” kwam deze kennis/doelstelling versus technologie verhouding al aan bod. Technologieën moeten kennis valorisatie ondersteunen, en niet op een zichzelf staand doeleinde zijn. Kennis is nutteloos als het niet benut kan worden. Niet alleen voegt het geen waarde toe, er zijn ook hoge kosten verbonden aan het niet kunnen vinden van bepaalde kennis (zowel intern als buiten de organisatie) om doelen te behalen.

Voorbeelden

Platforms die interne en externe data tegen elkaar afzetten om mogelijke verschillen en ‘gaps’ te spotten tussen wat men intern vindt, heeft en wat er op het Web zich bevindt qua kennis, meningen en personen daaraan verbonden. Niet alleen wordt dan het ‘collectieve brein’ van de organisatie vergroot (met externe stakeholders), maar ook is strategische planning effectiever, en kunnen interne doelstellingen afgestemd worden op kansen en bedreigingen die gespot worden.

Een ander voorbeeld is gerelateerd aan kennis en personen en het relevant matchen van de twee. Herhalende, het is één ding om kennis te hebben, maar het is een ander ding om deze kennis zo efficiënt en effectief te laten vloeien in de organisatie of netwerk. Hier zijn andere technologieën relevant dan het eerste platform, zoals InnerTeams die direct, persoonlijk en relevant kennis toegankelijk maakt.

Hoe gaan jullie om met big data?
Hoe verhoudt kennis en technologie binnen jullie organisatie?


DelenEr zijn 4 reacties op dit artikel

 • Ik denk dat deze infographic wel een mooie aanvulling is op dit onderwerp, Career of the Future: Data Scientist http://mashable.com/2012/01/13/career-of-the-future-data-scientist-infographic/

  In mijn vakgebied social media intelligence ontstaat er steeds meer vraag van organisaties naar het opsporen en vastleggen van conversatie data. Belangrijk is dat je juiste vragen stelt aan deze data. Dan ben je in staat de vertaalslag maken naar bijvoorbeeld strategische planning, productontwikkeling of dienstverlening. De ontwikkelingen in de techniek en tools gaan snel, maar er is nog een hele weg te gaan. Ik ben het met je eens, wat vooral nodig is, is het scheppen van de juiste cultuur en het inzetten van de juiste mensen!

  geplaatst op
 • Hi Jolante, eens. Vooral de juiste mensen met juiste skill sets, zoals de infographic aangeeft zit daar de discrepantie.

  "Belangrijk is dat je juiste vragen stelt aan deze data."
  Op dit moment blijft dit vaak hangen op sentiment en andere "oppervlakkige" inzichten, ook aanbodzijde moet zich aanpassen, zowel gevestigde marktonderzoek bureaus als nieuwe spelers.

  geplaatst op
 • @Gianluigi Qua 'oppervlakkige' inzichten; dit geldt gelukkig niet voor alle organisaties of bureau's. Is ook een stukje beeldvorming, want de oppervlakkige inzichten kunnen gemakkelijk gedeeld worden. Met de 'diepere' inzichten, waardevolle informatie die bijvoorbeeld ingezet wordt voor strategische planning, wordt wat zuiniger omgegaan :).

  geplaatst op
 • @jolante, de McKinsey's en Gartner's van deze wereld delen high level info gratis.

  Het is niet voor niets dat discussies binnen ESOMAR, CASRO, MRS en andere associations omtrent social media marktonderzoek zo booming is. New meets old, en dat vereist aan beide kanten lering en aanpassing.

  geplaatst op

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.