Resultaten en cijfers over Affiliate Marketing (AffStat 2011)

24 juni 2011, 05:30

Deze week is het jaarlijkse AffStat rapport gepubliceerd met cijfers over de wensen en strategieën van Amerikaanse affiliates. Het rapport bevat onder andere cijfers over het gebruik van social media, zoekmachinemarketing, e-mailmarketing en blogs onder affiliates. De vragenlijst, die door ruim 1.400 affiliates is ingevuld, bestond uit 29 vragen die met behulp van hoofdzakelijk meerkeuze-antwoorden konden worden ingevuld. Het rapport bestaat uit twee onderdelen; enerzijds de presentatie van de gevonden cijfers, anderzijds een aantal quotes van affiliates met hun mening over een aantal onderwerpen. Geen spectaculaire uitkomsten dit jaar, maar het is wel interessant om wat cijfers van dit jaar te vergelijken met het rapport uit 2010.

Promotiekanalen door affiliates

De vragen uit het onderzoek van dit jaar komen redelijk overeen met de vragen van vorig jaar. Zo blijkt dat er bij de promotie door affiliates nog steeds gebruik wordt gemaakt van e-mailbestanden (58%, to.v. 51,5% vorig jaar), affiliatelinks in PPC zoekmachines (40% t.o.v. 44,5% vorig jaar) en sociale netwerken (71% t.o.v. 67,5% vorig jaar). Wanneer er gebruik wordt gemaakt van sociale netwerken zijn Twitter (28%) en Facebook (33%) veruit het meest populair. 30% van de affiliates geeft aan gebruik te maken van video in de marketingstrategie. In Nederland zie je dat videomateriaal nog weinig wordt gebruikt door affilites, tijdens de keynote op de Affiliatedag 2011 gaf Joost de Valk ook al aan dat hier een kans ligt voor affiliates.

Als advertentiemateriaal wordt het liefst gebruik gemaakt van banners (30%) en tekstlinks (21%). Opvallend is dat banners zijn gestegen in populariteit, vorig jaar gaf 25,8% aan het liefst banners te gebruiken. Van alle affiliatelinks wordt 41% gecloakt of geredirect (t.o.v. 38,4% vorig jaar).

Programmakeuze

Wat ik opvallend vind is dat 24% van de affiliates via zoekmachines bij een specifiek affiliate programma terecht komen. Dat is meer dan via de affiliate managers (direct 15%, op fora 7% en op Twitter 3%). Omdat het aanbod van affiliate programma’s groot is zullen de affiliates een keuze moeten maken. Bij de keuze van een programma spelen betalingstermijnen voor 59% van de affilates een rol. Het liefst worden affliliates per bankoverschrijving betaalt (41%) maar ook PayPal is geliefd (30%).

De keuze voor een bepaalde adverteerder hangt vooral af van brand awareness (34% t.o.v. 25,6% vorig jaar); kent de affiliate de adverteerder? Het direct vergelijken van de cijfers met vorig jaar is niet helemaal zuiver, omdat niet exact de zelfde antwoordmogelijkheden zijn geboden, dat is jammer. Verder blijken vergoedingen (22%) en het affiliate management (15%) belangrijke vereisten om met een adverteerder in zee te gaan. Opvallend is relevantie van een adverteerder maar voor 6% van de affiliates het belangrijkste is, en EPC (verdiensten per 100 kliks) voor 8% van de affiliates (t.o.v. 18,1% vorig jaar). Het grootste gedeelte van de affiliates (30,8%) geeft aan dat de minimale EPC tussen de $5,01 en $10,- moet liggen.

De rest van de resultaten en cijfers zijn terug te vinden in het rapport.

2011 Affiliate Summit AffStat Report

Voetnoot

Gezien het grote bereik van de Affiliate Summit had ik wel wat meer verwacht van het onderzoek, maar het hele rapport heeft bijna dezelfde opzet als vorig jaar. Het had bijvoorbeeld interessant geweest om te kijken hoe verschillende uitkomsten in verhouding staan met elkaar. Ook zouden de verhoudingen tussen verschillende opties beter duidelijk worden wanneer er aan kon worden gegeven hoe belangrijk diverse opties zijn. Iemand kan aangeven banners en tekstlinks te gebruiken, maar dit zegt niet hoe dit in verhouding staat met elkaar. Desalniettemin is het een leuk onderzoek om even doorheen te bladeren.

Marjolein van der Kolk
Senior Marketing Manager bij M4N

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!