Economisch weerbericht (119): Gadgets gaan zich eindelijk gedragen

6 februari 2011, 14:27

“Technologie begint zich te gedragen als wijzelf.” Deze simpele en ware constatering, begin 2011 op The Official Microsoft Blog, heeft grote gevolgen voor ons doen en laten. In de eerste plaats betekent het, dat informatiegedrag een steeds groter deel gaat uitmaken van het totale menselijke gedrag. Informatiegedrag manifesteert zich in de meestal doelbewust opgezochte interactie met sterk inhoudelijke multimediale prikkels. In positieve zin kan dat (information) flow opleveren en in negatieve zin information overload.

Verantwoordelijk voor een opmerkelijke verandering in informatiegedrag is de combinatie van mobile multi-touch apps – digitale toepassingen die inhoudelijk, qua waarneming en bediening direct duidelijk zijn – op krachtige app-phone- en tablet-hardware, voorzien van scherpe beeldschermen, sensoren en snel internet. Dat zijn onze favoriete gadgets. Nog nooit is digitale technologie zo enorm aangeslagen: fysiek, functioneel, psychologisch en sociaal. De krachtenbundeling van persoonlijk, mobiel, sensordata, (multi)media, gefocuste functionaliteit en bediening met vingerbewegingen heeft via ons informatiegedrag een toenemende sociale, economische, culturele en maatschappelijke impact. App-phones en tablets zijn niet alleen ons onmiddellijke verlengstuk; ze beginnen zich ook te gedragen, zoals wijzelf het liefste doen.

Mobiele apps zijn niet los te zien van het apparaat, van de lang verwachte doorbraak van multi-touch tablets in maten en soorten oftewel TAFKAPP, The APParatus Formerly Known as Phone or PC. Grapjes als de iHand zijn weliswaar een metafoor, maar eigenlijk uitzonderlijk to-the-point. Zeker in het licht van Marshall McLuhans opvatting van media als Extensions of Man. In het verlengde hiervan stelde John Jantsch – volgens internetgoeroe Seth Godin is hij the Peter Drucker of small business marketing tactics – de volgende belangwekkende vraag: Is an App a Tool or a Behavior? Natuurlijk is het én-én: elke goede app is glasheldere functionaliteit én mobile multi-touch device tegelijk. Met nieuwe generaties tablets, slates, pads etcetera zal dat steeds duidelijker worden.

Onder de kop Is an App a Tool or a Behavior? plaatste John Jantsch het voorwoord op zijn blog, dat hij schreef voor het herfst 2010 verschenen O’Reilly-boek App Savvy: Turning Ideas into iPad and iPhone Apps Customers Really Want. Jantsch vertelt daarin van zijn persoonlijke eye-opener, dat gratis beschikbare web-content, verpakt als app, ineens voor een paar dollar goed verkoopt. The medium is the profit kunnen we knipogend naar McLuhan concluderen:

“[Around 2005,] I started religiously recording interviews with experts for the Duct Tape Marketing Podcast. [. . .] More recently, I gave in to the siren’s call of the app for my podcast. [. . .] I created it and decided to price it at $2.99 just for grins. Now, understand, it pretty much has the exact same content that I publish weekly on iTunes for free.

I was immediately struck by the number of people, including current podcast subscribers, that snapped it up at $2.99. [. . .] People want apps for things because they allow them greater control. [. . .] Apps are on their way to supplanting the Web in general as the provider of information, games, experiences, and productivity – and control. [. . .] An app user of my content has much greater power over how they consume, interact, destruct, and transport that content [. . .].

The first step to becoming app savvy is to recognize why the app category is red-hot and here to stay, and why you need to think in terms of tapping app behavior to package, repackage, purpose, and repurpose everything that a mobile social consumer wants to do.”

Behalve dat zijn gratis web-podcasts in een app-jasje gretig en betaald aftrek vinden – een sterk staaltje van gedragbeïnvloeding door apps – zegt Jantsch nog een paar andere interessante dingen:

1: Mensen willen apps, omdat die de gebruiker meer controle geven over wat ze in handen krijgen.

2: Mobile multi-touch apps zullen het web vervangen als verschaffers van informatie, spellen, ervaringen en productiviteit vanwege met name de controle over consumptie en interactie.

3: Vooral interessant echter is zijn hint naar zoiets als app-gedrag – Jantsch heeft het over tapping app behavior. Gedrag van apps, dat ons welgevallig is of ons eigen gedrag? Dat zouden we ons nog kunnen afvragen. Maar in essentie maakt het niet uit, want het gaat om de intieme interactie tussen beide.

De term tapping heeft in dit verband natuurlijk niets te maken met de manier waarop we een multi-touch apparaat kunnen bedienen, zoals bijvoorbeeld beschreven in de Touch Gesture Reference Guide. Dat is overigens een interessant thema in het licht van menselijk mobile multi-touch app-gedrag, zeker met betrekking tot toekomstige apparaten.

Met tapping bedoelt Jantsch het aanboren/uitnutten van een veronderstelde nieuwe manier waarop we ons ten opzichte van apps gedragen als uiting van hoe die met ons interfacen. Helaas gaat het boek App Savvy niet in op de (verborgen) wetmatigheden van menselijk mobile multi-touch app-gedrag. In plaats daarvan behandelt het hoe we apps vanaf het allereerste idee in een aantal stappen kunnen realiseren, in de markt zetten en verbeteren. Een hoofdstuktitel als Finding Your Inner App geeft wel weer, dat goede apps als het ware een ziel hebben en een gevoel van intimiteit oproepen. Zoals gezegd, is dit niet los te zien van het handzame apparaat, de kwaliteit van het scherm en de multi-touch interface. Die vormen, om de zaak in ruimer perspectief te zetten, slechts een onderdeeltje van de overkoepelende NUI-discipline (Natural User Interface), die nog in de kinderschoenen staat. Een beknopte stand van zaken verscheen eind januari 2011 op The Official Microsoft Blog:

“Technology is beginning to behave like we do. [. . .] Natural user interface (NUI) technology is an area we’ve invested in for many years. The fruits of those investments are now being seen across many of our products [. . .]. One product that has gotten a lot of attention recently is our Kinect for Xbox 360, which incorporates facial recognition along with gesture-based and voice control. The device knows who you are, understands your voice or the wave of your hand and is changing the face of gaming as we know it. [. . .]

Even with all the excitement, the reality is that our industry – Microsoft included – has only scratched the surface of what is possible. [. . .] By combining sensory inputs with the knowledge of what you’re trying to do (contextual awareness), where you are and what is around you (environmental awareness), 3D simulation and anticipatory learning, we can foresee a future where technology becomes almost invisible. Imagine a world where interacting with technology becomes as easy as having a conversation with a friend. [. . .]

A recent poll we conducted of about 6,000 people across six countries showed how nascent NUI is: Only about half of the respondents were familiar with the various emerging dimensions of NUI, such as 3D simulation technology. Yet nearly 90 percent of all audiences view natural and intuitive technologies as more than a fad. They believe these technologies are the way of the future.”

Resumerend kunnen we zeggen, dat mobile multi-touch apps op allerlei app-phones en tablets aantoonbaar ons informatiegedrag veranderen: van de vervaardiging, selectie en verwerving van functionaliteit tot aan consumptie, verspreiding en waardebeleving. “Technologie begint zich te gedragen zoals wijzelf” is een mooie leidraad, die tegelijkertijd aangeeft hoezeer we nog maar aan het begin van NUI-ontwikkelingen staan.

Jaap Bloem
Research Director Sogeti/VINT bij Sogeti/VINT

Jaap Bloem is in IT since the PC and now a Research Director at Sogeti/VINT. In his days at KPMG Consulting he co-founded the IT Trends Institute. Jaap was a publisher of IT books and editor in chief of IT magazines at Wolters Kluwer. Before coming to VINT, Jaap was the Marketing Executive for the Dutch Chapter of ISOC, the Internet Society. Jaap has co-authored many books and articles, and loves to develop and evangelize ground-breaking thought and insight together with colleagues and partners. Jaap Bloem is in augustus 2018 overleden.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!