Advertorial: Gratis eyetracking video van uw website

27 oktober 2010, 04:07

DiepbiZniZ maakt gratis voor u een demo eyetracking video van uw website om verbeterpunten op te sporen die een hogere conversie in de weg staan. De demo eyetracking video nemen wij persoonlijk met u door en we benoemen gelijk enkele punten voor verbetering. Een gratis demo eyetracking video is aan te vragen via de Marketingfacts Toolbox.

Hoe werkt eyetracking?

Door middel van deze techniek wordt in beeld gebracht wat respondenten zien, lezen, scannen en hoe lang zij daarmee bezig zijn. Hiervoor maken wij gebruik van een 17 inch TFT monitor met ingebouwde camera die de oogbeweging continu registreert. Verbale en non-verbale uitdrukkingen worden tegelijkertijd geregistreerd met een webcam met ingebouwde microfoon. Hierdoor kunnen de respondenten op een comfortabele en natuurlijke manier de website bekijken zoals ze dat thuis of op hun werk ook zouden doen.

Waarom eyetracking?

Het kijk- en gebruikersgedrag wordt gevolgd waardoor u inzicht krijgt in de effectiviteit en efficiency van uw website. Mogelijke knelpunten worden opgespoord die een hogere conversieratio in de weg staan. Eyetracking laat tevens zien waar mensen naar kijken voordat zij ergens op klikken.

Wat levert het op?

Naast inzicht in het kijkgedrag ook de zekerheid dat uw site nog beter gaat scoren op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en conversie:

  • Sterk verhoogde klantwaardering van de website door sterke verbetering in communicatie en gebruiksvriendelijkheid.
  • Sterke stijging van de conversieresultaten.
  • Uit onze eyetracking onderzoeken komen altijd meerdere concrete adviezen die zorgen voor een structurele verbetering van de website, de usability en de conversie.

Welke resultaten kunt u nog meer verwachten?

  • Antwoord op de vraag hoe de totale customer experience wordt verbeterd
  • Antwoord op de vraag hoe de gebruiksvriendelijkheid wordt verbeterd
  • Antwoord op de vraag hoe het aantal afhaakmomenten wordt verkleind
  • Inzicht in het kijk- en gebruikersgedrag op de website: dit is een belangrijk leermoment, ook voor de langere termijn

Hoe werkt het in de praktijk?

Voor het eyetracking onderzoek worden minimaal 6-8 respondenten uitgenodigd, die tot de doelgroep van uw site behoren, om opdrachten uit te voeren. Deze opdrachten worden in samenwerking met u opgesteld. Daarna volgen er twee fasen:

Fase 1 – Kijk- en gebruikersgedrag

De respondenten wordt gevraagd om een aantal opdrachten uit te voeren. Tijdens de uitvoering van de opdrachten wordt inzicht verkregen in het kijk- en gebruikersgedrag op de website waardoor wij conclusies kunnen trekken over het kijkgedrag en tevens voeding geven aan de adviezen hoe de website verder te optimaliseren is.

Fase 2 – Kwalitatieve interviews

Na fase 1 volgt een mondelinge evaluatie van het gebruik van de website. Samen met de respondent bekijken wij de individuele kijkmomenten van de verschillenden webpages en ‘confronteren’ hem/haar met opvallende passages, knelpunten enzovoort. Er worden open vragen gesteld waarbij de respondent wordt gestimuleerd zijn antwoorden zoveel mogelijk te onderbouwen zodat inzicht wordt verkregen in de motieven waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Dit is de zogenaamde Retrospective Think Aloud methode in combinatie met eyetracking. De respondenten worden tijdens de uitvoering van de opdracht niet gestoord en verkeren in een natuurlijke situatie zoals zij ook thuis of op het werk op de website zouden surfen. Omdat we het kijkgedrag in kaart brengen, kunnen we exact aangeven waar de respondenten hebben gekeken en zodoende in beeld krijgen welke motieven er ten grondslag liggen aan de intensiteit van het kijkgedrag maar ook het klikgedrag.

Aanvragen demo eyetracking video inclusief verbeterpunten

Als deze werkwijze u aanspreekt, vraag dan via de Marketingfacts Toolbox een demo eyetracking video aan van uw eigen website. Wat moet u doen? Meld u aan en wij hebben contact om te bespreken wat de respondent zou moeten doen: een artikel bestellen of bepaalde informatie zoeken. Vervolgens maken wij de eyetracking video en benoemen we enkele verbeterpunten die wij samen met u bespreken. Zo kunt u zonder verdere verplichtingen bekijken of een diepgaandere analyse interessant voor u is.

Redactie
Hoofdredactie bij Marketingfacts

De postings op de site worden door de redactie beoordeeld en ingepland en als we er tijd voor vinden, schrijven we zelf een artikel. Als redactie zijn we ook verantwoordelijk voor de samenstelling van het NIMA Marketingfacts Jaarboek en we treden ook geregeld op als moderator of presentator bij events met vakgenoten. In het colofon vind je onze contactgegevens.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!