Zonder internet straks geen tv meer

22 oktober 2010, 09:51

Uit een jaarlijks onderzoeks-rapport van Sandvine over Internet consumenten gedrag ‘Fall 2010 Global Internet Phenomena Report’ (hier de pdf) blijkt dat tussen 8 en 10 uur ’s avonds, meer dan 20 procent van het totale Internet verkeer in de VS is toe te schrijven aan gebruikers van Netflix. Videoverhuurder Netflix, die ooit begon met het verhuren van DVD’s en nu ook streaming diensten (films, series) aanbiedt,heeft inmiddels ruim 16 miljoen abonnees in de VS en Canada, waarvan zo’n 11 miljoen ook de streaming video dienst afneemt. De toevoeging van de streaming dienst heeft ertoe geleid, dat inmiddels in korte tijd, zo’n 8,5% van de huishoudens in Noord-Amerika een Netflix abonnement (USD 8.95 per maand) heeft afgesloten.

Hiermee is het meer dan duidelijk dat Netflix een killerapp in de markt heeft gezet, die exact is afgestemd op de vraag van Amerikaanse consument. 20% van het gehele Internet verkeer gedurende prime time, lijkt me voldoende om Amerikaanse Internet aanbieders de schrikbibbers aan te jagen. En wat nu als het aantal Netflixers verder oploopt, hetgeen ongetwijfeld resulteert in nog meer internet gebruik tijdens de piekuren?

Dat internet video een geweld(ad)ige impact heeft op het totale internet gebruik is intussen voor een ieder duidelijk, maar de bovengemelde Netflix openbaring zal er ongetwijfeld bij Internet aanbieders goed inhakken en betekent dat er nu echt maatregelen genomen moeten worden om aan de aanstormende consumentenvraag naar internet video te kunnen voldoen. Providers kunnen natuurlijk ook vragen of gebruikers hun consumptie willen spreiden over andere delen van de dag, maar dat lijkt me niet echt een optie. De internet-video-knuppel is in het hoenderhok gegooid en ISPs zullen ermee moeten leven en zich snel aanpassen aan deze trends.

Hetzelfde Sandvine rapport beschrijft ook de Europese Internet arena en ook hier zullen aanbieders moeten inspelen op de snel veranderende marktomstandigheden. Onderstaande grafiek toont aan dat het internet -spitsuur in Europa al rond half vijf in de middag begint en houdt vervolgens zo’n

kleine vier uur aan.

De consumptie van internet video is meer en meer gemeengoed geworden en hard op weg om ook in Nederland een prime-time bezigheid te worden. Nederlandse providers zullen dan ook nu al moeten inspelen op deze trend en tevens de ogen op te houden voor het naderende internetverbruik-geweld, dat 3D met zich zal brengen. Vooralsnog wordt het overgrote deel van het byte-gebruik toegeschreven aan het browsen van internet, maar de toenemende populariteit in de afname van real time entertainment via internet leidt ertoe, dat gedurende piekuren een forse toename van de vraag naar bandbreedte te verwachten is.

In dit artikel ga ik niet in op de complicaties, die dit heeft voor de diverse IP netwerken in ons land. Wel sta ik kort stil bij de consequenties, die dit zal hebben voor de partijen, die ons al die mooie services zullen moeten leveren. De aanbieders (media service providers, MSPs)van deze opkomende real time entertainment diensten, zijn nu nog onder te verdelen in kabelaars, telco’s, ISP’s, mobiele operators etc. Vanwege de noodzakelijke schaalgrootte zal straks iedere MSP een soortgelijk pakket aan consumentendiensten moeten aanbieden en zullen we in de toekomst geen onderscheid meer kennen tussen kabel of telco (KPN/Tele2 e.a.). Vanwege de efficiency zal veel real time entertainment worden geleverd in de vorm van Over-The-Top (OTT) TV. Ik verwijs hierbij naar een vorig M! artikel van januari.

Omwille de flexibiliteit en om een zo groot mogelijke diversiteit aan toepassingen te kunnen aanbieden, zullen MSPs vrijwel uitsluitend OTT diensten moeten leveren via een(breedband) internet. Media consumptie migreert al sinds enige tijd meer en meer van lineaire TV naar On Demand en daarom zal het aanbod aan innovatieve diensten dan ook niet komen via conventionele TV maar middels allerhande applicaties zoals TV-widgets en -androids. Met andere woorden toegang tot internet is zowel voor aanbieders als consumenten cruciaal, wanneer het de media van morgen betreft. Je ziet dan ook dat de grotere Nederlandse MSP’s tegenwoordig inzetten op 3-play (TV+Internet+Telefonie) of 4-play (+Mobiel). De insteek is alleen niet in alle gevallen hetzelfde. De kabelaars Ziggo en UPC hebben de focus met name gericht op het aanbieden van snelle internetverbindingen, waardoor het leveren van OTT voor hen eenvoudiger zal worden.

Daarentegen zijn telecom bedrijven als KPN en deels ook Tele2 driftig bezig om (digitale) TV als extra dienst aan te bieden. Hier draait het vrijwel uitsluitend om het aanbieden van TV diensten voor een lagere prijs. KPN blijkt deels te slagen met deze price-fighter strategie, maar wordt inmiddels wel geconfronteerd met naar-de-kabel-vertrekkende klanten wanneer het internet betreft.

Netflix is voorlopig nog niet beschikbaar in Nederland, maar Apple TV en de “Intel initiatieven” van Google TV, Logitech, Boxee, YuiXX en Sony staan voor de deur. Tel daar dan Liberty Global’s (UPC) recent aankondigde samenwerking met Samsung voor het leveren van nieuwe diensten bij op en het moge duidelijk zijn dat een massaal aanbod van premium-content aanstaande is, die primair via breedband internet ontsloten wordt. Met andere woorden het nieuwe TV kijken is straks slechts mogelijk als de consument beschikt over een snelle en betrouwbare internet aansluiting.

The way in which we are communicating is changing rapidly and since we are all consumers, we are all part of this changing world. Marketing- and media strategies will have to be re-written, so let's sharpen our pencils and get the show on the road. http://www.linkedin.com/pub/dir/john/goedegebuure

Categorie
Tags

2 Reacties

  Ron

  Helder artikel, maar de verschuiving van video/film kijken (en steeds langere clips tot hele films) duwt al jaren tegen de beschikbare bandbreedte aan. Zeker omdat binnen 1 huishouden meerdere accounts tegelijkertijd gebruik kunnen maken van dit soort heavy user-diensten . Tel daarbij nieuwe ontwikkelingen op als het draadloos afspelen van mobiele content op gewone televisies en je ziet dat alle pijpen vol beginnen te lopen. Er is dan ook veel aangelegen om goede afspraken te maken met aanbieders van media content om een goede service te leveren aan de klanten.

  De hoeveelheid data die nu over de netwerken verstuurd wordt is slechts een fractie van wat er nog zit aan te komen als je kijkt naar de effecten van smartphones, ruimer wordend media-aanbod en 3D-technologiën die de komende drie jaar steeds meer content beschikbaar krijgen (vooral sport en events kunnen snel leveren). Toch is deze progressive doom-discussie van alle tijden, maar toont wel aan dat je over niet al te lange tijd zonder internetaansluiting geen extra of zelfs primaire laag in je tv-aanbod beschikbaar hebt. Tv zelf verschuift de laatste jaren wel duidelijk de focus naar actualiteit en events en zolang ze daar een goede kwaliteit zonder vertraging (de goal die eerder bij de buren valt) kunnen aanbieden, blijft dat medium wel zijn bestaansrecht houden.


  24 oktober 2010 om 03:00
  johnG

  Ron-

  ben het helemaal met je reactie eens – het artikel is echter primair gericht op de aanbieders van media services en in hoeverre zij (zullen) omgaan met de verandering van het consumentengedrag. Als niet tijdig het juiste transmissie medium wordt geboden (in feite voldoende (dedicated) bandbreedte) dan zullen bepaalde providers de boot missen.

  Lineaire TV (al dan niet op persoonlijke voorkeuren afgestemd) zal inderdaad altijd nog wel een rol blijven spelen.


  24 oktober 2010 om 06:54

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!