PWC: Digitalisering versnelt herstel van bestedingen in TV-sector

6 oktober 2010, 05:11

De Nederlandse televisie- en radio-omroepen hebben een lastig financieel jaar achter de rug. In 2009 moest de tv-wereld het met 8,8 procent minder inkomsten uit reclames doen. De inkomsten uit radioreclame liepen met 8,3 procent terug. Mede als gevolg van de teruglopende reclame-inkomsten kromp de totale televisiemarkt in 2009 met 1,4 procent naar 3,35 miljard euro. De radiomarkt voelde de recessie nog harder en kromp vorig jaar met 4,6 procent naar 453 miljoen euro. Het blijkt allemaal uit de ‘Entertainment & Media Outlook for the Netherlands 2010 – 2014’ van PwC, waarvan gisteren de hoofdstukken over tv en radio werden gepubliceerd. Hieronder veel cijfers:

De PwC-outlook voorspelt dat de bestedingen in de TV-sector van 2010 tot en met 2014 er veel gunstiger uitzien. Maar daar staan naar verwachting forse overheidsbezuiniging voor de publieke omroepen tegenover. Sander Kranenburg van PwC:

“De TV-sector is en blijft de grootste cluster in onze outlook. We voorspellen in deze sector een meer dan gemiddelde groei. Deze groei wordt aan de ene kant veroorzaakt door hogere advertentiebestedingen aangezien televisie een zeer aantrekkelijk medium blijft voor adverteerders. Aan de andere kant zien we de bestedingen groeien als gevolg van de digitale migratie: consumenten besteden meer geld aan digitale abonnementen om volop te kunnen genieten van HDTV en 3D TV. Tevens verwachten we een sterke stijging van bestedingen van consumenten aan digitale content, bijvoorbeeld via video-on-demand. Dit wordt aangejaagd door nieuwe combinaties van televisie en internet.”

De komende vijf jaar groeien de inkomsten uit tv-reclame en radioreclame met gemiddeld 5,0% en 3,3% per jaar. De online tv-advertentiemarkt stijgt volgens PWC zelfs met gemiddeld 21,7% per jaar. In volume vormen de 48 miljoen euro aan online tv-reclame echter een marginaal deel van de 1,04 miljard euro aan totale inkomsten van de tv-advertentiemarkt in 2014. De inkomsten uit de mobile tv-advertentiemarkt bedragen in 2014 zo’n 8 miljoen euro.

De overheidsbijdragen stegen in 2009 met 3,4% naar 450 miljoen euro. En ook dit jaar stijgt de overheidsbijdrage nog met bijna een zelfde percentage naar 465 miljoen euro. Hoewel de outlook reeds voor de bekendmaking van het concept Regeerakkoord tot stand is gekomen, is in de PwC-voorspellingen ook de impact van overheidsbezuinigingen op de totale omvang van de televisie- en radiomarkt meegenomen. De 200 miljoen euro aan bezuinigingen worden niet met onmiddellijke ingang doorgevoerd. In 2013 gaat het om vijftig miljoen euro, in 2014 om honderd miljoen en in 2015 om 200 miljoen. De cijfers in de outlook komen hiermee in grote lijnen overeen.

Ondanks de nadrukkelijke invloed van de bezuinigingen op het budget voor de publiek omroep, zal de totale televisie- en radiomarkt de komende vijf jaar gemiddeld respectievelijk met 5.4% en 0,4% stijgen. Uit de outlook blijkt dat de bezuinigingen in verhouding een grotere druk leggen op de inkomsten van de radiomarkt dan die van de televisiemarkt.

Kranenburg noemt de passage in het concept Regeerakkoord waarin wordt gesteld dat wanneer de bezuinigingen leiden tot een ‘verschraling van de kwaliteit’ er één van de publieke tv-netten moet verdwijnen “opmerkelijk”. “Het idee dat het terugbrengen van drie naar twee netten gaat zorgen voor een evenredige of significante reductie van de kosten is niet zonneklaar. De inefficiëntie zit niet zozeer in het maken of uitzenden van programma’s, maar meer in het feit dat die programma’s worden gemaakt door een veelheid aan verenigingen. Uiteindelijk is en blijft het een politieke keuze hoeveel geld we over hebben voor het publieke omroepbestel, hoe we dit organiseren en welke rol we het publieke bestel geven binnen het bredere medialandschap. Ik zou het overigens zeer interessant vinden om te onderzoeken hoeveel de belastingbetaler zou willen bijdragen aan het publieke bestel.”

Kabel- en digitale televisie

De komende vijf jaar stijgen de inkomsten uit abonnementsgelden naar verwachting tot ruim 2,5 miljard euro in 2014 tegen 2 miljard euro in 2009. Een factor van betekenis hierbij is de opkomst van digitale televisie. Digitale televisie kan meer kanalen en de HD-standaard doorgeven, en is geschikt voor het snelgroeiende video-on-demand. De aanbieders van digitale televisie (DTH, DTT en IPTV) winnen de komende vijf jaar gestaag terrein op de kabel. Het marktaandeel van kabel daalt van 71,5% in 2009 naar 59,9% in 2014. Het marktaandeel van DTT, dat KPN aanbiedt via Digitenne, stijgt van 11,4% in 2010 naar 12,9% in 2014. Het marktaandeel van DTH (CanalDigitaal) stijgt van 13,1% in 2010 naar 16,1% in 2014. Het marktaandeel van IP TV stijgt naar verwachting in diezelfde periode van 4% naar 11,1% in 2014.

Mede als gevolg van de groeiende populariteit van digitale televisie, gaan consumenten de komende vijf jaar fors meer besteden aan video-on-demand. Ten opzichte van vorig jaar stijgen de bestedingen aan video-on-demand dit jaar met meer dan een kwart naar 115 miljoen euro. De komende vijf jaar groeien de bestedingen als gevolg van technologische ontwikkelingen met gemiddeld 30,4% naar 343 miljoen euro in 2014. Mobiele televisie zal in 2014 goed zijn voor een opbrengst van 24 miljoen euro.

Radio

Net als andere media voelt ook radio de gevolgen van de recessie. De radiomarkt kromp vorig jaar met 4,6% naar 453 miljoen euro. Dit jaar ziet er gunstiger uit, omdat zowel de advertentie-inkomsten (4,1%) als de overheidsbijdragen (1,1%) licht stijgen. De advertentie-inkomsten stijgen de komende vijf jaar gemiddeld met 3,3% naar 313 miljoen euro. Daar staat tegenover dat de overheidsbijdragen gemiddeld met 4,3% teruglopen naar 150 miljoen euro waardoor de totale inkomsten per saldo gelijk blijven.

De complete outlook van PWC wordt 8 november gepubliceerd. Bron artikel: PWC.

Van april 2007 tot juni 2011 was ik freelance editor/ communitymanager / hoofdredacteur bij Marketingfacts. Tussendoor werkte ik bij Insites Consulting, IDG Nederland, Saatchi&Saatchi;/Leo Burnett (voor Samsung) en voor onderzoeksbureau WUA. Vanaf 1 november 2021 vorm ik samen met Luuk Ros de hoofdredactie van Marketingfacts.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!